Kökösi ifjak és gyerekek vakációja

2008. július 3., csütörtök, Faluvilág

Egyre több hírt kapunk arról, hogy tartalmas vakációs rendezvényeket és táborokat szervez az unitárius egyház Dávid Ferenc Ifjúsági Egylete (ODFIE).

Nem titok, hogy pénzhiány miatt mind kevesebb gyerek juthat el ma már a román tengerpartra, s így a helyben szervezett egyházi táborok helyettesítik a tengervizet folyóvízzel, borvízforrások kínálják hűs vizüket, a szervezők pedig a tartalmas magyar és vallásos programokat. Ebben a kerékvágásban tevékenykedik a kökösi unitárius egyházvezetés is, melynek tavaly ősztől a nagyajtai születésű Bíró Attila az új lelkésze, aki olyan tevékeny papok utóda, mint néhai Mátyás György, a fungens Székely János és Józsa Lajos. A lélekszámában nem csökkenő gyülekezet létszáma 214.

— Milyen nyári tevékenységekben lesz majd része a kökösi gyereknek, fiatalnak?

— Teológus koromban nagyon sokat táboroztattam, van már ebben tapasztalatom. Nem titok, s a keblitanács is tud már róla, hogy Kökösben is szeretnék egy táborhelyet szervezni, van is konkrét elképzelésem róla. Készülünk a hagyományos augusztusi ODFIE-színjátszó táborba Nyárádszentmártonba, a helybeli református lelkészkollégával közösen pedig a határon kívülieknek szervezett tiszadobi ökumenikus táborba Magyarországra megyünk. Jú­lius első hetében angol nyelvtábor kezdődik az egyház lókodi szeretetházában, 13-án pedig Székelykeresztúron veszünk részt vallásos jellegű gyermektáborban. Egyik kökösi tanuló ingyen vesz ezen részt, miután megnyerte az Unitárius Közlöny szerkesztősége által indított versenyt. Itthon, a vallásórás gyerekek számára rendszeresen kézműves-tevékenységet, gitárórákat tartunk feleségemmel együtt. Vakáció végén, iskolakezdés előtt itthon szervezünk egyhetes tábort annak a mintegy félszáz helybeli gyereknek, aki valamilyen oknál fogva nem vehetett részt más táborban. Fiataljaink ott lesznek az ODFIE-konferencián. Velük tudtuk ebben az esztendőben is fenntartani a Kökösben újra felélesztett hagyományokat: a kántálást és a farsangot.

A helybeli Gábor Áron I—VIII. osztályos iskolát sem felejtettük el. Kérésünkre Csá­szár Lajos igazgató elmondta, a tanulókkal osztálykirándulásokat szerveztek, s hogy a fürdőzésből se maradjanak ki, kökösi tanulócsoport vesz részt egyhetes táborban az ásványvizes stranddal rendelkező magyarhermányi Virág-féle vendégháznál.

A nőegylet munkájáról Bokor Ági mesélt. Kökösben van most a köri vándorabrosz mint népművészeti-egyháztörténeti kuriózum, itt az asszonyok dolga az ajándékok készítése, teaesték, tombolák szervezése és a könnyebb közmunkák. Szeptember elején készülnek az országos nőegyleti konferenciára.

— Milyen gondjai vannak a vakációszervezés mellett az egyháznak? — kérdeztük befejezésül a lelkészt.

— Már a tavaly megkezdtük a szükséges dokumentációk beszerzését műemlék templomegyüttesünk általános javításához, kisebb munkálatokat végeztünk-végzünk a lelkészi lakásnál. Belső javítás-felújítás alatt a visszaszolgáltatott kántori lakás, s folytatni szeretnénk a külső javítást is. Bár van imatermünk, az egyletteremben folyik a vasárnapi iskolai és az ifjúsági tevékenység, a vallásoktatás, s nagyon tevékeny nőszövetségünk is ott kapott székhelyet. A kántori lak egy részét igen kevés pénzért bérlik a helyi óvoda számára, de 2009-től reményünk szerint új, az egyház számára is méltányos szerződést tudunk majd kötni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1815
szavazógép
2008-07-03: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Jeleket adni, jeleket hagyni... (Iskolai névadó Páván)

Füle Lajos Jeleket adni című versének kezdősora volt a vasárnapi névadó ünnepség mottója az orbaiszéki Páván. Deák Béla (1902—1993) református kántortanítót, faragómestert, pomológust, kiváló nevelőt választotta a helybeli I—IV. osztályos iskola névadójának a pedagógusközösség.
2008-07-03: Sport - x:

A terror kezdetei és dühöngése

A pártállami diktatúra titoktalanításáról címmel jelent meg a Magyar Kisebbség idei, összevont 1—2. száma. Amint a ,,beszédes" cím is mutatja, a Dej- és Ceauşescu-diktatúra ökléről, a rettegett szekuritátéról van szó. Az utóbbi időben sokakat foglalkoztató, nagy vitákat kiváltó ügynökkérdésről is szó esik (Könczei Csilla: Civil a pályán, Dávid Gyula: Ami a félelmen túl van, Demeter M. Attila: Megérthetjük-e a diktatúrát az ügynökkérdés révén?).