Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. január 21., szombat 15:20
Köszöntjük Ágnes nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-01-18: Élő múlt - Iochom István:

Bolgárok fogságában CsertőnA szentkatolnai Szigeti Gyárfás emlékezik

Szigeti GyárfásAz általunk tíz esztendő alatt felkutatott mintegy ötven felső-háromszéki egykori hadifogoly közül – mára már alig tucatnyian élnek – a szentkatolnai kilencvenkét éves Szigeti Gyárfás az egyetlen, aki nem szovjet és nem nyugati, hanem bolgár hadifogságban volt. A 3. Ukrán Front alárendeltségében harcoló és a Dél-Dunántúlt ellenőrző 1. Bolgár Hadsereg 1944 decemberében és 1945 januárjában három gyűjtőtábort hozott létre: Pécsen a Ferencz József-laktanyán, Kaposváron a Baross-laktanyán és Szigetvártól északra 2,5 km-re, Csertőn (Csertő-pusztán), gróf Festetics Domonkos uradalmán. Szigeti Gyárfásnak nagy szerencséje volt, hogy a bolgárok nem adták át a szovjeteknek, így nem került Szibériába.
2017-01-12: História - Jancsó Árpád:

Az igazságtalanságot nem tűrő Székely MargitRégi iskolaigazgatók

Tanítónő, tanár, középiskolai aligazgató és igazgató, Székely Margit a pávai primor Székely család elsőszülött gyermeke. Édesapja, Gyula a rétyi takarékpénztár tisztviselője volt, édesanyja az egerszegi Bíró Margit. Édesapjáról mint szomorú érdekességet említette unokaöccse, dr. Székely Zsolt, hogy ő volt a Székely Mikó Kollégium első hősi halottja az első világháború idején: a galíciai fronton a tűzvonalból mentette ki dr. Bogdán Rajcs Zsolt édesapját, Andrást, de sajnos, ő 1916. március 21-én Galíciában, Gorodishche város közelében elhunyt.  
2017-01-12: História - Józsa Lajos:

Mikor egyesült Kanta Kézdivásárhellyel?

Beke Ernő gyűjteményébőlOrbán Balázs A Székelyföld leírásában azt írja, hogy Kézdivásárhely 1848-ban egyesült Kantával. Cserey Zoltán és Binder Pál történészek 1992. július 25-én a Háromszék napilap Településeink című rovatában így írnak: „Kézdivásárhellyel összeépült és vele 1849. december 31-ikén hivatalosan is egyesült a helység, Kanta.”  
2017-01-04: História - József Álmos:

Emeltek-e szobrot 1940-ben Sepsiszentgyörgyön Andrei Mureșanunak ?

Gheorghiu és a gipszmintaVolt kollégám érdeklődött: van-e tudomásom arról, hogy a harmincas évek végén Szentgyörgyön szobrot állítottak Andrei Mureșanunak, a ’48-as román forradalmárnak, a neves román költőnek, a Deșteaptă-te, române! kezdetű, 1990 óta a román nemzeti himnusz szövege írójának? Meglepődve fogadtam kérdését, hisz ez olyan várostörténeti adalékot jelentene, melyről eddig a nagyközönségnek nem volt tudomása. Erre elmondta: brassói barátja kérte fel, kísérné el egy várostörténeti sétára Zanelli Gheorghiu bukaresti fizikust, aki nála annak a Zoanel Gheorghiu szobrásznak fiaként jelentkezett be, aki a harmincas évek végén Mureșanu alakjának sepsiszentgyörgyi megformázását vállalta el.  
2016-12-24: Emlékezet - :

27 éve végezték ki a Ceaușescu házaspártKarácsony

27 éve végezték ki a Ceaușescu házaspárt (Karácsony)1989. december 25-e talányai A Rendkívüli Katonai Törvényszék ítéletét december 25-én 14 óra 50 perckor a tergovistyei (Târgovişte) laktanyában hajtották végre. Ahogy azt Stănculescu tábornok a tergovistyei laktanyába érkezésekor eltervezte, a kivégzőosztag ejtőernyősei az őrszoba falánál agyonlőtték a diktátorokat.
2016-12-20: Emlékezet - Iochom István:

Háromszék legidősebb vadásza

A szerző felvételeDálnok legidősebb házaspárja a 342. szám alatt lakó Porum-Kerekes Zsigmond és Margit, akik 63 évvel ezelőtt keltek egybe. Zsiga bácsit a minap vadászszenvedélyéről és világháborús élményeiről faggattuk. Dózsa szülőfalujában ő az egyetlen életben levő volt hadifogoly. Vadászpuskáját 1965-ben vásárolta, s azóta nem vált meg tőle. A 91 éves Zsiga bácsi most is jó egészségnek örvend, és rendszeresen eljár vadászni. Tagja a bodoki és a Vad Természet Vadászegyesületnek.   
2016-12-20: Emlékezet - Iochom István:

Egy év a lágerbenA kurtapataki Polgár István visszaemlékezései

A szerző felvételePolgár István 92 éves, Kurtapatakon él. Második világháborús élményeiről, fogságáról kérdeztük. Felelevenítette az oroszországi lágerben eltöltött hónapokat is.
2016-12-17: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bornemissza Pál, 1920–1990Orvosainkra emlékezünk

Dr. Bornemissza Pál, 1920–1990 (Orvosainkra emlékezünk)1958-ban a marosvásárhelyi klinika belgyógyászati osztályán a tanársegédem kórterme éppen dr. Borne­missza Pál belgyógyász főorvos fennhatósága alá tartozott, így naponta láttam az átlagnál valamivel magasabb, már enyhén kopaszodó, csillogó szemüvegű főorvost. Olykor még néhány mondatot is elejtett nekünk, a belgyógyászat titkait elsajátítani akaró orvostanhallgatóknak egy-egy érdekesebb eset kapcsán.
2016-12-17: Élő múlt - Csinta Samu:

A gyilkos naplójaBeszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel ezelőtti tévéforradalom utóéletéről

A gyilkos naplója (Beszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel ezelőtti tévéforradalom utóéletéről)A legendás bukaresti magyar tévéadás újraélesztésének vezetője, Boros Zoltán az 1989-es tévéforradalom egyik központi alakja volt. A magyar–román megbékélésre tett kísérleteiről, a gyantai mészárlásról készült film utóéletéről is beszélgettünk.  
2016-12-17: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest40. / részletek

Az Ady Endre LíceumHamis hírek terjesztésével többször is szítottak gyűlöletet: az iskolák háborújában, március 15. ünneplésekor, majd az ezeket követő marosvásárhelyi véres események idején, de augusztus 30-án, a bécsi döntés évfordulóján és december 1-jén, Románia nemzeti ünnepén is.
2016-12-13: Élő múlt - Fekete Réka:

Bukovinától TolnáigHadikfalvi székelyek

Tájház székely kapuval Tevelen. Ferencz Csaba felvétele„Elmondták, hogy egy hét vagy kettő, és ki kell menni Bukovinából. Apámék csináltak ládákat deszkából, és abba pakoltak. Jószágot nem volt szabad hozni, csak az ágyneműt és a felvevő ruhát. A ládákat kivitték tehervagonokba, mi személyvonatokkal jöttünk, az emberek külön, az asszonyok a gyermekekkel megint külön.” Benkő Márton akkor tizenkét esztendős volt, de azoknak a napoknak minden pillanatára emlékszik. Hetvenöt esztendővel ezelőtt hagyta el a kilencgyermekes család a bukovinai Hadikfalvát, néhány hét alatt velük együtt több mint tizenháromezer bukovinai székelyt telepített le a magyar kormány a frissen visszafoglalt Bácskába. Alig telt el három esztendő, és a székelyeknek menekülniük kellett a visszatérő szerbek elől. A telet legtöbben Zalában töltötték, 1945 márciusában a gelencei származású Bodor György kormánybiztos szervezte meg újabb letelepedésüket Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében. Szenvedéseik egy apró morzsáját Benkő Márton és felesége nemrég teveli otthonukban mesélték el.
2016-12-10: Élő múlt - Csinta Samu:

