Sepsiszentgyörgy, 2018. február 24., szombat 18:23
Köszöntjük Mátyás nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2018-02-24: Élő múlt - Váry O. Péter:

Igény a helyi lapraÖtven éve indult a Megyei tükör

Igény a helyi lapra (Ötven éve indult a Megyei tükör)Az újonnan létrejött Kovászna megyében 1968 elején lelkes hangulat uralkodott. Igaz ugyan, hogy a megye hosszas viták és számos kompromisszum árán alakult olyanná, amilyenné az itt lakók zöme szerette volna hogy váljék, történelmi nevét azonban nem viselhette. A vezető tisztségekbe viszont többnyire magyarok kerültek, a megye élére meg az a Király Károly, aki ugyan nem volt háromszéki születésű, de székelyföldi származásúként viszonylag rövid idő alatt rendkívüli politikai pályát futott be, ezért élvezte a romániai magyarság bizalmát.
2018-02-24: Élő múlt - Farkas Árpád:

Kovásznak lenni...Ötven éve indult a Megyei tükör

A megye alakulása kezdő tanáremberként ért  a Kovásznához tartozó Vajnafalván épp sajtóban való publikálási jogom két esztendőre való felfüggesztésének lejárta idején. Azon a februári délelőttön iskolaigazgatóm olyasféle szöveggel szakította félbe magyarórámat, hogy vége a Háromszék megye melletti kampányolásnak, azonnal hívatnak Sepsiszentgyörgyre. „Itt maga többé nem fog felforgatni, biztos kapus lesz az  újságnál.” 
2018-02-24: Élő múlt - Czegő Zoltán:

Most jöttem BikszádrólÖtven éve indult a Megyei tükör

Dali Sándor hívott le szülőfalumból, Bukarestből, üzenvén, elvár a lapalapításhoz. De hiszen csak pár hónapja, hogy felhívtak bikszádi katedrámról az Előre laphoz kéziratjavítónak. Alig se tudtuk huszonévesen, hogyan is kell lapot kezdeni s életre dédelgetni. Írtunk már, hogyne, de az más.
2018-02-24: Élő múlt - :

Katedrától a szerkesztőségigÖtven éve indult a Megyei tükör

A hajdani megyei lap, a Megyei Tükör indulására visszaemlékezve első gondolatom az, hogy tulajdonképpen én soha nem képzeltem el magam újságírónak. Igaz, az egyetemi évek alatt a diákéletről jelent meg néhány hosszabb-rövidebb híradásom a kolozsvári Világosságban, s egyik alkalommal a főszerkesztő-helyettes, akivel földiek voltunk, meg is csillogtatta előttem az esetleges visszatartás reményét, de én mindenáron tanár akartam lenni. Még a Székely Népi Együttes koreográfus-igazgatója sem tudott ettől eltántorítani.
2018-02-24: Élő múlt - :

Gyere, indul az újság!Ötven éve indult a Megyei tükör

Dali Sándor. Fotó: Bortnyik György /Székely Nemzeti MúzeumMa is szinte eufóriás jóérzés tölt el, ha újraolvasom a Megyei Tükör első lapszámait. Azért csak szinte, mert ebbe a jóérzésbe bizony jó adag szkepticizmus is belevegyült. Mindannyian tudtuk, hogy ’56 és ’58, Nagy Imréék kivégzése után, aki reménykedett azokban az eszmékben, amelyek úgy feldobták az előttünk járó fényes szelek nemzedékét, azokat – enyhén szólva – nem lehet komolyan venni. Fiatalok voltunk, optimisták, szerettük az életet, de tudtuk, hogy ebben a reális szocializmusban nem lehet bizodalmunk.
2018-02-24: Élő múlt - :

Az első lapszámÖtven éve indult a Megyei tükör

Az 1960-as évek második felében, kolozsvári tanulmányaik elvégzése után, egy tehetséges fiatal gárda került Háromszékre. Az egyetem után hazajöttem. Azelőtt, vakációkban a kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, ott azt ígérték, fenntartanak nekem egy helyet, hát azt foglaltam el.
2018-02-22: História - Szekeres Attila:

Bem felhívása a székelyekhez1849. február 22.

A nagyszebeni csata Bem József tábornok vezetésével – 1849 március 11. kepeslapok.wordpress.comBem arról értesülve, hogy Karl Urban ezredes csapatai betörtek Észak-Erdélybe, s február 18-án Királynémetinél legyőzték Riczkó Ignác ezredes csapatait, a medgyesi főhadiszállásról 1849. február 22-én felhívással fordult a székelyekhez.
2018-02-21: Élő múlt - József Álmos:

Jégpályáink az idő sodrásában

Jégpályáink az idő sodrásában2018. február 11-e jeles napként írta be magát a sepsiszentgyörgyi sportesemények sorába: a Székelyföldi Jégkorong Akadémia segítségével vasárnap a légtartásos sátor alatt átadott műjégpálya remélhetően új lendületet ad nemcsak a mindnyájunk által hokinak nevezett játék, hanem a versenykorcsolyázás újbóli fellendülésének is, s a méltánytalanul elfeledett Marcel Comănici országos műkorcsolya-bajnokunkra emlékezve talán újabb bajnokok születésének lehetünk tanúi városunkban. A korcsolyasport minapi ünnepére gondolva idézzük fel röviden a jeges sportok 138 éves sepsiszentgyörgyi történetét.
2018-02-17: Életutak - Csinta Samu:

Kányádi Sándor, a relativitáselmélet „példabeszéde”Beszélgetés Pető Mária sepsiszentgyörgyi fizikatanárral

Kányádi Sándor, a relativitáselmélet „példabeszéde” (Beszélgetés Pető Mária sepsiszentgyörgyi fizikatanárral)Aki Pető Máriától tanul, abban sem talál semmi meglepőt, hogy a fizika az irodalomban is jelen van. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Mentor-díjas tanára szakmája azon ritka képviselői közé tartozik, akiknek óráját az a diák is kedveli, akinek amúgy semmilyen távlati terve nincs a „félelmetes” természettudománnyal.
2018-02-15: Történelmünk - :

Kovászna megye születése2.

Kovászna megye születése (2.)1968 januárjának első felében a Brassó tartományi hivatalos álláspont szerint tehát Sepsiszentgyörgy rajon hovatartozását illetően az a vélekedés látszott diadalmaskodni, miszerint a város és közvetlen környéke „a számára előnyösebb gazdasági feltételeket biztosító lehetőséget, a Brassó megyéhez való tartozást” választja. (...)
2018-02-14: Történelmünk - :

Kovászna megye születése

A „nagy Hargita megye” tervezete – a fotókópiát Vargyasi Levente készítetteÖtven évvel ezelőtt, február 14-én szavazta meg a Román Kommunista Párt plenáris ülése a Kovászna megye megalakulásáról szóló határozatot. A döntést számos vita, hosszas forrongás előzte meg, ugyanis a kezdeti tervek szerint Háromszéket egészében vagy szétdarabolva Brassóhoz akarták csatolni. Egy másik terv szerint Kézdiszéket Hargitához csatolták volna, hogy létrejöjjön a „nagy székely megye”, Sepsiszentgyörgy és környéke Brassóhoz került volna. Másfél hónapig rajzolgatták a térképeket, gyűléseket tartottak, hogy kitapogassák a közhangulatot, volt kisebb szervezkedés, sőt lázongás is, míg végül a központi pártvezetés, hogy csillapítsa az indulatokat, jobbnak látta egy harmadik változat megvalósítását, és beleegyezett, hogy önálló megye legyen a régió, igaz, a Háromszék nevet nem kaphatta vissza, de Ceauşescu elfogadta a Kovászna elnevezést. Tanulságos megyénk ötven évvel ezelőtti megalakításának története, megmutatta: összefogással, határozott kiállással még a pártállami diktatúrában is érvényt lehetett szerezni a közösségi akaratnak. Kovászna megye megalapításának előzményeit, következményeit három történész foglalta kötetbe, Novák Csaba Zoltán, Tóth-Bartos András, Kelemen Kálmán Lóránt munkája Újjászületés, Háromszékből Kovászna címmel jelent meg. Ebből közlünk szemelvényeket a kalandos megyealapításról.
2018-02-10: História - :

