Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 23., szerda 16:50
Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!

A temetkezési segély (Törvénytár)

2011. március 9., szerda, Pénz, piac, vállalkozás
2010. december 20-án a Hivatalos Közlöny első részének 852. számában megjelent a köznyugdíjak egységes rendszerére vonatkozó 2010/263-as törvény. Ennek 125—130. szakaszai, valamint az 1958/167-es törvényrendelet 3/1. szakasza, a 2010/287-es törvény 16. szakasza, a 2010/12-es törvény 17. szakasza, a 2009/19-es törvény 17. szakasza alapján ismertetjük a temetkezési segélyre vonatkozó legfontosabb, általános előírásokat.
Jogosultak köre
Az alkalmazott vagy nyugdíjas halálakor a törvény értelmében temetkezési segélyre jogosult. A segélyt egyetlen személynek adják, aki igazolja, hogy kifizette a temetés költségeit. Le­het az elhunyt özvegye, gyereke, szülője, gyámja, gondnoka vagy ezek hiányában bárki, aki igazolja, hogy állta a temetés költségeit. A költségek kifizetésének tényét általában a koporsóról vagy más, temetkezéssel kapcsolatos költségekről kiállított számlával lehet igazolni.
Temetkezési segélyre jogosult az alkalmazott vagy nyugdíjas abban az esetben is, ha olyan családtagja hunyt el, aki nem volt alkalmazott vagy nyugdíjas.
A köznyugdíjak törvénye családtagnak tekinti:
— a házastársat
— a gyerekeket 18 éves korig
— a tanulmányaikat folytató gyereket 26 éves korig
— a munkaképtelen gyereket, kortól függetlenül, ha a munkaképességét a 18. életév vagy a tanulmányait folytatva 26. életév betöltése előtt veszítette el
— bármelyik házastárs szülőjét, nagyszülőjét.
A segély folyósítása
A temetkezési segélyt kérésre, a kéréstől számított 24 órán belül a társadalombiztosítási költségvetésből fizetik ki a következőképpen:
— a munkáltató, ha az elhunyt alkalmazott volt, vagy ha az alkalmazott családtagja hunyt el
— a munkaerő-hivatal, ha az elhunyt munkanélküli-segélyben részesült, vagy ha az elhunyt annak családtagja volt
— a nyugdíjpénztár, ha az elhunyt nyugdíjas volt, vagy ha az elhunyt a nyugdíjas családtagja volt.
A temetkezési segélyt az arra jogosultnak, vagy az általa meghatalmazott személynek fizetik ki.
Szükséges iratok:
A temetkezési segély kérelmezésekor a következő iratok szükségesek:
— kérés
— a halotti bizonyítvány eredetiben és másolatban
— a kérelmező személyazonossági igazolványa eredetiben és másolatban
— bármely olyan bizonyítvány eredetiben és másolatban, amely igazolja, hogy a kérelmező örököse, gyámja vagy gondnoka az elhunytnak
— a temetkezési költségek kifizetését bizonyító iratok
— az esetnek megfelelően a gyerek hátrányos helyzetét igazoló bizonyítvány, illetve olyan orvosi igazolás, amely bizonyítja azt a betegséget, amely a gyereket munkaképtelenné tette, valamint a munkaképtelenség bekövetkeztének időpontját.
A segély értéke
A temetkezési segélyt a társadalombiztosítási költségvetésből folyósítják, értékét az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az utóbbi három évben ez a következőképpen alakult:
— 2009-ben a 2009/19-es törvény 17. szakasza értelmében a temetkezési segély 1702 lej volt. Ha az alkalmazott vagy nyugdíjas családtagja hunyt el, ennek a felét adták, vagyis 851 lejt.
— 2010-ben a temetkezési segély a 2010/61-es Hivatalos Közlönyben megjelent 2010/12-es törvény 17. szakasza értelmében 1836 lej volt. Ha az alkalmazott vagy nyugdíjas családtagja hunyt el, ennek a felét adták, vagyis 918 lejt.
— 2011-ben a temetkezési segély a 2010/880-as Hivatalos Közlönyben megjelent 2010/287-es törvény 16. szakasza értelmében 2022 lej. Ha az alkalmazott vagy nyugdíjas családtagja hunyt el, ennek a felét adják, vagyis 1011 lejt.
Meddig lehet kérni
A temetkezési segélyt a bizonyító okiratok alapján a halálesettől számított általános elévülési idő alatt lehet kérni. Az elévülési idő az 1958/167-es törvényerejű rendelet 3. szakasza 1. bekezdése értelmében három év. Ha a kérést megkésve nyújtották be, azt az összeget folyósítják, amely a haláleset évében járt volna.
Ha hozzá szeretne szólni, jelentkezzen be
Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráljon most