Református hírnökTemplomaink – Réty

2017. február 23., csütörtök, Vélemény

A Feketeügy jobb partján fekvő Réty neve először az 1332–1337 közötti pápai dézsmák regestrumában fordult elő Reech alakban. A későbbiekben más névváltozatok is megjelennek: 1657-ben Relthy, az 1612-ben készített Bethlen Gábor-féle lustrán Retthy, majd az 1643-as, I. Rákóczi György idején készült katonai összeírásban már Rety néven van bejegyezve.
 

 

A falu református temploma a Dobolyka nevű dombon magasodik a település fölé. Régészeti feltárások alapján valószínűsíthető, hogy a 12–13. század fordulóján épülhetett. Két nagy átépítés és többszöri javítás után is megmaradt a román stílusú szentély eredeti alakja, azaz a félkör apszisa, amit fél kúp fed, és a köríves diadalív, amely összeköti az alacsony szentélyt a templom hajójával. A 22 méter magas, különálló torony eredetileg egy hajdani várfal védőbástyája lehetett.
A templom utolsó átépítésekor, 1862-ben nyerte el mai formáját. Teljes hossza 19 méter, a főhajó szélessége 8 méter, magassága pedig 6 méter. A templom átépítésének évét az úrasztala márványlapja bizonyítja, amelyet több más, ma is használt úrasztali edénnyel együtt az egyházköz­ség 19. század második felének patrónusa, Antos János és neje, báró Radák Kata adományozta. A szószékkorona 1794-ben készült, az orgonát pedig 1909-ben Einschenk Károly brassói mester építette.
A toronyban két harang található. A nagyobbik, 320 kg-os harang felirata: „Ezt a harangot Tekintetes N. Rétyi Székely Mózes uram öntette a maga költségén a rétyi Ecclésia számára 1773-ban.” A kisebbik, 150 kg-os harangon pedig a következő felirat olvasható: „A rétyi Egyháznak hősi halált halt Albert fiuk emlékére öntette Zoltáni András és neje Pakulár Sára 1921-ben.” Említést érdemel még egy 1930-ban Bukarestben öntött harang, amely az ott szolgáló rétyiek adománya volt az egyházköz­ségnek, de amely sajnos, a II. világháború során eltűnt.
A 2002-ben történt kisebb javításokat követően, 2012–2015 között a rétyi templom teljes belső és külső felújításon esett át, azonban egy 2016 őszén bekövetkezett földrengés nyomán a falakon ismét repedések jelentek meg. Ezek kijavításáról a gyülekezet gondoskodik, hogy aztán a reformáció 500. évfordulója alkalmából, szeptemberben tartandó hálaadó istentisztelet során mondjon köszönetet Istennek évszázadokon keresztül átnyúló és napjainkban is megnyilvánuló kegyelméért.

Deák Botond

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Mitől tart leginkább az elhúzódó háború kontextusában?


eredmények
szavazatok száma 2322
szavazógép
2017-02-23: Vélemény - :

Légy csendes szívvel (Református hírnök)

Ő a mi békességünk. (Efézus 2,14)
2017-02-23: Közélet - Fekete Réka:

Kezdődik a beiratkozás (Előkészítő osztályok)

A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a 2017/2018-as tanévben 2130 kisdiáknak biztosítanak helyet az előkészítő osztályokban, illetve a falvak egy részében a nagyobb korosztályokkal összevontan. A magyar tagozaton több mint ezernégyszáz tanulóra számítanak. Tegnap az iskolákban kifüggesztették az induló osztályokra vonatkozó információkat és a beiratkozás menetét.