Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A gesztus ereje

2017. október 5., csütörtök, Kármentő
Nagy D. István

Éjjel jöttek, akár a tolvajok, válogatás nélkül vittek mindenkit – urat, cselédet, öreget és csecsemőt –, aki szerencsétlenségére éppen ott volt. Teherautók, marhavagonok, majd ismét teherautók sora vonult a nagy román alföld, Dobrudzsa mezői és a Duna-csatorna kényszermunka-telepeire, ezrek váltak hontalanná és nincstelenné nehéz évekre, majd mikor visszatérhettek, a kisemmizettek élete jutott nekik osztályrészül.

A szerencsésebbek vagyonuk egy töredékét visszakapták, de igen sokan semmit, legalulról kezdhették újra. Történt mindez 1949-ben és 50-ben, a háború borzalmai még élénken éltek az emlékezetekben, és embereknek újból át kellett élniük a megalázást, meghurcolást, nyomort és nélkülözést, sőt, többen az életükkel fizettek, csak mert szorgalmasabbak és talpraesettebbek voltak, mint mások, és ezáltal földjük és házuk lett. Egy tollvonással, homályos ideológia mentén fosztották meg őket mindentől, barakkokba, földalatti odúkba, messze földre kerültek, csak mert egyesek úgy gondolták, érdem nélkül szerezték javaikat, státusukat. Szüleink, nagyszüleink története ez, embereké, akik végül talpra álltak, leélték maradék éveiket, dolgozva és reménykedve a változásban. Gyermekeik megélték – igaz, deres fejjel –, hogy megbukott az átkos rendszer, mely pokoljárásra kényszerítette őket is, igazságukért viszont sokan máig harcolnak. Nehezen, de eljött az az idő is, hogy áldozatukat legalább emlékművek, kopjafák idézik, és évről évre gyertyák világítanak lelki üdvükért.
A „kulákok” tragédiájától nincs is oly messze időben a szárazajtai borzalom, mások követték el, más indokkal, a közös nevező viszont a terror. Ártatlan emberek a történelem viharában, sokan nem is értették, mi  történik velük. Szárazajta emlékezik minden évben, a helyiek konokul kitartanak, hogy a Maniu gárda barbársága ne süllyedjen a felejtés mocsarába.
Emlékezni pedig kell, a kommunizmus áldozatainak emelt kopjafa előtt Sepsiszentgyörgyön vagy egy kis erdővidéki faluban, esetleg egy szerény keresztnél valahol a semmi közepén. Igen nagy kár és egyben szomorú, hogy lassan már csak azok hajlandóak egy szál virággal megjelenni, gyertyát gyújtani és fejet hajtani, akiket érintettek az események – gyermekek, unokák. Tény, hogy az áldozatok nem voltak forradalmárok, szabadságharcot sem vezettek, és nem a harctéren véreztek el a hazáért, ők csak mindennapi hősök voltak. A tiszteletet ők is megérdemlik, éppen ezért furcsa, hogy míg március 15-én, október hatodikán vagy netán október 23-án szinte minden elöljáró, közéleti emberke fontosnak tartja, hogy ünnepeljen/emlékezzen, addig ezekre a kora őszi eseményekre legfennebb kampányban jut idő évek óta. Nem elég, hogy a meghurcoltakat, a kivégzettek emlékét a román állam továbbra is meggyalázza, morzsákat szórva nekik és leszármazottaiknak kártérítés címén (és vélhetőleg azt várja, fogyjanak már el vagy felejtsenek), esetenként egyenesen akadályozza az emlékhelyek létrehozását, a helyiektől, a „magunkfajtától” is kijár még egy kisebb pofon. Mert mibe kerül egy szál virággal, esetleg egy gyertyával csendesen odajárulni az emlékjelhez – nem kell beszéd, pátosz, mellveregetés –, majd  egy imát elmormolva, fejet hajtva csendesen hazamenni? Az érintetteknek, hátramaradottaknak már ez is ajándék volna.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2167
szavazógép
2017-10-05: Közélet - Szekeres Attila:

A biztonságos internetezésért

A bűnmegelőzés hete alkalmából tematikus napokat szervezett a rendőrség a héten. Hétfőn a kiskorú bűnözés, tegnap a vagyoni jellegű bűncselekmények – lopás, rongálás – megelőzését célozták, pénteken a közúti biztonság lesz a téma. Két különlegességgel is szolgálnak a szervezők, a Kovászna megyei rendőrség bűnmegelőzési osztályának munkatársai.
2017-10-05: Közélet - Hecser László:

Sokba kerül az önrész (Fejlesztések Baróton és Felsőrákoson)

Barót tanácsa megszavazta két, a Helyi Fejlesztések Országos Programjában szereplő beruházás önrészének elfogadását. Az önkormányzat a Baróti Szabó Dávid Középiskola új épületének elkészítéséhez és a felsőrákosi út korszerűsítési költségeihez összesen mintegy 1,3 millió lejjel járul hozzá.