Sepsiszentgyörgy, 2017. december 12., kedd 08:40
Köszöntjük Gabriella nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-12-09: Életutak - Csinta Samu:

Aki morális okokból fordult szembe a népakarattalBeszélgetés Lászlófy Pállal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége volt elnökével

Fotó: Székelyhon.roAzt állítja, véletlenek fűzére kísérte útját az egyetemi KISZ-titkárságtól a pedagógusszövetségi elnöki tisztségig. Beszélgetés az RMPSZ tiszteletbeli elnökével, Lászlófy Pállal, aki a németek visszavonulását is képes volt megakasztani.
2017-12-09: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /43.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /43.)Ízzé-porrá törve került ki az ellenzék az urnákból, a legjobb vezérei fűbe haraptak, a jobboldal pedig olyan sáskányi sokaságban jött vissza, hogy a Ház baloldalán is mamelukok szorongtak. Hanem mi ez? Nézzetek csak körül, Jókai nincsen köztük. Jókai nem tagja a parlamentnek. Hogy történhetett az meg? A tavalyi év hérosza, akinek lábaihoz letette koszorúját az egész ország, nem jutott be az ország legfőbb tanácsába.
2017-11-29: História - Szekeres Attila:

Gróf Bánffy Miklós, a sikeres külügyminiszter

Bánffy Miklós szobra Sopronban (Párkányi Raab Péter alkotása)Egy erdélyi arisztokrata a magyar külügyek élén – Bánffy Miklós címmel tartott előadást erdélyi körútja sepsiszentgyörgyi állomásán dr. Vizi László Tamás történész. A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vendégeként turnézott. Témajavaslatai közül a háromszékiek ezt választották. Mottóul egy Bánffy-idézetet jelölt meg az előadó: „...feladatunk az, hogy a nemzet külpolitikai horizontját emeljük”.
2017-11-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /42.

Bánffy DezsőBorongós hangulat ritkán lepi meg, ettől megmenti őt humora, mellyel nemcsak műveiben él, hanem elszórja mindenfelé.  Ha valamikor örült az életnek, bizonnyal most volt arra a legtöbb oka. Szabadságát senki se korlátozta, pénze volt bőven, de használta is.
2017-11-23: Élő múlt - Fekete Réka:

Rendhagyó családtörténet

Kerekes Jenő dedikál. A szerző felvételeLegnagyobb gazdagságunk azok a kincsek, amelyeket szívünkben és gondolatainkban hordozunk – hangsúlyozta Györgyi Zsolt református lelkipásztor hétfőn a maksai református imaházban tartott kettős könyvbemutatón. A zsúfolásig telt teremben dr. Kerekes Jenő Rendhagyó családtörténet és napló, valamint Köntés György Új versek című kiadványát ismertették, majd a szerzők dedikáltak.
2017-11-23: Élő múlt - Iochom István:

Emléktábla Lakatos Géza vezérezredes-miniszterelnök tiszteletére

A domborműves emléktáblát Tamás József püspök áldotta meg. Péterfi István felvételeNovember 19-én, Szent Erzsébet napján Csíkszentsimonban a Történelmi Vitézi Rend  székelyföldi törzsszéke domborműves emléktáblát avatott vitéz lófő csíkszentsimoni Lakatos Géza (1890-1967) vezérezredes-miniszterelnök tiszteletére halálának 50. évfordulóján. Habár Lakatos Géza Budapesten született, régi székely, csíkszentsimoni család leszármazottja volt.
2017-11-21: Életutak - Hecser László:

Három évtizedig szolgálta Bibarcfalvát

Három évtizedig szolgálta BibarcfalvátSzékely Lajos református lelkipásztor közel két hónapja búcsúzott ki a bibarcfalvi egyházközségből, ahol huszonkilenc évig szolgált. A lelkészi pályája legjelentősebb állomásán töltött évtizedekről csak elragadtatással tud szólni: hívei erős hite boldoggá tette minden napját. Míg a világban azt tapasztalni, hogy az emberek elfordultak Istentől és egyházaiktól, ebben a Baróthoz tartozó erdővidéki faluban vasárnaponként a legnagyobb dologidőben is 80–110 ember töltötte meg a templomot, a bibliaórákra legalább kéttucatnyian járnak, férfidalárda működik, tevékeny a presbitérium és nőszövetség is. A bibarcfalviaktól kapott örömet munkával próbálta meghálálni. A szinte három évtizedes elkötelezettség számokba is összefoglalható – vasárnaponként, illetve vallási és nemzeti ünnepeink alkalmával ezerötszáznál többször tartott istentisztelet, 204 gyermeket keresztelt, 266 ifjút konfirmált, 131 párt adott össze és 354 személyt kísért utolsó útjára –, ám az csak szemléltetné, de nem fejezné ki, mit is érez irántuk – mondotta.
2017-11-18: Életutak - Csinta Samu:

