Elhalálozás

2007. november 23., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KOVÁCS MAGDOLNA

szül. MÁRTON

életének 64., házasságának 41. évében hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után folyó év november 22-én lelkét visszaadta Teremtőjének.

Temetése 2007. november 24-én, szombaton 14 órakor lesz a dálnoki családi háztól.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4201550

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, sógor, apatárs,

id. MOJZES EMIL

életének 65. évében rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 24-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai régi református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4201517

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, após, a kolozsvári születésű

id. GYÖRFI ANDRÁS

szíve életének 68. évében hosszú szenvedés után megszűnt dobogni.

Temetése 2007. november 23-án 13 órakor lesz a Vártemplom temetőjében.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Pihenése legyen csendes.

Özvegye, gyermekei,

menye, veje és unokái

4201489

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, keresztapa, szomszéd, jó barát, a nagyenyedi születésű kovásznai

SARKADI LAJOS

nyugalmazott sporttanár

életének 70. évében 2007. november 22-én reggel hirtelen, váratlanul elhunyt.

Földi maradványait 2007. november 24-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra Kovásznán a református egyház szertartása szerint.

Koporsóba tétel délután 5 órakor.

A gyászoló csalá

4201535

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, VASILE SĂMĂRTINEAN temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4201536

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a fél éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagytatára, az árkosi FARKAS FERENCRE (volt vasúti forgalmista). Emléke örök, szívünkben mindig élni fog.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

2504447

Fájó szívvel emlékezünk a brassói SIPOS IRÉNRE, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lányai és azok családja

4201554

Fájó szívvel és könnyes szemmel gondolunk KÁDÁR ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Szívünkben örökre élni fogsz. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Édesanyád, öt testvéred és azok családja

2504445

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, férjre, BOCS ANDRÁSRA halálának 14. és a drága jó nagymamára, UGRON MÁRIÁRA halálának hetedik évfordulóján. Nyugodjanak békében.

Szeretteik

pro. B. M.

Nyíljatok a sírján, halványsárga rózsák, zengjetek éneket, ártatlan madárkák, hadd aludjék szépen az én leányom, míg egykor én is hozzá sírba szállok. Fájó szívvel emlékezem BÖJTE ENIKŐRE halálának negyedik évfordulóján.

Fájó szívű, beteg

édesanyja

4201440

Isten akaratában megnyugodva, de fájó szívvel emlékezünk BODA LÁSZLÓNÉ BENEDEK PIROSKÁRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4201469

Fájó szívvel emlékezem a keresztvári születésű BÓDI GÉZÁRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke szívünkben élni fog.

Bánatos özvegye, Rózsika

4201480

Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen egy kéz, mely dolgozni imádott. Hiánya nagyon fáj, mert akit keresünk, nincs többé köztünk már. Búcsú nélkül ment el, az életért harcolva ő sem gondolta, hogy ilyen hamar üt az óra. Virágot viszünk egy néma sírra, pedig tudjuk, hogy onnan nem hozhatjuk vissza. Fájó szívvel emlékezünk SZÁNTÓ ILONÁRA halálának ötödik évfordulóján.

Szerettei

4201484

,,Nem múlnak el, kik szívünkben élnek... ők itt maradnak bennünk, csendesen..." (Juhász Gyula) Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi özv. KÉSZ LAJOSNÉ IMECS ILONÁRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Áldott, szép emlékét lelkünkben őrizzük, csendes nyugalmáért imádkozunk.

Gyászoló hozzátartozói

4201509

Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Hogy elmentél, még mindig fáj, búcsú nélkül itthagytál, szótlanul távoztál. Fájó szívvel emlékezünk DÁNCSULY ANDRÁSRA, aki november 25-én négy éve távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Özvegye és leánya

4201514

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk KÓSA DÉNESRE halálának ötödik évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjék az örök szeretet és emlékezés.

Szerettei

4201525

Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Hogy elmentél, még mindig fáj, búcsú nélkül itthagytál, szótlanul távoztál. Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a rétyi MAJOS ANDRÁSRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Könnyes szemmel tekintünk az égre, s kérjük a jó Istent, nyugodjék békében.

Szerettei

4201526

Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, nagymamára és dédikére, a bardoci születésű FARKAS JÚLIÁRA, aki ma egy éve távozott szerettei köréből. Drága mama, pihenj csendesen.

Szerettei

4201527

Fájó szívvel emlékezünk a szörcsei BENEDEK ÁRPÁDRA halálának kilencedik évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4201543

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1899
szavazógép
2007-11-23: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Kiállítás
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Toleranciatermében ma 17.30 órakor nyílik az Erősd ― 100 ― Ariuşd című régészeti kiállítás. A rendezvény házigazdája Vargha Mihály, az intézmény igazgatója, beszédet mond, a kiállítást bemutatja dr. László Attila egyetemi tanár és Sztáncsuj Sándor József régész.
2007-11-23: Nyílttér - Sylvester Lajos:

Erdély európai képviseletéért (Határhelyzetek)

Böjte Csaba atya imával, mások felhívással, kiáltvánnyal kérik, biztatják a külföldön élő vagy ott tartózkodó román állampolgárokat, hogy november 25-én menjenek el szavazni, és lelkiismeretük szerint szavazzanak vagy Tőkés László független jelöltre (14. kazetta a szavazólapon), vagy az RMDSZ-listára (5. kazetta).