Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 23., szerda 22:19
Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-08-23: Élő múlt - Iochom István:

A kőbányában volt a legnehezebbA kézdialmási Tódor Antal emlékezik

Tódor Antal volt hadifogoly 98. születésnapján. A szerző felvételeA napokban 98. életévét betöltő Tódor Antal volt hadifogoly, háborús veterán egyike a felső-háromszéki „utolsó mohikánoknak”, aki előrehaladott kora ellenére megőrizte szellemi frissességét, semmiféle gyógyszert nem szed, és ennyi esztendő távlatából is jól emlékszik a katonaságra, a második világháború borzalmaira és a négyéves szovjet hadifogságra. Anti bácsi jelenleg lányainál lakik felváltva Kézdivásárhelyen és Felső-Lemhényben. Ezúttal az ő visszaemlékezéseit közöljük. 
2017-08-23: Élő múlt - Iochom István:

Megújult Kézdiszászfalu és Kézdisárfalva közös plébániatemploma

A szerző felvételeAugusztus 13-án, vasárnap a déli búcsús szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek megáldotta a kívül-belül felújított Nagyboldogasszony-plébániatemplomot. A két faluban, Kézdiszászfaluban és Kézdisárfalván négyszáztíz hívő katolikust tartanak nyilván. A templom előterében meg lehetett tekinteni a templom és a kézdisárfalvi plébánia felújításáról készült fotókat.
2017-08-19: Élő múlt - :

Nyáry Krisztián: Szent István-napi történet egy lovagkereszt elfogadásáról

Nyáry Krisztián: Szent István-napi történet egy lovagkereszt elfogadásárólA belügyminiszter és a kultuszminiszter személyesen kereste fel lakásán a költőt, hogy rábeszéljék: fogadja el a legmagasabb állami kitüntetést, amelyet korábban visszautasított. Báró Wenckheim Béla és báró Eötvös József 1867. június 22-én zarándokoltak el az Akadémia épületébe Arany János szolgálati lakásába – ez volt a harmadik próbálkozásuk, hogy meggyőzzék a Magyar Királyi Szent István Rend kiskeresztjének vonakodó kitüntetettjét.
2017-08-19: Élő múlt - Csinta Samu:

Információs háború ErdélyértBeszélgetés Zahorán Csaba történésszel Trianonról és az évfordulós készülődésekről

Információs háború Erdélyért (Beszélgetés Zahorán Csaba történésszel Trianonról és az évfordulós készülődésekről)Törvényszerű-e az Erdéllyel vagy Trianonnal kapcsolatos magyar megnyilvánulásokat övező román bizalmatlanság? Zahorán Csaba történésszel, a Trianon 100 munkacsoport munkatársával közép-európai mítoszokról is beszélgettünk.
2017-08-19: História - :

Czakó Gábor: Legyőzhetetlen Szent István

István és Gizella a koronázási palástonMagyarhonban természetes divatja van az ún. „deheroizálásnak”, hőseink, nagyjaink lekicsinylésének. Ennek egyik igen jellemző ténye a legyőzhetetlen Szent István király és a somogyi Árpád-rokon, Koppány szembeállítása. Persze találkoztak ők a harcmezőn is, mert utóbbi föllépett trónkövetelőként István édesapja, Géza nagyfejedelem halála után.
2017-08-19: História - :

S. Király Béla: „Téged magyar kíván”

Szent Istvánt a magyar történelmi emlékezet múltunk legnagyobb alakjának tartja. Életéről jóval kevesebbet tudunk, mint az időben hozzánk közelebb élt nagyjainkról vagyis mindazokról, akik egy közösség építésében, megtartásában szereztek múlhatatlan érdemeket, vagy annak méltóbb életéért tettek mérhetetlenül többet, mint magánéletükkel bajlódó kortársaik.
2017-08-19: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /28.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /28.)Új betegség: a hiperlojalitás Thaly Kálmán kuruckalandokkal, újonnan fölfedezett Rákóczi-adatokkal piszkálja a fantáziáját, ahol formálódik is már lassan-lassan az Ocskay László bús története, a Szeretve mind a vérpadig. Gróf Ráday Gedeon, a vaskezű királyi biztos sok pompás betyár-történetet hoz Szegedről.
2017-08-19: História - :

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miért

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miértMinden magyar számára, felekezettől függetlenül, augusztus 20. Szent Istvánnak, azaz Árpád-házi I. Istvánnak, a nagyfejedelemségi korszakot követő első királyunknak a napját jelenti. Annak ellenére, hogy az ezen a napon történt esemény István király politikai utóéletéhez tartozik.
2017-08-19: História - :

Legendás Szent István király

Törley Mária Szent István-szobra „Nem szerette azokat, akik igaztalant cselekszenek, vagy megadják magukat az igazságtalanságnak.”
2017-08-17: História - :

Stefánia vesszőfutásaA királyfi özvegyének emlékiratai

Stefánia vesszőfutása (A királyfi özvegyének emlékiratai)1889. január 30-án golyó végez a 17 éves Vetsera Mária bárókisasszonnyal és a 31 éves Rudolf trónörökössel. A máig megfejtetlen történetben a világ Rudolf hitvesére osztotta a megcsalt, érzéketlen feleség szerepét.
2017-08-12: Életutak - Csinta Samu:

Stázi a kismamaprogrambólBeszélgetés Dancs Annamarival, a Budapesti Operettszínház művésznőjével

Stázi a kismamaprogramból (Beszélgetés Dancs Annamarival, a Budapesti Operettszínház művésznőjével)A Kolozsvári Magyar Napok egyik sztárelőadásának ígérkezik a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynője. A produkció egyik különlegessége, hogy kisfia megszületése után a főtéri színpadon tér vissza Stázi szerepében Dancs Annamari. A sepsiszentgyörgyi származású művésznővel az anyaság és művészi exhibicionizmus ütközési pontjairól is beszélgettünk.  
2017-08-12: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /27.

Csernátony LajosJókai még most a „tigrisek” között van, s a lapjában állandó harcot kell folytatnia a Deák-párt és kormánya ellen. Sőt, a harc egyre erősebb és erősebb, minél öregebb a Deák-párt. Úgyhogy a lap hangja, mely elég éles volt néhány év előtt, és mely azóta nem változott, most már túlságosan szelídnek látszik. Az ellenzéki közönségnek, mint az iszákosnak, mindig több-több szesz kell, hogy idegeit felhangolja.
2017-08-09: História - József Álmos:

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatásaA Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatása (A Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején)Az 1863-ban Henri Dunant francia üzletember kezdeményezésére megalakult Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius célkitűzéseinek köszönhetően nemzetközi egyezmények szabályozzák a háborúkban szemben álló ellenfelek sebesültjeivel, elfogott katonáival, a vesztes ország katonáival és polgári személyeivel való bánásmódot. A szervezet magyarországi fiókintézménye 1881-ben létesült a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete néven.
2017-08-08: Emlékezet - József Álmos:

Hogyan került Sepsiszentgyörgyre Benczédi Sándor Kós Károly-szobra?

Fotó: Albert LeventeKós Károly fiának, a neves szobrászművész Kós Andrásnak nemrég nyílt sepsiszentgyörgyi kiállítása alkalmat kínál egy máig is válasz nélkül maradt kérdés felelevenítésére: kinek a közbenjárására került 1979-ben, a Székely Nemzeti Múzeum fennállásának centenáriumi évében annak udvarára Benczédi Sándor ismert kolozsvári szobrász Kós Károlyról készített, ma is ott látható mellszobra.
2017-08-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Rácz Lajos, Bitte tanár úrJeles pedagógusaink

Rácz Lajos, Bitte tanár úr (Jeles pedagógusaink)Sepsiszentgyörgyi pályafutása két jeles iskola falai között bontakozott ki: a volt 2. számú Magyar Tannyelvű Középiskola (a lici) és a Székely Mikó Kollégium.
2017-08-05: Életutak - Csinta Samu:

Túlmotiváltságtól az igazi szerelemigBeszélgetés Ráduly-Zörgő Éva pszichológussal, egykori olimpikon atlétával

Túlmotiváltságtól az igazi szerelemig (Beszélgetés Ráduly-Zörgő Éva pszichológussal, egykori olimpikon atlétával)A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legsikeresebb romániai magyar atlétája ma saját példájával illusztrálva tanítja az egyetemi hallgatókat. Ráduly-Zörgő Évával kődobálásról, bennragadt vízumokról és a tanári képzés hiányosságairól is beszélgettünk.
2017-08-05: História - :

