Sepsiszentgyörgy, 2017. október 17., kedd 08:53
Köszöntjük Hedvig nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-10-14: Életutak - :

Ráduly János: Versbe öltözöm

Tovaszállt éveim szőlőhegyén Én, barackfa, még virágot bontok.
2017-10-14: Életutak - :

A kibédi kenyér illataRáduly János nyolcvanéves

A kibédi kenyér illata (Ráduly János nyolcvanéves)*** „Bécsbe, Budapestre / csak a szívem vágyik, / az ottélést, lakást / nem bírná sokáig, / lélegezni – nagyot – / csak Kibéden lehet, / a cseperedő vágy / itt nagy útra kelhet; / testemnek e falu / megmarad alapnak, / hegyei nyergéből / felcsapok angyalnak.” (Dal Kibédről)
2017-10-14: Élő múlt - :

Hans Hedrich: Miért és hogyan kell beszélnünk a románok székelyföldi bevándorlásáról?

A románellenesség példájaként elhíresült, 1940-ben lerombolt vargyasi templom, amely második ortodox istenházaként épült a helyi közösség pénzén az ott élő 6–8 román lakosnakSzékelyföldön, Erdélyben, Európa délkeleti részén a népességek időbeli „sokirányú” vándorlása nyilvánvaló jelenség és a társadalmat meghatározó elem, de a közbeszédben tabusítják, vagy visszaélnek vele. Ahogy a székelyek is vándorként érkeztek néhány évszázaddal ezelőtt a később róluk elnevezett térségbe, ugyanúgy románok is vándoroltak oda főleg a XVI–XVII. század után Moldvából, Munténiából és Erdély más térségeiből.
2017-10-14: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /36.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /36.)Jókai csak másfél évvel később vett tudomást (a titkos királyi adományól), amikor már nem ért semmit, hogy adóssága tavaly csodálatos módon leapadt, mivelhogy az adósok rendes szokása szerint nem vallotta volt be az egészet, s azóta már megint fölszaporodott. Most már csak elméleti értéke volt a király gavalléros tettének, de az csak hatványozódott szemében azáltal, hogy ilyen modorban történt, s nagy kulcsot szolgáltat ezentúl némely tetteinek és iratainak indító okaihoz.
2017-10-12: Élő múlt - József Álmos:

Első világháborús katonai kitüntetések

1. Sorrendben: vitézségi nagyezüst, kisezüst, bronz, Károly Csapatkereszt, Sebesültek ÉrmeFellapozva a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Nép napilapnak a Nagy Háború éveiben megjelent számait, gyakran olvashatunk főként a vidékünkről bevonult és harctéri szolgálatot teljesítő katonák hőstetteiről és a nekik adományozható kitüntetésekről. Az erre vonatkozó tudósításokat hivatalos hírszolgálat anyagából és a központi sajtóból vette át a lap szerkesztősége, de számos, írói vénával rendelkező, az otthoniak tájékoztatását szükségesnek érző frontharcos küldött a harctéri élményeiről közlésre szánt beszámolót.
2017-10-11: Emlékezet - Márk Attila:

A történelem néma tanúiKegytárgyak sorsa

A történelem néma tanúi (Kegytárgyak  sorsa)Az 1916-os román betörés századik évfordulója kapcsán számos írás, könyv jelent és jelenik meg bizonyára a közeljövőben. Ezek nagy része tárgyilagosan tárja fel az első világháború számunkra, erdélyi magyarok számára megpróbáló időszakát. Érvényes rá George Orwell megállapítása: „A háború lényege a pusztítás – nem feltétlenül emberi életeké, hanem az emberi munka eredményeié.”
2017-10-11: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Harkó Ferenc József – a tudós pedagógusRégi Iskolaigazgatók

Harkó Ferenc József – a tudós pedagógus (Régi  Iskolaigazgatók)A sepsiszentgyörgyi Leánylíceum (ma Mikes Kelemen Főgimnázium) mindig is büszkélkedhetett eredményeivel, jeles, kiváló pedagógusaival. Sokukról, mint igazgatók, már írtam e lap hasábjain. Szakmai felkészültségük, emberi tartásuk, közéleti szereplésük átlépte a város és Székelyföld határait.
2017-10-10: Életutak - Demeter Virág Katalin:

