Közbirtokossági vagyon: a harcnak nincs még vége

2008. április 24., csütörtök, Faluvilág

A visszaigényelt erdőrengeteg, középen a Lipse-tető

Ádáz harcot folytat az ozsdolai Láros Erdő és Legelő Közbirtokosság vezetősége, személyesen Pál István elnök, hogy visszaszerezhessék a volt ezeréves határon túli közösségi erdőbirtokot, melyre hiteles telekkönyvük van. A magát tulajdonosnak tekintő szomszéd megye hajthatatlan, ám a harcnak nincs még vége.

Ki gondolt volna kereken negyven esztendeje arra, hogy az akkor kialakított Kovászna és a szomszédos Vrancea megye között meghúzott új határ négy évtized múlva bajt, fejtörést, pereskedést, galibát okoz?

Enyhe jelző a galiba arra a vitára és perpatvarra, melyen a rendőrségi karhatalom is jelen volt, s fegyvert fogtak kezükben a szomszéd megye hivatalosságainak képviselői. A baj abban keresendő ugyanis, hogy a mostani Kovászna megye közigazgatási határát 1968-ban a Keleti-Kárpátok fő vízválasztóján húzták meg, holott a román fejedelemséget és a történelmi Magyarorszá­got jóval keletebbre a Putna folyó választotta el, s így érthető, hogy a Putna és az említett vízválasztó (gerinc) között elterülő erdőségek mind-mind háromszéki közbirtokosságok, magánszemélyek, egyházak és iskolák tulajdonát képezték. Akinek van idege és pénze, az perel, és ahol tetemes vagyont kell visszaszerezni, ott a harcról nem lehet lemondani. Lapunk beszámolt az eseményekről, de mert a küzdelemnek nincs még vége, a fejleményekről Pál Istvánt kérdeztük, aki Virág Lehel technikus társaságában bemutatta a mai megyehatáron túl fekvő erdőjussukat, eljutottunk a messzi Putna völgyébe is. Rég megunhatta volna a pereskedést s a milliókra rúgó költségeket az elnök, aki az utóbbi időben már egymaga viseli a hatalmas erdővagyonért folyó harcot, ügyvéd nélkül képviseli a focşani-i törvényszék tárgyalásain, s lassan meggyőződik arról, hogy nincsen minden rendjén a román igazságszolgáltatás berkeiben, s még inkább annak az öreg közmondásnak az igazáról, hogy ,,aki időt nyer, csatát nyer!"

— Utóbb a Tulnici-i Öröklő Közösséggel hadakoztam a focşani-i bíróságon — pontosított Pál István —, akiknek tízezer hektár erdőbirtokuk volt, annyit is igényeltek vissza, de mert volt, amiből, vagyis a mi erdőnkből 14 138-at kaptak vissza! Mi az új, 247-es törvény értelmében 1879 hektárt követelünk vissza a Meszták, a Lipse, a Névtelen és a Musát-hegy keleti oldalában. Bemutattam a hivatalosan kiadott telekkönyveinket. Az volt az érzésem, hogy a per nyertesnek mutatkozik, amikor a bíró azzal a meghagyással halasztotta el a tárgyalást május 6-ra, hogy hozzunk hivatalos igazolást attól, aki a telekkönyveket kiadta, vagyis a kézdivásárhelyi bíróságtól, amivel azt kellene bizonyítanunk, hogy a telekkönyvek törvényesek!? Az utólagos félreértések elkerülése végett azt kértem a bírótól, hogy szíveskedjék a bíróság hivatalosan megkérni ezt az igazolást az említett törvényszéktől, nehogy aztán azt feltételezzék, hogy én meghamisítottam.

Hogy nem leányálom a közbirtokosságok harca, azt egy másik tény is bizonyítja. Megtudtuk ugyanis, hogy még 2006-ban visszakerült az ozsdolai önkormányzat birtokába egy 32 km hosszú erdőipari út, melynek 70—80 százaléka a közbirtokosság területén halad. S mert nem milliárdos a birtokosság, pályázatot készíttetett egy három kilométeres út feljavítására az Ojtoz-patak forrásvidékén, a Bandi és a Tömlőhordó nevű területek között. Ez az erdőipari út a régi ojtozi iparvasút töltését követné. Ezen szándékoznának kihordani a Nagylipse-patak övezetében kitermelésre váró fát a tetőn haladó országútra. Ellenkező esetben nagy kerülővel, Ojtozon, Berecken át lehetne szállítani, ami igen költségesnek mutatkozik. Várják, hogy nyer-e a pályázat, a harcnak ugyanis még nincs vége.

Az ozsdolai közbirtokosságnak összesen 944 tulajdonosa van, de van a nagyvilág minden részén örököse — fűzte hozzá Pál István. Háromszáz tag nem él a községben, volt, akit családtörténeti kutatás révén kellett megkeresni és nyilvántartásba venni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4538
szavazógép
2008-04-24: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Megmozdul Bölön (A linzi találkozó margójára)

Aki fél a víztől, nem eszik halat
Megyei küldöttség tagjaként két erdővidéki polgármester, Sikó Imre bölöni és Ilkei Ferenc vargyasi elöljáró vett részt azon az ausztriai találkozón, melyen egy sereg vállalkozó mondta el, mely gazdasági ágazatban lenne hajlandó befektetőként részt venni. Bölönbe azóta több mint tíz küldöttség látogatott el a legkülönbözőbb ajánlatokkal, s nem volt könnyű döntenie az önkormányzatnak, melyiket válassza.
2008-04-24: Világfigyelő - x:

Felavatták a Magyar Nyelv Múzeumát Széphalomban

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke felavatta a Magyar Nyelv Múzeumát tegnap a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalomban, a nyelvújító Kazinczy Ferenc egykori lakóhelyén.