Jakab úr panaszaiA kisebbségi lét dokumentumaiból

Jakab úr panaszai (A kisebbségi lét dokumentumaiból)Alulírott Jakab Bözödi György marosvásárhelyi lakos, a RSzK Akadémiája marosvásárhelyi tudományos kutatóintézetének osztályvezetője, a Romániai Írók Szövetségének tagja, az alábbi panaszaimról kívánom Önt értesíteni.
2017-08-05: História - :

Székelyföld elfeledett fiáról

Székelyföld elfeledett fiáról„Illyés Elemér (Torja, 1919. dec. 7 – Pieveli Tremisine, Olaszország) erdélyi születésű próza- és tanulmányíró. A kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktori diplomát, a római és heidelbergi egyetemen politikai és államtudományokból végzett kiegészítő tanulmányokat. A harmincas években részt vett az erdélyi falukutatásban, és több folyóirat munkatársa volt. A háború után hosszabb ideig élt dél-amerikai országokban, később Portugáliában telepedett le, jelenleg Münchenben él. Írásai főként az Új Látóhatárban és a Katolikus Szemlében jelennek meg. Érdeklődését elsősorban a romániai magyarság sorskérdései foglalkoztatják.”
2017-08-05: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /26.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /26.)Míg Jókai regényei  uralkodtak a szíveken, acélozták a reményt, ébren tartották a hazaszeretetet és lelkesítették kitartásra a türelmetlenkedőket, azalatt olyasvalami is termett az angol királynő egyik szobájában, ami a várt szebb jövőt közelebb hozta.
2017-07-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /25.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /25.)Megvesztegetőbb író nálánál talán a világirodalomban sincs. Vannak olvasók, akik ahol meglátnak valamely regényéből egy tárcafolytatást, sietve vetik magukat rá, habár nem tudják az elejét, és nem fogják esetleg olvasni a folytatást. Ezt a különbséget így magyarázza meg egyikök: – Nekem mindegy az összefüggés, nem törődöm a mesével. Én a Jókai hangját akarom hallani, éppúgy, mint a Blahánéét. Az gyönyörködtet és üdít fel.
2017-07-20: Emlékezet - :

Diákként az osztályharc idején

Albert Levente felvételeA háború utáni zűrzavar, összevisszaság, szegénység, felfordulás közepette indultunk neki a középiskolának. Az évek során sok nehézséggel kellett megküzdenünk, nemegyszer gonosz erők megpróbáltak letéríteni a helyes útról, de volt lelkierőnk, volt isteni segítség, hogy mindet legyőzzük és megmaradjunk embernek. Visszaemlékezésünkben azt szeretnénk bemutatni – elsősorban a fiatalabb nemzedéknek –, hogy ilyen körülmények között  miként tanultunk, mennyi értékes ember került ki sorainkból.  
2017-07-15: Emlékezet - :

Szakolczay Lajos: A szenvedés apoteózisaGazda József új könyve: A Golgota útján

Szakolczay Lajos: A szenvedés apoteózisa (Gazda József új könyve: A Golgota útján)A vörös holokauszt, vagyis a Gulagokba hurcolt százezrek története az erdélyi Gazda József (író, szociográfus, művészettörténész) szerint még most is tabu, s ezért adta közre fél század gyűjtőmunkájának az eredményét. Jóllehet könyvének nincsen, vagy nehezen körülírható a műfaja – a háromszáznyolcvanöt (!) vallomásra bírt ember emlékezése az oral history műfajába tartozik –, az író a dokumentumokat magyarázó kiegészítésével megrendítő képet rajzol a szovjet munkatáborokba, lágerekbe málenkij robotra vitt magyarok és a szülőföldjükön szenvedők kálváriájáról.
2017-07-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /23.