Angyaljárás MenyőbenEmlékező beszélgetés Tőkés Lászlóval a 27 évvel ezelőtti Temesvár forradalmi napjairól

Angyaljárás Menyőben (Emlékező beszélgetés Tőkés Lászlóval a 27 évvel ezelőtti Temesvár forradalmi napjairól)Huszonhét évvel ezelőtt félelmek és elszántság között vergődött a temesvári református gyülekezet: hogyan akadályozza meg a gyorsan népszerűvé vált ifjú lelkész eltávolítását. Emlékezés Tőkés Lászlóval az 1989-es rendszerváltó események előéletére.
2016-12-10: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest39. / részletek

Hencz Hilda: Magyar Bukarest (39. / részletek)Lehet még szó a holnapról? Ceaușescunak sikerült megalkotnia az új embert, aki kettős nyelvezetet használt, akinek a hazugság léte természetes velejárójává vált, aki megjátszotta a lelkesedést és a „mélységes hálát” megalázója és kínzója iránt. Nem csoda, hogy a leghevesebb és legvadabb tapsolnokok szempillantásnyi idő alatt és minden nehézség nélkül meggyőződéses demokratává váltak. A román társadalom mindmáig tartó súlyos erkölcsi válsága miatt lehetetlen megtudni, hogy az 1989. decemberi eseményekben élen járók közül ki volt jóhiszemű résztvevő, és ki teljesített még ekkor is „megfigyelői” szolgálatot, vagy kinek kellett feladatként társait, barátait, a tömeget befolyásolnia, manipulálnia.  
2016-12-05: História - :

Magyar huszárok Bukarestben

Magyar huszárok Bukarestben100 évvel ezelőtt foglalták el az Európa egyik legmodernebb erődrendszerével rendelkező Bukarestet a magyar alakulatokat is magában foglaló központi hatalmak hadseregei – miután megakadályozták a mélyebb román benyomulást Magyarországra. A román front különlegességét az adja, hogy a két szemben álló csoportosulás szinte minden európai tagja képviseltette magát, ráadásul az állóháború vérszivattyúja helyett itt dinamikus, mozgó hadmozdulatok zajlottak.  
2016-12-03: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest38. / részletek

Köpeczi BélaA bukaresti magyar líceumot már a hetvenes években, Tulipánt Ilona igazgatósága alatt megpróbálták a szomszédos Iulia Hașdeu-líceumba olvasztani, de az igazgatónő és a szülői bizottság tagjai által aláírt, Fazekas Jánoshoz eljuttatott kérés megmentette az iskolát a felszámolástól. 1972–1988 között a szülői bizottság elnöke Lőrinczi Gyula volt, a katonai műszaki akadémia tanára, három gyermek édesapja. Kezdeményezésére ez idő alatt nyolc beadvánnyal fordultak a hatóságokhoz, a bukaresti magyar iskola hagyományaira hivatkozva tiltakoztak a tanárok alacsony szakmai felkészültsége és a magyar tanárok románokkal való helyettesítése miatt, ugyanis lassan már minden tantárgyat románul tanítottak.
2016-11-26: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest37. / részletek

