Elhalálozás

2015. május 22., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DERZSI EDE
érdemes sportmester
életének 81 évében rövid szenvedés után május 21-én délben elhunyt.
A temetés időpontjára visszatérünk.
Gyászolja felesége, Derzsi-Mátray Erzsébet, leánya, dr. Massner Margit és családja

3166/b


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a középajtai
özv. NAGY ÁRONNÉ
BENKŐ IRMA
életének 83. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2015. május 23-án, szombaton 13 órakor lesz a középajtai református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4284422
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
NAGY BERTALANNÉ
KORODI ERZSÉBET
szerető szíve életének 69., házasságának 48. évében 2015. május 21-én megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2015. május 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új református ravatalozóháztól.
A gyászoló család
8385
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, féltő és gondos nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, rokon, jó barát és szomszéd, a baróti
özv. id. TAKÓ TIBOR
életének 74., özvegységének 6. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2015. május 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti ravatalozóháztól a római katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.
A gyászoló család
16665
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, testvér, nagyapa, keresztapa, rokon, szomszéd és ismerős, az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi
id. BAJKA LÁSZLÓ
szerető szíve életének 64. évében rövid szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2015. május 23-án, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye és gyermekei
4284380


Megemlékezés
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban lát­juk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
Szeretettel emlékezünk DÉNES ÁRPÁDRA, akit öt éve kísértünk utolsó útjára.
A gyászoló család
H
Kegyelettel emlékezünk drága halottainkra, a lemhényi BARA ERZSÉBETRE és BARA ANDRÁSRA haláluk 27., illetve 32. évforduló­ján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
8382
Kegyelettel emlékezünk a bibarcfalvi TORDAI IRÉNKÉRE, aki hat hete itthagyott bennünket. Em­léke szívünkben örökké élni fog.
Hozzátartozói
16664
Tizenhat éve lesz annak hétfőn, hogy lehanyatlott egy dolgos kéz, a kézdi­vásárhelyi id. JANCSÓ JÁNOS (Poti bácsi) szíve megszűnt dobogni. Arany volt a szíve, munka és küzdelem az élete. Legyen áldott, csendes pihenése. Ke­gyelettel emlékezik rá
unokája, István
8384
Fájó szívvel emlékezünk drága jó nevelőapánkra, BAKA KÁROLYRA halálának 25. évfordulóján. Pihe­nése legyen csendes, emléke áldott.
Nevelt leányai és családjuk
16590
Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága és szeretett férjemre, BAKA KÁROLYRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Özvegye
16590
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a baróti SEBESTYÉN ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át. Pi­henése legyen csendes.
Szerettei
16662
Voltak még terveim, vágytam még maradni szeretteim között, a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, ki szeretett. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a zágoni születésű, tragikus körülmények között elhunyt ifj. KOCSIS KÁLMÁNRA halálának hatodik évfordulóján. Nyu­galma legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szülei, testvérei és azok családja
4284323
Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bár­hogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk CSILLAG TIBORRA halálának harmadik évfordulóján.
Özvegye és fia
4284350
Ez a nap az emlékezés napja, ma érted imádkozunk halkan és zokogva. Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire szerettük. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, testvérre, rokonra, jó szomszédra, a hat hete elhunyt kovásznai id. MÁRTON LŐRINCRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4284355
Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lel­künkben marad. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de szép sza­vaid és fájó emléked szívünkben örökre megmarad. Bána­tos szívvel emlékezünk az aldobolyi SZABÓ JÓZSEFNÉ BONG IRÉNKÉRE, aki már hét éve örökre itthagyta férjét és drága szüleit. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4284378
Emlékezünk drága édesanyánkra, a hat hete elhunyt RUZSA ANNÁRA és édesapánkra, RUZSA JÓZSEFRE, aki hat éve távozott közülünk. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Gyászoló családjuk
4284382
Négy éve nem vársz minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk és nem feledünk téged. Fájdalmas szívvel emlékezünk az erősdi születésű sepsiszentgyörgyi RÉTYI FERENCRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, gyermekei és azok családja
4284359
Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a régi szemerjai, majd kilyéni IMREH IBOLYÁRA (szül. NAGY), akit ma három éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, fia, lánya, menye és unokái
4284386
Kegyelettel emlékezünk a zaláni BARABÁS GIZELLÁRA és id. BARABÁS GYÖRGYRE haláluk 5., illetve 17. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4284407
 

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 181
szavazógép
2015-05-22: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Zene
A Plugor Sándor Művé­szeti Líceum szimfonikus koncertje. Ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a líceum hat együttese lép fel.
2015-05-22: Sport - :

Elhunyt Derzsi Ede

Egy csillaggal szegényebb lett a háromszéki és a hazai sportvilág: 2015. május 21-én életének 81. évében elhunyt Derzsi Ede, a román röplabda 1950 és 1980 közötti hőskorának kitűnő játékosa, később edzője.