Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

VisszajelzésVárjuk ki a bíróság ítéletét

2008. július 11., péntek, Nyílttér

(Az Erdélyi Református Egyházkerület június 24—25-én Gyergyószentmiklóson tartott közgyűlésén tett nyilatkozatára)

Tisztelt Papp Géza püspök úr!

Nem felháborodnia, hanem igazat mondania kellene az Erdélyi Református Egyházkerületnek a Mikó-ügy kapcsán, az egyházkerület közgyűlésén elfogadott nyilatkozat ugyanis több valótlanságot is tartalmaz.

Mindenekelőtt szögezzük le: az egyház nem bíróság, hogy visszautasítsa a felperesek vádjait. Vádakat visszautasítani vagy elfogadni az igazságszolgáltatás feladata, bírósági döntéseket pedig egy jogállamban nem érdekek, hanem bizonyítékok alapján hoznak.

Továbbá, sohasem állítottuk, hogy a Mikó épülete feletti tulajdonjog a román államot illetné. A levéltári bizonyítékok szerint a Mikó épülete magáé a Székely Mikó Kollégiumé kellene hogy legyen, amely felett az egyház csupán felügyeleti jogot gyakorolt, tulajdonjogot soha. Hasonlóképpen a lakás, amely jelenleg a tulajdonom és az érvényben levő törvényes előírások szerint vásároltam meg, szintén a Mikó-kollégiumé volt, a református egyházé soha. Erről szól a folyamatban levő per is: hogyan juthatott a református egyház egy olyan épületnek a birtokába, amelyhez egyetlen téglát sem vásárolt soha. Ezek után már csak zárójelben említem, hogy a közleményben írottakkal ellentétben nem vagyok református, soha nem is voltam az.

Tisztelettel kérem tehát a püspök urat, ne hozza magát a jelenleginél is kényelmetlenebb helyzetbe valótlan tartalmú nyilatkozatokkal, hanem engedje, hogy a bíróság, az ügyészség pártatlanul, bizonyítékok alapján végezze a munkáját.

Benedek Levente

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 1877
szavazógép
2008-07-11: Nyílttér - x:

Az utca hangja

BAKA ÁKOS, Kézdivásárhely. Gyakori tömegközlekedőként reagálnék a brassói Regiotrans Kft. által működtetett Sepsiszentgyörgy―Kézdivásárhely―Bereck (és vissza) személyvonatról írottakra. A régebbi állami járatokkal összehasonlítva a felső-háromszéki magánvonatot csak dicséret illetheti: a vagonok tiszták, az ülések kényelmesek, a jegykezelők udvariasak, a szerelvények pontosan közlekednek, télen melegebbek. Éppen csak hiányoznak bizonyos járatok.
2008-07-11: Nyílttér - x:

Telekrendezés megyeszékhelyi módra

Már nagyapám és édesapám is abban a házban született, ahol a mai napig élek családommal. A telekkönyvi bejegyzés 1883-ból való, de mivel volt baj elég az idők folyamán — felmenőim kuláklistára kerültek, földünket elvették, iskolába nem járhattam, végül édesapám öngyilkos lett, nehéz volt nekünk —, arra sem volt pénzem, hogy a házat a nevemre írassam át.