Király KárolyCenzor minden kiadványnál és kiadónál volt, nem csak a magyaroknál, és a Securitaténak is megvoltak mindenütt a besúgói, még a tömbházak adminisztrátorai között is, ám a magyaroknak ráadásul tűrniük kellett a velük szemben egyre intoleránsabb Ceaușescu mind jobban elszabaduló nacionalizmusát is. Ceaușescu tulajdonképpen a XIX. században elkezdett politikát folytatta: a magyarok asszimilációját célzó stratégiája kidolgozását és életbe ültetését sorozatos támadásokkal hangolta össze. E politika hivatalos kezdőjelét az 1972-es pártdirektívák adták meg, amelyek célként tűzték ki a román állampolgárok „társadalmi és nemzeti homogenizálását”. Erősödött a terror, fokozódtak a magyarok elleni megszorító intézkedések, melyeket nem ritkán egy-egy magyarországi vagy más külföldi megnyilvánulás is kiválthatott.
2016-11-23: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Zakariás Erzsébet, az elméleti középiskola megteremtője

Zakariás Erzsébet, az elméleti középiskola megteremtőjeA két világháború közötti időszakban minden nehézség ellenére a Mikes Kelemen Főgimnázium elődje, mint az egyetlen leánynevelő intézet vidékünkön, szép eredményeket tudott felmutatni, igazolta létjogosultságát. Ezért vetődött fel egy új igény: megvalósítani a nyolcosztályos főgimnáziumot a négyosztályos polgári leányiskolából. A társadalom igényei is emellett szóltak. Az iskola pedagógusai felismerték ezt, s már 1941-ben beadvánnyal fordultak a felettes szervekhez – sajnos, sikertelenül.  
2016-11-23: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Dobolyi László, „a kollégium választottja”

Dobolyi László, „a kollégium választottja”Sepsiszentgyörgyön született Dobolyi Mózes és Szilágyi Erzsébet egyetlen gyermekként 1920. július 8-án. Édesapja böllér, édesanyja varrónő volt.  
2016-11-22: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Székely határőrök nyomában

Árkosi kiképzésen – a második sor mögött egyedül Kisgyörgy Béniám. Archív felvételÚz völgye, Bátos, Stájerország, Lendva, Répecelak s a bölön–árkosi Nagy-hágó. Gyerekkorom idején a hosszú téli estéken erről az útszakaszról, a második világháborúból visszatérő útjuk kálváriájáról sokat mesélt apánk. Részletek csak akkor kerültek elő, amikor egy-egy falusfelével „talált a szó”, s felelevenítették közös háborús élményeiket: ritkábban a hangszerkészítő Duka Jani bátyámmal, gyakrabban Gelei Ferenccel, akikkel megjárták a nagy utat.
2016-11-22: Élő múlt - Fekete Réka:

Emlékezés az andaui hídon

Magyar földön a híd lábánál. Ferencz Csaba felvételeHatvan évvel ezelőtt, a magyar forradalom és szabadságharc leverése után ezekben a napokban indult meg a menekültáradat Magyarországról Ausztria felé. Az ENSZ 1950-ben létrehozott Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint közel kétszázezren hagyták el szülőföldjüket, 180 ezren Ausztriába, körülbelül 20 ezren Jugoszláviába menekültek. A menekültügyi szervezet a világ harmincöt országában segített új otthont találni a hazájukat elhagyóknak, de abban is közreműködtek, hogy aki akart, visszaköltözhessen Magyarországra. Andaunál (1921-ig Mosontarcsa) a Hansági-főcsatornán átívelő fahídon hetvenezren lépték át a magyar–osztrák határt, többen a mocsaras ingoványba vesztek. November 21-én a szovjetek a hidat felrobbantották. A negyven év múlva újjáépített létesítmény azóta emlékhely.
2016-11-19: Múltidéző - Tófalvi Zoltán:

