Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. január 22., vasárnap 05:37
Köszöntjük Vince, Artúr nevű olvasóinkat!
Riport
2017-01-19: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

A Dunántúlon is otthon

Ferencz Csaba felvételeiA Dunántúlon, a Völgységben és Hegyhát vidékén, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun megyében is otthoniakra, a mieinkre, csíkiakra, háromszékiekre és a hosszúra nyúlt vándorút végén székely testvéreinkre, régi emlékükre találtunk. Az idő homálya kezdi betakarni az emlékezés szálait, nevesen azt, hogy bő hetven évvel ezelőtt jobbára háromszékiek vállalták: magyar anyanyelvű külön iskolát, tanintézetet hoznak létre a kínos bolyongás és megpróbáltatás után újabb hazára talált, hontalanná lett bukovinai székelyek gyermekeinek. Túl a részleteken az előzmények és a kezdetek érdekeltek: kik voltak azok a vállalkozók, akik önbizalmat neveltek véreinkbe új hazájukban.  
2017-01-17: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Ora et laboraFagyban-hóban Szentivánlaborfalván

Albert Levente felvételeiHiányát érezzük olykor helység- és helyneveink hiteles etimológiai magyarázatának. Elmúltak már azok az idők, amikor egy történet, monda vagy éppen legenda alapján kibékültünk egy-egy falunév eredetértelmezésével. Az egy dolog, hogy Árkos első lakói a településnek helyet adó árokról nevezték el falujukat, de hogy Albis neve valóban német eredetű-e, miként bihari névrokonának, az már ködösebb. Szentiván helyzete talán könnyebb, segít régi templomának védőszentje, Laborfalváé kérdésesebb, nevét a latin munka (labor) szóból származtatják, ami szintén régi időkre utal. A magyarázat érdekli a helybelieket is, mert azt senki sem állíthatja, hogy a falut nem dolgos nép lakja.
2017-01-11: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Háromfalu: Pürkerec

A templomot a lelkész (balról) és Tóth István mutatta be.. A szerző felvételeiTöbb szál köti Háromszékhez ezt a barcasági csángó települést. Pürkereciek is telepedtek Sepsiszentgyörgyre, jelenlegi lelkészüknek is itt ringatták bölcsőjét, de a pürkereci születésű Gobbi Hilda-díjas színművészt, Barkó Györgyöt sem hagyhatjuk ki, aki 1950-ben a Székely Mikó Kollégium diákja volt. Pürkerec Tatrang községhez tartozó, magyar evangélikusok által is lakott falu a Bodzavámi-hegyvonulat déli lába alatt.
2017-01-10: Riport - Nagy B. Sándor:

Élet a hajléktalanszállón

Élet a hajléktalanszállónMég csak január elején járunk, de úgy tűnik, rég volt ilyen szép telünk, idén nincs okunk panaszkodni a hóra, fagyra. Azonban a szép tél relatív fogalom, egészen mást jelent nekünk – akik meleg szobából, az ablakon át szemléljük a tájat, és csak akkor vagyunk huzamosabb ideig a szabadban, ha például síelünk valahol –, s mást azoknak, akiknek nincs otthonuk, naphosszat róják az utcákat, és csak üzletekben, bárokban vagy a könyvtárban melegedhetnek meg kissé, ha elviselhetetlenné válik számukra a tél szigora. A sepsiszentgyörgyi hajléktalanok életébe nyújt betekintést beszélgetésünk Székely Róberttel, a hajléktalanszálló vezetőjével és a menedékhely lakóival.
2016-12-31: Riport - Mózes László:

Amikor a kevesebb több

Madaras Péter és Selyem Katalin gyermekeikkel a sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásárban. Fotó: Albert LeventeEgyszerűség a művészetben, egyszerűség az életben – ez határozza meg Madaras Péter szobrászt és feleségét, Selyem Katalin tűzzománc-készítőt, akik karácsony tájékán is ragaszkodnak elveikhez. Madaras Péter Szív-mag című alkotásával első helyezést ért el a Lih Pao tajvani nemzetközi szobrászati biennálén, az elismerést november elején vette át Tajpejben. Ám e rangos nemzetközi díj csak megerősíti Madarasék szemléletét: ragaszkodnak a falusi környezethez és az önfenntartó életmódhoz, szerényen, de szabadon élnek. Mindez Madaras Péter számára lelki egyensúlyt jelent, és úgy véli, példaértékű lehet gyermekei, illetve a fiatalabb nemzedék számára is. Újabban az organikus szobrászat felé fordul, tanítómestere a természet, és hisz a szakrális művészet fontosságában, amely „az identitásmegőrzés zálogát jelenti, illetve univerzális törekvést a jóra és a szépre”. Számára a család mellett meghatározó az összetartozás élménye, hisz a segítségnyújtás erejében, egy olyan kisközösségben, amelynek tagjai, miként régen, kiegyensúlyozottan és egyenes tartással létezhetnek.
2016-12-28: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Csendes áldás Ikafalván

Csendes áldás IkafalvánCsend a falucskát elrejtő völgyben honol csak, a községközpont Csernátonban már gyorsabb az élet. Bölöni Dávid polgármestert kerestük, de kora reggel Albisból jelentkezett, Ikafalva érverését pedig ki ismerné jobban, mint Fábián Sándor, a község alpolgármestere, falufelelős, a református egyház gondnoka s a közbirtokosság elnöke. Az öregek napjával kapcsolatos feladatokkal bízta meg a polgármester, s menet közben személygépkocsijában beszélgettünk falujáról.
2016-12-24: Riport - Nagy B. Sándor:

Úgy volt jó, ahogy adatottKarácsony

A szerző felvételeiTalán jobb lenne, ha másképp lenne, de úgy alakult az elmúlt évszázadok során ezen a tájon, hogy a mindennapi életünk meghatározó eleme a pénz. Egyeseknek több, másoknak kevesebb jut belőle, és mindenki ehhez mérten állítja be a mindennapjait. De vajon miként élnek azok, akiknek semmi jövedelmük sincs, és túl öregek már a munkához? Az árkosi, hetvenöt éves Váncsa Gyula bácsitól arról érdeklődtünk, hogyan lehet egyedül élni, nyugdíj nélkül.
2016-12-23: Riport - Váry O. Péter:

Az őstermelőt a vásár élteti

Albert Levente felvételeA kézdiszentléleki Papp Benedek Csabát Kézdivásárhelytől Kovásznán át Sepsiszentgyörgyig – és valamikor tova fel Csíkszeredáig (a múlt időre még visszatérünk) – mindenki ismeri, aki a hagyományos termékek vásárának rendszeres vagy akár csak alkalmi látogatója. Ő az a sajtkészítő, akinek termékei mindig elfogynak, bár olyan „exotikus” ízesítésű sajtokat is készít, mint a chilivel fűszerezett vagy a medvehagymával elegyített. Az ácsból lett őstermelő nem a napjaink Székelyföldjén szabványosnak nevezhető módon esett át a mesterségváltáson: nem külföldet járva jutott arra a következtetésre, hogy érdemesebb és jövedelmezőbb mással foglalkoznia, mint az odáig, nem is valami Nyugat-Európában működő, itthon még nem lévő szakterület hagyta űr kitöltése okán. Ő – sok más sorstársától eltérően – meg sem járta az új hadak útját, hol oly sok honfitársunk odavész: sem „Magyarban”, sem „Németben”, sem másutt nem kóstolt bele a pénzkeresésbe, még a diktatúra idején kitanult ácsmesterséget folytatta idehaza, a mesterségváltás mellett sem a könnyebb s kevesebb munka miatt döntött. Bánata, ha van, annyi: családjából nincs, ki folytassa a szakmát.
2016-12-21: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Számadáskor Sepsibükszádon

A polgármesteri hivatal és az iskola. A szerző felvételeiAz egyre fogyó esztendő mintha összegzésre késztetné a közszférában munkálkodókat, a községvezetést, az oktatókat, a föld megművelőit, az egyháziakat – végül is mindenkit, akinek mérlegelnie kell: mi történt, milyenek voltunk ebben az esztendőben? A Csomád lábánál sincs ez másképp, sőt, felgyorsultak a mindennapok. A kistérség vendéglátói készülnek a csoportok fogadására, asztalhoz ülnek, hogy szó essen arról: mit hoz a küszöbön álló új esztendő, merre húz majd a mérleg nyelve?
2016-12-14: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Adventben Mezőföldön

Adventi koszorú Szentkatolnán. Kondráth Erika fotójaSzentkatolnától Kézimartonfalváig nem találni olyan templomot, ahol ne lobogtak volna már a harmadik adventi vasárnap gyertyái. Borongós decemberre virradtak a mezőföldi falvak, mintha megülte volna az adventi csend, egyfajta várakozás hangulata. Az óvodások és iskolások színes rajzai, az iskolapadokon álló kis koszorúk mind-mind erről tanúskodtak.  
2016-12-14: Faluvilág - Nagy B. Sándor:

Délutáni oktatás Árkoson

A két délutáni csoport. Fotó: Kovács ZsoltA megye több más települése után Árkoson is beindult a délutáni oktatás, amelyet a Diakónia Keresztyén Alapítvány működtet a Svájci Protestáns Egyházszövetség segélyszervezetével (HEKS), valamint a megyei és helyi tanáccsal partnerségben. A programról Makkai Péter lelkipásztort, a sepsiszentgyörgyi Diakónia igazgatóját, Hunyadi Olga igazgatónőt és Oláh-Badi Éva délutáni oktatót kérdeztük.  
2016-11-29: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

A lánglelkű csángó költő szülőfaluja, Zajzon

Rab István mellszobra Zajzonban. A szerző felvételeiA sors úgy adta, hogy nem sűrűn ugyan, de alkalomadtán jeles eseményeken vehettem részt a háromfalusi Zajzonban: 1959-ben Rab István válogatott versei különkiadásának megjelenésekor, Oláh Kati lakodalmán bor- és borvízkóstolón, 1982-ben Rab életútjának, munkásságának jó ismerőjét, Bartha Judit magyartanárt keresve, majd a költő második szobrának avatóján és harangkutató körúton. Utak hozadéka is lehetne szomszédolásunk címe.  
2016-11-02: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Gyógy- és üdülőhely a „pokol tornácán”

Albert Levente felvételeiA régi időkben is tudott a nép a torjai Büdös-barlang fojtó gázainak, mennyezete vitriolos csepegéseinek gyógyhatásairól, mégis inkább a környék riasztóbb dolgai-történései keringtek közszájon, mert a szén-dioxid sok ember halálát okozta. Az ide is ellátogató Jókai a pokol tornácának nevezte a helyet, a „fojtó gázt okádó” üreget Bálványosvár című regényében. A figyelmetlenség szedte is áldozatait, s a századok során temető is kialakult a barlang közelében. Óriási a kontraszt múlt és jelen között: a XVIII. században meghalni jártak oda az idősek, most az egészségüket óvni akarók keresik fel a Büdös-hegy lábánál megépült legkorszerűbb élményfürdőt, a Bálványos Resortot.  
2016-10-26: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Falu a Luci alatt

Védőszentje Keresztelő Szent JánosAzt is lehetne mondani, hogy zajlik az élet a hilibi fenyves alatt, vagy még inkább azt: Hilibben csak viszonylagos a csend. Viszonylagos, mert az Ozsdolához tartozó falu lakói szerint egyre lassúbbak a történések, évek óta várják, hogy a községvezetés bár megkezdje a bekötőút korszerűsítését, negyedszázad alatt sem rendeződött maradéktalanul a földi javak visszaszolgáltatása, s tolonganak az apróbb közösségi elvárások is.
2016-10-19: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Ikertelepülés a Tekse alatt

A szerző felvételeiNincs olyan időszaka az esztendőnek, hogy vidéki településeinken a csend legyen az uralkodó. Mindig történnek dolgok-események, adódnak élethelyzetek, amelyek révén hallatnak magukról falvaink. A csend talán csak a Tekse-tető közel 1000 méter magasságot elérő, eléggé elszigetelt és kiterjedt erdős területein van otthon, de az is viszonylagos, mert ez a térség egyik vadakban gazdag vidéke. Most érik a makk, a téli energiatartalék megszerzéséért mindenre képes a vadállomány, a kálnoki Incze Szilárd napraforgójában 99 százalékos kárt tett a medve. Inog a kárvallottak bizalma, vajon kapnak-e majd kártérítést?
2016-10-19: Faluvilág - Iochom István:

Magánmúzeum Kézdisárfalván

Balázs Barna tárgyait mutatja. A szerző felvételeiÉvről évre egyre több megyénkbeli és határon túli érdeklődő keresi fel Balázs Barna volt kocsmáros magánmúzeumát Kézdisárfalván. A régiséggyűjtő már kiskora óta él e szenvedélyének, gyermekfejjel nagy érdeklődéssel hallgatta az idősek élettörténeteit, de múzeuma legjelentősebb részét felnőttként gyűjtötte össze.
2016-10-13: Riport - Fekete Réka:

A Pető-módszer Háromszéken

Csuka Pál harminckét éve Pető-terapeutaÖtödik alkalommal tartottak háromhetes fejlesztő foglalkozásokat a budapesti Pető András Főiskola gyógyítói Sepsiillyefalván, a hét végén zárult terápián naponta harmincegy gyermek és tizennégy felnőtt vett részt. A zárónapra a helyszínre érkezett Csuka Pál, az intézet külkapcsolatainak felelőse is, aki érdeklődésünkre megerősítette: jó úton halad az első határon túli kihelyezett képzőközpont előkészítése, jövő szeptemberben elindul a hároméves, másoddiplomás oktatás az illyefalvi Keresztyén Ifjúsági Diakónia Alapítvány (KIDA) központjában.
2016-10-11: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Sió menti barangolások 2.Magunk keresése

Szekszárdi szüreten. A szerző felvételeiMegáldotta a Fennvaló azt a népet, amely a Kárpát haza szőlőtermő vidékére telepedett. Jól választott második hazát a Küküllő és Maros menti székely, mi, háromszékiek széljárta vidéken raktunk fészket, pedig valamikor itt is termeltek borszőlőt. Orbán Balázs, amikor Erdővidéken járt, gyönyörködött Baróton „Zathureczki uram burgundiai szőlőültetvényén”, s az Olt menti Ürmös feletti dombokon is megtermett/beérik ez a gyümölcs. Minket a Dunántúl bortermő lankáira repített az autóbusz, a kiváló magyar borok Mekkájába, Szekszárdra.
2016-10-05: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Sió menti barangolásokMagunk keresése

Városháza, TolnaJó volt gondtalanul ringatózni a napsugarakban Dél-Dunántúl tájain, hallgatni az ott élők történeteit, ismerkedni, s közben keresni magunkat is, mert ez a vidék – Bács-Kiskun, Tolna és Baranya megye találkozásának vidéke – fogadta be a sok vándorlást, kínt és szenvedést eltűrő véreinket, a bukovinai székelyeket több mint hét évtizeddel ezelőtt.
2016-09-28: Riport - Hecser László:

Kisbacon nagy kincsei2.

A kisbaconi feredő három éve, az átadásakor. A szerző felvételeiKözösen, kalákában A Kisbacon Magyarhermány felé vezető útjának csücskében elhelyezkedő feredő összefogás eredményeként született meg 2013-ban. A kaláka- és közösségépítő táborokat elindító Ars Topia Egyesület önkénteseihez csatlakoztak a kisbaconi fiatalok, támogatást nyújtott a közbirtokosság és a környékbeli vállalatok, több gazda telke tulajdonjogáról mondott le, hogy a beruházás megvalósulhasson, a falu gazdasszonyai pedig a munkálkodók számára biztosították a mindennapi betevőt. Az elvégzett munkával elégedett volt a magyarországi egyesület vezetője, Herczeg Ágnes is, aki az átadási ünnepségen úgy fogalmazott: Benedek Elek szellemisége munkálkodik a táj lakóiban.
2016-09-27: Riport - Hecser László:

