Református hírnökTemplomaink – Réty

2017. február 23., csütörtök, Vélemény

A Feketeügy jobb partján fekvő Réty neve először az 1332–1337 közötti pápai dézsmák regestrumában fordult elő Reech alakban. A későbbiekben más névváltozatok is megjelennek: 1657-ben Relthy, az 1612-ben készített Bethlen Gábor-féle lustrán Retthy, majd az 1643-as, I. Rákóczi György idején készült katonai összeírásban már Rety néven van bejegyezve.
 

 

A falu református temploma a Dobolyka nevű dombon magasodik a település fölé. Régészeti feltárások alapján valószínűsíthető, hogy a 12–13. század fordulóján épülhetett. Két nagy átépítés és többszöri javítás után is megmaradt a román stílusú szentély eredeti alakja, azaz a félkör apszisa, amit fél kúp fed, és a köríves diadalív, amely összeköti az alacsony szentélyt a templom hajójával. A 22 méter magas, különálló torony eredetileg egy hajdani várfal védőbástyája lehetett.
A templom utolsó átépítésekor, 1862-ben nyerte el mai formáját. Teljes hossza 19 méter, a főhajó szélessége 8 méter, magassága pedig 6 méter. A templom átépítésének évét az úrasztala márványlapja bizonyítja, amelyet több más, ma is használt úrasztali edénnyel együtt az egyházköz­ség 19. század második felének patrónusa, Antos János és neje, báró Radák Kata adományozta. A szószékkorona 1794-ben készült, az orgonát pedig 1909-ben Einschenk Károly brassói mester építette.
A toronyban két harang található. A nagyobbik, 320 kg-os harang felirata: „Ezt a harangot Tekintetes N. Rétyi Székely Mózes uram öntette a maga költségén a rétyi Ecclésia számára 1773-ban.” A kisebbik, 150 kg-os harangon pedig a következő felirat olvasható: „A rétyi Egyháznak hősi halált halt Albert fiuk emlékére öntette Zoltáni András és neje Pakulár Sára 1921-ben.” Említést érdemel még egy 1930-ban Bukarestben öntött harang, amely az ott szolgáló rétyiek adománya volt az egyházköz­ségnek, de amely sajnos, a II. világháború során eltűnt.
A 2002-ben történt kisebb javításokat követően, 2012–2015 között a rétyi templom teljes belső és külső felújításon esett át, azonban egy 2016 őszén bekövetkezett földrengés nyomán a falakon ismét repedések jelentek meg. Ezek kijavításáról a gyülekezet gondoskodik, hogy aztán a reformáció 500. évfordulója alkalmából, szeptemberben tartandó hálaadó istentisztelet során mondjon köszönetet Istennek évszázadokon keresztül átnyúló és napjainkban is megnyilvánuló kegyelméért.

Deák Botond

Hozzászólások
Szavazás
Ön hol tervezi idei nyaralását?
eredmények
szavazatok száma 659
szavazógép
2017-02-23: Vélemény - :

Légy csendes szívvel (Református hírnök)

Ő a mi békességünk. (Efézus 2,14)
2017-02-23: Közélet - Fekete Réka:

Kezdődik a beiratkozás (Előkészítő osztályok)

A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a 2017/2018-as tanévben 2130 kisdiáknak biztosítanak helyet az előkészítő osztályokban, illetve a falvak egy részében a nagyobb korosztályokkal összevontan. A magyar tagozaton több mint ezernégyszáz tanulóra számítanak. Tegnap az iskolákban kifüggesztették az induló osztályokra vonatkozó információkat és a beiratkozás menetét.