Török József és tizenegy társa golgotajárásaÖtvenhat Erdélyben

Török József„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.” (Albert Camus: A magyarok vére, 1957. október 23.) „1956. október 23-a az a nap, amely örökké élni fog a szabad emberek és a szabad nemzetek krónikáiban. A bátorság, a lelkiismeret és a diadal napja volt. Nincs még nap a történelem kezdete óta, amely világosabban bizonyította volna az ember szabadságvágyának örök olthatatlanságát, bármily csekély lenne az esély, és bármekkora áldozatot követelnek.” (John F. Kennedy: Nyilatkozat 1960. október 23-án.)
2016-11-19: Múltidéző - Dr. Nagy Lajos:

Életutak: Dr. Török Zoltán: 1931–2015Orvosainkra emlékezünk

Dr. Török ZoltánMagyarországon, Fegyverneken született 1931. november 19-én, dr. Török Zoltán ügyvéd és Zafir Mária háztartásbeli második gyermekeként. A nagymama Szolnokról, a nagyapa Kecskemétről származik, de házasságkötés után a Szilágyságban telepedtek le, ahol a nagyapa némi földbirtokkal, szőlőssel, saját házzal rendelkező iskolaigazgató volt. Édesapja a szilágysomlyói, illetve a zilahi gimnáziumban tanult, ahonnan az érettségi után, 1914-ben azonnal az orosz frontra került.
2016-11-19: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest36. / részletek

Domokos GézaA Ceauşescu-kor és az utána következő első évek legerősebb magyar személyisége a mintegy négy évtizedig Bukarestben tevékenykedő Domokos Géza. Akárcsak Huszárnak, neki is „egészséges” származása volt. Édesapja vasúti munkás, aki miután elbocsátották, Bukarestbe jött munkát keresni; felesége szakácsnő lett egy miniszter házában, neki a gazda több tucat kutyáját kellett gondoznia. Néhány év után elköltöztek a fővárosból, a rohamosan fejlődő Azugán találtak munkát. Itt járta ki Domokos Géza az elemi iskolát román nyelven, majd a sepsiszentgyörgyi református kollégiumban folytatta tanulmányait. Moszkvai, a Maxim Gorkij Irodalmi Intézetnél eltöltött diákévei után Bukarestben telepedett le, és az Előrénél, majd a Pionírnál és az Ifjúmunkásnál dolgozott. Ekkorra már megjelent két riportkötete, amelyekre egyáltalán nem volt büszke, és rájött, hogy az újságírás nagyon veszélyes és kompromisszumokkal teli mesterség. 1961-től könyvszerkesztésre váltott az Irodalmi Kiadó nemzetiségi osztályán; nagyon jól együtt tudott dolgozni a kiadó igazgatójával, Ion Bănuţă költővel és Mihai Şora íróval.
2016-11-15: História - Szekeres Attila:

Újabb kutatások – új megvilágításHáromszék középkori településtörténete

A zaláni református templom. A szerző felvételeHáromszék és Erdővidék középkori településtörténetének kérdései címmel tartott vetített képes előadást Fehér János erdővidéki művészettörténész Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Ezennel új előadás-sorozat indult – mondotta felvezetőjében a házigazda szerepét betöltő Tóth-Bartos András, a múzeum történésze. Az intézmény és az Erdélyi Múzeum-Egyesület partnerségében zajló előadás-sorozat Székelyföld középkori történetének legújabb kutatási eredményeit igyekszik bemutatni Sepsiszentgyörgyön. Jövő héten Csíkszék, azután Marosszék és Gyergyószék településhálózatával ismerkedhetünk meg.  
2016-11-12: Életutak - Csinta Samu:

Balog Gizi, aki csak a dolgát tetteBeszélgetés Molnár Gizella színművésznővel

Balog Gizi, aki csak a dolgát tette (Beszélgetés Molnár Gizella színművésznővel)Hiányérzet nincs benne, azt állítja, mindent megkapott a sorstól, bár a mai színházi világot már nem tartja a sajátjának. Molnár Gizellával, a Tamási Áron Színház nyugalmazott művésznőjével arról is beszélgettünk, hogyan élt benne párhuzamosan a színésznő és az anya.
2016-11-12: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest35. / részletek

Huszár SándorA magyarok életében jelentős kulturális esemény volt A Hét megjelenése 1970. október 23-án.  1970-ben Bukarestben tíz magyar lap is megjelent: egy napilap, öt hetilap, egy havi és egy negyedéves folyóirat, valamint két fordítás: a Hivatalos Közlöny és egy havonta jelentkező méhészlap. A lapok arcéle változatos volt. Az Előre csapata néhány éve szerkesztett egy falusiaknak szánt hetilapot is, a többi újság a munkások, munkásfiatalok, pionírok, a tanügyesek és a könyvtárak számára készült.
2016-11-10: Emlékezet - :

A Székely Mikó Kollégium első hősi halottja

Székely GyulaCsaládunkban nagyapámat mindig úgy emlegették, mint a Székely Mikó Kollégium első hősi halottját. Bajtársát, egy sepsiszentgyörgyi honvédet fejlövéssel, sebesülten a tűzvonalból a hátán mentett ki, de később egy repeszgránát-szilánk eltalálta, s hősi halált halt. A háborúból hazatért bajtársa, aki életét neki köszönhette, családjával mindig hálával beszélt nagyapámról. Minden évben megemlékezünk Székely Gyula zászlósról, akinek neve a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében, az I. világháborús obeliszken áll felvésve a hősi hallottak névsorában.
2016-11-08: Emlékezet - Iochom István:

Amerikai és angol hadifogságbanA kézdivásárhelyi Kiss Ernő visszaemlékezései

A szerző felvételeA második világháború táborait megjártak között  általános volt a megállapítás, hogy nyugaton jobban éltek a hadifoglyok, míg keleten, a szovjet lágerekben temérdek szenvedés jutott osztályrészükül. Ez részben igaz is volt, de nyugaton sem fogadták a magyarokat gőzölgő gulyáslevessel vagy fehér paplanos ággyal. Szállásuk és étkeztetésük gyakorta gyatra, és számos helyen a bánásmód sem volt különb. Ez többnyire, akárcsak keleten, az adott táborparancsnokok kedvétől, mentalitásától függött. A nyugati táborok legfontosabb előnye a szovjetunióbeli lágerekkel szemben az volt, hogy a foglyok sokkal hamarabb, már 1946 tavaszán hazatérhettek. A második világháború végén mintegy 300–350 ezer magyar katona, levente és civil hadimunkás került a nyugati szövetségesek fogságába. Ma már egyre kevesebben élnek azok közül, akik tudnak mesélni arról, hogy milyenek voltak a táborviszonyok Németország és Ausztria megszállási övezeteiben, Belgiumban és Franciaországban. A kevés túlélők egyike volt a kézdivásárhelyi Kiss Ernő, aki ez év július 7-én hunyt el életének 94. évében. Alább az ő visszaemlékezéseit közöljük.
2016-11-05: Emlékezet - Tófalvi Zoltán:

Puskás Attila börtönéveiMegtorlás Erdélyben

Albert Levente felvételeKülönös hadbírósági tárgyalásra került sor 1959. szeptember 16-án. A Kolozsvári III. Hadtest Katonai Törvényszéke marosvásárhelyi kiszállásán a mellényszabóból „hadbíró őrnaggyá” avanzsált Macskási Pál vezette tanács a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium – ma Márton Áron nevét viseli – hat tanárának és öt diákjának perében hozott ítéletet.
2016-11-05: História - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest34. / részletek

Bodor PálMásik, 1969-ben létrehozott intézmény a bukaresti egyetem hungarológia katedrája volt. A magyar nyelv és irodalom tanítása a bukaresti egyetemen nem új keletű ötlet, már Bitay Árpád és Avram P. Todor is gondolt rá, de csak 1956-ban kezdett Marosi Sándor fakultatív magyarnyelv-kurzust tartani a keleti nyelvek katedráján.