Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Az EMNT ideje

2008. január 31., csütörtök, Máról holnapra

Új alaphelyzet állt elő a romániai magyar közéletben az MPP bejegyzésével, amely immár biztosra vehető. Az eddig egyeduralkodó közképviseletnek ezentúl alighanem meg kell osztania a pályát társával, mely felváltva vagy egyszerre, de ellenfele és partnere is lehet és lesz, merőben új viselkedésmódot kényszerítve rá.

A kérdés az, bővíti vagy szűkíti a romániai magyarság politikai mozgásterét az ezentúl hol egy, hol két kapura folyó játék, melyet e két aktor fog produkálni a voksát neki szánó magyar szavazótábor szeme előtt?

Az RMDSZ politikai monopóliumának megtöréséhez, mint a Reform Tömörülés és utódai szervezkedésének közel tíz éve tartó, mára talán lezárult kudarcsorozatából láthattuk, nem volt elegendő a belsőből külsővé vált ellenzék fellépése, szükséges volt hozzá az is, hogy a román politikai elit körében uralkodó kezdeti egységes álláspont a magyar kisebbség irányában megbomoljék, két egymással markánsan szemben álló nézet alakuljon ki arról, mit is kell e sok fejtörést okozó népcsoporttal kezdeni. E nézeteltérés elvi természetéről sokat lehetne vitázni, alkalmi vagy stratégiai jellegéről nemkülönben. De ha a DA Szövetségen belüli szakadás melléktermékeként született is, nemcsak a magyar, hanem az országos közéleten belül is gyökeresen új helyzetet eredményezhet, és az eddigiektől eltérő erőviszonyokat szül.

A tizenkilenc évi egyeduralom birtokosai szemlátomást nehezen hiszik el, hogy más jellegű megegyezés is lehetséges kisebbség és többség közt, mint amit maguk kimunkáltak a kilencvenes évek elején, hogy utóbbi egy, az eddigitől különböző alkuba is belemehet. A most színpadra lépő felet pedig pontosan e remény élteti, ennek tető alá hozatalában az úttörő és a kovász szerepét szánja magának.

A két párt a dolgok természetéből fakadóan önmagában csak a részt képviselheti, az egész valahol harcukból és együttműködésükből születhet meg. Ezért érdemes a következetesség bajnoka, Tőkés László körültekintő álláspontjára odafigyelni. Üdvözli a pluralizmust, de nem vállal szerepet az új pártban. Az MPP bejegyzésével úgy lehet, tulajdonképpen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ideje jött el. Értsd: dolgaink sokrétű megvitatásának, az érdekszövetségek alaposabb átvilágításának, a közélet megtisztításának, egy új egység kimunkálásának évada.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 938
szavazógép
2008-01-31: Közélet - Hecser László:

Hétfőn elfoglalják a Goscom épületeit

Hétfőn lényegében véget érhet a barótiak kedélyeit már évek óta borzoló ún. Goscom-ügy. Az ezernyi jogi leágazással megtoldott, s ezáltal már-már követhetetlenné vált sorozatnak a brassói táblabíróság vethet véget: megfellebbezhetetlen ítélete értelmében a 2006 májusában és decemberében elfogadott, a polgármesteri hivatal kötelékében létrehozandó, vízszolgáltatással megbízott igazgatóságról rendelkező 44-es, 95-ös és 96-os tanácshatározat törvényes keretek közt született, s így bármikor végrehajtható.
2008-01-31: Közélet - Farkas Réka:

Párttá alakul a szövetség (Tisztújítás a sepsiszentgyörgyi MPSZ-nél)

Új elnököt választott a Magyar Polgári Szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete, és döntöttek arról is, hogy az új testület tiszte lesz levezetni a szervezet Magyar Polgári Párttá alakulását.