Tarján M. Tamás: A legbátrabb város kiűzi a cseh megszállókat

A Civitas Fortissima-szobor Balassagyarmaton1919. január 29-én kelt fel Balassagyarmat lakossága a nógrádi várost két hete megszállás alatt tartó cseh legionáriusok ellen, akiket a közelben állomásozó magyar katonaság segítségével még azon a napon kiűztek a településről. A balassagyarmati vasutasok, polgárok és katonák bátorságának köszönhetően a város a trianoni béke után is Magyarország része maradt, sőt, a felkelés eredményeként a csehszlovákok feladták a borsodi szénmedence meghódítására vonatkozó ambícióikat.
2018-02-10: Történelmünk - :

Erdély ostroma – Nem voltak hősök, csak áldozatok

Román katonák masíroznak a védtelen Erdély felé Koszta István hadtörténész könyve elsődleges forrásokra alapozva vizsgálja felül Erdély szerepét az első világháborúban. Az erdélyi hadtörténész az első világháború századik évfordulója alkalmából arra vállalkozott, hogy egy háromrészes könyvsorozatban összegezze mindazt, amit az elsődleges történeti források alapján tudni lehet Erdély szerepéről a Nagy Háborúban. Az első kötet A sors kereke a végzetre forog? – Erdély a Nagy Háborúban címmel, a világégés kirobbanásának évfordulójára, 2014-ben jelent meg. Azóta elkészült a második kötet is, amelynek címe Erdély a Nagy Háborúban, 1914–1916. augusztus. A vaskos könyvet a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban mutatta be a szerző jelenlétében Csucsuja István, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora.
2018-02-08: Emlékezet - :

Részletek Puskás Lajos naplójából: Nagyszebeni hétköznapok az első világháború idején2.

Puskás Lajos (hátul) családjávalFolytatjuk Puskás Lajos naplója első világháború éveit felölelő részeinek közlését tegnapi lapszámunkból: a tizenéves kamasz fiú Nagyszebenben volt tanúja Erdély sorsfordító éveinek.
2018-02-07: Emlékezet - :

Váncsa Józsefné Nagy IlonaRégi pedagógusok

Váncsa Józsefné Nagy Ilona (Régi  pedagógusok)Akinek szívügye volt az ifjúság testi nevelése A 1930-as években csupán két szakképzett testnevelő tanár dolgozott Sepsiszentgyörgyön: Benedek Károly a Mikóban és Nagy Ilona a líceumban.
2018-02-07: Emlékezet - :

Nagyszebeni hétköznapok az első világháború idejénRészletek Puskás Lajos naplójából

Édesapám, Puskás Lajos önéletrajzi naplójából szemelgetek, mivel az akkor – a XX. század kezdetén – tizenéves kamasz fiú tanúja volt Erdély sorsforduló éveinek. A nagyszebeni fejezet az első világháború idején az akkori történelem életszerű, élményszerű leírása. Korán özvegyen maradt apai nagyanyám gyergyótölgyesi barátnőjének tanácsára költözött gyermekeivel Nagyszebenbe 1913-ban. A napló kortörténet is egyben, ezért remélem, hogy érdeklődésre tarthat számot. (Puskás Attila)
2018-02-03: História - :

Könyves Kálmán halála1116. február 3.

Könyves Kálmán ábrázolása a Thuróczi Krónikában1116. február 3-án, két évtizedes uralkodás után hunyt el Könyves Kálmán magyar király (ur. 1095–1116), I. Géza (ur. 1074–1077) idősebbik fia. Kálmán, aki a későbbi krónikák szerint súlyos testi hibákkal küzdött, korának egyik legműveltebb uralkodója volt, országlása pedig Lászlóénál enyhébb törvényei, dalmáciai hódításai és Álmossal folytatott trónharcai miatt is nevezetessé vált.
2018-02-03: História - :

Kelet Kapuja

Kelet KapujaMegjelent a Kelet Kapuja őstörténeti folyóirat idei első, január–márciusi száma. A baróti Tortoma Kiadó és a szórvánnyal való kapcsolattartást felvállaló Kún Kocsárd Egyesület által kiadott folyóirat főszerkesztője Obrusánszky Borbála történész, mongolista, Kelet-kutató, felelős kiadója Demeter László történész, muzeológus, a Tortoma Kiadó vezetője, a Kún Kocsárd Egyesület elnöke.
2018-02-01: Emlékezet - Kisgyörgy Zoltán:

Márvány- és bronz-tanúságaink nyomábanMagunk keresése

Gábor Áron-emlékmű BudánSzabad pillanataimban Budapest utcáit járva, lépten-nyomon olyan emléktáblákra-emlékművekre bukkantam, amelyek minket, háromszékieket vagy a tágabb értelemben vett Erdélyt kötik össze a Csonkaországgal. Ha egy emléktáblát kerestem, egy szál virágra is volt gondom, ha csak véletlenül leltem rá, csak egy főhajtásra futotta.
2018-02-01: Emlékezet - Szekeres Attila:

Barangolás Háromszéken Kisgyörgy Zoltánnal

Fotó: Albert LeventeSzűk két évtized alatt harmadik kiadását érte meg Kisgyörgy Zoltán Háromszéket bemutató, Kovászna megye című útikönyve. Előző kettő 2000-ben, illetve 2009-ben a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadónál, a mostani felújított és bővített kiadás a budapesti Műszaki Könyvkiadónál jelent meg múlt év végén.
2018-02-01: História - :

Géza nagyfejedelem halála997. február 1.

Géza ábrázolása a Képes krónikában997. február 1-jén fejezte be életét Géza nagyfejedelem (ur. 972?–997), az utolsó uralkodó, aki pogány emberként került a magyar törzsszövetség élére. Géza érdemeit tekintve fia, Szent István király (ur. 1000–1038) mellett foglal helyet a nemzeti panteonban, ugyanis okos külpolitikájával, a kereszténység felvételével elévülhetetlen érdemeket szerzett a Magyar Királyság alapjainak lerakásában.
2018-01-23: História - :

Cosmin Pasca: Az egyesülés napjának elhallgatott története

I. Károly román királyBár a jászvásáriak körtánccal és örömmel ünneplik január 24-ét,  kevesen tudják, hogy a fejedelemségek egyesülése csaknem két évszázaddal ezelőtt több rosszat okozott Jászvásárnak, mint jót. A kommunista történetírás gyakorlatilag törölte a történelemkönyvekből a gazdagabb Jászvásáron és Moldvában lezajlott erőteljes és erőszakos, Bukaresttel és Munténiával szembeni tüntetéseket.
2018-01-20: Életutak - Csinta Samu:

Zágon hívása, az utókor hálája – Beszélgetés Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok tornásszal

Zágon hívása, az utókor hálája – Beszélgetés Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok tornásszalOlyan exkluzív klubhoz tartozik, amelynek tagjai – Larissza Latinyina, Keleti Ágnes, Vera Caslavska, Szabó Kati és Simone Biles – egyetlen olimpián négy aranyérmet szereztek. Zágon nagy szülöttjével lenyelhetetlen gombócról és az utókor hálájáról is beszélgettünk a róla készült, Az ötödik szer című életregény bemutatója kapcsán.
2018-01-13: Élő múlt - :

Csender Levente: A forradalom hőse4.

Péter Alpár rajzaElőd élete legszebb napjának érezte azt a nagypénteket, mikor kinyílt a cellaajtó. Hasonlóan a másik három oroszhegyi rabhoz. Tizennyolc évre elítélve, négy év után megszabadulva.
2018-01-11: Élő múlt - :

Település a Fehér árok kútja alatt

Település a Fehér árok kútja alattMár régóta foglalkoztat a gondolat, hogy népszerűsítsem azt a kicsiny települést, amelyről senki nem ír, mert túl apró és szerény ahhoz, hogy bárki érdeklődését felkeltse. Ez a falu Lisznyópatak, amely mintha az Isten háta mögött volna, Lisznyótól mintegy két kilométerre található egy páratlan szépségű völgyben, egy patak mentén. Egészen felnyúlik a valamikori Sidon Demeter házáig (most a Fauszt családé), az utat szép kaszálók, erdős rétek szegélyezik. Innen könnyen át lehet menni Dobollópatakra, az erdőn át út is vezet oda. Kétoldalt erdős hegygerincek követik, lejtők, legelők, mesés tisztások, amelyek bájával nehéz betelni.
2018-01-10: Emlékezet - :

