Föld-visszaszolgáltatásIllyefalván elveszett négy év

2008. április 3., csütörtök, Faluvilág

Nagy átverés történt Illyefalván a föld-, erdő-visszaszolgáltatás terén — jelentette ki György Ervin prefektus. Úgy érzi, becsapták, a település időközben lemondott polgármestere, Benedek Huszár János évek óta azzal magyarázza a jóváhagyásra váró visszaszolgáltatási iratcsomók hiányát, hogy készül a község területeinek műholdas felmérése, tisztázzák az igen bonyolult, tévesen visszaszolgáltatott területek kérdését, és amikor a folyamat végére érnek, egyértelmű, tiszta kép alakul ki a tulajdonviszonyokról.

A prefektus azonban most szembesült azzal, hogy sem a műholdas felmérés, sem a tisztázás nem történt meg, négy éve Illyefalván teljesen leállt a visszaszolgáltatás, 2004 után csak a már megkezdett ügyekből zártak le néhányat, újabb visszaigénylést nem hagytak jóvá.

Illyefalva ily szempontból valóban kátyúba rekedt — ismeri el Fodor Imre, ideiglenesen kinevezett polgármester, aki decemberig, Benedek Huszár János lemondásáig helyettesként dolgozott, de felhívja a figyelmet arra is, hogy a hibák eredete a múltban keresendő: ,,Illyefalván a földtörvények alkalmazása nagyon rosszul történt". ,,A kilencvenes évek elején, amikor megkezdődött a föld-visszaszolgáltatás, Illyefalva jelentős területeket veszített. Aldobolyi telekkönyvezett területeket foglalt el és osztott ki a szászhermányi tanács, de voltak olyan részek is, amelyek közigazgatásilag nálunk szerepeltek, de a hermányi kollektívhez tartoztak, ezeket is ott osztották ki, voltak és vannak területeink, amelyek ma is Brassó megyéhez tartoznak. Kökösnél az állami gazdaság által használt illyefalvi területek egy részét szintén elveszítettük, de a szentgyörgyi részen, a Benedek-mezőnél és az északi határvonalon is akadnak kérdéses területek. Volt időszak, amikor mindkét önkormányzat birtokleveleket adott ki, egymásra tevődnek ezek, nagyon nagy viták parázslanak. Összesen több száz hektárra tehető, amit Illyefalva elveszített. A kilencvenes évek elején tíz hektárig adtak vissza földeket, tulajdonképpen akkor elegendő volt a meglévő terület, és azt nagyon gyorsan ki is osztották; a hiány később vált egyértelművé, amikor az újabb földtörvények nagyobb területek visszaszolgáltatását is lehetővé tették. Mikor mi 2004 után munkához láttunk, szembesültünk azzal, hogy igazából azt sem tudjuk, hol vannak a község határai, hány hektár területünk van még" — idézi fel Fodor Imre. Kiderült, a kataszteri regiszterek sem pontosak, a 80-as évek közepén készültek, amikor mindent igyekeztek mezőgazdasági területté nyilvánítani. Kézenfekvő volt tehát Benedek János ötlete, hogy újra fel kell mérni a község területeit, tisztázni, hol mekkora rész van, kinek mennyi jár, s így elkerülhető lesz a helyzet további bonyolódása, a hibás birtoklevelek kiállítása. 2006-ban szerződést kötöttek a Geosat szakcéggel, feladatuk volt felmérni a termőföldeket, erdőket, legelőket, minden külső területet. Ez a munka akkor hárommilliárd lejbe került volna, s mivel nem volt lehetőség a helyi költségvetésből finanszírozni, arra gondoltak, kölcsönt vesz fel a község. A Geosat az erdők és a legelők jelentős részét fel is mérte, de a hitelfelvétel elakadt, a tanács nem tudott fizetni, így nem kapták meg az eredményeket. Az elképzelés szerint a műholdas felmérés után megtörtént volna a területek azonosítása, és az így kitisztázott helyzetből indultak volna ki a további visszaszolgáltatásnál. ,,Ahhoz, hogy igazságos legyen a visszaszolgáltatás, minden igénylő esetében össze kellene hasonlítani a különböző törvények alapján benyújtott iratcsomókat, mert lehetnek átfedések. Nagyon nagy munka lett volna, de az egyetlen igazságos módszer" — mondja Fodor.

2006-ban Benedek Huszár János körlevélben kérte a földjüket, erdőjüket igénylők türelmét, azt ígérte, 2007 végéig tisztázzák a területek kérdését, és elkezdődik a visszaszolgáltatás. ,,Most azonban hiába jönnek az eddig türelmes tulajdonosok, ugyanott állunk, mint 2006-ban" — mondja a jelenlegi polgármester. Becslései szerint 800 hektár szántó hiányzik, ennyi kellene, hogy minden igényt kielégítsenek. Jelenleg körülbelül kétszáz ember érintett, de a 2004 előtt kiadott birtoklevelek harminc százaléka is hibás. Naponta keresik a tulajdonosok, letelt a türelmi idő, várják az előrelépést. Pénz továbbra sincs a megrendelt felmérésre, s egyelőre remény sincs előteremtésére, mert a SAPARD-program önrészére kell egymillió lejes hitelt felvennie a tanácsnak.

Benedek Huszár János, a lemondott polgármester szintén a pénzhiánnyal indokolja, hogy nem sikerült megvalósítani a föld-visszaszolgáltatásokkal kapcsolatos elképzelését. Ugyanakkor a személyzethiányt is felhozza. Folyamatos jegyzőcserével küszködtek, és 2006-ban fegyelmi okokból el kellett bocsátaniuk a topográfust is. Hiába hirdették meg az állást, senki nem jelentkezett. A földosztó bizottság közben dolgozott, de technikai alap (felmérés, térképek) nélkül nem lehetett megoldani a helyzetet. Tették, amit tehettek, kijavították a hibás birtoklevelek egy részét, jóváhagyták azokat az ügyeket, amelyek tiszták voltak — meséli.

Fodor Imre, akinek ideiglenes mandátumából már csak két hónap van hátra, próbálja új mederbe terelni a megfeneklett ügyet. Topográfust nem találnak, az ajánlott fizetésért senki nem vállalja a munkát, külső embert alkalmazott, akinek az lesz a feladata, hogy felleltározza a parcellákat, és ígéretet kapott a megyei kataszteri hivataltól, hogy kiképzik, megtanítják mindarra, ami szükséges, és szépen lassan megpróbálják tisztába tenni az igen bonyolult helyzetet. Becslései szerint azonban legalább másfél-két évre lesz szükség.

Illyefalván tehát a föld-visszaszolgáltatás szempontjából elveszett négy esztendő. A nagy tervek, a falu- és térségfejlesztés irányította a község vezetőit, nem jutott idő és figyelem az úgymond ,,apró", de nem csak a tulajdonosok számára fontos ügyre. Sokan elégedetlenek, hisz birtoklevél hiányában sem állami támogatást, sem életjáradékot nem kaphatnak még azok sem, akik visszakapták földjüket, és szép számmal akadnak, akik csak remélik, hogy egyszer még őseik birtokának tulajdonosai lehetnek. Vannak községek, amelyek évek óta perelik a más közigazgatási egységek által eltulajdonított földeket. Illyefalván, ahol sok száz hektár került a szomszédokhoz, most, 2008-ban Fodor Imre kezd azon gondolkodni, hogy meg kellene nézni, lehet-e valamit tenni. ,,Nem a földosztásból áll a világ, én a községfejlesztést tekintettem prioritásnak, és ott jelentős eredményeket értünk el" — mondja Benedek Huszár János, a leköszönt polgármester. Minden bizonnyal így van, azonban térségfejlesztés a tulajdonviszonyok tisztázása nélkül elképzelhetetlen, és nehéz jobb jövőt biztosítani falusfeleinknek, ha a megélhetésükhöz, boldogulásukhoz szükséges birtokukat nem kapják vissza.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4538
szavazógép
2008-04-03: Közélet - Iochom István:

Földmérés Torján

Hosszas utánajárás és kétéves vajúdás után a 247-es törvény alapján sikerült a kézdivásárhelyi burgonyakísérleti állomástól 213 hektárt visszaszerezni.
2008-04-03: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

A türelem határán

Áldozatok árán szerezték meg az aldobolyi ősök a Kétág Erdő-közbirtokosság vagyonát a dobollói Piliske oldalában, s a leszármazottak, az unokák többéves közelharca sem elég ahhoz, hogy visszaszerezhessék. ,,Senki sem segített rajtunk, hihetetlen, mekkora a közöny" — nyilatkozta a birtokosság elnöke, Csergő Mária (képünk), aki mellesleg az RMDSZ színeiben tagja is az illyefalvi községi tanácsnak.