A háromszéki telekkönyvezés kezdetei

2013. március 20., szerda, Emlékezet

A kiegyezés után a Magyar Királyi Igazságügyi Minisz­térium egyik fontos feladatának tekintette a telekkönyvezést Erdélyben. Mivel a hatalmas munkát csak úgy lehetett elvégezni, ha megfelelő és elégséges számú, a telekkönyvezést ismerő személyt toboroznak, sok időt vett igénybe, míg sikerült megvalósítani a kitűzött célt. Háromszéknek adott utasításokról tájékoztat az alábbi levél:

„Méltóságos Grof Kálnoky Dénes Urnak – A Nagy­méltóságu Magyar Királyi Minisztérium folyó év április 23-ról 917 szám alatt kelt rendeletéhez képest Erdélyben a telek­könyvezést a lehető, és a begyakorlott munkaerő aránya szerint nagy mértékben lévén eszközlendő. Nemes Három­szék terűletén Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Ilye­falva, és Bereck e részben értesitet autonom városi községeken kivűl, Sepsibacon, Barót, Szárazajta, Köpec, Miklós­vár, Kö­zép­ajta, Bölön, Árkos, Bikfalva, továbbá Lemhény, Esztel­nek, Szent­lélek, Polyán, Ozsdola, Gelence, Zágon, Zabola, Kovászna, és Dálnok községekben már a jövő hónapban egy-egy telekönyvi tisztviselő ki fog szállni a helyszinelési munkálatok megkezdése végett. A Kézdivá­sárhelyen, és Sepsiszentgyörgyön működő tisztviselők lesznek a többi hozzájuk közelebb esők felűgyeletével, valamint azzal is megbizva a telekönyvi helyszinelésre vállalkozó alkalmas kebelbéli egyéneket felvegyék, beoktassák, s a Főméltóságu Magyar Királyi Igazságűgyi Minisz­térium folyó év augusztus 29-én 907 elnöki szám alatt kelt rendeletében  megszabott dijak melett alkalmazzák. Erről Méltó­sá­godat azon megjegyzéssel szerencsés a Telekönyvi Igaz­gatóság értesiteni, hogy az oda bekűldendő telekönyvi tisztviselők névsorát elindulásuk előtt Méltó­ságoddal közölni nem mulaszthatja el. Addig pedig hivatalos tisztelettel kéretik fel  Méltóságod, hogy a nevezett községeket illetően a kellő rendeletet kibocsájtani, s azoknak elöljáróit oda utasitani  méltoztassék, hogy a kiszállandó tisztviselők számára a volt Királyi Főkormányszék által 1867-ben 28103 szám alatt, és 27855 – szám alatt kelt belűgyminisztériumi rendelet értelmében kiszabott természtbeni javadalmukat előkészitsék, és az évszakok kivánalma szerint kiszolgáltassák.
A Magyar Királyi Miniszteri Tanácsos a Telekkönyvek Igazgatója, Nagy Miklós”
(Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár 8. fond, 49. dosszié, 1. lap)
A telekkönyvezést Háromszéken 1868-ban kezdték meg. A tisztviselők bérét mezőgazdasági termékekben is lehetett fizetni. Erdélyben a magyarul vagy németül nem tudó románoknak  lefordították román nyelvre is a vonatkozó törvényeket:
„Az Erdélyi Királyi Biztostól – Boldizsár Ferenc Erdélyi Telekkönyvi Igazgató e cim alatt »Telekkönyvi Oktató« egy román nyelven megjelent munkácskát adott ki melynek célja, a telekkönyvi űdvös, de uj intézményt a néppel közelebbről megismertetni, azt a telekönyvi magánűgyletekben utasitani, tanáccsal ellátni, s ez által az intézményt népszerűvé tenni hivatott. Kolozsvár, november 22-én, 1870.”
(Sepsiszentgyörgyi Levéltár, 8. fond, 49. dosszié, 3. lap)

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1701
szavazógép
2013-03-20: Emlékezet - József Álmos:

A filmvetítés fél évszázada Sepsiszentgyörgyön (1902–1956)

A szórakoztatóipar egyik fontos alapköve, a mozgófilm története a 19. század végére nyúlik vissza, amikor Louis Aimé Augustin Le Prince 1888 októberében az angliai Leeds egyik külvárosában  mindössze 18 képkockából álló filmet készít.
2013-03-20: Sport - Tibodi Ferenc:

Sepsi FC–Bukaresti Smart 8–2 (5–0) – Teremlabdarúgás, I. liga

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 600 néző. Vezette: Bogdan Sorescu (Piteşti) és Mihai Alexandru Kiuţă (Brassó). Sepsi FC: Grigoraş–Mánya, Máté, Csoma, Mihály (cserék: Kisgyörgy–Bocz, Bujdosó, Ţicalo, Roman, Pulugor, Miklós, Paul). Edző: Jakab Zoltán.