Lépést tartani az idővel

2007. július 3., kedd, Riport

Nyáron is zajos az iskola - Albert Levente felvétele

Az uzoni községvezetés nyári eseménynaptára valóban arról győz meg, hogy itt csak apróbb megállókra van idő. Zajlik az élet, sem a mező munkásának, sem pedig az állattartónak nincsen megállása. S az iskoláknál, a lelkészeknél is ,,dologidő" a nyár. A templomok kapuja nyitva lesz, egyik esemény a másikat követi, a település hét iskolájában pedig ez az alkalmas időszak, hogy elköltsék a pénzt, amit javításokra, téli tüzelőre kaptak. De nincs szünet a művelődésben sem, az éneknek, a zenének minden jelentősebb rendezvényen jelen kell lennie.

Uzonban nincs megállás

Februárban európai uniós információs irodát nyitottak meg az uzoni műemlék Pünkösti-kúriában. Az öreg falak, ha beszélni tudnának, könyv születne azokról a fontos eseményekről, melyek a neves Pünkösti család életében történtek, arról, hogy miként és miért robbant éppen itt ki a háromszéki önvédelmi harc, hogy milyen célt szolgált ez a történelmi udvarház a kemény diktatúra éveiben, és mi zajlik ott most, nyár elején a Jókai Mór Közművelődési Egyesületben, az Atlantisz Fúvós Egyesületben és az Erdélyi Lajos községi könyvtárban.

— Az információs iroda azért vált szükségessé, gondoljuk, mert Uzonnak lépést kell tartania a gyorsuló idővel — jeleztük látogatásunk célját Ugron Ernőnek, akit a tájékoztató iroda munkájával bízott meg az önkormányzat.

Ugron Ernő

— Sikerült számítógépes nyilvántartást összeállítani az irodát érdeklő témakörökről, pályázati lehetőségekről. Jó és gyümölcsözőnek mondható kapcsolat alakult ki sepsiszentgyörgyi központunkkal. Sajnos, az érdeklődés egyelőre nem az elvárt szintű, de érthető az emberek kezdeti idegenkedése, tartózkodása, hiszen fél éve sincs, hogy megkezdtük tevékenységünket. Még az internet is idegen számunkra. Tartottunk egy megbeszélést az üzletemberekkel, megkértük, adják meg e-mail címüket, s mi majd tájékoztatjuk őket. Megpróbáltuk hát fordítva megközelíteni a dolgot: információkkal szolgálunk, tájékoztatást ajánlunk fel azoknak, akikről gondoljuk, hogy igényelnék. Kivételt képez a fiatalság, ők bátrabban fordulnak hozzánk. Értesítjük a lakosságot olyan pályázatokról, melyek, ha lassan is, de kezdenek megjelenni. Tématárunk van, de konkrét kiírások az uniótól még nem érkeztek. Sajnos, telik az idő. Februárban júniusra ígérték, s még sehol semmi. Mi fel vagyunk készülve mindenre, fogadjuk a kiírásokat. Terveket is készítettünk, szám szerint húszat, továbbítottuk tájékoztatás végett a megyei tanácshoz, és szándékunkban áll magunknak is pályázatot elindítani. Jelen pillanatban egész sor megvalósíthatósági terv összeállításával foglalkozunk, hogy ha lehetőség nyílik, könnyebben tudjunk tovább lépni.

Év derekán

Szabó Margit, a Tatrangi Sándor Általános Iskola igazgatója is a programokkal, pályázatokkal bajlódik. Néhány hónappal ezelőtt jelezte, hogy késik a PRIS-program, telik az év, s ebből a szempontból lelassult az idő, lehet, ha más ösvényeken próbálkoztak volna, eddig messzebb járnának a központi iskola dolgában. Nos, a türelem rózsát terem: szeptemberre biztosabb ígéret mutatkozik a korszerűsítést, az uzoni, sepsimagyarósi és uzonfüzesi iskolák vezetékes vízellátását szolgáló összegre.

— A nyári javítások, a karbantartás beütemezett terv szerint folyik — mondta. — Munkásainkkal megkezdjük a régi Tatrangi-iskola felújítását, kerítést építünk az épület mögé. A téli tüzelővel, úgy néz ki, nem lesz akkora baj, mint tavaly. Sajnos, van egy rossz hírünk is: az alacsony gyereklétszám miatt Szentivánlaborfalván meg fog szűnni az V—VIII. osztály.

Arról, hogy milyen táborokban, nyári tevékenységekben vesznek részt az uzoni tanulók, nem szólt az igazgató. De, gondoljuk, nem fognak unatkozni az uzoni nebulók, vége már azoknak az időknek, amikor megengedhette minden szülő, hogy gyermekét kevesebb költséggel, kellemesen és hasznosan vakációztassa.

Uzonban megfelelő a kapcsolat a templom és az iskola között. Ha máshová nem, a református egyház gyülekezeti termébe mindig bekopoghat a tanuló, a fiatal. Nt. Ungvári Barna András lelkipásztor elmondta, ebben az évben is szervez evangelizációs hetet, ifjúsági tábort augusztusban Lisznyópatakon. Ezek mind olyan alkalmak, ahol a lazításra, a kellemes szórakozásra is fordítanak gondot. Az uzoni református parókián befejezték az 1823-as épület teljes belső felújítását.

— Július utolsó hetében baráti látogatásra megyünk a miskolc-diósgyőri gyülekezethez, ugyanis tavaly megegyeztünk Péter András ottani lelkésszel, hogy idén hivatalosan is megkötjük a testvérgyülekezeti megállapodást, s ezt a két presbitérium fogja majd szentesíteni — közölte a lelkész. — Kellemes meglepetés volt számunkra, amikor ottani barátaink elmondták, hogy uzoni baráti kört is akarnak alakítani. Ebben az évben is várjuk a Budapest melletti Mende küldöttségét, de valószínű, hogy erre a Szivárvány női kórus törökországi útja miatt csak szeptemberben kerül sor. Zsúfolja a nyarat a hétköznapi munka is. Több mint valószínű, hogy megkezdjük a kántori lakás teljes felújítását.

A dolgok sűrűjében

Nincs más, mit tenni, meg kell birkóznunk a nyár kihívásaival — mondta dr. Ráduly István, a község polgármestere, amikor tevékenységi naplójából felolvasta az eseménynaptárt. Arra kértük, szóljon a községközpont infrastruktúrájáról, hisz ennek állapota, fejlettsége egyik feltétele annak, hogy sikeresen masírozzanak az uniós úton.

Ráduly István

— Vannak gondjaink az energiaszolgáltatással, például Bikfalván, ahol egyre-másra épülnek a hétvégi házak, nő a fogyasztás, és a település felső részén nincs meg a kívánt feszültség. A lakosság kérésére ideiglenesen javítottak is a helyzeten, ígéretet kaptunk a megyei tanácstól, hogy a 2008-as költségvetésünkhöz juttatnak majd pénzt egy újabb transzformátor felszerelésére. A fő közlekedési utakkal nincsen baj. Ebben az évben a hozzánk tartozó Uzonfüzes központjában sikerült teljesen felújítani egy kilométernyi útszakaszt, és hasonló munkálatokba kezdtünk a Sepsimagyarós felé tartó országúton. A jövőben már nem lesz gond az ilyen munka elvégzése számunkra, mert gépparkunkban most már adott a községi úthálózat rendben tartásához szükséges gréder, buldoexkavátor, úthenger és utánfutós traktor. Mindehhez most megrendeltünk egy 40 tonnás tehergépkocsit is.

— Milyen kilátás van a községközpont korszerű közművesítésére?

— Örömmel újságolhatom, hogy közel hatmilliárd régi lejt kaptunk a napokban a 7-es sürgősségi kormányrendelet alapján kiutalt pénzalapból a szennyvízhálózat, valamint a modern ülepítőállomás megépítésére. Kiírjuk a versenytárgyalást, s így remény van arra, hogy már augusztus folyamán meg tudjuk kezdeni a munkálatokat. A szennyvízülepítőhöz megvásároltuk már a szükséges területet. Ugyancsak a napokban kaptuk meg az engedélyt az ivóvízhálózat kicserélésére, bővítésére. Ehhez is hozzá kell fognunk a nyáron. Ideális volna, ha a két vezeték lefektetését párhuzamosan tudnánk elvégezni, természetesen, a nemzetközi műút mindkét oldalán. Sikerült engedélyt szereznünk, hogy több helyen átfúrathassunk az úttest alatt.

Tervekben nincs hiány

A polgármester elmondta, hogy pontosan húsz tervet készítettek el ebben az évben, és még újabbak is vannak kilátásban.

— Ezekkel megalapoztuk Bikfalva és Szentivánlaborfalva vízellátását, csatornarendszerének kiépítését. Bikfalván szabadeséssel szeretnénk megoldani, hogy ne kerüljön olyan sokba, ugyanis a falu mögötti hegyen-erdőben három nagy hozamú forrás ered, s ez a víz elegendő a falucska szükségleteire. Szentivánlaborfalvát az uzoni ivóvízhálózatra szeretnénk rácsatlakoztatni. Ez utóbbira már megrendeltük a megvalósíthatósági tervezeteket. Megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk a lisznyópataki út teljes aszfaltozására. E hozzánk tartozó település nagyon szép természeti környezetben fekszik, kiváló feltételek kínálkoznak itt a falusi turizmus kiépítésére. Hiába lesz ott víz és csatornarendszer, ha nincs oda vezető korszerű út. Egy másik megvalósíthatósági terv a községközpont iskolaépületeinek központifűtés-rendszerére készült. Van már lehetőség arra is, hogy pénzalapokat szerezzünk a még elhanyagolt állapotban lévő falusi kultúrotthonok felújítására, sőt, újak építésére is. Sürget az idő, annak van szerencséje, akinek kész az előtanulmánya. Szoros a leadási határidő. Ezekkel már dolgozik a Kovászna Rt. Mi az uzoni és a bikfalvi kultúrotthont szándékszunk megújíttatni.

Kartal előtt forró a nyár

Augusztus végén Uzon ismét részt vesz a Kárpát-medence magyarlakta települései virtusvetélkedőjén. A döntőt a Pest megyei Kartal nagyközségben tartják, de augusztus 17—19. között, ami egybeesik a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójával. A két eseményt miként tudják egyeztetni? A polgármester elmondta, hogy minden párhuzamos eseményen részt fognak venni, hiszen többtagú az önkormányzat. Kartalon Romániát négy település, Uzon, Bikfalva, a szomszédos Dobolló és Csíkszentimre fogja képviselni. Ott lesznek az Óriáspince-tetőn is, szekérrel megy a község képviselete. Minden településen fogadják a hazajövő vendégeket, s este, amikor eljön annak az ideje, Bikfalva fölött meggyújtják az őrtüzet, miként az ősök is tették. A világtalálkozó idején egy küldöttség Tolna városába, Uzon egyik újabb testvértelepülésére látogat, hogy augusztus 20-án részt vegyen a Tolnai Nyári Fesztiválnapokon.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1177
szavazógép
2007-07-03: Gazdakör - Ferencz Csaba:

Hírlugas

Ismét madárinfluenza
A madárinfluenza vírusának emberre is veszélyes H5N1 altípusát mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok a Dél-Morvaországban elhullott hattyú tetemében. Csehországban néhány napon belül ez már a harmadik gócpont, ahol a vírust kimutatták.
2007-07-04: Kitekintő - x:

Míg múltad marad, idegen maradsz

Beder Tibor felvétele
Szent László nyomában
Negyvennyolcan álljuk körül Lőcse főterén a szobrot. Csak a talapzata öt méter magas, a rajta álló daliás férfi is lehet vagy három méter. Erdély különböző tájegységeiről, de többségében Székelyföldről gyűltünk össze mi, a 8. Lármafa-találkozó résztvevői. Két nappal előbb az erdélyi mezőség keleti peremén fekvő Cegőtelkéről indultunk el, arról a helyről, amelynek közelében 1068-ban a Kerlés melletti Cserhalom mezején László herceg, a későbbi szent király a leányrabló kun vezértől visszaszerezte a Nagyváradról elhurcolt magyar leányt.