MementóDahlström Kálmán

2011. december 21., szerda, Magazin

Árkosi mesemondó, zenész, műkedvelő entomológus, asztalosmester, sokoldalú őstehetség, közéleti személyiség, az árkosi művelődési tár­saság névadója.

Kettős évfordu­lóját tartjuk az idén: százharmincöt éve született Déván, 45 éve hunyt el Árkoson. Svéd származású család sarja volt, vándorasztalosként kapott engedélyt, hogy letelepedjék a faluban (1903). Itt alakít családot Kiss Ilkával. Összegyűjtött helyi meséit, adomáit megszállottként mondta a gyermekeknek a környék iskoláiban a lyukasórákon. Gyűjteményét tartalmazó füzetét az unitárius püspökségen őrzik. Adományaival támogatta az unitárius egyházat. Rovar- és lepkegyűjteményét a sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági iskolának adományozta. Figyelemre méltó naiv festői és fafaragó munkássága. Visszaemlékezéseiből részleteket közölt a Megyei Tükör napilap 1982-ben. Józsi kovács című népszínműve – melyet sikeresen játszottak Árkoson – kéziratban maradt. Tagja volt a helybeli első népi vonószenekarnak, a tűzoltóegylet fúvószenekarának. Különleges gyalupadját az árkosi helytörténeti gyűjteményben őrzik. Sírjára néhai Kisgyörgy Benjamin állított kopjafát 1979-ben. Emlékét a róla elnevezett művelődési társaság őrzi.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2667
szavazógép
2011-12-21: Magazin - Kisgyörgy Zoltán:

Dr. Szolga Ferenc (Mementó)

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1956-ban hunyt el. A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem ásványtan-földtani in­tézetének tanársegédje, majd pedig 73 éves koráig a Szé­kelykeresztúri Unitárius Gimnázium jeles tanára, igazgatója volt.
2011-12-21: Magazin - Józsa Lajos:

Levéltári rendszerezés 1825-ben

Béldi László, Háromszék adminisztrátora 1825-ben Pünkösti Jó­zsefet nevezi ki levéltárosnak, és egyben utasítja, hogy az Uzonban őrzött levéltárat átköltöztesse Sepsi­szent­györgyre. Pünkösti József lelkiismeretesen próbálta rendezni az Uzonban mostoha körülmények között talált állományt.