Számon kérték a bölöni községvezetést

2013. szeptember 25., szerda, Faluvilág

A bölöni képviselő-testület négy tagja, Nagy Nándor, Ciricaş Dávid, Bíró Zsolt Lajos és ifj. Kozma Albert kérésére falugyűlést tartottak szombaton a kultúrotthonban. Számba vették az elmúlt esztendőkben meghozott polgármesteri döntéseket és tanácsi határozatokat, lezárt vagy még bíróságon folyó pereket, de szó esett az egyszerű hagyatéki viszonyokról, a negyvenes évekbeli örökbefogadási ügyekről, illetve a közbirtokosság ügyviteléről is. Többször is elhangzott: a falu ügyeit tárgyalják, ezekben pedig a politikának helye nincs. A gyűlésen mintegy félszázan vettek részt, majdnem mindannyian hozzászóltak a felvetett témákhoz.
 

 • Erdők és legelők helyzetét taglalták               Albert Levente felvétele
  Erdők és legelők helyzetét taglalták Albert Levente felvétele

Kozma Albert nyitányként arról beszélt, hogy bár a legutóbbi helyhatósági választások óta közel másfél év telt el, egyik párt sem állta szavát, nem tartott falugyűlést, hogy a község ügyeiről mindenki kifejthesse véleményét. Az unitárius lelkipásztor elsőként a községi erdő állami erdészetnek való átadására kérdezett rá. Mint mondotta, az elmúlt esztendőkben jól dolgoztak a magánerdészet munkatársai, Sikó Imre polgármester azonban – a tanácsot megkerülve – mégis az állami szerv kezelésébe adta az erdőt. Sikó Imre erre azt válaszolta: a magánerdészet nem dolgozott kifogástalanul, hiszen nemrég is sok utánajárást követően sikerült egy vágás hátterét tisztázniuk. Bölönre nézve hátrányosnak nevezte azt is, hogy a magánerdészet számára távol esett az erdőrészük, ezért általában csak későn szolgálták ki őket. A kicsi, a hatvan hektárt alig meghaladó terület „gazdacseréjét” éppen ezért látta jónak: az államiak által felügyelt nagyobb terület a közvetlen szomszédságában található, ezért kedvezőbb körülményekre számíthatnak. Az elöljáró elhárította a hatásköre túllépésére vonatkozó vádakat, mondván: nem csak Bölön, hanem a környékbeli önkormányzatok mindegyike hasonló szerződés alapján végezteti az erdőgazdálkodást. Sikó hozzáfűzte: ha változtatni akarnak, s újra a magánerdészet kezelésébe adnák erdejüket, az ügyet vigyék a tanács elé, s a testület eldönti majd, kire kell bízni a gazdálkodást.
Kozma Albert a továbbiakban arról számolt be, hogy az ülést kezdeményezők levélben kértek felvilágosítást a számvevőszéktől a községháza elmarasztalása okán. Emlé­kez­tetőül röviden vázolta az ügy hátterét is: az elmúlt hónapokban a falu földtulajdonnal rendelkező lakói fizetési felszólítást kaptak néhány száz lejtől több ezer lejig terjedő összegekre. A Sikó Imre által aláírt felszólítás okaként a számvevőszék elmarasztalását nevezték meg: az állami ellenőrző szerv törvénytelennek mondta ki a határ felmérésére kifizetett 99 960 lejt, s azt most az emberek 7745 lej kamattal együtt kell, hogy visszafizessék. A számvevőszék alig két hete keltezett válaszában arról tájékoztatta őket, hogy a Levy-Cart Kft.-vel kötött szerződés törvénytelen, hiszen az által nemcsak a községi területeket, hanem magántulajdonban levő földet is felmértek. Éppen ezért azon földtulajdonosok, akik már befizették a polgármesteri felszólí­tás alapján kért összeget, jogi úton vissza­kérhetik azt. Sikó Imre válaszában úgy fogalmazott, a számvevőszék álláspontjának ő maga is örvend, hiszen a követelések behajtása nehezen ment, márpedig azt éppen az illetékes intézmény követte nagyon szigorúan. A község volt polgármestere, Barta Lajos azt javasolta a polgármesternek: a tanács oszlassa fel önmagát, ő maga pedig mondjon le, mert teljesen új vezetőségre van szüksége Bölönnek.
Kozma Albert szóvá tette a gazdálkodók panaszát is: hiába keresnek állataik számára legelőt, nem kapnak, mert azt idegeneknek adták bérbe. Az 50–100 lejes összegért való bérbeadást csalásnak nevezték – a Mezőgazdasági Kifizetési Ügy­nökségtől (APIA) hektáronként kilencszáz lejes támogatásban részesülnek a bérlők. A négy tanácstag által kikért okiratok szerint Szabó Márta 95,64, Dan Manolăchescu 47, Ardelean Ioan 15,63, Sikó Imre polgármester pedig 2010-ben negyven hektárra kötött bérleti szerződést negyvenöt évre. Sikó elismerte: bérel községi területet, ám azt nem három esztendeje, hanem 2008-ban kötötték, s nem negyvenöt, hanem csak öt esztendőre szólt, azaz idén le is jár, az okiratban tehát elírták. Dan Manolăchescu bérleti szerződéséről azt mondta, az a rész Nagyajtától területcsere folytán került a községhez, azt nem ő kötötte meg. A gyűlés résztvevői rákérdeztek arra is, hogy vele ki kötött szerződést. Az aktákból az derült ki, hogy az önkormányzat részéről Rudolf Béla ellenjegyezte az okiratot. Emiatt, illetve mert némelyek azt állították, hogy a Pi­linszky-örökségből származó erdő közvetítésében is szerepet játszott, a község második emberét jövevénynek nevezték, aki a község vagyonát idegenek kezére játssza. A gazdál­kodó Máthé András is kikérte magának a jövevényezést: valamikor hozománynak nevezték a Bölönbe nősült és dolgozni tudó embereket, most pedig sértegetik.
Szóba került még a közbirtokosság helyzete: Sikó Endrét, a közbirtokosság elnökét a pénzügyi kilátásokról kérdezték, de azt is firtatták, miért késik esetenként évek óta a farész kiadása. S azt is felvetették: tüzelőhöz juthat-e, aki nem tag?

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 436
szavazógép
2013-09-25: Pénz, piac, vállalkozás - :

Hírbörze

Közgazdászok vándorgyűlése
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) október 18–20. között Nagyváradon szervezi meg vándorgyűlését. Az immár huszonkettedik rendezvény Erdély legnagyobb nemzetközi jellegű közgazdász-találkozója, ahová az idén premierként hat szekcióban közel 40 előadó-meghívottat várnak, közöttük a Magyar Nemzeti Bank elnökét. További részleteket a konferencia programjáról, az előadókról, a jelentkezési feltételekről a rendezvény honlapján olvashatnak: www.vandorgyules.rmkt.ro.
2013-09-25: Faluvilág - Bokor Gábor:

Miként újult meg a sepsimagyarósi templom

Az idősebb sepsimagyarósiak emlékeznek az ötvenes évek közepére, amikor a falu református templomát „konzerválták”, amikor olajfestékkel kenték le a teljes belső bútorzatot, ajtókat, mindent, ami fából volt.