Iskolai névadó PávánJeleket adni, jeleket hagyni...

2008. július 3., csütörtök, Faluvilág

Füle Lajos Jeleket adni című versének kezdősora volt a vasárnapi névadó ünnepség mottója az orbaiszéki Páván. Deák Béla (1902—1993) református kántortanítót, faragómestert, pomológust, kiváló nevelőt választotta a helybeli I—IV. osztályos iskola névadójának a pedagógusközösség.

Jakab apostol leveléből választotta ünnepi textusát t. Juhász Zoltán református lelkipásztor a névadó ünnepség keretében tartott istentiszteleten. Az égből jövő bölcsességet hirdette a népes gyülekezetnek, hisz a névadó is istentől kapott talentumot sugárzott tanítványainak. A presbiteri feladatot is vállaló faragómestert Szervátiusz Jenő is meglátogatta pávai lakásán, személyéről-tehetségéről pedig Banner Zoltán értekezett már 1972-ben. Dr. Pozsony Ferenc egyetemi tanár, néprajzkutató összefoglalta Deák Béla munkásságát, róla szóló kisfilmjében láthatta újra Béla tanítóbácsit a közönség, az ünnepségen részt vevő leszármazottak, valamit egykori tanítványa, a nyugalmazott tanító és helybeli népi faragómester Réthi József. Deák Béla az Enyedi skóla tanítványa volt, dálnoki tanítóként a Beczásy-kert pomológusa, majd 1926-tól nyugdíjazásáig Páva tanítómestere. A pávai kisiskolások és a bárándi diákok ünnepi parádéja tette bensőségessé az eseményt. György Antal volt pávai lakos egy nyolcvan évvel ezelőtt tanult verset szavalt, Hegyeli Győző tárogatón játszott.

— Pozsony Hajnalka tanítónő kollégával, a központi iskola igazgatójával, Pap László Kálmánnal úgy döntöttünk, hogy Deák Béla bácsinak állítunk a névadással emléket — közölte Haan Deák Anikó. — Ő állította össze az iskola rövid történetét is. Sokan segítettek munkánkban, Szőke Gizella nyugalmazott óvónő, Haszmann Pál, a csernátoni múzeum vezetője. Lelkipásztorunk, t. Juhász Zoltánt személyes ismeretsége révén testvérkapcsolatot teremtettünk a magyarországi Báránd község Raffay Lajos-iskolájával. Ünnepi vendégünk volt Ulveczki Lajosné a bárándi iskola igazgatója, valamint tizenkét diák és hat kísérőjük. A gyerekek, kik jutalomkirándulásként vettek részt a névadó ünnepségen, és felléptek az ünnepi műsorunkon.

— Az istentisztelet és az iskolai ünnepség után református imaházunkban láttuk vendégül az ünneplőket — folytatta Juhász tiszteletes —, ahol a Deák Béla tanító úr által 1986-ban az egyháznak ajándékozott szószék is található. Nőszövetségünk, melynek elnöke Sidó Gézáné, ünnepi ebédet adott a vendégek tiszteletére. Itt volt Ambrus Ágnes tanfelügyelő, Ádám Attila zabolai polgármester, Kónya Endréné nyugalmazott tanítónő is. Munkánkat segítették: Timár Gyuláné, Ferencz Barna, Barabás Gábor, Bede Ibolya, Bajka Attila, tanácstag, magánvállalkozók.

Vasárnap Páván gyülekezet és iskolai közösség bizonyított. Reményik örökkön időszerű sorai újrafogalmazódtak: nem hagyják a templomot s az iskolát.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1538
szavazógép
2008-07-03: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Zöldségtermesztésünk végnapjai?

Bába Levente: ez a gazdasszonyhagyma
Azt írja a történelem, hogy Brassóban letelepedésünk előtt bolgárok éltek. Bolgár vár állott a Cenk tetején, neve Brassovia, s innen eredne Brassó neve is. A város Bolgárszeg nevű részét ki ne ismerné, s híresek is voltak a bolgár kertészek. Szotyori idős zöldségtermesztő mesélte, hogy egy bolgár kertész ide telepedett, s aprómunkásainak nagy szorgalommal tanította a zöldségkertészet mikéntjét. A székely tanulékony lévén, ezt a mesterséget tökélyre vitte.
2008-07-03: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Kökösi ifjak és gyerekek vakációja

Egyre több hírt kapunk arról, hogy tartalmas vakációs rendezvényeket és táborokat szervez az unitárius egyház Dávid Ferenc Ifjúsági Egylete (ODFIE).