Kisbacon nagy kincsei

A szerző felvételeiA Bodvaj Egyesület az év elején fogott neki a Kisbaconi Települési Értéktár elkészítésének: tavasszal és nyáron anyaországi szakmai szervezetek támogatásával végzett dokumentáló munka során negyvenkét megőrzésre és ápolásra érdemes értéket azonosítottak. Hogy a félezer lelket sem számláló falu ilyen gazdagnak mondhatja magát, nem csoda! Ottjártunkkor csak falujuk múltjára, hagyományaira, szellemi örökségére és napjainkban végzett munkájára büszke emberrel találkoztunk. Olyanokkal, akik egyként vallották: számukra Kisbacon a világ közepe, érdemes ott élni. A múlt hónap végén otthonos környezetben, a volt paplakban fotók, kisfilmek, térkép, makett, illusztrációk és ízek révén mutatták be az értékeket: Benedek Elek szellemi hagyatékát, a kalákával létrehozott népi feredőt, a tájházat, a templomot, a párját ritkító vízimalmot, a helyi kezdeményezésként létrehozott Kenyér útja programot, a húsvét ünnepét megszépítő tojásírást, a sajtkészítést, mi pedig nyomukba eredtünk, azokat kerestük fel, akik továbbéltetik mindezt.
2016-09-26: Riport - Mózes László:

Népi fürdők őszies színfoltjaiRejtőzködő Székelyföld

Lázárfalva határában Nyírfürdő díszeleg. A szerző felvételeiTizenöt évvel ezelőtt kezdődött el a székelyföldi fürdőépítő kaláka Csíklázárfalván, amelynek eredményeként évente egy-egy új népi fürdőt teremtettek előbb Hargita megyében, majd Háromszéken. Amolyan székelyföldi sajátosságok, kis ékszerdobozok jöttek a világra, amelyek  – hasonlóan számos más értéktárgyunkhoz – nem hivalkodóak, inkább szemérmesen rejtőzködőek, s melyeket, ha valaki látni akar, hát meg kell keresnie. A 2001-ben elindított mozgalom szépen példázza az összefogásban rejlő lehetőséget, miközben az elmúlt másfél évtized alatt éppen az összefogás fogalma vált elhasznált szlogenné, amely inkább a közös erő hiányára, mintsem létezésére utal. Másfél évtized után a népi fürdők mai állapota nem feltétlenül rózsás. Rápillantva háromra az első hullámban építettek közül – Nyírfürdő, Sóskútfürdő és Sószékfürdő –, felemás az élmény, látni szépet is, de csúnyát is. Szubjektív vázlatunk egy Csomád környéki útvonalra villant, amely autóval kényelmesen bejárható egy nap alatt. A térségben különleges helyszínek sorakoznak, megannyi, szemnek és léleknek egyaránt kedves.
2016-09-14: Faluvilág - Bokor Gábor:

Szent Mihály-havi forgatag

A forgatagban fontos szerepük volt az üstöknek. A szerző felvételeA vidámság, a jókedv volt az úr szombaton Zabola központjában. A Pro Zabola Egyesület harmadik alkalommal szervezett Szent Mihály-havi forgatagot, a sokszínű rendezvényt az iskola melletti szövetkezeti kertben tartották. A szórakozás biztosítása mellett a kulináris turizmus fellendítésének lehetőségét is szem előtt tartották az ötletgazdák.
2016-09-14: Faluvilág - Hecser László:

Fiataljait és időseit ünnepelte Székelyszáldobos

A szerző felvételeA kétnapos székelyszáldobosi faluünnep egyik leglátványosabb pillanata a szombat délelőtt tartott favágóverseny volt. Nem akárki, hanem a mindennapokban is a szakmában dolgozók állhattak be – nem is lehetett volna másként, hiszen olyan feladatok vártak a kéttagú csapatokra, amelyeket műkedvelők valószínűleg nem tudtak volna teljesíteni.
2016-09-14: Faluvilág - Iochom István:

Kézdiszentkereszten készült a csíkszeredai emlékmű

A csíkszeredai emlékműDarvas-Kozma József, a csíkszeredai Szent Kereszt egyházközség plébánosa, címzetes esperese kezdeményezésére négy és fél méter magas világháborús emlékművet, obeliszket állítottak a közelmúltban a Millennium-templom és a Szent Kereszt-plébániatemplom között. Csíkszereda új emlékművét az októberi templombúcsú előtt leplezik le. Az obeliszken az Emlékezzetek és harcoljatok azért, amiért életünket áldoztuk! idézet és 104 világháborús hős neve olvasható, ezeket Darvas-Kozma József plébános gyűjtötte össze. Azt kevesen tudják, hogy Bagos Ernő csíkszeredai építész tervei alapján az emlékmű Kézdiszentkereszten készült Pap Emil kőfaragó műhelyében a Laub-bányából kifejtett sárgás színű homokkőből.
2016-09-06: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Közösségápolás Uzonban

Vidámság a vakációs bibliahéten.Fotó: Ungvári Barna AndrásTíz éve sikeres és bensőségessé vált baráti kapcsolatot tart fenn az uzoni református gyülekezet és egyházközsége a Pest megyei Mendével. Nem testvérgyülekezeti, hanem örökölt polgári kapcsolatot ápolnak: a mendeiekkel való találkozás minden esztendőben várt esemény. Most az uzoniakra került a sor, akiket már családi szálak kötnek a budapesti Ferihegyhez és a savanyú káposztájáról híres Vecséshez közeli Mende lakóihoz. A négyezres lélekszámú település a Gödöllői-dombság lankáin terül el.
2016-08-31: Riport - Váry O. Péter:

Erdők és keresztekJelen időben az Úz völgyéről

A szerző felvételeiNem csendes az Úz völgye hétköznapokon sem. Nagyüzemben folyik a még állami tulajdonban levő erdőkben a favágás, láncfűrész sikolt bele a favontató traktorok, rönkszállító tehergépkocsik mélyebb hangjába. A csíkszentmártoni szoros felől a patakmedret dúlják a törpeerőmű csöveit lefektető munkagépek, a kiszélesedő völgyben legelő juhok bégetése szinte nem is hallik. Látszólag békés a táj. Látszólag. Mert, mint mindenhol Erdély-szerte, itt is zajlik a múlt átírásának fizikai folyamata. És az Úz völgyének birtoklásáért a háború ma is tart – bár most nem fegyverekkel kell küzdeni a kétszer is véráztatta földért.  
2016-08-24: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Tatrang a Muszka-asztal lábánál

A szerző felvételeiRitkán teremtett a Mindenható olyan szép tájat, mint Hétfalu vidéke és benne Tatrang. Körülöleli a Kárpát-kanyar festői hegyvidéke. Gerincéből kimagaslik a büszke Csukás 1954 méter magas masszívuma, lába előtt a Barca rónájának síkján terül el Háromfalu s községközpontja, Tatrang. Megüli a Tatrang vize két partját, amely ha felbőszül, útjából mindent elsodor.
2016-08-23: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Újkenyér ünnepe előtt Illyefalván

A református vártemplom. Albert Levente felvételeiNyárutónak is nevezhetnénk augusztus végét, mert a globális változások miatt idén hamarabb őszies képébe öltözik a nyár. Az aratás a végét járja, ám a mező még tele terményekkel, kapásokkal, az aszály sanyargatta legelő miatt megapadt a tejhozam – panaszkodnak a gazdák. A falvakban készülnek újzsenge ünnepére, Aldobolyban és Sepsiszentkirályban a kultúrotthonok felújításán a kánikulában is folyik a munka.
2016-08-04: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Feredőépítés kalákábanCsend, gyógyvíz a bölöni erdőben

1.Értéket teremtett a XXI. székelyföldi fürdő- és közösségépítő kaláka Erdővidéken. Túl vannak a vidám avatón az önkéntes fiatalok, a négyes csoport: a budapesti Ars Topia Alapítvány, a Vinca Minor Egyesület, Bölön Önkormányzata és a Kétág Közbirtokosság, de a támogatók is: Kovászna Megye Tanácsa, a Kós Károly Alapítvány és a bölöni Pózna Panzió. A Lüget oldala alatt tájba illő, környezetkímélő gyógyhely született, ahol kifogyhatatlan a természet ajándéka, a gyógyvíz és a jó levegő. Fényképfelvételek segítségével próbáljuk érzékeltetni, hogy mekkora ereje lehet a közösség összefogásának, a jóakaratnak és a fiatalos lendületnek.