Beszélgetés Rácz Károllyal, Kézdivásárhely új polgármesterévelVége a kirakatpolitikának

2008. június 27., péntek, Közélet

Első munkanapján a polgármesteri székben

A rendszerváltás után Rácz Károly a céhes város ötödik s egyben legfiatalabb polgármestere. Senki nem hitt a győzelmében, de a frissen bejegyzett Magyar Polgári Párt megyénkben éppen Kézdivásárhelyen aratta legnagyobb győzelmét, hiszen Rácz Károly már az első fordulóban győzött, és a tizenkilenc tanácsi helyből tízet kaptak meg. A frissen beiktatott polgármestert először arra kértük, mutatkozzék be olvasóinknak.

— 1977. január 9-én születtem Baróton. A családom tősgyökeres kézdivásárhelyi, a véletlen folytán születtem a bányászvárosban, a kézdivásárhelyi szülészet születésemkor ideiglenesen zárva volt. Születésem helyétől függetlenül én kézdivásárhelyinek vallom magamat. A kantai Nagy Mózes Elméleti Líceumban érettségiztem 1995-ben, majd Bukarestben a közgazdasági akadémián 1999-ben államvizsgáztam. Első munkahelyem az Allianz-Ţiriac biztosítótársaságnál volt, majd a kézdivásárhelyi Villex Electric Kft., a bukaresti General Electrics Materials Kft. és végül a Lena Lighting Kft. következett. Az utóbbi cégtől jöttem haza. Tavaly nősültem, feleségem, Jancsó Enikő közgazdász-informatikus. Szabad időmben imádok motorkerékpározni, azt is mondhatom, hogy ez a hobbim, de ezenkívül sokat olvasok, és filmeket nézek.

Feleségével a katrosai motorostalálkozón

— Először is azt kérdeznénk meg, miért vállalta el a polgármesteri jelölést a Magyar Polgári Párt felkérésére, hiszen Bukarestben sokkal nagyobb fizetése volt, mint amennyit polgármesterként fog kapni?

— Az MPP olyan vállalkozó szellemű fiatalembert keresett, akinek szakértelme és ismeretei döntő módon hozzájárulhatnak a város fejlődéséhez. Az MPP tanácstagjai komoly, elkötelezett csapatot alkotnak, akik tizennyolc év után első alkalommal a lehető legszélesebb körű szaktudást biztosíthatják az önkormányzatban. A fizetésem valóban nagyobb volt, mint amekkorát itthon fogok kapni, de számomra nem ez a fontos, hanem az, hogy tegyek, közösen tegyünk valamit a város fejlődéséért, legégetőbb problémáinak a megoldása érdekében.

— Milyen változásokra lehet számítani? Fog-e változtatni a városháza jelenlegi szerkezetén?

— Változtatni nem, de kiegészítjük a meglévő osztályokat, mivel úgy látjuk, feltétlenül szükség van egy gazdaságfejlesztési irodára, hogy minden lehetőséget és eszközt ismertessen a vállalkozó szellemű lakosokkal, és konkrét segítséget nyújtson azoknak, akik bármilyen vállalkozásba fognának. Gondolok itt pályázatokra, önkormányzati támogatásokra vagy bármilyen kihasználatlan lehetőségre, amiből a vállalkozó tőkét tud kovácsolni. A legfontosabb része a pályázatok ismertetése és az ehhez hozzátartozó ingyenes szaktanácsadás mind jogi, mind vállalkozási téren. A másik nagyon fontos iroda a közbeszerzésekkel foglalkozó, mely jelen pillanatban nem működik külön részlegként. Ez lesz a második létrehozandó iroda, melynek az lesz a feladata, hogy az ország összes részéről a lehető legjobb ajánlatokat gyűjtse be, ami jelentős pénzmegtakarítást von maga után. Véleményem szerint nem rossz dolog, ha külön iroda foglalkozik ezzel a fontos problémával. Az elmúlt évek beruházásait figyelve jelentős megtakarításra lett volna lehetőség. A harmadik lényeges változtatás a szakbizottságok enyhe módosítása, az egészségügyi és szociális problémák nagyobb hangsúlyt kapnak, ezért külön szakbizottságot hozunk létre, a meglévő bizottságok feladatköre változatlan marad. Az MPP-n belül már eldőlt, hogy ki melyik bizottságban szeretne tevékenykedni az elkövetkező négy esztendőben.