A halhatatlan emlékű Szász TiborRégi pedagógusok

A halhatatlan emlékű Szász Tibor (Régi pedagógusok)A vándorló iskolának nevezett Leánylíceum nemcsak vándorolt, de szerkeze­tében is sokat változott az idők folyamán (ezt egy előbbi cikkben már felvázoltam). Ennek ellenére a tantestületnek odaadó, lelkiismeretes munkájának köszönhetően mindig sikerült megvalósítania az előtte álló feladatokat.
2018-01-10: Emlékezet - :

A visszatérés képeiTörténelem bélyegeken /2.

A visszatérés képei (Történelem bélyegeken /2.)Egy korábbi írásomban (Történelem bélyegeken – Háromszék, 2017. május 23.) az 1918. november 13-án az antant hatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia között létrejött belgrádi katonai egyezmény Magyarország számára végzetesnek bizonyuló következményei postatörténeti vonatkozásait mutattam be. Jelen írásomban majdnem két évtizedet ugorva a Magyar Posta 1938-as és 1940–41-es, a trianoni Magyarország területi növekedését hirdető filatéliai dokumentumait ismertetem.
2018-01-06: Élő múlt - :

A forradalom hőse3.

Péter Alpár rajzaHavonta egy beszélőt engedélyeztek. Nagyapám mindegyikre elment. Ott állt a kettős üvegfal előtt, szemben Előddel. Ha megszólalt magyarul, ráüvöltöttek, hogy beszéljen románul. Románul nem tudott egyikük se, magyarul nem beszélhettek, tolmács nem volt.
2018-01-05: Életutak - Demeter J. Ildikó:

Hosszú túra az életEgy háromszéki mesterember /2./

Hosszú túra az élet (Egy háromszéki mesterember /2./ )Küzdelmes sorsot mondhat magáénak a 86 éves Gúzs Sándor, az Erdélyi Kárpát Egyesület háromszéki osztályának legidősebb tagja. A mögötte levő, változásokban bővelkedő évtizedek már történelemmé váltak, ezért is érdemes megörökíteni a nehéz idők hétköznapjait. Idősen is aktív kortársunk száz évre visszanyúló emlékeinek első részét lapunk december 30-ai számában közöltük, most pedig a közelebbi, időközben sokak számára megszépült múltat elevenítjük fel.
2017-12-30: Életutak - Fekete Réka:

A székely ember egy helyett nem szökik kettőt – Jánosi József nyolcvanéves

A székely ember egy  helyett nem szökik kettőt – Jánosi  József  nyolcvanévesÉletét az ösztönösség és a felismerésből fakadó tudatos cselekvés egyaránt jellemzi: előbbit Siménfalváról hozta és minden, amit később, a családi gyökerekre támaszkodva megvalósított, a székely embernek abból a természetes magatartásából ered, hogy amit rábíznak vagy önként vállal, azt csak a tőle telhető legjobb tudással és teljes odaadással végzi. Jánosi József 1964-től tevékenykedik Sepsiszentgyörgyön, nem tartja magát néprajzkutatónak, a néptáncgyűjtő és -oktató megnevezést inkább elfogadja, a kultúrtisztviselő is ráillik, de az a több, mint fél évszázadnyi munka a néptánc szolgálatában, amiért 1993-ban az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kacsó András-díjjal jutalmazta, és amely munkát még jelenleg is folytatja íróasztala mellett, felér a tudományos kutatással, mert gyűjtései könyvekben és együttesek lábán tovább élnek, a háromszéki hagyományok teljes körű megismeréséhez pedig pótolhatatlan adatokkal szolgálnak. Nyolcvanéves születésnapja alkalmából ifjúkoráról, a kommunista világ kultúrpolitikájáról, a néptánc és a magyar néplélek mai állapotáról beszélgettünk.