Eötvös JózsefA műhely és környéke A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támadt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor, a legnagyobb lírikus költő és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek s találkoztak, beszéltek egymással. És velök egyszerre élt és írt Vörösmarty Mihály is. Valóság ez, nem mese.
2017-07-08: Emlékezet - Csinta Samu:

Arany János, a nagy túlélőBeszélgetés Dánielisz Endre irodalomtörténésszel Szalonta Aranyáról

Arany János, a nagy túlélő (Beszélgetés Dánielisz Endre irodalomtörténésszel Szalonta Aranyáról)A kétszáz éve született Arany János emlékének legismertebb nagyszalontai ápolója, Dánielisz Endre 92 éve az elmúlt közel egy évszázad zaklatott történetének lenyomata. Az ő „idegenvezetésével” igyekeztünk felfedezni Szalonta Aranyát.
2017-07-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /22.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /22.)Jókai fogságba jut Meg kell adni, hogy Jókai fennkölt lelkű, aminő csak nagy író lehet. Humanista és szabadgondolkozó a szó legnemesebb értelmében. Egész világát csak a hazája képezi, a kozmopolitizmus idegen szívétől és minden olyan, ami valamiképp ez alá vonható. Mikor a szabadkőművesekhez való belépésre szólítják fel, ezeket feleli:  – Nálatok a kalapácsütés jelzi, hogy minő tetteket visztek véghez a humanizmus, az emberiség érdekében. Nekem is van egy ilyen kalapácsom, s az sem mutat egyebet az én működésemben, mint amit ti tesztek: s ez a kalapácsütés a szívem dobogása.
2017-07-06: História - :

Harmat Árpád Péter: Történelmünk első nagy diadala: a pozsonyi csata907. július 4–5.

 A pozsonyi csata – Peter Johann Nepomuk Geiger rajzaVannak történelmünkben sajnálatos módon „elhanyagolt” és kevéssé megbecsült, illetve alig hangsúlyozott események, melyek azonban saját korszakaikban óriási jelentőséggel bírtak. Ilyen mellőzött történésnek tekinthető az 1110 évvel ezelőtt, 907 július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csata is. A tőlünk nyugatabbra fekvő német államok, elsősorban a Keleti Frank Királyság – melyből fél évszázaddal később jön majd létre a Német-Római Birodalom magja – hatalmas erejű támadást indítottak 907-ben a Kárpát-medencébe frissen érkező magyarság ellen azzal az egyértelmű szándékkal, hogy elérjék a magyarok visszaszorítását Ázsiába.
2017-07-01: Múltidéző - :

Nagy D. István: A lovagkirály örökléte

Szent László nagyváradi hermájaNoha a magyar szent királyok – Szent István, Szent László, valamint Szent Imre herceg – vagy más néven a triász ábrázolása a középkor, majd később a barokk egyik leggyakoribb egyházművészeti témája, legendaábrázolások csak a lovagkirály esetében terjedtek el, tehát gyakorlatilag egyedi művészettörténeti értékűek a Kárpát-medencében még fellelhető falfestmények, amelyek a híres kerlési ütközetet dokumentálják – hangzott el a szerdai gelencei Szent László-konferencián. Az igencsak tömény előadás-sorozat egy parabolikus időutazást is jelentetett középkor, újkor és jelenkor között, olyan interdiszciplináris meglepetésekkel, amelyek a laikusok számára is érdekfeszítőnek bizonyultak.  
2017-07-01: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /21.

Alkotmány születik Annyira népszerű volt már, hogy a közönség hangosan panaszkodott, mint akkor szokta, ha valami nem terem meg a rendes használati cikkeiből, hogy „ejnye, mák nem termett”. Jókaitól nincs új könyv. Hát mit akar? Miért nem ír? Még jobban sopánkodtak a kiadói, de ők legalább könnyebben segíthettek magukon. A bő esztendők elhullott kalászait szedegették össze most a szűkekben. Így támadt a Dekameron tíz kötete, melybe száz novellát foglaltak össze minden rendszer és együvé tartozandóság nélkül.
2017-06-24: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /20.

Kemény Zsigmond-emlékművet avattak június 17-én PusztakamarásonVolt még egy másik özvegyasszony is, aki Jókait némileg elvonta az írástól és lekötötte érdeklődését. Ez az özvegyasszony (amint Tóth Kálmán énekelte róla később: „mindnyájunknak édesanyja”) tíz éve hordta már a gyászfátyolt, és most egyszerre valami vidámabb mosoly kezdett az ajkai körül derengeni. Egy ösztönszerű sejtelem fogta el, hogy sorsa nemsokára jobbra fordul.