Mához igazított régi öltésekRuhatervezéstől a hímzésig

Mához igazított régi öltések (Ruhatervezéstől  a  hímzésig)Múzeumi gyűjtemények rejtett darabjait és különféle tájegységek hímzéseit kutatja, igazítja a 21. századi ember ízlésére, s miközben egyedi darabokat alkot és varr, oktat és maga is tanul. Vargyasi Melinda gyerekkora óta érdeklődik a szakma iránt, munkáját nyár derekán rangos anyaországi pályázaton is díjazták. Hangulatos sepsiszentgyörgyi műhelyében varrásról, reneszánszukat élő kézműves-tevékenységekről, hagyományok továbbadásáról is beszélgettünk. 
2017-10-07: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /35.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /35.)Még ott látszott a Dorottya utcai klub homlokzatán az 1875-iki fáklyák füstje, korma, egyszer se meszelték azóta, és már vége van a nagy népszerűségnek. A Tiszáéval együtt megcsappant a Jókaié is. Ő talán észre se vette volna, ha nincsenek rá félreérthetetlen jelek.
2017-10-07: Történelmünk - :

Az aradi tizenhárom

Barabás Miklós: A 13 aradi vértanú – litográfiaA szabadságharc leverése után, 1849 szeptemberének végén összeült a haditörvényszék. A tizenhárom tábornokot felségsértés címén halálra ítélték.
2017-10-07: Történelmünk - :

Juhász Gyula: Vértanúink

1918. október 6. A föld alól, a magyar föld alól A vértanúk szent lelke földalol:
2017-10-07: Történelmünk - :

Szabó Zoltán: A vértanúk emlékezete

A Habsburg uralkodóház képviseletében a Bresciában már kipróbált „hiéna”, Julius Haynau táborszernagy a világosi fegyverletételt követően azonnal megkezdte a megtorlásokat.
2017-09-30: Emlékezet - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /I–II./Székely könyvtár

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /I–II./ (Székely könyvtár)2017. április 21.: sorban állok a csíkszeredai MOL töltőállomáson. Előttem a sorban húszegynéhány éves, széparcú lány. Valahonnét ismerheti a kasszás­nőt, mert amíg az beolvassa a két csomag piros Marlborót és az egy db. Red Bullt, kedélyesen eldiskurálgatnak.
2017-09-30: Emlékezet - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /részletek/Egy székely fiú igen megütődik azon, hogy az „ország szíve” nem magyar

Benedek Elek.  1859. szeptember 30.– 1929. augusztus 17. Most pedig, türelmes íróasztalom, minek előtte világhódító útjára indul a székely fiú, engedd, hogy kövesse meg az édes anyaföldet. Te, ki mindennapos tanúja vagy a hontalanná lett öreg ember sorvasztó kínjainak; az édes anyaföld után való halálos vágyakozásnak; te, aki aggódva nézed, mint akad el az öreg ember tolla minduntalan: mint száll sóhajtás, mindig Kelet felé: hinnéd-e, hogy ez az öreg ember valaha oly könnyű szívvel vált meg e földtől? Sorvasztó kín, halálos vágyakodás, megtört szív, megalázott lélek: mi megkövetést kívánsz még, édes anyaföldem?
2017-09-30: Emlékezet - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /részletek/Magyar író, ha honatya

Tisza Kálmán hiába „akasztja szegre a bihari pontokat”Nem elég, hogy huszonhat esztendővel apja vagyok már két gyermeknek, a honnak is atyja szeretnék lenni. Csak most kezdem észrevenni, hogy az én népem szegény, földhöz ragadt szegény, s mintha romlásnak indulna ősi erkölcse is.
2017-09-30: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /34.

