Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Benedek Elek: Erdélyi népmondákCsicser vitéz /Kiscimbora/

2018. július 14., szombat, Irodalom

Székelyudvarhely határán, átalellenben a híres Budvárával, van egy magas hegy: Csicser a neve. Ennek a hegynek a tetején is vár állott réges-régen, abban az időben, amikor Budvárában a rabonbánok székeltek. Messzire el lehetett látni Csicser várából: ide látszott Kadics vára; a zetalaki Zeta vára; ide látszottak a bágyi és a galambfalvi várak; innét vették észre először, ha ellenség közeledett a Székelyföldre; innét adtak jelt a többi váraknak nagy tüzekkel, hogy jön az ellenség.


Az időben, amikor Budvárán rabonbán székelt, Csicser várában egy Csicser nevű ifjú vitéz lakott, aki megszerette a rabonbán szépséges leányát, s amikor csak szerét ejthette, átlovagolt Budvárába. Szerette a leány is Csicsert, de amikor a büszke rabonbán ezt észrevette, megtiltotta Csicsernek a látogatást. Kicsinylette Csicsert. Fejedelmi vérből való ifjúnak szánta ő a leányát. Szegény Csicser, többet nem mehetett át, otthon sóhajtozott a szép leány után, de hiába volt az apai tilalom, mindig beszélgettek egymással: nyílvesszőjükön küldözgették át egymásnak szomorú, kesergő leveleiket.
Így telt, múlt az idő, esztendő esztendőre borult, mígnem egyszer ellenséges népek törtek be a székelyek földjére. Csicser vette észre először az ellenség közeledését. Látta, mint lepi el lassanként a Nagy-Küküllő vidékét. Nosza, mindjárt meggyújtatta a nagy máglyákat, s az ég felé csapkodó hatalmas lángok mindenfelé hírül adták a közelgő veszedelmet. Egyszerre mozdult meg minden várnak fegyverfogható népe, egy táborba verődtek, úgy indultak a rabonbán vezetésével az ellenség elé. Mondanom se kell, hogy ott volt Csicser is, vezette a maga kis seregét. Alig csapott össze a székely sereg az ellenséggel, a rabonbánt körülfogták, s ha nincs ott Csicser, aki széles, görbe kardjával utat vágott magának, s a legnagyobb veszedelemben ért a rabonbán mellé, bizony felkoncolják a rabonbánt. Csicser nemcsak megmentette a rabonbán életét, de élére állt az egész seregnek, s úgy szétverte az ellenséget, hogy híre-pora sem maradt. Nagy diadallal vonult vissza a sereg Budvárába, de még fel sem értek a várba, mondta a rabonbán Csicsernek:
– Az életemet megmentetted, Csicser, kívánj tőlem akármit, teljesítem a kívánságodat.
Mondá Csicser:
– Nem kívánok én semmi egyebet, add nekem a leányodat.
Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok: a rabonbán nem másolta meg a szavát: még aznap megvolt a lakodalom, s hét álló hétig nem is volt vége annak.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1157
szavazógép
2018-07-14: Irodalom - :

Venturné (Benedek Elek: Erdélyi népmondák ) /Kiscimbora/

Élt Háromszéken réges-régen egy gőgös özvegyasszony: Venturné volt a neve. Egyetlenegy fia volt Venturnénak, de az sem volt otthon, valahol messze háborúzott. Egyszer aztán híre jött, hogy közeledik az ellenség Háromszék felé is. Hej, megijedt a gőgös asszony, mert a nép nem szerette, s ki védi meg majd, ha ide is eljön az ellenség?
2018-07-14: Irodalom - :

A Holdban lakó nővérek (Indián mese) /Kiscimbora/

Három békanővér lakott a mocsárban. Nem messze tőlük másfajta népek éltek: siklóemberek, hódemberek. Ezek közül egyik-másik feleségül akarta venni a békalányokat. Egy éjjel egy fiatal sikló elment a békaházba, s a legidősebb nővérnek megcirógatta az arcát. Kérdezte a béka­lány: