Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 19., szombat 10:25
Köszöntjük Huba nevű olvasóinkat!

A székely címer európai környezetben

2013. november 12., kedd, Magazin
A székelydályai festett címeregyüttes a református templom szentélyének boltozatán. Szekeres Attila felvétele
A székelydályai festett címeregyüttes a református templom szentélyének boltozatán. Szekeres Attila felvétele
Isten dicsőségére és személyes büszkeségből – címe­res emlékek és művészetpártolás a késő középkorban címmel szervezett nemzetközi értekezletet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudomány és művészet kara Kolozsváron a múlt hét végén.
Német­országból, Ausztriából, Magyarországról, Szerbiából és a Moldovai Köztársaságból érkezett heraldikusok, művészettör­ténészek és hazai szakemberek tartottak előadást és beszélték meg a felmerülő kérdéseket.
A középkorban keletkezett és fenn­maradt erdélyi cí­merek kérdéskörét többen érintették. A főszervező, Lu­pescu Radu művé­szettörténész, a há­zigazda egyetem tanszékve­zetője az Erdélyben fennmaradt királyi címere­ket mutatta be, Ciprian Firea kolozsvári művészettörténész az újabban feltárt és a más értelmezésű késő középkori címereket ismertette, Ioan Albu történész, egyetemi oktató a nagyszebeni sírkövek címereiről tartott elő­adást. Szekeres Attila István sepsi­szent­györgyi heraldikus a szé­kelydályai református templom kö­zépkori címeregyüttesét bemutató elő­adásában többek között a régi székely címerre helyezte a hangsúlyt, bemutatva kö­zépkori megfelelőit, melyek a csíkcsobotfalvi szár­nyasoltár lá­bazatán, a bögözi református és a szé­kelyderzsi unitárius erődített temp­lom egy-egy gyámkövén ma­radtak fenn. Az új székely címer bemutatásához épp kapóra jött a konferencia helyszíne, a Bocskai-ház Óváry Terme, melynek falán Bocskai István kőbe faragott címerében elkülönülten jelenik meg a nap és növekvő holdsarló.
A konferencián látható volt, hogy késő középkori címerek Németország­tól Erdélyig, sőt, Moldváig egyazon európai heraldika alkotóelemei. Az értekezlet méltó záróakkordjaként a résztvevők megtekintették a középkori címereknek otthont adó gyulafehérvá­ri római katolikus székesegyházat és a vajdahunyadi várkastélyt. Utóbbi alagsorában Lupescu Radu megnyitotta az épületből származó kőfa­rag­ványokból – címeres gyámkövek, oszlopfők, boltzárókövek, ablakkeret-részletek – álló kiállítást.
Madarasi István

 
2013. november 12.
kedd 09:48
gyula
1232 hozzászólás
Nahát, ki hitte volna hogy még ilyen is létezik.Magyar,székely ösi cimerek.Ès még ezt egy román müvészettörténész mutatja be.Elvetem az agyvelömet ahogy Hofi mondta.Èrdekes hogy román ösi cimerekröl szó se esett,legaláb is a cikk szerint.Ès mind ez itt ROMÁNIÁBA mutatták be.Nemjön hogy higyek a szemeimnek.Minden esetre ennek az elöadásnak az anyagát,ha van ilyen egyáltalán,én elküldeném minden eggyes gumicsizmás csobánynak a Nagy csobányfaluba hogy olvassák el hogy mi a valoság.

2013. november 12.
kedd 13:58
Laji-kuss
667 hozzászólás
A kopac ember parókát tesz,vagyis más tollával ékeskedik.

Ha hozzá szeretne szólni, jelentkezzen be
Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráljon most