Év elején a falugazdákKihívások esztendeje Sepsikőröspatakon

2008. február 21., csütörtök, Faluvilág
Beszélgetés Silviu Ioachim polgármesterrel

Távolról sem a közelgő választásokra gondolt a polgármester, mikor nehéz esztendőt emlegetett, hanem azokra a közérdekű, zömében infrastrukturális teendőkre, melyeket a régi vagy új községvezetésnek az ikertelepülés lakosságának érdekében el kell végeznie.

— Kezdjük a keményebb diókkal.

— Szerencsés vagy szerencsétlen egybeesés-e az, hogy egyazon időben utat-utcát kell javítani-aszfaltozni, de ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a községközpontban teljesen kicseréljük és bővítsük is az elöregedett ivóvízhálózatot? Nekünk mindkettőt meg kell oldanunk. Én úgy gondolom, hogy mind a két munkálat nagyon fontos a község számára, s ezért a lakosság megértéssel viszonyul a helyzethez. Kálnokon új a vízhálózat, s ha a tél közbe nem szól, már aszfaltszőnyeg is lenne a bekötőúton. Ha ez párhuzamosan megvalósul, tekintetbe véve, hogy a Vadasi út a nyáron elkészül, az infrastruktúrának e szeletével többet nem lesz baj. Az energiaszolgáltatás és a közvilágítás már rendben.

— Nemcsak a vízhálózatot cserélik ki, hanem növelik a hozamot is?

— Két új fúrt kút mélyítésén már dolgoznak. Tervek szerint a mélyebb víztároló rétegeket is megnyitják, így lesz nagyobb a hozam. Az új hálózat kiépítése a közbeszerzési eljárás szakaszába jutott. Sajnos, minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült pénzalapot szereznünk a szennyvízhálózat és ülepítőrendszer megépítésére, pedig erre teljes dokumentációval rendelkezünk. Abban reménykedünk, hogy az Ispa-program keretében erre is lehetőség adódik. Jó lett volna a két munkálatot egyszerre elvégezni, de ebben az ügyben, mint sok másban, nem találtunk megértésre.

— A tavaly kényes és veszélyes szociális kérdéssel birkózott a tanács, amikor víz nélkül maradt a roma telep, s a tűzoltókocsik látták el az ott lakókat. Mi lesz, ha újra kiesés áll be a vízszolgáltatásban?

— Sajnos, nincs és nem lesz akkora nyomása az új rendszernek, hogy a magasabban fekvő lakótelepre is eljusson az ivóvíz, így egy önálló rendszer kialakítására gondoltunk. A vizet fúrt kútból lehet majd szabadeséssel biztosítani. Tervezzük romaprogramok pénzalapjaiból lakások építését is. Terjeszkedésre egyhektáros területet kértünk az erdészettől, amit kisajátítunk, s villamosítjuk. A hely infrastruktúráját önerőből akarjuk megvalósítani.

Sem a roma telep, sem a község számára már nem jelent gondot a szemét, a környezet tisztasága, mert Kőröspatak azon kevés községek egyike, ahol az önkormányzatnak saját szemeteskocsija van, s innen már csak egy lépés, hogy ha bejönnek az uniós pénzek, szépítsük is a települést, kialakítsunk egy központi zöldövezetet. Erre nálunk tágas térség kínálkozik, s a parkosítás tervezetén már dolgoznak. Mind a két kultúrotthon felújítására letettük a dokumentációt, s mint mások, várjuk a fejleményeket. Tervünk lakhatóvá, hasznossá tenni az önkormányzat székháza tágas pincehelyiségét.

— Mi lesz a megkezdett ravatalozóval?

— A kőröspataki ravatalozó alapkövét tavaly letettük, s idén folytatni fogjuk. A katolikus egyházzal területet cseréltünk, s a helyet a tanács nevére telekkönyveztettük. Ha az idő engedi, Mezőtúr város beígért segítségét is igénybe véve, megkezdjük az építést. 2008-ra a tanács tervében szerepel egy ravatalozó megterveztetése Kálnokon is.

Tudom, hogy a tanács tevékenysége a figyelem gyújtópontjában volt és van, s elmondhatjuk, hogy a magántulajdon visszaszolgáltatásával jól állunk, még csak apró tisztáznivalók vannak, kisebb területeket kell még visszaszolgáltatnunk két egyházközségnek.

— Amint mondta, itt inkább a visszajuttatott föld megművelése a nagyobb gond. Többen igyekeznek attól megszabadulni. Csökken a megművelhető terület, de sorra jelennek meg a munkahelyet biztosító gazdasági-ipari egységek.

— Ilyen a magyar érdekeltségű Utep 2006 Kft., útjavításra szakosodott cég. Ez dolgozik a Vadasi út építésén. A nagy transzformátorállomás mögött kiterjedt területet vásárolt meg a Dália cég, ahol virág-, cserje- és csemetekertészet épül.

— Voltak tervek, melyeket részben vagy egyáltalán nem tudott megoldani a községvezetés. Melyek azok, mi volt az akadály?

— Ilyen a Kálnoky Ludmilla Általános Iskola helyzete, melyet sürgősen javítani, korszerűsíteni kellene. A gyerekeknek az udvari szárazvécét kell használniuk, a tűzifát hordani kell az emeletre. Az iskolaépületet, melyet visszakapott az államtól a Kálnoky család leszármazottja, visszavásárolta ugyan a tanügyi minisztérium, de talán pénzügyi nehézségek léptek fel, s még nem került vissza tulajdonunkba. Így mi ott befektetni nem tudunk, pedig a szükséges dokumentációk rég elkészültek.

Régóta majdnem kész a központi szociális jellegű épületkomplexum, melyben körorvosi rendelő, gyógyszertár, orvosi lakás kapna helyet, de a befejezésre (központi fűtés, szennyvízülepítő stb.) nem kaptunk eddig pénzalapot. Tevékenységünk menetét jelentősen befolyásolja a megyei politikai küzdőtéren kibontakozó taktika és stratégia. Mi már 2004-ben letettük a dokumentációt egy sportcsarnok építésére, megfelelő saját területünk is van hozzá. Ebben mások megelőztek, a sorrend nem számított. Bukarestben az iratcsomónk eltűnt, most másodszor is a kormány asztalára tettük, mert a kőröspataki gyermekek is ugyanúgy szeretnének megfelelő körülmények között sportolni, mint mások.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4538
szavazógép
2008-02-21: Faluvilág - Hecser László:

Vadkárok és falopások

Múlt hét végén közbirtokossági elnökökkel, polgármesterekkel és a környezetvédelmi egyesületet vezetőivel találkozott Korodi Attila környezetvédelmi miniszter. A Milyen Székelyföldet akarunk? konzultációsorozat keretében tartott találkozón felmerülő kérdésekre reagálva Antal Árpád és Tamás Sándor képviselő azt ígérte, hogy az erdőtulajdonosoknak kedvező törvénymódosító javaslatot nyújt be, Korodi pedig egy miniszteri rendeletben lelt hiba orvoslására tett ígéretet. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium államtitkára, Tőke István néhány gyakorlati kérdésre adott választ.
2008-02-21: Máról holnapra - Simó Erzsébet:

Ha módosulhat, módosulni is fog

A román politikusok zöme Koszovó függetlenségének kikiáltásakor úgy viselkedett, mintha az román felségterület lenne, s a többségében albán lakosság, valamint területei elvesztésével az ő országuk csonkult volna meg.