— A kampány végén és megválasztása után elvtelen támadások érték, olyasmiket akartak a nyakába varrni, a szájába adni, amit ön nem ígért, például nyugdíjemelést vagy a csavargyár újraindítását.

— A támadásokra fel voltam készülve, nem értek váratlanul. Tudtam, hogy megválasztásom esetén sok támadásban lesz részem, de ez engem egyáltalán nem zavar, mivel teljesen alaptalanok, azok voltak, és ezentúl is azok lesznek. Tőlem nyugodtam mondhatnak bármit a nyugdíjemelésről, egy közgazdász ekkora marhaságot nem tud mondani, hiszen ez nem az önkormányzat, hanem a román kormány határkörébe tartozik. Meggyőződésem, hogy Tamás Sándor ilyesmiket nem mondott volna rólam, ha tanácsadóitól nem ezt hallja. Aki átnézte azokat a videofelvételeket, amelyek a kampány ideje alatt készültek, meggyőződhet arról, hogy én ilyesmiket nem állítottam. Ha nem nézték meg, melegen ajánlom, hogy tegyék meg, és csak utána beszéljenek. Ami a csavargyár újraindítását illeti: az MPP is a Háromszék hasábjain kampányfogásnak minősítette, aminek nincs és nem is volt semmiféle valós alapja. Mi több, én erről nem is nyilatkoztam. A csavargyárat lehetetlen újraindítani, esetleg a meglévő épületeket lehet megvásárolni más termelési tevékenységre.

— Nem tart attól, hogy akadályozni fogják a munkáját?

— Nem hinném, habár ez számukra szokatlan, új helyzet, amit, ha tetszik nekik, ha nem, el kell fogadni, hiszen engem és csapatomat a polgárok választottak meg. Az RMDSZ komoly ellenzéki frakciót képez, amit a kétharmados szavazásoknál nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy olyan folyamat kezdett kialakulni, ami a lakosság érdekeit fogja szolgálni. Én első pillanattól kezdve az összefogást hangsúlyoztam az új önkormányzaton belül. A város érdekében nem széthúzásra, hanem összefogásra van szükség. Meg vagyok győződve róla, hogy bizonyos idő után az RMDSZ-es tanácstagok is elfogadják az új helyzetet, alkalmazkodnak hozzá, és együtt fogunk dolgozni a város javára. Az is elhangzott az RMDSZ részéről, hogy ők teljesen kivonulnak fél évre a város vezetéséből, amit én nem szeretnék, mivel nekik is megvan a saját véleményük, nagy részük immár jó pár éve benne volt a helyi önkormányzatban, ezért véleményüknek értéke lehet. Minket, személy szerint engem semmi nem tud megakadályozni abban, hogy ne a város érdekeit képviseljem. Minden olyan jelentős döntés esetében, amely érinti a város lakóit, és az RMDSZ részéről ellenszenvet tapasztalunk, vagy elutasítják építő javaslatainkat, fel fogom kérni a lakosságot, nyilvánítsa ki álláspontját. Kijelenthetem, hogy a Szigethy-korszak nem fog megismétlődni, hiszen mögöttem tíz MPP-s tanácstag áll, míg neki tizenhét RMDSZ-es tanácstaggal szemben kellett szélmalomharcot folytatnia.

— Leültek-e beszélgetni Tamás Sándorral, az új megyeitanács-elnökkel?

— Erre még nem került sor, persze, rendezvényeken találkoztam vele nem is egyszer, de azt szeretném, ha a helyi kábeltelevízió stúdiójában kerülhetne sor egy beszélgetésre, hogy a lakosság is tudomást szerezzen az ott elhangzottakról. Én nem vagyok a négyszemközti tárgyalások híve, nyílt kártyákkal akarok dolgozni, és nem a kulisszák mögött.

— A kampány során elhangzott az új munkahelyek teremtése. Mondana erről valami konkrétat?

— Az új munkahelyteremtés új vállalkozással kezdődik. Reményeink szerint az elkövetkező hónapokban már az alapkőletételre is sor kerül, és néhány hónap múlva már látszani fog, hogy a kampány során nem ígértünk lehetetlen dolgokat, nem vezettük félre a választókat. Indulásból, az első fázisban háromszáz új munkahely létesül. Amennyiben bővül és kapacitást növel a vállalkozás, az újabb három-négyszáz munkahelyet fog jelenteni. Így alakulhat ki a kampányban elhangzott nyolcszáz új munkalehetőség. Az önkormányzat nem szólhat bele egy magánvállalkozó dolgaiba, de támogatni mindenképpen tudja. A régi céhes mesterségek felkarolása, messzemenő támogatása is nagyon fontos célkitűzésem. Az a lényeg, hogy eladható helybeli terméket készítsen a mesterember. Ezeket a kezdeményezéseket kiemelten akarom segíteni. Véget kell vetnünk az eddigi kirakatpolitikának, és nem csak olyan befektetéseket eszközölni, amik láthatóak, kézzelfoghatóak, hanem olyanokat is, melyek feltétlenül szükségesek. Gondolok itt elsősorban a vízhálózat és a csatornarendszer felújítására.

— Mi a véleménye Markó Béla hozzám intézett nyílt levelének tartalmáról?

— Örömmel olvastam, hogy szó sincs tervezett büntetésről. Tévhit azt gondolni, hogy az RMDSZ büntetni fog, hiszen maga alatt vágná el a fát. Az RMDSZ-nek sem állhat érdekében megvonni az anyagi támogatást a várostól. Mi nem vagyunk az RMDSZ ellenségei. Az RMDSZ kormányon van, tudna ártani, de ezt nem fogja magára vállalni, és én azt hiszem, hogy számíthatunk Markó Béla elnök úr további segítségére.

— Főbb célkitűzései?

— Nem rövid lejáratú, gyors megoldásokat, hanem olyan folyamatot fogunk elindítani, melyet egy évtized leforgása alatt lehet véglegesíteni. Rendkívül fontos a jó megélhetési színvonal és közérzet kialakítása, amit az alapvető problémák orvoslásával kezdenénk el. A legfontosabb a vízhálózat teljes felújítása, amire a pályázat el is készült, és a szerződés is alá van írva. Ezt a munkálatot a közeljövőben el lehet kezdeni. A gidres-gödrös utcákat nagyon gyorsan el kell tüntetni, még idén, ha erre lehetőség adódik. Az infrastruktúrára figyelést a falvakra is ki kell terjeszteni, és ezalatt nem csak az utcákat, járdákat, hanem a mezei utakat is értem. Nyujtódon már tárgyaltak egy állandó orvosi rendelő létrehozásáról. A Vackor Napközit a híresztelések ellenére fenn fogjuk tartani, függetlenül attól, hogy egy kis erőfeszítésbe kerül, de ez nem terheli meg olyan mértékben a város költségvetését, hogy ne lehessen fenntartani. A döntéshozatalnál azt is figyelembe kell venni, hogy kik az érintettek. A napközi léte több száz embert érint, ezért meg kell hoznunk az áldozatot, és meg kell hosszabbítanunk a tulajdonossal a bérleti szerződést, amibe a régi feltételek mellett a tulajdonos bele is egyezett. Következő lépésként gyorsan be kell indítani egy projektet új óvoda felépítése céljából a tanügyminisztériumnál. Ez olyan döntés lesz, amit az RMDSZ befolyásolni és támogatni tud. A legjobb lépés az lenne, ha támogatnának, mellénk állnának. A továbbiakban elvárom, hogy elődöm, Török Sándor, aki most tanácstag, segítse a munkámat, hiszen ezt nyilvánosan is vállalta. Az elkövetkező években a város gazdasági fejlesztése a legfontosabb feladatom, a városrendezés valamennyire háttérbe fog szorulni, de a zöldövezetek és játszóterek létesítéséről nem mondunk le.

