Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. március 27., hétfõ 17:40
Köszöntjük Hajnalka nevű olvasóinkat!
Múltidéző
2017-03-25: Életutak - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 8.A férfi sorsa a nő

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 8. (A férfi sorsa a nő)Ez idő tájra esik a „német vezényszó” kérdése a nemzetgyűlésben. A ház többsége az augusztus 21-iki szavazásnál meghagyta a katonaságot eddigi osztrák szervezetében 222 szavazattal 115 szavazat ellen. Petőfi roppant megbotránkozott, különösen Vörösmarty Mihály ellen fordult haragja, aki a többséggel szavazott. Mint egy tűzokádó, úgy önté epéjét a Vörösmartyhoz című költeményben, melyet azonnal az Életképekhez vitt.
2017-03-21: Élő múlt - :

Magyarósi Imola: Istennek, hazának, tudománynakA protestáns iskolahálózat történelméből

A vándorkiállítás megtekinthető Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom közösségi termében március 26-áig. Albert Levente felvétele„Istennek, hazának, tudománynak!” – a Jókai Mór által a pápai alma maternek választott jelmondat talán a legtalálóbban adja vissza a protestáns iskolák szellemiségét. A sepsiszentgyörgyi unitárius templom közösségi termében és a Józsa Lajos Unitárius Közösségi Házban berendezett iskolatörténeti vándorkiállítás – amely a Protestáns iskolatörténeti mozaik címet viseli, és amely a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság kezdeményezésére készült – hiánypótlónak számít, hiszen arra vállalkozik, hogy 500 év rendkívül gazdag történelmét foglalja össze. Mint neve is jelzi: mozaik, azaz a teljesség igénye nélkül felvillant számunkra egy-egy felemelő korszakot a protestáns iskolák történetéből.  
2017-03-18: Élő múlt - Csinta Samu:

Űzött vad a béke apostolából

Űzött vad a béke apostolábólBeszélgetés Kincses Előddel, Marosvásárhely „fekete márciusának” koronatanújával A Marosvásárhelyre készülő székelyudvarhelyiek lebeszélését tartja élete legnagyobb fegyvertényének. A „fekete március” után az országból elmenekülni kényszerülő Kincses Előd ügyvéddel a 27 évvel ezelőtti, polgárháborúval fenyegető események előéletéről is beszélgettünk.
2017-03-18: Élő múlt - :

Március 15. utóélete történelmünkben

2007, BudapestAz 1848–49-es forradalom és szabadságharc első napja minden magyar számára jelkép. Életünk szerves része. Érdemes azonban áttekinteni, hogy milyen szerepet játszott később a történelmünkben március 15., és milyen utóélete volt e napnak?
2017-03-18: Élő múlt - József Álmos:

...és emléke Sepsiszentgyörgyön

1892. március 15.Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni önkényuralom éveiben inkább a nemzet gyásza, mint az amúgy is kinyilváníthatatlan ünneplési kedv jellemezte a lakosság hangulatát. Az 1861-ben alakult Honvéd Segélyező Egylet próbálta – nem sok sikerrel – ápolni a forradalom emlékét, amit 1868-ban Vajna Tamás ’48-as honvéd hadnagy, törvényszéki elnök ugyancsak szorgalmazott. Ettől kezdve a különböző egyletek évente tartottak megemlékezéseket március 15-én, de a gyász napján, október 6-án is.
2017-03-18: Élő múlt - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 7.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek  / 7.A férfi sorsa a nő A március tizenötödikét követő mozgalmak igénybe vették az Életképek írói csoportját, a nemzetőrség szervezése, fölfegyverzése sok utánjárást igényelt, amiben Jókai élénken részt vett. A föllelkesített nép nap nap után a Nemzeti Múzeum elé gyülekezett, azt folyton ébren kellett tartani beszédekkel. Mert ha egyszer a lelkesedés elalszik, azt nem lehet többé felkölteni. Csendes irodalmi foglalkozásra, novellák, regények komponálására és megírására nem jutott idő. Furcsán fog kinézni idén a karácsonyi könyvpiac. Az Életképeken hamar észrevehető a hanyatlás. A munkatársak nem dolgoznak; úgyszólván maga kénytelen megírni az egész lapot, azt is sebesen, mert meg kell jelennie a gyűléseken; végre is szónokolni nagyobb élvezet az írásnál, mert itt a szellemi aprópénzt rögtön beváltja a nép éljenekre, holott az irodalmi nagy bankóért is csak nagy sokára csöppen innen-onnan egy kis elismerés.
2017-03-15: História - :

Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Megérkezett Sepsiszentgyörgyre Berde Mózsa szobra, melyet ma avatnak. Albert Levente felvételeMa avatjuk Berde Mózsa egész alakos szobrát Sepsiszentgyörgyön. A szoborállítás gondolata lapunkban jelent meg a forradalmi kormánybiztos, a mecénás születésének kétszázadik évfordulóján. Szoborbizottság alakult, pályázatot írtunk ki, így az idei március 15-i ünnepségek egyik kiemelt pillanata Har­math István Baján élő székelyudvarhelyi szobrászművész alkotásának leleplezése. Az eseményt lapunk Egyed Ákos akadémikus Háromszék 1848–1849 – Forradalom, szabadságharc című művéből vett szerkesztett részletek közlésével köszönti.
2017-03-15: História - :

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetője

Egyed Ákos: Berde Mózsa, az önvédelmi harc szellemi vezetőjeMi történt Háromszéken az agyagfalvi gyűléstől az önvédelem elhatározásáig? Ezzel a kérdéssel azért is foglalkoznunk kell, mivel mind az irodalmi feldolgozások, mind a tudományos igényű munkák hallgatnak róla. E hallgatás oka a források hiánya, s nem valami szándékosság, de végül is a dolgok nem ismerése megbosszulta magát: a szerzők nem láthatták és nem láttathatták valóságos fejlődésében az önvédelmi háború kibontakozását, ez pedig a véletlenek, a szubjektív tényezők túlértékeléséhez vezetett. Csodát láttak ott is, akkor is, ahol és amikor tudatos szervezőmunka és cselekvés vitte előre a dolgokat.
2017-03-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 6.

Petőfi szaval a Nemzeti MúzeumnálNagy nap Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-e Magyarország életében. Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nemigen aludt, mert már hét órakor talpon volt, benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pálffy Albert nyitott be, nagy disputában a nyalka Dobsával. Különösen megörültek báró Nyáry Albertnek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egypár jurátus is beváltotta szavát, de még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy forradalomcsináláshoz.
2017-03-11: História - Csinta Samu:

Negyvennyolc, a fölülírhatatlan emlékBeszélgetés Cserey Zoltán helytörténésszel

Albert Levente felvételeA Háromszék történetének legnagyobb teljességű társadalmi összefogását hozó 1848-as forradalom és szabadságharc közel 170 év távlatából is bennünk él és lüktet – tartja Cserey Zoltán. A sepsiszentgyörgyi helytörténésszel székelységtudat-ápolásról és hiányérzetekről is beszélgettünk.  
2017-03-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 5.

Vasvári Fehér PálEgy kis hullámzás (2.) Az ifjak szeméről a hályog kezdett leesni. Nini, hiszen az Ellenzéki Kör voltaképpen megcsinálta a tizenkét pontot. A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez, mit keressünk hát mi ezentúl a Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál! No, ugyan szépen becsapott bennünket.
2017-03-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanárRégi iskolaigazgatók

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanár (Régi iskolaigazgatók)A sepsiszentgyörgyi leányoktatás 1945-ig a négyosztályos polgári leányiskolában folyt. Zakariás Istvánné Málnásy Erzsébet igazgató érdeme, hogy beteljesült egy régi igény, és 1945-től főgimnáziummá alakult a Székely Mikó Kollégium Leány Főgimnáziuma néven.  
2017-03-08: Emlékezet - :

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgatóRégi iskolaigazgatók

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgató (Régi iskolaigazgatók)Az étfalvazoltáni református nemes és szent eklézsia szülöttek és kereszteltek anyakönyve 5. kötetének 18. lapja szerint 140 évvel ezelőtt, 1877. március 5-én született Nagy György kántortanító, énekvezér és Balog Mária fiaként Nagy Kálmán nagyapám, akit nem ismerhettem, mégis mély megrendüléssel gondolok rá, és nagy szeretettel őrzöm emlékét. Nagymamám, aki 51 évet élt özvegyen, doboznyi rá vonatkozó okiratot, fényképet, képeslapot, levelet hagyott az utódokra – ezekből és elejtett szavakból tudtam összerakni rövidre szabott földi életét.  
2017-03-08: Emlékezet - Pálmai Tamás:

Ki a magyar?Békési levelek

Nehéz, izgató, talán megválaszolhatatlan kérdés, hiszen a kézenfekvő válasz az volna, hogy magyar az, akinek szülei, felmenői is azok voltak. Ám, ha ez így van, akkor ma a magukat magyarnak vallók jó részét ki kellene zárnunk nemzetünk sorából. Hiszen befogadó nemzetként talán épp azért maradhattunk meg – kis lélekszámú közösségként – magyarnak a történelem sokszor igen gyilkos sodrában, mert integráltuk, befogadtuk sorainkba a hozzánk csatlakozókat, megőrizve ugyanakkor sajátos nemzeti identitásunkat.
2017-03-07: Élő múlt - Fekete Réka:

Méltó helyet eleink örökségénekSzékely kapuk régen és ma

Székely kapuk a múzeumkertben. Albert Levente felvételeiA régi székely kapukat meg kell menteni, az újakat a hagyományos szerkezet és mintakincs alap­ján kell megépíteni, az utóbbi másfél évtizedben elburjánzott falukapu-készítést pedig olyan irányba kell terelni, hogy azok ne a települések közötti versengés eszközei legyenek, hanem minél jobban jelképezzék az eredeti székely kapu sajátos helyi vonásait – fogalmaztak az előadók szombaton a székely kapukról szóló tudományos ülésszakon, amelyet a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban tartottak. Az eseményen bemutatták Balassa M. Iván Székelykapuk régen és ma című könyvét, amelyhez hasonlóan az elhangzott ismertetők is történetiségében követték a székelykapu-jelenséget.
2017-03-04: Életutak - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 4.

Szendrey JúliaEgy kis hullámzás Párizs felől fújt a szél; onnan jöttek a divatok, az olvasmányok, az eszmék. A magyar társadalom nagy átalakuláshoz fogott. Lázas készülődés indult meg a szívekben és elmékben. Egy láthatatlan szellem fúr, farag, olt és idomít. Gróf Széchenyi István már évek előtt jobban és hívebben megírta, mi fog a jövő évben (1848-ban) bekövetkezni, mint ahogy majd megírja főtisztelendő Horváth Mihály évek múlva, hogy mi következett be.
2017-03-04: Élő múlt - :

Selyem Zsuzsa: Karnevál, 1949

Selyem Zsuzsa: Karnevál, 1949 /Mondják: "a kutya sem emlékszik már a kitelepítésekre" - Háromszék/  Az én nevem egyébként Lux, hatéves fekete német juhász, kölyökkora óta házőrzője a Beczásy-kú­riának. Gazdám Beczásy István, akkoriban negyvenegy éves, vékony, szálas, erős és határozott férfi, hozzá tartozott Zina, harmincöt éves jószagú asszony, aki soha nem engedte, hogy közel menjek hozzá. Volt nekik két kölykük, Tányicska pont annyi tavaszt látott, mint én, de még gyerek volt, a humánok ugyanis lassan nőnek fel.
2017-02-25: Életutak - :

Wass Albert és halálos ítélete

Wass Albert szobra a Margitszigeten – Andrássy Kurta János alkotásaKöztudottan Wass Albert Erdélyben a legolvasottabb magyar író, és Magyarországon is dobogós. Népszerűsége egyeseket irritál, vitatói azzal is érvelnek, hogy háborús bűnöst nem ildomos ünnepelni. Amikor Wass Albert fiainak felkérésére elvállaltam a román népbíróság ítélete ellen benyújtandó perújítási kérelem ügyvédi képviseletét, magamban megfogalmaztam: ha az ügyirat áttanulmányozása és a beszerzendő újabb dokumentumok alátámasztják Wass Albert bűnösségét, visszaadom az ügyvédi meghatalmazást. Elveim, neveltetésem, családi hátterem következtében nem vállalhattam, nem vállalhatom el egy háborús bűnös szerecsenmosdatását; a magyarságnak (és hozzáfűzhetem, az emberiségnek) nincs szüksége hamis prófétákra.
2017-02-25: Életutak - :

Mi/t/ nekem Erdély?Hazanéző

Mi/t/ nekem Erdély? (Hazanéző)I. MIT NEKEM ERDÉLY? e kisbetűs csonka parafrázis. két számomra idegen vers összemosása, kiszorítása, mely most pont a szárítókötélen lóg, de soha nem fog megszáradni. befejezhetetlen. azt hiszik páran, hogy az emberek benne nyugat, de innen kezdődik a balkán, semmi hegyek, semmi völgyek, semmi folyók semmi partján... másoknak mi vagyunk a vámpír, és ez sem semmi, erdély nekem palackos sör és pixeles mekis szelfi.
2017-02-25: Életutak - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 3.

Jósika MiklósJókainak voltak olyan erényei is, amelyekről a magyar kritika nem is álmodott, mert még nem jelentkeztek eddigelé. Legalább sehol se említik a kritikusai irályának csodálatos természetességét. Olyannak látszik amit írt, mintha magától nőtt volna. Az ember észre se veszi, hogy olvas, hanem csak átnéz egy történetet. Milyen irály ez, amit észre se lehet venni! Hát még a dialógok, melyek azon melegében látszanak kipottyanni a szereplők szájából? Miféle boszorkánymester ez? Hol szerezte ez a fiatalember ezt a nagy titkot, amikor még csak hosszú évtizedek múlva jelenik meg a földi lámpák elé Dosztojevszkij és Maupassant, akiknek az emberei úgy fognak beszélni és cselekedni, ahogy az emberek tényleg beszélnek és cselekszenek?
2017-02-25: Életutak - :

A 11 legszebb magyar szóHazanéző

A 11 legszebb magyar szó (Hazanéző)Láng. És gyöngy és anya. És ősz és szűz és kard és csók és vér és szív. És sír. Kosztolányi listájával az általános iskolában találkoztam először. Csodáltam, hogy a csupán egy szótagból álló szavak mekkora jelentéssel bírhatnak, s tetszett a sír szó kettős jelentése. És hiányoltam az anya szó elől az édes jelzőt, mert én édesanyámnak és édesapámnak szólítottam és máig is így szólítom szüleimet. Azóta rájöttem, hogy Kosztolányi okkal hagyta el az édes szót, hisz így lehet anyanyelv és anyaföld is. Mégis hiányolok egy szót a listáról. Az otthont.
2017-02-22: História - József Álmos:

A hazaszeretet áldozata

A családdal 1944. augusztus 20-ánNégy fénykép (kettő azonos, de különböző hátoldali szöveggel), egy hiányos katonai azonosító kazetta (dögcédula), a Hadtörténeti Múzeum Levéltárának tájékoztatója, szórványos, ellentmondásos adatok, amelyeket C. E. második világháborúban eltűnt (?) honvéd lánya apja életének utolsó hónapjairól idősebb rokonoktól, édesanyjától hallott. Ebből kellene összeállítani Voloncs Lajos sepsiszentgyörgyi iparos életének második világháborús történetét, elestének vagy eltűnésének tényét.
2017-02-18: Életutak - Csinta Samu:

A remény, hogy van továbbBeszélgetés Albert Ernővel, a Székely Mikó Kollégium nyugalmazott igazgatójával

Albert Levente felvételeiMásfél évtizeden át volt nagy tekintélyű igazgatója Háromszék legrangosabbnak tartott középiskolájának, pályáját az iskola kultúrcsoportjának megteremtése, a legendás házi dolgozatok és helyesírási felmérők, no meg az 1975-ös „plakátforradalom” szegélyezi. Beszélgetés Albert Ernő tanárral arról is, milyen körülmények között szurkolna román csapatnak.  
2017-02-18: Életutak - Forró Eszter:

