Advent a Mezőföldön

2017. december 12., kedd, Faluvilág

Alsó Mezőföldet barangoltuk be, amelynek területét a Feketeügy és a Kovászna vize öleli körül. Csak amúgy sorakoznak egymásután azok a falvak, amelyek lakóit zömében a Felső-Háromszéki medence aranyat érő és termékeny talaja, az életet adó ivó- és az öntözésre is alkalmas folyóvíz tartott el az elmúlt évszázadok alatt, és tartja el jelenleg is. Változatos a vidék televénye, s hogy mi az, amit onnan a padlásra, pincébe vagy a kamrába lehet elraktározni, az ott élők szorgalmától, kitartásától, a kiharcolt támogatástól, valamint az időjárástól függ, de nem csak...

  • Koszorú a szörcsei gyülekezeti terem előtt
    Koszorú a szörcsei gyülekezeti terem előtt
  • Hegyi István kislányával. A szerző felvételei
    Hegyi István kislányával. A szerző felvételei
  • Tamásfalvi vallásórások. Fotó: Hegyi István
    Tamásfalvi vallásórások. Fotó: Hegyi István

Hazajönnek a fiatalok
Csak jöjjenek, mert itthon is lesz jobb világ – bizakodnak az ott élők. Itthon várják őket az idősebbek, talán le lehet mondani arról, ami luxus, ami nélkül jól meg lehet élni. Aki ezt a fajta otthonmaradást nem vállalja, annak tovább kellett állnia, és vállalni az idegenben való küszködést, amint a háromszéki falvak sok-sok fiatalja tette, s teszi jelenleg is. A honvágy különleges dolog – mondták a mezőföldiek –: van, akinek úgy befészkeli magát a lelkébe, hogy pillanatra sem tud kiköltözni, de van, hogy megszűnik működni, és hatalmába keríti a közömbösség, amelynek olyan hajtóerői vannak, mint a pillanatnyi jólét, az euró vonzása, s ezek következményeként még az is belekeveredik a nagy uniós globalizációba, aki amúgy tudja, hogy székely és háromszéki.
Jól látják önök, hogy mit hozott ez az újvilág – zártuk a párbeszédet, s tudjuk: szülőként felelőtlenség lenne megakadályozni a gyermeket, hogy akarata szerint cselekedjék. Marad minden családban, faluban a remény, hogy „majd hazajönnek a fiatalok, és feléled az egykori élet, de nem a régi köntösben, isten ments, az újabban, a maiban, ‘sze azóta előre haladt a világ!”
– Szívünkhöz szólt a baróti református nőszövetség felhívása, hogy élelmiszergyűjtéssel segítsük adventben az erdővidéki kórházat – adta tudtunkra Incze Hunor orbaiteleki református lelkipásztor. Szavaiból éreztük, hogy az adventben benne van minden, ami jó, ami szép és nemes ebben az életben. – Nem kell mondanom – folytatta –, hogy tekintélyes mennyiségű alapélelmiszer (krumpli, olaj, cukor és sok minden más) gyűlt össze az itt lakó családoktól, jóleső érzés, hogy híveim lelkében ott lakozik az adakozás, a segítés öröme.
A gyermeki szívekben pedig már az első gyertyagyújtás óta ott bujkál az adventi érzés is, a helybeli Horváth Károly-iskola tanulói-óvodásai (mindkét csoportban tizenhét gyerekkel!) készülnek az ünnepre.
– Túl a Mikulás okozta meglepetéseken, nemcsak az osztályokban készítettek adventi díszeket, hanem családjuk számára is, és ami fontos: nem feledkeztek meg a névadóról sem, a szabadságharc helyi mártírjáról, a Marosvásárhelyen kivégzett Horváth Károlyról, az emlékét őrző parkba is készítettek ünnepi koszorút – tájékoztatott Pap Izabella tanítónő.
Kusztoráék igazi ünnepvárása
Nem számoltuk össze, nem is lett volna könnyű, hogy hány orbaiteleki, szörcsei és székelytamásfalvi fiatal dolgozik külföldön, hánynak kellett itthon hagynia szüleit-nagyszüleit a kényszer hatására, inkább bekopogtattunk az orbaiteleki Cerbul tejelőszarvasmarha-tenyésztő farmhoz. Már messziről látni, hogy van élet a farmon, ahol a cég alapító-adminisztrátora, lapunk kedves régi ismerőse, Kusztora Vilmos fogadott, és örömmel újságolta, hogy ő most már csak másodhegedűs, mert 2014-ben átadta gazdaságát egyik fiának, Kusztora Szabolcsnak. Látni az 1991-től működő cég tulajdonosa, a két fiúgyermek apja arcán az örömet, hogy fia, ismerve a vállalt munka jellegzetességét – rabja kell hogy legyen a farmnak – szereti és örömmel végzi azt, másik fia, Kusztora Levente pedig a jeles nemzetközi vadásztató társaság, a Wild Hunting cég sikeres tulajdonosa.
– Jól megy a tehenészet – folytatta az apa –, első helyen állunk a tejelő tehenek tenyésztéséből származó jövedelem szerinti toplistán. Ügyesen, eredményesen dolgozott a fiam, teljesen felújított két istállót, s megduplázta az állatlétszámot. Ez az én ünnepvárásom: 350 jelenleg az állatlétszám, és naponta 4000 liter tejet szállít el tőlünk a sepsiszentgyörgyi Covalact. Tíz családfő keresi itt a kenyeret, közülük heten helybeliek!
– Milyen volt a lassan elköszönő esztendő? – kérdeztük az ifjú tulajdonost.
– Számunkra jó. Sikerült megfelelő mennyiségű silókukoricát termelni, szénát, lucernát, sarjút is és a szükséges gabonaféléket.
Kusztora Szabolcs elmondta, a növekvő állatlétszám újabb istállókat követelt. Jelenleg is épül egy, tervezője és kivitelezője Csala Béla mezőgazdasági profilú építőmester.
– Nem igaz, hogy már mindent elértünk, semmire sincs szükségünk – fejezte be –, mert be kell szerelnünk egy modern silózógépet, ugyanis évente 76 hektáron termelünk silókukoricát.
Orbaiteleken munkás adventtel találkoztunk, ott, ahol a háromszéki róna egyik legjobb talaja található, ha rázza is szakállát a télapó, fel-fel kel, poszog olykor a Nemere – nincs megállás, az állatnak enni és inni kell, s a kötelesség helyben tartja azt, aki megtartó munkára kötelezte el magát.
Magad uram...
Magad uram... – derült ki a szomszéd faluban, Szörcsén. A zömében református lakosság egyik tevékeny csoportja a nőszövetség. Nem várnak senkire: itt az egyház, lelkészük és az asszonynépség – részletezte Benedek Szilvia szövetségi elnök – tiszta lelkesedéséből, és nem megerőltető munka árán született meg a gyülekezeti ház előtt az a mutatós és méretes adventi koszorú, ami elkísér egészen az ünnep végéig.
Bíró Erika helybeli lelkipásztor beszámolt a szörcseiek egyházi életet építő munkájáról, templomtatarozó erőfeszítéseiről. Asszonyaik számára az is belefért az adventi időszakba – mondta –, hogy részt vehettek, és együtt imádkozhattak sok-sok asszonytársukkal azon a Kárpát-medencei imanapon, amelyet a szomszédos Lécfalván tartottak. A keresztyén protestáns ember mindig várakozásban él, s ennek szelleme ott lakozik lelkükben. Úgy ültettünk ötven reformációi emlékfát a templomkertben, hogy mindeniket örökbe fogadta valaki, aki majd gondozza és felel érte.
Helyi szokás Szörcsén a kicsi karácsony. A lelkészasszony elmondta, újabban a délutáni templomi karácsonyi ünnepséget és a csomagosztást követően a vallásórás és kátés fiatalok rigmusokkal és énekekkel karácsonyi hangulatot teremtenek a falu központjában. Kellemes ünnepeket kívánnak és forró teával, forralt borral kínálják az ünnepköszöntésre összesereglett falusfeleket. Benedek József, a zabolai községi tanács tagja elmondta, hogy minden, ami ebben a faluban közösségi gond – főleg a közművesítés kiépítése –, az adventben, mint a helyiek álma, újrafogalmazódik, s ennek legjobb tudója a községi tanács alpolgármestere, Demes Botond.
Székelytamásfalva is jelent kiált
Első gyertyagyújtás után érkeztünk a faluba. Az óvodások-kisiskolások már hazamentek, a legnagyobbaknak még fizikaórájuk volt.
