Gábos Zoltán emlékére

2018. május 24., csütörtök, Emlékezet

Megdöbbenve hallottam a szomorú hírt, hogy életének kilencvennegyedik évében néhány hete elhunyt Gábos Zoltán, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem fizikaprofesszora, a diákok Gábos bácsija.

Victor Weisskopf a genfi CERN-ben tartott egyik nyilvános előadásán a következőket mondta: „Két oszlop emeli az emberi létet: az egyik a segítőkész részvét, a másik a tudás. A segítőkészség tudás nélkül tehetetlen, a tudás részvét nélkül embertelen.”  Gábos Zoltán Tanár úr létét az előbb említett két oszlop emelte. Igen, a Tanár úr nagy tudású elme és segítőkész ember volt. Kollégái, diákjai egyaránt tisztelték és szerették. Ezért szeretnék néhány emléket megosztani.
A mi évfolyamunknak 1980–1981-ben sztatisztikus termodinamikát és fizikát tanított, ugyanakkor szeminarizált is. Egyik előadásán az amfiteátrum tábláját több hosszú sorban végigírja egyenletekkel, végignézi az összefüggéseket, majd ellenőrzésként arasszal leméri a táblára felírt egyenletek hosszát, és megelégedéssel nyugtázza, hogy helyes. Mint sok híres embernek, elmének, Gábos bácsinak is burkolt humora volt. Végzős egyetemistaként, a helyi szokásnak megfelelően, a fizika kar tanáraitól énekléssel búcsúzunk. Az elméleti fizika tanszék vezetőjeként román nyelven rövid beszédet mond: Két úton lehet érvényesülni: fejjel (amelyet magyar nyelven is közöl), a másik magyarul szintén f-el kezdődik, feleségül kell venni a professzor leányát.
Egyetemi találkozásainkra mindig eljött. A harmincéves banketten a kilencvenedik évéhez közeledő Tanár úr volt kolléganőink felkérésére táncolt is. Egy adott pillanatban a fizikán kívül a hegedűt is jól ismerő nagybányai román kollégánk, megszakíttatva a zenét, a professzor úr tiszteletére eljátszotta Brams V. Magyar táncát.
Panaszkodni egyszer hallottuk. A fizika kar egyik amfiteátrumában szervezett huszonöt éves találkozásunk szünetében néhányunknak elmondta, hogy a szocialista éra szorításában nem érhetett el olyan tudományos eredményeket, szakmai elismertséget, mintha külföldön élt volna. Később szavain elgondolkozva ráébredtem, hogy Neki kellett tudnia: „akire több bízatik, az többről tartozik számot adni”.

Volt tanítványa,
Incze Csaba

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesznek-e újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt Romániában?
eredmények
szavazatok száma 131
szavazógép
2018-05-24: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Gödri Ferenc, a művész tanár (Régi pedagógusok)

Városunk híres polgármesterének, ifj. Gödri Ferencnek és Nagy Juliannának a fia. 1890. február 19-én született Sepsiszentgyörgyön.
2018-05-24: Emlékezet - Józsa Lajos:

Legelőviták a 19. században

Kézdivásárhely városának főbíróját, Kovács Dánielt arról értesítették, hogy a város birtokához tartozó Kecskés havasán 1836 nyarán moldvai csobánok legeltetnek és bitorolják az erdőt. A főbíró utasítást adott, hogy egy bizottság szálljon ki a havasra. A bizottságban részt vett Papp kapitány és Arbutima kapitány a gyalogezred részéről.