— A kampány során lakossági fórumokról is beszélt...

— Negyedévente szeretnénk lakossági fórumot tartani, ami rendkívül fontos számomra, hiszen ismernünk kell a város lakóinak véleményét, álláspontját. Tematikus fórumokat, persze, gyakrabban fogunk tartani, a döntéshozatalba mindenképpen be akarjuk vonni a lakosságot. Önkényes döntések polgármesterségem ideje alatt nem fognak születni.

— Mi fog történni a fortyogói kezelőbázissal? Lát-e megoldási lehetőséget?

— A Fortyogó-ügynek két kimenete van. A helyzet adott, tudomásom szerint azon nem lehet pillanatnyilag változtatni. Van egy érvényben levő bérleti szerződés, aminek következtében a bérlő elővásárlási jogot élvez a legkisebb felértékelt összegért. Amennyiben a bérlő érvényesíteni tudja elővásárlási jogát, az övé lesz az egység, amennyiben nem, akkor licitre kerül sor, és olyan vásárlónak ajánljuk fel, aki a legrövidebb időn belül képes működőképessé tenni az egységet.

— Áprilisban nem emelték meg az ivóvíz árát, hogy ne hozzanak népszerűtlen intézkedést. Mi fog ezzel történni?

— Átnéztem a közművek idei költségvetését, amiben tizennyolc százalékos drágítás szerepel. Rákérdeztem, hogy ezt milyen lépésekben akarták kivitelezni, és miért nem léptették életbe eddig. Erre választ nem kaptam. A megoldás az lesz, hogy a Gosp-Com vezetőségének be kell nekem mutatnia, mivel indokolja az ármódosítást. Hogy lehetett elfogadni a közművek idei költségvetését anélkül, hogy tudták volna, az előre tervezett jövedelmet miként számították ki? Nem mindegy, hogy az áremelésre június elsején vagy októberben kerül sor. Felül fogjuk vizsgálni a közművek működését, és valószínűleg az első rendes tanácsülésen napirendre tűzzük a vizes problémát.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1547
szavazógép
2008-06-27: Nyílttér - x:

Erdélyország az én hazám — fesztivál Verőcén

Az Erdélyország az én hazám címet viselő fesztiválon június 27-től három napon át kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, előadások, konferenciák, író-olvasó találkozók és koncertek várják az érdeklődőket Verőcén a Csattogó-völgyben. Gaál István kulturális főszervező felidézte, hogy a fesztivál ötlete 2006 májusában az Erdélyi Magyarok Egyesületének gyűlésén merült fel. A háromnapos rendezvény kifejezi az erdélyiek magyarsághoz való kötődését ― hangsúlyozta Gaál István.
2008-06-27: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Csutak Misi
A népi humor sem kegyelmez — reméljük, sokáig a hivatalosságok sem — a Gelence határában nemrég felállított faalaknak. Lehet, a keresztelő kissé megértőre sikeredett, ezért mások megszemélyesítés nélkül egyszerűen csutak-embernek (még csak nem is csutak-székelynek) hívják a tákolmányt. Sőt, a cinikusabbak némely vezetőkkel is ,,hírbe hozzák"...
kép és szöveg: Ferencz Csaba