Örökül kapott mondatok

Örökül kapott mondatokNyolcvanöt éve, 1932. február 18-án született Sepsiszentgyörgyön Forró László közíró, lapszerkesztő. Érettségi és két kolozsvári egyetemi év után az Előre, majd a Pionír szerkesztőségében dolgozott. A Jóbarát című ifjúsági hetilap „aranykorában” a tantárgyolimpiák, T. O.-k kitalálóinak, szervezőinek egyike volt. A híres Zsuzsi baba gyűjtemény, a Síppal, dobbal népi gyermekjáték-verseny, a népi botanika hagyományait egybegyűjtő, tudományos kiadvány alapját képező Ezerjófű vetélkedő fűződik az ő nevéhez.
2017-02-18: Életutak - :

Mi/t/ nekem Erdély?

címmel hirdette meg középiskolás diákok számára a Székelyföld folyóirat múlt évi irodalmi pályázatát. A szerkesztők kíváncsiak voltak a legfiatalabb beérő nemzedék őszinte vallomásaira, jelesül: mit jelent számukra mai állapotában szülőföldjük; társadalmi-emberi közérzetükre és íráskészségükre egyaránt odafigyeltek, amikor kiosztották díjai­kat. Mai és elkövetkező számunkban a pályázat nyertes írásaiból nyújtunk ízelítőt a Háromszék olvasóinak.
2017-02-18: Életutak - :

Mihálydeák Annamária: Szebb a naplemente a házak falánI. díj

azért szültél hogy végignézzem gyönyörű fulladásod
2017-02-18: Életutak - :

Bucs Anna: Én, SzékelyföldA Székelyföld Különdíja

Magamban őrzök megannyi fáradt arcú katonát. A homlokukon megjelenő barázdákat dércsípte sebek töltötték ki, amelyekből néha kiserken a vér, amint a nagy menetelésben egy-egy zuzmós ág arcuknak csapódik kegyetlenül.
2017-02-18: Életutak - :

Rózsa Rebeka: Mi/?/t nekem ErdélyA Székelyföld Különdíja

Rózsa Rebeka: Mi/?/t nekem Erdély (A Székelyföld Különdíja)Vázlat Édesapám, ha valamit nem találtam, mindig azt mondta, hogy biztosan édesanyám tette el valahová… De szerintem tévedett, mert nem hiszem, hogy a szavaimat csak úgy el tudja tenni. Ugyanis nem találom a helyes kifejezé­seket Erdélyre.
2017-02-18: Életutak - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 2.

Vörösmarty MihályFrankenburg megölelte Jókait a nagy siker után, és a két számra terjedő novelláért harminc forint honoráriumot fizetett, úgyhogy a Pilvaxban mint gazdag embert nagy éljenzéssel fogadták a fiatal írók, akiknek köztársaságában egy karikacsapásra nagyot emelkedett rangban, márpedig a rangkülönbségek sehol se respektáltatnak oly bizonyosan és olyan igazán, mint Bohémiában.
2017-02-17: História - Puskás Attila:

A Verbőczy-zászlóalj hadapród őrmestere megsebesülNaplórészletek

A Verbőczy-zászlóalj hadapród őrmestere megsebesül (Naplórészletek)Puskás Jenő nagybátyám, édesapám bátyja, a Székely Hadosztály Verbő­czy-zászlóaljában vett részt 1919-ben a – francia tüzérséggel és huszárokkal is megerősített – román csapatok elleni harcokban. A Budapesten jogász hallgató Jenő hadapród őrmester és bajtársai a rohamosan teret nyerő románok előrenyomulásának megállítását kikényszerítő szándékkal Belényes körzetében bocsátkoztak eredményesnek látszó állóharcba az ellenséggel. A zászlóalj katonái, 17–18 éves fiúk, a nagyváradi honvédtisztképző iskola növendékei voltak, kevés harci kiképzéssel. Hazájukat védték és tapasztalat hiányában is hősiesen álltak ellen a számbeli fölényben lévő román–francia csapatok nyomásának. Nagybátyám naplójában leírja megsebesülésének történetét. A hosszabb történetből idézek.