Reflex 2Shakespeare-változatok

2012. március 28., szerda, Színház az egész világ

A második Reflex fesztivál kétségtelenül Shakespeare jegyében áll. Láthatjuk a vilniusi színház Európa-szerte nagy sikert arató Hamletjét, a sepsiszentgyörgyiek díjakkal is elismert A velencei kalmárját, amely ma Shakespeare egyik legaktuálisabb darabja, láthatunk egy elbűvölő mozgásszínházi előadást, az M stúdió Othellóját, két Shakespeare-átiratot, a Korijolánuszt, a budapesti HOPPart és Dürrenmatt János király-változatát az ugyancsak pesti Örkény István Színház előadásában.

  • Jelenet a Tamási Áron Színház A velencei kalmár című előadásából
    Jelenet a Tamási Áron Színház A velencei kalmár című előadásából

S eltöprenghetünk a temesváriak Tom Stoppard-drámáján is, ami tulajdonképpen Hamlet-átirat, a Shakespeare-tragédiát két, eredetileg mellékszereplő, a wittembergai "kémek", Ham­let volt tanulótársai, Rosencrantz és Guil­denstern szemszögéből láttatja.
Az efféle, egymástól azért előadásról előadásra eltérő átiratok manapság divatban vannak, de Shakespeare esetében mindég is divatban voltak, ugyanis a nagy angol drámaíró életében csak versei, a szonettek és az elbeszélő költemények kiadását tartotta fontosnak, ezeket ő maga ellenőrizte, a drámák kiadását nem. A 37, neki tulajdonított színpadi mű közül csak 19 jelent meg életében (!), a színházak színész- és súgópéldányai alapján, az úgynevezett quarto kiadásokban, nincs bizonyíték arra, hogy ezeknek a szövegét átnézte-e egyáltalán az író, aki a kor uralgó felfogásához híven drámái kiadását nem tartotta fontosnak. Jellemző, hogy csak évekkel halála után, 1623-ban adták ki hívei, színészei, barátai összes drámáit, az úgynevezett fólió-kiadást, amelynek szövegei és a szövegváltozatok körül azóta is vitáznak a filológusok, ugyanis Shakes­peare egyetlen színpadi műve sem maradt fenn kéziratban, és a színtársulatok által megőrzött példányok sokban eltérnek egymástól. Ehhez járultak a tizenhetedik század végén a Nahum Tate-féle hírhedett szöveghamisítások is. Tate sorozatban torzított szövegekkel mutatta be a Shakes­peare-műveket. Az évszázadok során az angol filológia sokat tett ugyan a félreértések tisztázásáért, ami nem jelenti azt, hogy a tizennyolcadik századtól fokozatosan divatba jövő és sokat játszott Shakespeare-darabokat különféle korokban különféle rendezők ne próbálták volna átformálni, de többnyire, ha céljaik, elképzeléseik szerint meg is húzták a szövegeket, az eredetihez azért ragaszkodtak. És kétségtelen tény az is, hogy a Shakespeare-drámák átírva is őrzik szerkezetüket, minden Shakes­peare-mű mélyén van valami, amit így is, úgy is meg lehet közelíteni, és ki lehet bontani, de mindenképpen ugyanaz marad. Ez az aktualizálásokra törekvő Korijolánusznál éppen úgy látszik, mint a Dürrenmatt- vagy Stoppard-féle átiratnál, hiszen a szerzők tiszteletben tartják az eredeti mű finomszerkezetét, de bizarr módon még a Mihai Măniuţiu Othello és hőn szeretett Desde­monája esetében is, a mozgásszínházi produkció mélyén is ott vibrál a tragédia, a féltékenység és bizalmatlanság tragikomédiája. Ami föltétlenül és vitathatatlanul bizonyítja, hogy földi vonulásának évszázadokkal ezelőtti befejeződése után Shakes­peare műve változatlanul él, intenzíven benne van a köztudatban. Színháza tükröt tart a valóságnak, és a nyugtalanító képek máig kihívják a színházak érdeklődését, hiszen egy Shakes­peare-előadás élmény, de erőpróba is egyben. Mind a nagyralá­tó rendezőknek, mind színészeiknek. Shakespeare – Mészöly Miklós távoli hasonlatát idelopva – mindég is az emberhez volt hűséges, bármilyen arcát is mutatta. S a Reflex 2 fesztivál egymástól eltérő, vibrálóan izgalmas előadásai is bizonyítják ezt.
Az ember, sokszor kétségbeesett önmegvalósításai, esélyei a diktatúrákban, a férfi–nő kapcsolat shakespeare-i változatai olyan dialógusokat kezdeményeznek, amelyek, gondoljuk, a nézőket sem hagyják közömbösen, hiszen színház az egész világ, és szereplő benne minden férfi és nő.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 235
szavazógép
2012-03-28: Pénz, piac, vállalkozás - Csinta Samu:

Diószegi: második, de győztes

A tavalyi nagydíj után idén "csak" második lett a sepsiszentgyörgyi Diószegi Pékség a Marosvásárhelyen rendezett IV. Gastropan sütő-, cukrászipari és közélelmezési szakkiállításon. Torta műfajban viszont a művészi kivitelezés első díját hozta haza a Diomarzipan főcukrásza, Farkas Ferenc.
2012-03-28: Színház az egész világ - Mózes László:

Közönségtalálkozós feljegyzések (2.)

Sepsiszentgyörgyön lankadatlan a késő esti közönségtalálkozók ritmusa: a Reflex fesztiválon fellépő társulatok színművészei, az előadások rendezői az elmúlt néhány napban újabb kulturális csemegét kínáltak, s hét végéig továbbra is feltárják műhelynaplóikat, a képtári szereposztás változatlanul parádés. Bukaresti, budapesti színházi emberek egyaránt méltatták a Reflex színházi fesztivált, gratuláltak hozzá.