Egyesületi életKedvezményes kölcsönt ígérnek

2008. július 1., kedd, Gazdakör

A megyei egyesület vezetősége múlt pénteken Kolozsváron tárgyalt a szakminiszterrel az ágazat problémáiról. Ötvös Mózestől, a megyei elnöktől kapott információk szerint a szakminiszter nyitott a felvetett gondok megoldására, és nem zárkózik el a további találkozóktól sem. Felmerült a tavalyra járó területalapú támogatások kifizetése, hiszen a gazdák egy része még nem jutott azok birtokába. A szakminiszter ígérte, senki nem veszíti el ezt a pénzt, rövidesen mindenkinek a számlájára utalják az összeget.

A találkozón részt vett az Országos Állat-egészségügyi Ügynökség vezetősége is, amelyre sok panasz volt az utóbbi időben. A gazdák szerint az állatorvosok sokszor túlzásba viszik az előírások betartatását, hiszen egy sor szabályt a gyakorlatban lehetetlen érvényesíteni. Elhangzott az is, hogy az állatállomány rohamos csökkenésével az állatorvosi hatóságra sem lesz szükség. A hatóság vezetői ígérték, ezentúl jobban odafigyelnek a gazdák gondjaira, és a törvénykezésben, az új előírások elkészítésekor kikérik majd az állattenyésztők szakmai szervezeteinek véleményét is.

A szakminiszter országos állattenyésztés-korszerűsítő programot szeretne elindítani. Az elképzelés szerint az istállók korszerűsítésére és a tenyészállat-vásárlásra az igénylő gazdáknak kedvezményes kamatú, háromtól öt évig terjedő türelmi idejű bankkölcsönöket biztosítanak, a kamatkülönbséget a szakminisztérium költségvetéséből állják. A szakminiszter felkérte a jelen levő egyesületi elnököket, hogy a legrövidebb időn belül készítsenek pontos felmérést, hogy megyénként hány gazda igényelné a kedvezményes kölcsönt, és mekkora összegről lenne szó. A megyei egyesület elnöke ezért felkéri az érintett háromszéki gazdákat, hogy még a héten jelentkezzenek a sepsiszentgyörgyi irodánál (telefon: 0267 310 020, Martinovics utca 2. szám, 9—13 óráig).

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2008-07-01: Világfigyelő - Váry O. Péter:

Röviden

Alkotmányellenességek
Az alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványa alapján megsemmisítette a gyalázkodás tényállást beiktató büntetőtörvénykönyv-módosítást, mert a testület szerint a gyalázkodás tényállásba foglalt magatartások alkotmányosan nem büntethetők. A kiadott közlemény szerint az alkotmány alapján mindenkit egyenlően megillet a szólás joga, és ez az alapjogi védelem nem tagadható meg pusztán azért, mert az elhangzottak mások érdekét, szemléletét, érzékenységét sértik, vagy azok egyes személyekre nézve bántóak, lealacsonyítóak. Az alkotmánybíróság a köztársasági elnök kezdeményezésére megsemmisítette a polgári törvénykönyv módosítását, amely lehetővé tette volna, hogy kisebbségek tagjai és szervezetek polgári jogi igényt terjesszenek elő a kisebbséget érintő, sértőnek tartott megnyilvánulások miatt. Az alkotmánybíróság döntése szerint az emberi méltósághoz fűződő jog csak természetes személyt illet meg alapjogként, közösségeket nem. Alkotmányellenes a közoktatási törvény azon rendelkezése is, amely a vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív finanszírozásának mértékét.
2008-07-01: Gazdakör - Incze Péter:

A megtérülési érték (Szakképzés)

Szénacsinálás — gazdagnak ígérkezik a nyárelő
Az elmúlt héten a háromszéki szaktanácsadók osztrák és francia szakemberek támogatásával ötnapos pályázatíró felkészítőn vettek részt. A tanfolyamsorozatot egy Phare-program elnyerése tette lehetővé, amelyre az Országos Szaktanácsadói Ügynökség és a francia, valamint osztrák mezőgazdasági kamarák közösen tettek le sikeres pályázatot. A sorozat utolsó találkozójára Kovásznán került sor, Dâmboviţa, Galac és Kovászna megyei szakemberek vettek részt, hiszen a Sapard előcsatlakozási program keretében itt készítették a legtöbb nyertes pályázatot.