– Sajnáljuk, hogy nem csináltunk az osztálynak adventi koszorút – ismerte be társai nevében Király Klaudia, aki a szomszédos Szörcséről jár a tamásfalvi Thúry Gergely-iskola felső tagozatára többedmagával. Ígérte, hogy a második adventi vasárnapon az osztály koszorúján is kigyúl majd a gyertya.
Székelytamásfalva református, de római katolikus népének lelkében is ott él a bensőségesebb ünnepvárás érzése. A Megváltó születésének érkezése, a csend, a nyugalom, a béke, de a gyermeki izgalom is fészket rakott a székelytamásfalvi vallásórás gyerekek körében – éreztük Hegyi István református lelkipásztorral való beszélgetésünkből és fényképfelvétele láttán, amelyen megnyugtató módon gyermeki örömmel ránk mosolyog a helybeli aranytartalék.
Pap Mártontól, az imecsfalvi római katolikus anyaegyház plébánosától megtudtuk azt is, hogy a nyáron sikerült teljesen felújítani a tamásfalvi katolikus templomot és a szomszédos Szörcsén élő mintegy félszáz katolikus közösség is szeretne új kápolnát építtetni magának.
– Az adventnek hétköznapjai is vannak. Alpolgármester úr, miben tud előbbre lépni Szörcse és Tamásfalva az új esztendőben? – kérdeztük Demes Botond zabolai községvezetőt.
– Ismerjük az ottaniak óhajait-gondjait. Rég kérik, hogy aszfaltoztassuk azt a 80 méternyi makadám útszakaszt, amely azért maradt kavicsos, mert a hivatalos nyilvántartásban a Szörcse–Tamásfalva közötti út ennyivel kevesebbel szerepelt, s így nem kaphattunk rá sem pénzt, sem jóváhagyást. Újra fel kellett méretni a szakaszt, jóváhagyatni, s az új esztendőben pályázunk a költségeire. Tudjuk, lassú a történelmi Postaút teljes felújítása, még két kilométer vár aszfaltozásra, amit tavasz kezdetével tudunk megígérni.
Ambrus Attila, aki Székelytamásfalvát képviseli a zabolai községi tanácsban, az elvárásokat ismertette.
– Kaptunk hat autó kavicsot, ami nagyon jól fogott a leromlott utcahálózatnak, de még kellene. Ez a pozitív, a többi elvárás. Az egykori kollektív-irodába, amely most családorvosi rendelő lenne, csepeg be az esővíz. A tavaly, bár kértük, a zabolai községvezetés nem tudott lépni, hogy rendezze a jelenlegi kultúrotthon, a Thúry-kastély tulajdonjogát. Ezt a kérésünket megújítjuk 2018-ra is! Van itt óhaj éppen elég. Sajnáljuk, hogy nem tudjuk megfelelő módon használni a borvízkutat, meghibásodott a csövezete. Itt a mezőföldi nyárban nagyon kellene a borvíz. Sajnos, panaszunkon Márton Árpád képviselő úr sem tudott segíteni. Azt kérdem, melyik lesz az a más színekben tündöklő párt vezette községi tanács, amely majd megoldja mindennapi panaszainkat, ha a jelenlegi nem?! – zárta a tanácsos adventi óhajait.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1943
szavazógép
2017-12-12: Magazin - :

Elismerés Borbély Alexandrának (Európai Filmdíj)

Borbély Alexandra kapta a legjobb női főszereplőnek járó Európai Filmdíjat a Testről és lélekről című filmben nyújtott alakításáért szombat este Berlinben, a legjobb filmnek járó elismerést pedig A négyzet című alkotás nyerte el.
2017-12-12: Gazdakör - Bokor Gábor:

Őshonos sertésfajták tenyésztését ösztönzik

A hazai őshonos sertésfajták tenyésztésének fellendítését tűzte ki újabb célként Petre Daea mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető nemrég jelentette be, dolgoznak egy rendelethatározaton, amelynek értelmében az érdekelt gazdák báznai vagy mangalica fajtájú malacokat vehetnek át nevelésre. Az állatokért nem kell fizetni, a legalább 130 kilósra hizlalt sertéseket később húsfeldolgozó vásárolja vissza előre megszabott áron. A tervezet szerint az átvett malacokból nyert sertések felét vásárolnák vissza, a többit a gazda saját belátása szerint értékesítheti. A visszavásárolt sertéseket tőkehúsként vagy feldolgozott termékként forgalmazzák majd a feldolgozók.