Elhalálozás

2007. november 20., kedd, Elhalálozás
Elhalálozás

,,Az örökéletben lészen már lakásom

Mennyei Atyámmal nyájas társalgásom."

ÉZS, 2.84.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, unoka, jó rokon, barát és ismerős, a bölöni

DEMETER JÁNOS

életének 21. évében tragikus körülmények közt elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 21-én 13 órától helyezzük örök nyugalomra a családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

2504444

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagyapa, a nagyborosnyói születésű

BARTHA KÁROLY

életének 70. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2007. november 21-én 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházából.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4201414

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kézdialmási születésű

KOVÁCS ANTALNÉ

BÍRÓ ETELKA

életének 66., házasságának 49. évében 2007. november 18-án csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 21-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a Szent Mihály-hegyi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

7249745

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó élettárs, édesapa, nevelőapa, nagyapa, testvér, após, rokon és jó barát, a gyimesfelsőloki születésű

id. GÁL ISTVÁN

életének 81. évében rövid, de kínos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4201405

Részvétnyilvánítás

Megdöbbenve értesültem a szárazajtai születésű dr. docens INCZE DÉNES haláláról. Őszinte részvétem a gyászoló családnak, testvérének, rokonoknak. Emlékét mindörökre megőrzöm.

Gecse György

4201383

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, akik kegyeletüket fejezték ki bármilyen formában szeretett hozzátartozónk, a kézdivásárhelyi SZABÓ ISTVÁN elhunyta alkalmábl.

A gyászoló család

pro. K. K.

Köszönetet mondunk azoknak, akik id. DEÁK ÖDÖN temetésén részt vettek, a nehéz percekben segítettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4201370

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk CSUTAK TERÉZRE halálának 12. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei

2504443

Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi id. NYÁGULY JÁNOSRA halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

2504440

Szomorú szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi VUJKUJ GYULÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Szerettei

4201246

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára és nagyapára, a kovásznai RÁCZ JÓZSEFRE halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető özvegye, fia,

unokája

4201324

Isten akaratában megnyugodva, de szomorú szívvel emlékezünk a gidófalvi FAZAKAS ÁRPÁDRA, aki öt éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Áldott emlékét szívünkben örökre őrizzük.

A gyászoló család

4201352

Kimegyünk a temetőbe, elsuttogjuk százszor, hogy édesapám, nagyon hiányzol. Fájó szívvel emlékezünk id. GERGELY BÉLÁRA, a volt főszakácsra, akit négy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes.

Özvegye és gyermekei

4201356

Fájó szívvel emlékezünk a feldobolyi id. CSOMA BÉLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4201364

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1901
szavazógép
2007-11-20: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Zene
A sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtárban ma 19 órától a Codex Együttes — Filip Ignác (egyenes fuvola, harántfuvola, művészeti vezető), Sebestyén Lázár Enikő (ének), Kovács László (hegedű), Sinka Éva (hegedű), Adorján Csaba (brácsa), Lázár Zsombor (gordonka), Cristian Paul (csembaló), Málnási Éva (egyenes fuvola) — koncertezik.
2007-11-20: Magazin - x:

Márió, a modern kor vándora

A 31 éves Márió egy személyben zenész és kalandor. A művészt már ötéves korában elvarázsolta a harmonika hangja, mely így 26 évvel később is nap mint nap rabul ejti. Hűségét bizonyítja, hogy ötéves kora óta azt a harmonikát használja, amin játszani kezdett.