Deák Ferenc, aki háttérben maradtA Deák-párt rossz politika és rossz gazdálkodási rendszere miatt züllésnek indult. Az öreg Deák már betegeskedett, Andrássy Gyula gróf a birodalom külügyeit vezette Bécsben, a régi tekintélyek elkoptak, újak nem támadtak, úgyhogy az egykor hatalmas Deák-párt élén immár a kis Bittó állt, akinek nyílt ülésen szembe mondták, hogy nemcsak nem államférfi, de még férfi sem.
2017-09-25: História - :

Az 1877. évi székely puccs történeterészlet

Oroszország nyolckarú polipként tekeredik rá a Török Birodalmat megszemélyesítő beteg emberre, körbezárja Lengyelországot, fojtogatja Perzsiát, amíg Bismarck Németországa távol tartja magátAz 1877. év nemcsak a román függetlenség kivívásának volt az éve, de a székely–török kapcsolatok történetében is fontos dátum volt. Ekkor került sor a székely puccsként elhíresült eseményre, amely során a korabeli ellenzéki székely politikusok beavatkoztak az orosz–török háborúba.  
2017-09-25: História - Szekeres Attila:

Bartha Miklós összegyűjtött munkái

Bartha Miklós összegyűjtött munkáiBartha Miklós jogász, publicista, politikus, országgyűlési képviselő összegyűjtött munkái hat kötetben jelentek meg 1908 és 1913 között Budapesten Samasa János, Szmertnik István és Sztankovits Ferenc szerkesztésében és reprint kiadásban 2016-ban a Lakiteleki Tölgy Alapítvány kiadásában dr. Botlik József történész bevezető tanulmányával.  
2017-09-23: Életutak - Csinta Samu:

Nem csak tanítani, nevelni is kellPosztumusz interjú Szilágyi Pál matematikussal

Nem csak tanítani, nevelni is kell (Posztumusz interjú Szilágyi Pál matematikussal)Szaktudása, felhalmozott vezetői tapasztalata, de mindenekelőtt saját lelkiismerete jelölte ki számára az utat. Dr. Szilágyi Pál matematikussal, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem néhai rektorával természetesen nemrég bekövetkezett halála előtt beszélgettünk.
2017-09-23: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /33.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /33.)Míg lassan, egykedvűen folydogált medrében a szőke Duna, jobbról-balról mellette rohamosan nőtt a két város, már be se lehetett látni vége-hosszát a tündérpanorámával meghizlalt szemnek a Svábhegyről. S amint a város nagyobbodott, úgy emelkedett az ország is anyagiakban és szellemiekben. Megnégyszereződtek az olvasók, tehát a lapok is.
2017-09-21: História - :

Ki volt Tóth Sámuel?Példaértékű hősnek is nyoma veszhet

Tóth Sámuel családi kriptája a kézdivásárhelyi református temetőben Az 1848-as szabadságharc és forradalom kapcsán ritkán emlegetnek olyan honvédeket is, akik kisebb-nagyobb hőstettekkel kiérdemelnék az utókor csodálatát. Pedig tetteik ugyancsak szimbólumértékkel bírhatnának az ünnepi szónokok kelléktárában. Meglátásom egy történettel, a kézdivásárhelyi Tóth Sámuel honvéd kapitány példájával illusztrálom, aki a brassói Fellegvárban maroknyi legénységével magára maradva, Dávidként védekezett a hatalmas cári sereggel szemben, időt nyerve a visszavonulóban levő honvédeknek soraik rendezéséhez. Ennek ellenére még szülővárosában is alig ismerik.
2017-09-16: Élő múlt - Csinta Samu:

Ezüsttányértól fagyöngyig - Beszélgetés Barcsay Tamás történészprofesszorral, a gyalui várkastély örökösévelÖrökségünk

Ezüsttányértól fagyöngyig - Beszélgetés Barcsay Tamás történészprofesszorral, a gyalui várkastély örökösével (Örökségünk)Arisztokrata családok leszármazottjaként Erdély egyik legnagyobb és legveretesebb múlttal rendelkező várkastélyát harcolta vissza a román hatóságoktól. Barcsay Tamás történészprofesszorral évszázados kanalakról, csorbítatlan magyarságtudatról és a gyalui kastély megnyugtató jövőjéről is beszélgettünk.  
2017-09-16: Emlékezet - :

Németh László: Tamásinál Farkaslakán

Németh László: Tamásinál FarkaslakánTamási Áronnak köszönhetem, hogy megnyílt előttem ez a falu, mely rég elszokott tőle, hogy városi embernek megmutatkozzék.
2017-09-16: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /31.

