VidékfejlesztésKevés a pályázat a mezőgazdaság fejlesztését célzó intézkedéseknél

2017. május 16., kedd, Gazdakör
A megyei vidékfejlesztési irodától kaptuk a hírt, hogy a mezőgazdaság fejlesztését célzó intézkedéseknél egyelőre kevés pályázatot tettek le. A gazdaságok korszerűsítésénél (4.1) a növénytermesztő farmok összetevőnél mindössze egy pályázat, a hegyvidéki gazdaságokra négy, míg az állattenyésztő telepek korszerűsítésére egyetlen pályázatot töltöttek fel a számítógépes rendszerbe. Jó hír, hogy a négy hegyvidéki pályázat közül kettő háromszéki. A fiatal gazdák támogatásánál (6.1) vasárnapi adatok szerint országos szinten 45 pályázatot töltöttek fel a vidéki beruházásokat kifizető ügynökség számítógépes rendszerébe, ebből hat a megyéből érkezett be. A kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatására (6.3) eddig összesen 23 gazdaság pályázott, a megyében még egyetlen pályázatot sem tettek le. A pályázatok feltöltésének utolsó határideje július 31-e.
A vidékfejlesztési iroda összesített adatai szerint tavaly a legaktivabbak a fiatal gazdák voltak, összesen 44-en pályáztak a megyéből a megtelepedési támogatásra. A következőkben lássuk a fiatal gazdák megtelepedésének pár feltételét, kiemelve néhány változtatást is az előző évekhez képest.
Idéntől változtattak a fiatal gazda meghatározásán, edddig a pályázat leadása pillanatában 40 év alattinak kellett lennie, most engedélyezték a 41 évet be nem töltött fiatalok pályázását is. Fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás, cég formájában kell bejegyeztetni a gazdálkodást. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba való vétel sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, a gazdaságban levő állatokat ugyanígy át kell íratni az új vállalkozásra.
A fiatal gazda pályázat útján 40 ezer, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat a gazdaság SO euró értékétől függően, két részletben: sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a terméseladás, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értékének megfelelő 20 százalékos termékértékesítést valósít meg legtöbb három év alatt, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaság-korszerűsítések megvalósítását. A 20 százalékos termékértékesítés 6–7000 eurós eladást jelent, amelyet bizonyítani kell a második részlet igénylésekor. Viszont, ha az eladási feltételt a legtöbb három évnél hamarabb sikerül megvalósítani, a pályázó a második részlet kifizetési igénylését hamarabb megteheti, akár a pályázat második évében is.
Sikeres pályázás esetén feltétel lesz, hogy a fiatal gazdálkodó lakhelye abban a községben legyen, ahol az új, saját tulajdonú, átvett vagy bérelt gazdaság be van jegyezve. Ha ez a feltétel nem teljesül a pályázatleadás pillanatában, akkor még a fiatalnak lehetősége van, hogy a pályázati szerződés megkötése utáni 9 hónapban kiköltözzön falura. Ugyanakkor a fiatal pályázónak más munkahelye is lehet, feltétel, hogy az az illető községben vagy a község 75 kilométeres körzetében található városban legyen.
A nyolc osztályt elvégzett fiatal gazda is pályázhat már, viszont a pályázatok elbírálásánál, rangsorolásánál a magasabb iskolai végzettségűek előnyben részesülnek. Elfogadják azt a pályázót is, akinek nincs semmiféle szakmai felkészültsége, de a pályázatban vállalja, hogy három éven belül, a második részlet kifizetéséig elvégez egy hivatalosan is elismert mezőgazdász szakmai képzést.
A pályázónak üzleti tervet kell készítenie (vagy készíttetnie), amely által bebizonyítja, hogy a kapott támogatást a gazdaság fejlesztésére vagy az uniós normák bevezetésére fordítja. Állattenyésztési farmok esetén kötelező az a vállalás, hogy a támogatás egy részét a gazdaságban termelődő trágya kezelésére (pl. betonozott alapú és oldalfalú tárolók építésére vagy a már meglevők kapacitásának növelésére) költik el.
Ebben a kiírási időszakban a fiatalok 170 millió euróra pályázhatnak, a minimális pontszám (ún. minőségi küszöb) májusban a nem hegyvidéki pályázatoknál 75 pont, hegyvidéknél 65 pont, júniusban 55, illetve 45 pont, júliusban pedig a minimális 25 pontot kell elérni.
A pályázatok kiválogatásánál a növénytermesztésben többletpontot kap a zöldség-, vetőmag-, palánta-, illetve gyümölcstermesztő pályázó, itt ezekre 20 és 30 pontot lehet szerezni. Az állattenyésztésben a legtöbb, 30 pont a szarvasmarhára jár, a méhészetre 25, a juhokra 20 pont. 15 pontot kap az a fiatal gazda, aki három gazdaságot vesz át teljesen, ha csak két gazdaságot, akkor 10, illetve az egy gazdaságot átvevő 5 pontot kap. A gazdálkodást felhagyó, a gazdaságát átadó mezőgazdász így már nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél területalapú kéréssel és területekkel, illetve az állategészségügyi farmnyilvántartóban állatokkal.
A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár a kiválogatásnál, aki mezőgazdasági egyetemet végzett, 25 pontot kap, a mezőgazdasági líceumot végzett 20 pontot, aki pedig csak szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, 10 pontot kap.
Külön pont jár annak függvényében, hogy az illető  községet, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található, milyen termőképességű csoportba sorolták be. A mezőgazdasági beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.ro) megtalálható a táblázat, amely tartalmazza a községek ilyen természetű besorolását, a legfőbb növénykultúra SO-értékét, valamint az állatok tartási módját véve figyelembe (egész évben istállózott vagy a nyári időszakban legeltetett tartási mód). A magas termőképességű besorolásra 25 pont jár, a közepes termőképességű községek esetén pedig 20. Pluszpont jár abban az esetben is, ha a pályázó fiatal helyi növényfajtákat termeszt, illetve állatfajokat tart, itt még 5 pont szerezhető.
 
Cikk megjelenési időpontja: 2017-05-16 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2017-05-16: Gazdakör - Bokor Gábor:

Nem jó összemosni az egyesületi tevékenységet az értékesítéssel

A hónap elején Hódmezővásárhelyen 24. alkalommal megszervezett állattenyésztési kiállítás első napjának végén közös vacsorán vettek részt a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének tagjai. Az eseményen jelen voltak a háromszéki gazdaküldöttség tagjai is. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének működéséről Bujdosó Márton elnököt és dr. Domokos Zoltán ügyvezetőt kérdeztük.
2017-05-16: Máról holnapra - Farkas Réka:

Magyarok, románok és a bizalom

Eredményei mutatkoznak az RMDSZ néhány éve erőteljesebbé váló külpolitikájának, nemcsak az európai, amerikai illetékesek figyelmét sikerült az erdélyi magyarság jogsérelmeire irányítaniuk, de működésbe lendítették a román külügyminisztériumot is. No, nem a felmerülő gondokra igyekeznek megoldást találni, hanem az RMDSZ-t, a magyarság követeléseit akarják hitelteleníteni, próbálják ellehetetleníteni az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) e hét második felében Kolozsváron szervezett kongresszusát.