Kilátás a vaddisznófejek rejtekébőlBeszélgetés Zayzon Ádámmal, a Tamási Áron Színház díszlet- és jelmezmesterével

Fotó: Barabás ZsoltMunkái immár több mint harminc éve szolgálják a sepsiszentgyörgyi és a teljes erdélyi színjátszást. Zayzon Ádámmal, a Tamási Áron Színház díszlet- és jelmezmesterével éjszakai tépelődésekről, szakmai trükkökről, ragaszkodásról és elengedésről beszélgettünk.  
2017-11-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /41.

Kossuth temetéseEl is némult azután minden. Az iskolás gyerekek, akik a város minden iskolájában külön Jókai-ünnepet tartottak, visszatértek a száraz görög nyelvhez és a számtani penzumokhoz, az albumokat hazavitték a szolgák a Bajza utcába, tele lett velök a nagy dolgozószoba, a küldöttségek visszamentek vármegyéikbe, a díszmagyar ruhákat berakták naftalinba, és újra következtek a hétköznapok. Ülj vissza íróasztalodhoz öreg író, és fogj hozzá a második száz kötethez!
2017-11-16: Emlékezet - :

Az évforduló hozadékaHatvan évvel a magyar forradalom után

Dávid Gyula irodalomtörténész, volt politikai fogoly, a könyv társszerzője, a Polis Könyvkiadó vezetője. Fotó: Albert LeventeAz 1956-os magyar forradalom 60. évfordulójának hozadékát veszi számba Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész, volt politikai fogoly a Hatvan évvel a magyar forradalom után című könyv sepsiszentgyörgyi, november 10-ei bemutatójára küldött levelében. A Benkő Levente történész, újságíró által szerkesztett, a kolozsvári Polis Könyvkiadónál 2016-os évszámmal megjelent, nyilvánosság elé a napokban került tanulmánykötet a Kovászna Megyei Volt Politikai Foglyok Szövetsége által 2016. szeptember 1–2-án Sepsiszentgyörgyön szervezett 1956-os ülésszak előadásait tartalmazza. A könyvbemutató meghívójában szerepelt a könyv társzerzője, kiadójának vezetője, Dávid Gyula neve is, aki személyesen nem jelenhetett meg, viszont levelet küldött a rendezvényre. A Benkő Levente által felolvasott levelet a szerkesztőség alcímeivel alább közöljük. (Sz. A.)
2017-11-15: Emlékezet - József Álmos:

Az országzászló-emlékmű avatása Sepsiszentgyörgyön

Pillanatkép az 1942-es ünnepélyrőlA trianoni békeszerződés csak fegyvernyugvást jelentett a vesztes országok számára. Olyan nemzeti megaláztatásokat és terheket okozott a legyőzött Magyarországnak, hogy belpolitikájában revíziós és szociális változtatások szükségességének állandó követelését eredményezte. A békeszerződés felülvizsgálatának, módosítási követeléseinek, a vesztett háború feletti elkeseredés ébrentartásának egyik hajtása volt a maroshévízi születésű Urmánczy Nándor földbirtokos, a Védő Ligák Szövetsége elnöke által 1925-ben meghirdetett országzászló-mozgalom. Az ennek égisze alatt létesített különböző emlékművek a közgondolkodás befolyásolásának eszközeként a mindennapok részévé váltak, ünnepségek alkalmával pedig szimbólumként szakrális funkciót is betöltöttek.
2017-11-11: Életutak - Csinta Samu:

Az óvatosság és a lázadás szellemének birkózásaBeszélgetés Szilágyi Júlia esszéíró-irodalomkritikussal

Az óvatosság és a lázadás szellemének birkózása (Beszélgetés Szilágyi Júlia esszéíró-irodalomkritikussal)Azt mondja, az idő múlásával egyre elkeseredettebbek és elszántabbak lettek, de egyre gyávábbak is, mert közben mindannyiunknak volt vesztenivalója. Szilágyi Júliával írói stílusbravúrokról, zsidó érzékenységről és kommunista „vallásosságról” egyaránt beszélgettünk.
2017-11-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /40.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /40.)Minden földi jót átélt már, csak még gazdag ember nem volt, s íme – legyetek kérlek csendesen – e roppant megnövekedett városban, hol több mint félmillió koponya lélegzik, éppen ez a gondolat motoszkál és fúr, vajúdik az egyikben, mely nincsen pedig híjával a zseniális ötleteknek.
2017-11-09: Emlékezet - Jancsó Árpád:

A példamutató Bodó JenőRégi pedagógusok

A példamutató Bodó Jenő (Régi pedagógusok)A Mikes Kelemen Líceum monográfiájából szerzünk tudomást  a tanodák 1948-as államosítását követő „tanerőmozgatásáról”. Nemcsak igazgatókat, de tanítókat, tanárokat helyeztek át egyik településről a másikra, egyik iskolából a másikba. Történt mindez felsőbb utasításra, „tanügyi érdekből”. A cél szentesítette az eszközt: felbomlasztani a pedagógusközösséget, megfélemlíteni az érintett pedagógust egy ún. kitalált indok miatt. S ha ez sem vált be, következhetett a tanügyből való eltávolítás.
2017-11-09: Emlékezet - Józsa Lajos:

Az 1834-es kézdivásárhelyi nagy tűzvészről

Erdélyben 23 év után, 1834 májusában egybehívták az Országgyűlést. Kézdivásárhelyen Szotyori József főbíró, Kováts Dániel főjegyző, Fülöp Sámuel orátor és Balogh Pál javaslatára az Országgyűlés küldötteinek Török István ügyvédet és Jancsó Jánost választották.
2017-11-04: Emlékezet - :

Kapui Ágota: November 4.

Jaj a legyőzötteknek, barátom, jaj annak is, ki legyőzött, ki épp arra járt egy este, vagy aki csak levegőzött.
2017-11-04: Emlékezet - :

Ferenczes István: HaláltáncházRészlet

1956 novemberét írták. Szomorú, ködös, letargikus november járta, negyvennapos hideg-rideg, országos esőkkel, amilyenek csak Csíkban, a Hargita keleti lábainál tudnak léleksorvasztóan, reményveszejtően zuhogni.
2017-11-04: Emlékezet - :

Temesi Ferenc: ApámRészlet

1956  médiuma a rádió volt, a Szabad Európa meg a Szabad Magyar Kossuth Rádió. Újság, röplap nem jutott mindenhova. De a rádió eljutott. Mi a kisebb, dunántúli szabadságharcos adókra vadásztunk a végén, de hát a ruszkik is vadásztak rájuk.
2017-11-04: Emlékezet - :

Itt az írás, forgassátok...

Fotó: Albert Levente„Itt az írás, forgassátok...” címmel indított sorozatot a ’89-es hazai változások sajtódokumentumai­ból. Kölcsey halhatatlan sorát idézve a Vanitatum vanitas elejéről. Magában a versben azért az is benne van, hogy minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga harcát, akármilyen reménytelennek is látszik az előrelépés.
2017-11-04: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /39.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /39.)Egy téli reggelen 1889-ben a mayerlingi mulatókastélyban halva találták Rudolf királyfit. A minden rémmesénél bonyolódottabb katasztrófa megdöbbentette az egész országot, mely a katonai kabátok hajtókáin túllátó derék királyt várt benne. Az eset ma sincs kiderítve alaposan, és talán sohasem lesz.
2017-11-01: Emlékezet - Fekete Réka:

Katonai hagyományőrzés a Tekse alatt

Farkas József és unokája, Préda Barna a zalánpataki múzeumban. Albert Levente felvételeNem volt könnyű az élet, de könnyen viseltük – fogalmazta meg a zalánpataki Farkas József, amikor a régmúlt időkről és unokájáról, Préda Barnáról kérdeztük. Azt mondta, amit lehetett, mindent elmesélt unokájának, ennek köszönhető, hogy már gyermekként érdeklődött a régi katonai egyenruhák iránt, és húszévesen úgy ismerte a hadtörténet helyi vonatkozásait, mintha maga is részt vett volna valamilyen hadi eseményben. Tavaly avatott kis helyi múzeumában a népi hagyományok tárgyi emlékei mellett kiállította a zalánpataki családoktól összegyűjtött katonai emlékeket is, és büszke arra, hogy ősei között voltak magas rangú tisztek és hősök is.
2017-11-01: Emlékezet - Fekete Réka:

Főhajtás egykori tanítók előttZalánpatak nem felejt

Szotyori Angéla, Málnás polgármestere átadja a díszpolgári oklevelet a Ráduly házaspárnak.A szerző felvételeMásfél évtizedes eredményes oktatói és nevelői, közösségépítő és közösségfejlesztő munkájuk elismeréseképpen Zalánpatak díszpolgára címet adományozott Málnás önkormányzata és Zalánpatak faluközössége a jelenleg Uzonban élő Ráduly József nyugalmazott tanítónak és Ráduly Irénke óvónőnek. Az elismerést Préda Barna Az én falum, Zalánpatak című könyvének október 26-i uzoni bemutatóján adták át a nyugdíjas pedagógus házaspárnak.
2017-10-28: Emlékezet - :

Ötvenhat Brassóban

Lay Imre, az EMISZ vezetője letartóztatásakorÉpeszű ember nem rajonghat a forradalomért. Nem, nem kívánhatja, mert emberéletek, teremtett értékek esnek áldozatul a forradalom okozta felfordulásnak. Mégis voltak forradalmaink, szabadságharcaink, amelyekre ma büszkeséggel, kegyelettel és tisztelettel emlékezünk.
2017-10-28: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /38.

Feszty Árpád műtermében Rózával és JókaivalA temetés utáni néhány hónap alatt esztendőket öregedett. Egészségi állapotának cinozurája, mint ő mondá, a nyaka volt (talán azért, hogy kálvinista ember), betegségeinél csodálatos módon megvékonyodott. Csak a csontok zörögtek rajta, mikor visszatért, és járni is alig tudott. De ez nem sokáig tartott, az új lakáson a zavartalan nyugalom visszahozta erejét.
2017-10-21: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /37.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /37.)Ifjabbik Rózánál a festészetre mutatkozott nagy hajlam, elhatározták tehát, hogy „apja” elviszi Münchenbe, ahol  nagy előmenetelt tanúsított, úgyhogy A lőcsei fehér asszonyhoz 1884-ben már ő csinálta az illusztrációkat, amelyekkel Jókai boldogan dicsekedett.
2017-10-14: Életutak - :

Ráduly János: Versbe öltözöm

Tovaszállt éveim szőlőhegyén Én, barackfa, még virágot bontok.
2017-10-14: Életutak - :

A kibédi kenyér illataRáduly János nyolcvanéves

A kibédi kenyér illata (Ráduly János nyolcvanéves)*** „Bécsbe, Budapestre / csak a szívem vágyik, / az ottélést, lakást / nem bírná sokáig, / lélegezni – nagyot – / csak Kibéden lehet, / a cseperedő vágy / itt nagy útra kelhet; / testemnek e falu / megmarad alapnak, / hegyei nyergéből / felcsapok angyalnak.” (Dal Kibédről)
2017-10-14: Élő múlt - :

Hans Hedrich: Miért és hogyan kell beszélnünk a románok székelyföldi bevándorlásáról?

A románellenesség példájaként elhíresült, 1940-ben lerombolt vargyasi templom, amely második ortodox istenházaként épült a helyi közösség pénzén az ott élő 6–8 román lakosnakSzékelyföldön, Erdélyben, Európa délkeleti részén a népességek időbeli „sokirányú” vándorlása nyilvánvaló jelenség és a társadalmat meghatározó elem, de a közbeszédben tabusítják, vagy visszaélnek vele. Ahogy a székelyek is vándorként érkeztek néhány évszázaddal ezelőtt a később róluk elnevezett térségbe, ugyanúgy románok is vándoroltak oda főleg a XVI–XVII. század után Moldvából, Munténiából és Erdély más térségeiből.
2017-10-14: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /36.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /36.)Jókai csak másfél évvel később vett tudomást (a titkos királyi adományól), amikor már nem ért semmit, hogy adóssága tavaly csodálatos módon leapadt, mivelhogy az adósok rendes szokása szerint nem vallotta volt be az egészet, s azóta már megint fölszaporodott. Most már csak elméleti értéke volt a király gavalléros tettének, de az csak hatványozódott szemében azáltal, hogy ilyen modorban történt, s nagy kulcsot szolgáltat ezentúl némely tetteinek és iratainak indító okaihoz.
2017-10-12: Élő múlt - József Álmos:

Első világháborús katonai kitüntetések

1. Sorrendben: vitézségi nagyezüst, kisezüst, bronz, Károly Csapatkereszt, Sebesültek ÉrmeFellapozva a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Nép napilapnak a Nagy Háború éveiben megjelent számait, gyakran olvashatunk főként a vidékünkről bevonult és harctéri szolgálatot teljesítő katonák hőstetteiről és a nekik adományozható kitüntetésekről. Az erre vonatkozó tudósításokat hivatalos hírszolgálat anyagából és a központi sajtóból vette át a lap szerkesztősége, de számos, írói vénával rendelkező, az otthoniak tájékoztatását szükségesnek érző frontharcos küldött a harctéri élményeiről közlésre szánt beszámolót.