Nyári és téli JókaiJókai tartózkodási helyei közt a Svábhegyet szerette legjobban, mert ezt a telket ő kényszerítette teremni, itt kissé fölfrissült, halovány finom tiszta arcát megszínezte a hegyi levegő, de még ennél is többet ért szervezetének a balatonfüredi homok, s Jókainé nyilván azért ragaszkodott ahhoz, hogy a nyár egy részét ott töltsék –, noha ott körülrajzották hódolataikkal a deli férfit a fürdőző hölgyek.
2017-09-14: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Bogdán Antal, az éremkovácsRégi pedagógusok

Bogdán Antal, az éremkovács (Régi pedagógusok)Sepsiszentgyörgy évek óta „kosármámorban” úszik. Ezrek szurkolnak a Sepsi-SIC csapatának, százak kísérik el játékukra. Nagyszerű együttes! Megérdemlik! De hol is kereshető a kosárlabdajáték gyermekkora városunkban?
2017-09-14: Emlékezet - Józsa Lajos:

Amikor a császár Háromszékre látogatott

I. Ferenc uralkodói díszben Friedrich von Amerling festményén Fotó: WikipédiaKétszáz esztendővel ezelőtt, 1817. szeptember 17-én Sepsiszentgyörgyre és Kézdivásárhelyre látogatott I. Ferenc császár és 23 kocsiból álló udvari kísérete. A látogatást az Erdélyi Főkormányszék már júliusban közölte a két város vezetésével, valamint a huszár- és gyalogezred parancsnokságával.
2017-09-09: Történelmünk - Egyed Ákos:

A rendi székely nemzettől a modern magyar nemzetigA székelység a magyarság részét képezi

Orbán Balázs kapui Szejkefürdőn. Fotó: MapionetA Székely rendi nemzetet, mint önálló erdélyi politikai szerveződést, az 1437. szeptember l7-én Kápolnán a magyar nemességgel és a szász nemzettel megkötött egyezségtől tartja számon a történelem. Az egyez­séget, uniót – mint köztudott – a belső és külső ellenség, azaz az akkor zajló parasztfelkelés, valamint a török veszedelem elleni védekezés lehetősége hívta létre.
2017-09-05: Életutak - Hecser László:

Lelki és kőtemplomot építettKibúcsúzott Barót unitárius lelkésze, Kiss Alpár

Kiss Alpár búcsúzik, de a közelben marad. A szerző felvételeiHarminchárom esztendő baróti szolgálat után vasárnap kibúcsúzott egyházköz­ségéből Kiss Alpár unitárius lelkész. A nyugdíjba vonuló tiszteletesről nem túlzás kijelenteni, hogy tevékenységével beírta nevét a város történelmébe: abban a korszakban, amelyre az egyházüldözés és rombolás volt jellemző, ő templomépítésbe fogott, és sikerre vitte a kihívásokkal teli feladatot. Kedvezményesen, hatvankét évesen vonul vissza a szolgálattól, mert úgy érzi, már fizikailag és szellemileg is megterhelő számára a közel hatszáz lelkes  közösség pásztorolása, jobb lenne, ha helyét tettrekész fiatal venné át. Bár visszavonult, nem szakad el sem templomától, sem az egyházközségtől, mint ígéri, bármikor számíthatnak rá.  
2017-09-02: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /30.

Jókainé Laborfalvi RózaA jövő század regényében végre olyan tárgyat talált, ahol teljes joggal ereszthette meg fantáziáját, melyet a vérszegénység és ennek következtében az álmatlan éjszakák még csak növeltek.
Online látogatók
BNR Valutaárfolyam
1 USD = 3.8887 RON
100 HUF = 1.4883 RON
1 EUR = 4.5854 RON
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
Most megy a TV-ben: