Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. május 1., hétfõ 01:39
Köszöntjük Fülöp, Jakab nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-04-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /13.

Nem volt most Pesten valami kellemes élet. Kivált Jókainak látnia kellett, hogy zérussá lett, ahol nagy numerus kezdett lenni másfél év előtt. A szerkesztés is divatját múlta. A lap nem volt már hatalom, mint azelőtt. Egyáltalában nem volt már semmi hatalom. Senki se fogadott szót senkinek. A parancsolók megvoltak, többen, mint kellett volna, de az engedelmeskedők vesztek ki. Pest majdnem néptelen volt. A házak nagy része összerombolva, a boltok becsukva. A kereskedők kezdtek nem bízni többé a magyar bankóban, inkább eldugták portékáikat. A vendéglőkből csak néhányban füstölt a kémény. A lapcsinálás rosszul ment, senki se prenumerált, sőt már nem is olvasott senki. Megunták a híreket.
2017-04-22: Életutak - Nagy Lajos:

Dr. Jakabos Kálmán, 1925–1986Orvosainkra emlékezünk

Dr. Jakabos Kálmán, 1925–1986 (Orvosainkra emlékezünk)Körorvos, majd járványtanász volt. A megelőző orvoslás megannyi közkatonájának egyike. A felső-háromszéki Nyujtódon született jómódú, földműves katolikus családban. Édesapját szintén Kálmánnak, édesanyját Vilmának hívták. A nála egy évvel nagyobb Istvánnal ketten voltak testvérek. A szülők úgy határoztak, hogy mindkét fiút taníttatják, az iskolába íratást is úgy rendezték, hogy a két gyermek egyszerre kezdje az elemi osztályt a szászfalusi felekezeti iskolában, majd a kézdivásárhelyi katolikus gimnáziumban voltak bentlakók.
2017-04-22: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /12.

Madarász LászlóMadarász Lászlót a nagy felsülés nemhogy megakasztotta volna, sőt, még élesebb támadásokra tüzelte, különösen Jókaira uszítá lapjait, melyeknek sikerült is meglehetősen felingerelni ellene a politizáló köröket, kikiáltván őt hazaárulónak, ami akkoriban nem volt kellemes, mert a vésztörvényszék nem tréfált, és „elhamarkodott lépései” sem estek valami erősebb kritika alá. Éppen március tizenötödike volt, évfordulója a tavalyi dicsőségnek, mikor ez a gyalázó titulus rázúdult.
2017-04-19: Életutak - :

A pelikán jegyében a Duna-deltábanBeszélgetés a 75 éves Kiss J. Botond biológussal, szakíróval, deltakutatóval

Kiss János Botond Peruban a romváros fölött1965-től a Duna-delta Múzeum, majd a Duna-delta Kutatóintézet ornitológus szakembere Tulceán. 1990 óta a Duna-delta Bioszféra Rezervátum Őr- és Ellenőr Testületét vezette. A Romániai Madártani Társaság, a Romániai Vadászati Társaság és az NGO Group Pro Delta alapító tagja.  
2017-04-15: Életutak - Csinta Samu:

A pohár mélyén ott vár az IstenHúsvéti beszélgetés Bartos Károly református lelkésszel

A pohár mélyén ott vár az Isten (Húsvéti beszélgetés Bartos Károly református lelkésszel)A nyugodt lélekkel feltett kérdés az, amelyre Isten válaszol – tartja Bartos Károly református lelkész, akivel húsvét kapcsán Pilátusról, Einsteinről, az evangelizáció rossz formáiról és a böjt ökumenizmusáról is beszélgettünk.
2017-04-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /11.

Kossuth LajosJókait nem lehet se dicsérni, se gáncsolni cikkei­ért, neki nem voltak erős meggyőződései. Egy nagy gyerek volt, semmi egyéb. Tavaly még Petőfi tutélája alatt radikális, a legvörösebb vörös, ami csak lehet, most a mérsékelt Nyáry tutélája alatt, megtöltve annak eszejárásával, egy bölcs aggastyán higgadtságával kezdi működését a Közlönyben.
2017-04-13: Élő múlt - Váry O. Péter:

...olyan nem jó emlékezni ezekre…2

Balázsy Károly szabadulása után. Ekkor 52 éves volt…A szocialista rend felforgatója Incze – született Balázsy – Ilona folytatja visszaemlékezését: – Édesapámat 1959-ben politikailag elítélték kilenc évre, Marosvásárhelyen volt a tárgyalás. Hogy milyen indokkal? Azt mondták, szimpatizált az 1956-os magyarországi eseményekkel, az „ellenforradalommal”, ahogyan a vádiratban fogalmaztak. Azt is felrótták neki, hogy azt mondta, persze kacagva, menjünk utcaseprőnek, ott legalább diplomás emberek lesznek. Hát ilyen bűnei voltak, és ezeket komolyan gondolták!
2017-04-12: Élő múlt - Váry O. Péter:

...olyan nem jó emlékezni ezekre…

Incze (Balázsy) Ilona: mégiscsak paphoz mentem férjhez, s hál’ istennek, jól. Albert Levente felvételeMinden vagyonukat elvették, házukból elűzték; iskolába nem vették fel, édesapját koncepciós perben elítélték; élete első fele, a fiatalkora nélkülözéssel, megaláztatással telt – és mégsem lett megkeseredett ember. Incze – született Balázsy – Ilona túl a nyolcvanadik évén derűs nyugalommal szemléli az életet. Csak amikor emlékezni kell, akkor futja el szemét a könny.
2017-04-08: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Blényesi István, 1930–2000Orvosainkra emlékezünk

Dr. Blényesi István, 1930–2000 (Orvosainkra  emlékezünk)1930. október 19-én született Gyulafehérváron. Édesapja, Blényesi Pál (1888) eredetileg Bágyról (Torda megye) származott, csak miután hazakerült a fogságból, költözött felesége, Gábosi Jozefina városába.
2017-04-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /10.

Rózsa SándorOly üres volt neki ez a forrongó, hüledező és megriadt város, hol mint hab a habot, az egyik esemény gyorsan elmossa a másikat, hogy örült, mikor a nemzetőr ifjúság közül kíséretet kezdtek toborzani Kossuth mellé. Jókait ez alkalommal egy érdekes, írónak való feladattal bízta meg, hogy keresse fel a híres haramiát, Rózsa Sándort, aki százötven főnyi betyár csapattal szabadságharcosnak ajánlkozott, ha amnesztiát kap, és vigye meg neki a pecsétes menlevelet.
2017-04-01: Életutak - Csinta Samu:

Aksakal nyelvének szűkülő tereiBeszélgetés Beder Tibor csíkszeredai tanárral

Fotó: Székelyhon.roGyakorlásképpen még elgyalogolt Zágontól Nagyváradig, az első adandó alkalommal pedig máris indult a macarköy-i magyarok felfedezésére. Beder Tibor magyarságkutatóval az iskolák szétválasztásának hőskoráról is beszélgettünk.  
2017-04-01: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 9.

Édesanyja (Jókai festménye után, 1843)A férfi sorsa a nő (3.) Íme a Jókai első önálló lépése, a fészekrakás, ahogy közönségesen mondják, milyen zűrzavart, feldúlást és összeomlást okozott.
2017-03-29: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akartRégi iskolaigazgatók

Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akart (Régi iskolaigazgatók)Perjessy Gyula a Kelemen József és Dobolyi László igazgatósága közti tíz évben (1960–1970) 5. igazgatója volt a sepsiszentgyörgyi 2. számú középiskolának. Ez kihatott az iskolai eredményekre is, amint Kelemen József írja az iskola monográfiájában: „nem adatott meg, hogy távlatokban gondolkozzanak és dolgozzanak az intézet fejlődése érdekében”.  
2017-03-29: Emlékezet - Pálmai Tamás:

MárciusBékési levelek

A tél most fél, mert lesz tavasz. Tavasz lesz, mert fél a tél! Egyszerű, nem? Ez tulajdonképpen minden ránk kényszerített rendszer halála: a félelem. De a tél most valóban elmegy, s szép tavasz közeleg. Ám résen lenni mindig kell: „Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, a meg nem gondolt gondolat, belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg – űzi egymást a bosszúállás vágya s a lelkiismeret. S mégis bízom. Könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy ily sivár! Bízom, hisz mint elődeinket, karóba nem húznak ma már.”
2017-03-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 8.A férfi sorsa a nő

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 8. (A férfi sorsa a nő)Ez idő tájra esik a „német vezényszó” kérdése a nemzetgyűlésben. A ház többsége az augusztus 21-iki szavazásnál meghagyta a katonaságot eddigi osztrák szervezetében 222 szavazattal 115 szavazat ellen. Petőfi roppant megbotránkozott, különösen Vörösmarty Mihály ellen fordult haragja, aki a többséggel szavazott. Mint egy tűzokádó, úgy önté epéjét a Vörösmartyhoz című költeményben, melyet azonnal az Életképekhez vitt.
2017-03-21: Élő múlt - :

Magyarósi Imola: Istennek, hazának, tudománynakA protestáns iskolahálózat történelméből

A vándorkiállítás megtekinthető Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom közösségi termében március 26-áig. Albert Levente felvétele„Istennek, hazának, tudománynak!” – a Jókai Mór által a pápai alma maternek választott jelmondat talán a legtalálóbban adja vissza a protestáns iskolák szellemiségét. A sepsiszentgyörgyi unitárius templom közösségi termében és a Józsa Lajos Unitárius Közösségi Házban berendezett iskolatörténeti vándorkiállítás – amely a Protestáns iskolatörténeti mozaik címet viseli, és amely a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság kezdeményezésére készült – hiánypótlónak számít, hiszen arra vállalkozik, hogy 500 év rendkívül gazdag történelmét foglalja össze. Mint neve is jelzi: mozaik, azaz a teljesség igénye nélkül felvillant számunkra egy-egy felemelő korszakot a protestáns iskolák történetéből.  
2017-03-18: Élő múlt - Csinta Samu:

Űzött vad a béke apostolából

Űzött vad a béke apostolábólBeszélgetés Kincses Előddel, Marosvásárhely „fekete márciusának” koronatanújával A Marosvásárhelyre készülő székelyudvarhelyiek lebeszélését tartja élete legnagyobb fegyvertényének. A „fekete március” után az országból elmenekülni kényszerülő Kincses Előd ügyvéddel a 27 évvel ezelőtti, polgárháborúval fenyegető események előéletéről is beszélgettünk.
2017-03-18: Élő múlt - :

Március 15. utóélete történelmünkben

2007, BudapestAz 1848–49-es forradalom és szabadságharc első napja minden magyar számára jelkép. Életünk szerves része. Érdemes azonban áttekinteni, hogy milyen szerepet játszott később a történelmünkben március 15., és milyen utóélete volt e napnak?
2017-03-18: Élő múlt - József Álmos:

...és emléke Sepsiszentgyörgyön

1892. március 15.Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni önkényuralom éveiben inkább a nemzet gyásza, mint az amúgy is kinyilváníthatatlan ünneplési kedv jellemezte a lakosság hangulatát. Az 1861-ben alakult Honvéd Segélyező Egylet próbálta – nem sok sikerrel – ápolni a forradalom emlékét, amit 1868-ban Vajna Tamás ’48-as honvéd hadnagy, törvényszéki elnök ugyancsak szorgalmazott. Ettől kezdve a különböző egyletek évente tartottak megemlékezéseket március 15-én, de a gyász napján, október 6-án is.
2017-03-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 7.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 7.A férfi sorsa a nő A március tizenötödikét követő mozgalmak igénybe vették az Életképek írói csoportját, a nemzetőrség szervezése, fölfegyverzése sok utánjárást igényelt, amiben Jókai élénken részt vett. A föllelkesített nép nap nap után a Nemzeti Múzeum elé gyülekezett, azt folyton ébren kellett tartani beszédekkel. Mert ha egyszer a lelkesedés elalszik, azt nem lehet többé felkölteni. Csendes irodalmi foglalkozásra, novellák, regények komponálására és megírására nem jutott idő. Furcsán fog kinézni idén a karácsonyi könyvpiac. Az Életképeken hamar észrevehető a hanyatlás. A munkatársak nem dolgoznak; úgyszólván maga kénytelen megírni az egész lapot, azt is sebesen, mert meg kell jelennie a gyűléseken; végre is szónokolni nagyobb élvezet az írásnál, mert itt a szellemi aprópénzt rögtön beváltja a nép éljenekre, holott az irodalmi nagy bankóért is csak nagy sokára csöppen innen-onnan egy kis elismerés.
2017-03-15: História - :

Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Megérkezett Sepsiszentgyörgyre Berde Mózsa szobra, melyet ma avatnak. Albert Levente felvételeMa avatjuk Berde Mózsa egész alakos szobrát Sepsiszentgyörgyön. A szoborállítás gondolata lapunkban jelent meg a forradalmi kormánybiztos, a mecénás születésének kétszázadik évfordulóján. Szoborbizottság alakult, pályázatot írtunk ki, így az idei március 15-i ünnepségek egyik kiemelt pillanata Har­math István Baján élő székelyudvarhelyi szobrászművész alkotásának leleplezése. Az eseményt lapunk Egyed Ákos akadémikus Háromszék 1848–1849 – Forradalom, szabadságharc című művéből vett szerkesztett részletek közlésével köszönti.
2017-03-15: História - :

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetőjeMi történt Háromszéken az agyagfalvi gyűléstől az önvédelem elhatározásáig? Ezzel a kérdéssel azért is foglalkoznunk kell, mivel mind az irodalmi feldolgozások, mind a tudományos igényű munkák hallgatnak róla. E hallgatás oka a források hiánya, s nem valami szándékosság, de végül is a dolgok nem ismerése megbosszulta magát: a szerzők nem láthatták és nem láttathatták valóságos fejlődésében az önvédelmi háború kibontakozását, ez pedig a véletlenek, a szubjektív tényezők túlértékeléséhez vezetett. Csodát láttak ott is, akkor is, ahol és amikor tudatos szervezőmunka és cselekvés vitte előre a dolgokat.
2017-03-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 6.

Petőfi szaval a Nemzeti MúzeumnálNagy nap Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-e Magyarország életében. Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nemigen aludt, mert már hét órakor talpon volt, benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pálffy Albert nyitott be, nagy disputában a nyalka Dobsával. Különösen megörültek báró Nyáry Albertnek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egypár jurátus is beváltotta szavát, de még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy forradalomcsináláshoz.
2017-03-11: História - Csinta Samu:

Negyvennyolc, a fölülírhatatlan emlékBeszélgetés Cserey Zoltán helytörténésszel

Albert Levente felvételeA Háromszék történetének legnagyobb teljességű társadalmi összefogását hozó 1848-as forradalom és szabadságharc közel 170 év távlatából is bennünk él és lüktet – tartja Cserey Zoltán. A sepsiszentgyörgyi helytörténésszel székelységtudat-ápolásról és hiányérzetekről is beszélgettünk.  
2017-03-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 5.

Vasvári Fehér PálEgy kis hullámzás (2.) Az ifjak szeméről a hályog kezdett leesni. Nini, hiszen az Ellenzéki Kör voltaképpen megcsinálta a tizenkét pontot. A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez, mit keressünk hát mi ezentúl a Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál! No, ugyan szépen becsapott bennünket.
2017-03-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanárRégi iskolaigazgatók

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanár (Régi iskolaigazgatók)A sepsiszentgyörgyi leányoktatás 1945-ig a négyosztályos polgári leányiskolában folyt. Zakariás Istvánné Málnásy Erzsébet igazgató érdeme, hogy beteljesült egy régi igény, és 1945-től főgimnáziummá alakult a Székely Mikó Kollégium Leány Főgimnáziuma néven.  
2017-03-08: Emlékezet - :

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgatóRégi iskolaigazgatók

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgató (Régi iskolaigazgatók)Az étfalvazoltáni református nemes és szent eklézsia szülöttek és kereszteltek anyakönyve 5. kötetének 18. lapja szerint 140 évvel ezelőtt, 1877. március 5-én született Nagy György kántortanító, énekvezér és Balog Mária fiaként Nagy Kálmán nagyapám, akit nem ismerhettem, mégis mély megrendüléssel gondolok rá, és nagy szeretettel őrzöm emlékét. Nagymamám, aki 51 évet élt özvegyen, doboznyi rá vonatkozó okiratot, fényképet, képeslapot, levelet hagyott az utódokra – ezekből és elejtett szavakból tudtam összerakni rövidre szabott földi életét.  
2017-03-08: Emlékezet - Pálmai Tamás:

Ki a magyar?Békési levelek

Nehéz, izgató, talán megválaszolhatatlan kérdés, hiszen a kézenfekvő válasz az volna, hogy magyar az, akinek szülei, felmenői is azok voltak. Ám, ha ez így van, akkor ma a magukat magyarnak vallók jó részét ki kellene zárnunk nemzetünk sorából. Hiszen befogadó nemzetként talán épp azért maradhattunk meg – kis lélekszámú közösségként – magyarnak a történelem sokszor igen gyilkos sodrában, mert integráltuk, befogadtuk sorainkba a hozzánk csatlakozókat, megőrizve ugyanakkor sajátos nemzeti identitásunkat.
2017-03-07: Élő múlt - Fekete Réka:

Méltó helyet eleink örökségénekSzékely kapuk régen és ma

Székely kapuk a múzeumkertben. Albert Levente felvételeiA régi székely kapukat meg kell menteni, az újakat a hagyományos szerkezet és mintakincs alap­ján kell megépíteni, az utóbbi másfél évtizedben elburjánzott falukapu-készítést pedig olyan irányba kell terelni, hogy azok ne a települések közötti versengés eszközei legyenek, hanem minél jobban jelképezzék az eredeti székely kapu sajátos helyi vonásait – fogalmaztak az előadók szombaton a székely kapukról szóló tudományos ülésszakon, amelyet a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban tartottak. Az eseményen bemutatták Balassa M. Iván Székelykapuk régen és ma című könyvét, amelyhez hasonlóan az elhangzott ismertetők is történetiségében követték a székelykapu-jelenséget.
2017-03-04: Élő múlt - :

Selyem Zsuzsa: Karnevál, 1949

Selyem Zsuzsa: Karnevál, 1949 /Mondják: "a kutya sem emlékszik már a kitelepítésekre" - Háromszék/  Az én nevem egyébként Lux, hatéves fekete német juhász, kölyökkora óta házőrzője a Beczásy-kú­riának. Gazdám Beczásy István, akkoriban negyvenegy éves, vékony, szálas, erős és határozott férfi, hozzá tartozott Zina, harmincöt éves jószagú asszony, aki soha nem engedte, hogy közel menjek hozzá. Volt nekik két kölykük, Tányicska pont annyi tavaszt látott, mint én, de még gyerek volt, a humánok ugyanis lassan nőnek fel.