Elhalálozás

2008. február 22., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér, keresztapa, rokon, szomszéd és jó ismerős,

CSEREI LAJOS

életének 80., házássagának 53. évében 2008. február 21-én rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. február 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól az esztelneki római katolikus temetőben.

A gyászoló család

7251158

Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a brassói születésű bodoki

özv. KÓSA SÁNDORNÉ

TAMÁS ERZSÉBET

fájdalomtól megtört teste 70 éves korában, tizenöt év özvegység után megpihent, visszaadván lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2008. február 24-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a bodoki temetőben.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158548

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós,

özv. OPRA ALBERTNÉ

OPRA ILONA

életének 79. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2008. február 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a zabolai temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158547

,,Álmodtam egy öregkort, csodásat és szépet, de egy váratlan betegség mindent összetépett. Bíztam az életben, hittem a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagytata, testvér, rokon és jó ismerős, a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi, Vojkán utca 4. szám alatti

id. PATAKI IMRE

életének 75., házasságának 51. évében rövid, de türelemmel viselt szenvedés után elhunyt.

Temetése 2008. február 23-án 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.

A gyászoló család

4204396

Részvétnyilvánítás

Sepsiszentgyörgyről özvegy Bíró Sándorné őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak a csernátoni BÁN ZOLTÁN elhunyta alkalmából.

4204369

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TYIHÁK RUDOLF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, segítségünkre voltak, és bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család

4204336

Megemlékezés

Ma egy éve annak, hogy drága jó édesanyám, Tamás Erzsébet a jó Istenhez távozott. Emléke és szeretete mindig élni fog.

Fia, István

4204285

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. SZAKÁCS SÁNDORRA, akit hat hónapja, 2007. augusztus 22-én kísértünk utolsó útjára. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes.

Bánatos özvegye és szerettei

4204323

Szomorú szívvel emlékezünk február 24-én, amikor három éve eltávozott közülünk a bardoci születésű HADNAGY ESZTER (Eszti mama). Emlékét őrzi

özvegye, négy gyermeke és azok családja

N

Kegyelettel, fájó szívvel emlékezünk február 22-én dr. NAGY LÁSZLÓ aneszteziológus főorvosra halálának tizedik évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emléke.

Gyászoló családja

4204219

Fájó szívvel emlékezünk BALLÓ LAJOSRA és ILONÁRA haláluk huszadik évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

Gyerekeik és azok családja

4204279

Jóságos szíved pihen a sír alatt, minden érted hulló könnyem nyugtassa álmodat. Összetört szívvel emlékezünk az olaszteleki id. VARGA GYULÁRA halálának hatodik hónapjában.

Özvegye és szerettei

4204315

Ma hat hete, hogy eltávozott szerettei köréből a drága jó férj, testvér, édesapa, nagypa, dédnagyapa, az étfalvazoltáni TYIHÁK RUDOLF. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Bánatos özvegye, fiai,

unokái és azok családja

4204335

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a szeretett édesanyára, testvérre, a komollói születésű SZÁSZ KLÁRÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Szerettei

4204346

Fájó szívvel emlékezünk halálának hatodik hetében a kézdicsomortáni BALOGH FERENCRE. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben megőrizzük.

Szerettei

4204347

Szomorú az út, amelyen hozzád járunk, de még szomorúbb, hogy néma sírt találunk. Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre,

a köpeci SÓLYOM IDÁRA

(NUCI),

aki ma hat hete távozott szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Testvére, Imre és Klára

4204370

Szomorú szívvel emlékezünk a három éve elhunyt illyefalvi PETKE PIROSKÁRA és PETKE ANDRÁSRA. Pihenésük legyen csendes az örök béke honában. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

Fiuk és családja, testvéreik és azok családja

4204362

Mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, gondos apára, NAGY PÁL nyugalmazott férfifodrászra, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4204363

Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Hiába keresünk, könnyes szemünk nem talál, csak a sok szép emlék maradt, amit itthagytál. Örök hiányát érezve emlékezünk a bodoki CSULAK VERONKÁRA (született HENTER) halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4204365

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 1081
szavazógép
2008-02-22: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Tánc
A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes a Fazekas Mihály klasszikus műve alapján készült, Ludas Matyi című mesemusicalt a kultúrpalota Lajtha László Stúdiótermében ma 10 órá­tól diákelőadáson mutatja be. Rendező-koreográfus: Novák Ferenc.
2008-02-22: Nemzet-nemzetiség - x:

Kommunikációs mutatvány vagy modernizáció? (Vita a Székelyföldről)

A kommunikálás minden formájának lényeges eleme a kontextus. Így Csutak István vitairatának (Székek földje — Székelyföld?) olvasásakor sem tudtam elvonatkoztatni alkotóelemeitől: a kommunikátor, azaz a szerző kilététől, a közlés nyelvezetétől és körülményeitől, a(z esetleges közvetett) címzettektől. Ezért első kérdéseim is ehhez kapcsolódtak.