Gyorsulásban

2008. június 17., kedd, Riport

Faragott törpekapu a sportcsarnok előtt

A rendszerváltás óta lepergett gazdasági esztendők egymásnak szerves folytatásai voltak nemcsak Csernáton, a községközpont, hanem Ikafalva és Albis faluközösségeinek a számára is, hiszen ezek olyan viszonyban vannak egymással, miként bolygó a holdjaival. Ott, ahol közel húszesztendős a településépítés, révbe jutnak a merész elképzelések is.

A nagy álom az infrastruktúra, melyen már rég egyre szilárdabban pihen és erősödik a felépítmény. Olyan objektumok tartoznak már ide, mint a fészekrakó program keretében épülő tömbház fiatal családoknak, benzinkút, iskolai tornaterem, multifunkcionális református egyházi épület, ravatalozóházak, s nem utolsósorban a hagyományőrzést, önazonosságot vigyázó Haszmann Pál Múzeum.

A mérleg két serpenyője

Csernáton önkormányzatának élére Bölöni Dávidot választotta vissza az iker faluközösség, Ikafalva és Albis lakossága. Alsó- és Felsőcsernátont egyébként olyan méretű településekké szabta a történelem, hogy akár önálló községként is élhetné életét. A mérlegnek tehát két serpenyője van, s mindenütt annyi a ráfigyelésre méltó esemény, hogy ez alkalommal csak Alsócsernátonban sorjázta a tudnivalókat-látnivalókat a riporter.

Mi az a kérdés, melyre ne tudna feleletet adni az a visszaválasztott ,,községbíró" (élünk a helyi megnevezéssel), akinek a közel húszesztendős községvezetésben ütötte meg a dér a haját, s aki túl azon, hogy megköszöni a faluközösség bizalmát, nem tarthat pihenőt, sebességben-gyorsulásban maradt? Csernátonban a helyhatósági választások idején sem volt pihenő, két hidat javítanak, befejezéshez közeledik a környék egyik legnagyobb sportcsarnoka, látogatásunk idején átadták már az eddig elvégzett munkálatok egy részét, ugyancsak befejezéshez közeledik a közművesítés. Nem az etnogenetikai értelemben elcsépelt kontinuitással van dolgunk itt, hanem azzal a fajtával, ami nem tűr megállást, melyben egybefolynak az egymás után sorakozó napok.

— Készül közös csomagban a pályázat a Felsőcsernátonig vezető, négy kilométeres, modern aszfaltút rehabilitálására, s ezzel párhuzamosan rakjuk le a szennyvízcsatornát is — jegyeztük a pillanatnyi feladatokat. — Területet vásárolunk az ülepítő számára. Az út az egyik feltétele annak, hogy elérhetőek legyenek a település környékének turisztikai értékei, uniós alapokra helyezkedhet a ma már létező, korszerű vendégházhálózat. Túl a vízen, a település déli szélén halad a Kandia utca. Ennek feljavítása halaszthatatlan. Ezt önerőből próbáljuk elvégezni ebben az esztendőben. Albisban tetemes mennyiségű kavics került az utakra, folynak az elemi iskola korszerűsítési munkálatai, Ikafalván is javítjuk a főutca burkolatát. Vannak gondjaink az energiaellátásban, nincs meg a kellő áramerősség a végeken. Öt transzformátor látja el a község fogyasztóit. Az elöregedett hálózat egy részét a szolgáltató anyagi alapjaiból feljavíttattuk, de még egy-két transzformátorra lenne szükség. Ennek feltétele a szolgáltató beruházási alapjainak növelése lenne. Hamarosan elmondhatjuk viszont, hogy teljesen kiépült és jó ivóvízhálózatunk lesz.

— Csernátonnak élénk a művelődési élete. Alsócsernátonban amellett, hogy kisméretű volt a kultúrház, visszaszolgáltatták a református egyháznak. Adhat-e majd otthont a művelődésnek az új sportcsarnok? Gond lesz-e annak téli fűtése, hisz a települést telibe kapja a Nemere?

— Mindent meg kell oldanunk. Elképzelé­sünk van egy mozgatható színpadról és egy olyan masszív padlózatféleségről, ami nem veszélyezteti a terem speciális szőnyegét. A fűtés valóban gond lesz, de nekünk erre a majdnem ajándékként jövő teremre szükségünk volt — mondja Bölöni Dávid.

Kerekes Zoltánnal a könyvviteli nyilvántartásban keresgéltük még azokat a pénzügyi lehetőségeket, melyek a gyorsuló községépítés forrásai lehetnek. Megtudtuk, hogy a két utóbbi évről megspórolt pénzalapokból — a csak beruházásra használható, mintegy 15 milliárd régi lejből — jut még az utak aszfaltozására, a sportcsarnok befejezéséhez szükséges önrészre, s tervezik egy használt útgyalu megvásárlását is. ,,Korszerűsítési munkálatokra kerül sor a község óvodáiban (központi fűtés, mosdók), a Végh Antal Általános Iskola új szárnyában nyílászárókat cseréltetünk, hőszigeteltetünk és meszeltetünk — mondta Kerekes. — Idomkövet vásárolunk kb. hatszáz méter járda kikövezésére, foltoztatjuk a jelenlegi aszfaltot, s még kavics, tört kő is kerül a község belső utcáira. A jelenlegi ivóvízhálózat vasvezetékének egy részét is ki fogjuk cserélni."

A keresztnek még mindig van súlya

A háromszéki ember nem megijed, hanem ijedtét veszi a dolgoknak. A községi önkormányzat kiadásában tavaly megjelent, hetvenoldalas lexikális kiadványt lapozgatva így jártunk mi is. Csernáton múltjának és jelenének készülő monográfiája nagyon gazdagnak ígérkezik, s az ijedség onnan származik, hogy valaha el kellene készülnie Háromszék többkötetes monográfiájának is, és ha egy település ilyen gazdag anyaggal rendelkezik, hány kötetre is rúgna az?

A 4025 lakost számláló nagyközség (2002-es népszámlálási adat) elöljáróságának, lakóinak, mindenkinek, akinek köze van a közjó megteremtéséhez, négy református egyháznak és egy több filiával rendelkező római katolikus anyaegyháznak kell lelkierőt és hitet szolgáltatnia. S ez nem könnyű feladat. T. Bakó Antal csernátoni plébánost nehéz otthon találni.

— Sajnos, eléggé gyenge vagyoni alapokkal rendelkezik a mater, s a filiáknak sincs több — mondta az atya. — Öt hektár szántónk van, erdő is édeskevés, s az is nagyon messze. Jövedelmünk csak a hívek kepéje, a szolgáltatások, a perselypénz, híveim jóakarata és messzemenő kalákás szelleme! S ez nagy szó. Amit tizenkét és fél esztendő alatt megvalósítottunk, amióta én itt szolgálok, az mind-mind a hívek adományából van. Tehát a legnagyobb érték itt a hit, az akarat, az összetartás. Ebből a kiapadhatatlan forrásból tettük újba templomunkat, a közösségi házat, bepótoltunk a ravatalozók építésébe, s a nemrég lezajlott püspöki látogatás előtt 54 millió lej értékben építettünk új kerítést. Nálunk a hitnek, a keresztnek még mindig súlya van. Dálnokon kápolnát építünk, lélekben gyarapodunk. Százegy hívem van ott, de annak felénél több negyven évnél fiatalabb. Van olyan család is, ahol elég nagy nehézségek közepette hat gyereket nevelnek. Gondjainkban segítettek a dálnoki reformátusok is, s az ottani községi tanács nagyon szép helyet adott a kápolnának. Ötvenkilencmillió lej gyűlt eddig össze, ebből a tervet és a területleválasztást rendezzük. Testvérgyülekezeti kapcsolatot tartunk a brassó-bolonyai katolikus közösséggel. Idevárjuk őket templombúcsúnkra az augusztus 6. környékére eső vasárnapra. Titulusunk Urunk színeváltozása. Nincs ok aggodalomra, jó szinten van a csernátoni katolikusok hitereje. Harminchárom fiatal tagja van a Kolping-mozgalomnak, ez is egy megtartó-gyarapodó erő.

Beköszöntött a nyári üdülési idény

Ide bárki jöhet, akárhonnan — mondták az épülő gyalogjárónál a csernátoniak —, mert itt olyan a luxus, amilyennek lennie kell. Olyan vendégházak vannak Alsóban, ahol a kényelem megelőzte az időt. Az egyik panziónál még fürdőmedence is van, s ha valaki a patak csobogására kíváncsi, az erdőben akar lakni, akkor felmegy a Csonkatorony alá, s ott is kényelem fogadja a tanács vendégházában.

— Igaz, hogy most a Csigolyás kemping nem működik — jegyezte meg Kovács Erika, a Kovács vendégház mindenese —, de a többi vendégház, az Enikő, a Hanna és mi közösen úgy rendezzük, hogy ha szükség van, segítünk egymáson. Mi hárman egy nagy autóbusznyi vendéget el tudunk szállásolni és ellátni úgy, ahogyan azt a mai normák megkövetelik. Hármunknál nincs, amit a falusi turizmus ellenőrei kifogásolni tudnának. Arra pedig nagyon ráfigyeltünk, hogy a konyha, az étkeztetés elsőrendű legyen. Nincsen olyan helyi (füstölt csülökkel főtt töltött káposzta, paprikás, tárkonyos savanyú pityókaleves, csernátoni szilvapálinka), de másfajta étel-ital sem, amit itt el ne lehetne készíteni, be ne lehetne szerezni.

— Mi van akkor, ha a vendégek igényesek, és változatos programot igényelnek?

— Én például történelem szakos vagyok a helyi iskolánál. Elhiheti nekem, hogy ismerem nemcsak Csernáton, a környék, de a megye és a távolabbi vidék főbb turisztikai látnivalóit is. Nos, ha valaki a históriával tisztában van, a többi már könnyebb. Fiatal vagyok, és mindig tanulok. Ha igénylik, nemcsak kirándulásra alkalmas útvonalakat ajánlunk, hanem idegenvezetőnek is beugrunk.

Az oázis

A Kovács vendégház udvarán, félig napos, félig árnyékos helyen tágas fürdőmedence áll a vendégek rendelkezésére. A brassói Metróban vásárolták, itthon felépítették, kiválóan működik. Vize kifogástalan, a kútból szokták feltölteni. Oldalán egy olyan felszerelés van, mely beszívja a víz felületére eső leveleket, rovarokat, s a víztükör mindig tiszta. Tíz személy kényelmesen lubickolhat benne.

A Kovács vendégház a Málnak nevezett festői domboldal alatt fekszik. Talán nincs is ennél szebb és jobb helye széles e vidéknek. Székely oázis ez a Mál alatt.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2630
szavazógép
2008-06-17: Elhalálozás - x:

Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal értesítjük azokat, akik ismerték és szerették, hogy az 51. életévében elhunyt
BACZÓ GÁBOR-FERENCZ
temetése június 18-án, szerdán 14 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
554
2008-06-17: Gazdakör - Incze Péter:

A fővárosban tüntettek (Egyesületi élet)

A megyei szarvasmarhatartók egyesülete a múlt héten tíz gazdával képviseltette magát Bukarestben a Danone tejfeldolgozó épülete előtti tüntetésen. A tüntetést az országos federáció szervezte a tejárak alacsony szintje miatt.