Indián meseA Holdban lakó nővérek /Kiscimbora/

2018. július 14., szombat, Irodalom

Három békanővér lakott a mocsárban. Nem messze tőlük másfajta népek éltek: siklóemberek, hódemberek. Ezek közül egyik-másik feleségül akarta venni a békalányokat. Egy éjjel egy fiatal sikló elment a békaházba, s a legidősebb nővérnek megcirógatta az arcát. Kérdezte a béka­lány:  

  • Albert Fruzsina, Sepsiszentgyörgy
    Albert Fruzsina, Sepsiszentgyörgy

– Ki van itt?
Amikor megtudta, hogy a sikló, tudtára adta, hogy nem megy hozzá feleségül, és gorombán elküldte. Azt kiabálta utána, hogy kicsi a szeme, nedves a bőre, és még más csúfságokat is mondott rá. Hazament a sikló, és elpanaszolta a barátjának, a hódnak, hogy miképpen járt. Másnap este a hódlegény is elindult a békalányokhoz. A másik nővér mellé telepedett, és megcirógatta az arcát. Fölébredt a békalány, és amikor látta, hogy ki a vendége, rákiáltott:
– Ó, te rövid lábú, nagy hasú, nagy fenekű hód, menj innen, hagyj nekem békét!
Elkeseredett a hód is, hazament. Kérdezte az apja, mi baja van. A legény elmondotta.
– Nem tesz semmit – felelte az apja –, majd csak lesz valahogy. No, ne sírj, mert akkor sokat fog esni az eső.
A kis hódlegény azonban azt felelte:
– Csak azért is sírni fogok. Nagy az én bánatom. És sírt, sírt, és sok eső esett, és nemsokára a mocsár, amelyben a békalányok éltek, kiáradt. A házuk víz alá került, és víz alatt volt a nád és a mocsári növények is mind. Fáztak a békalányok, elmentek a hód házába, és azt mondták:
– Feleségül mennénk a hódlegényekhez.
De az öreg hód azt mondta:
– Kinevettétek a fiamat, mindenféle csúfnevet ragasztottatok rá, takarodjatok!
A mocsárból most már valóságos óceán lett: a három békalány lefelé úszott a folyón, amíg elérkeztek egy örvényhez, amely elnyelte őket. Addig forogtak az örvényben, amíg a hold házához nem értek. A holdember meghívta őket, hogy melegedjenek meg a tűznél. De a lányok azt mondták:  
– Mi nem a tűz mellett akarunk ülni, hanem ott akarunk ülni a te képeden.
 A holdban lakó ember a lábára mutatott:  
– Itt akartok ülni?
De a lányok azt felelték, hogy nem.
Akkor rámutatott a hold a karjára, a mellére, a szájára, orrára, végül pedig a szemöldökére. Amikor a szemöldökéhez ért, a három békalány fölkiáltott:
– Itt akarunk maradni!
Azzal ráugrottak a szemöldökére. S ezzel tönkretették a szép kerek arcát.
A három békanővér még ma is ott él a hold ábrázatán, és látni őket, amikor telihold van.
(Átdolgozta: Dömötör Tekla)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesznek-e újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt Romániában?
eredmények
szavazatok száma 130
szavazógép
2018-07-14: Irodalom - :

Csicser vitéz (Benedek Elek: Erdélyi népmondák) /Kiscimbora/

Székelyudvarhely határán, átalellenben a híres Budvárával, van egy magas hegy: Csicser a neve. Ennek a hegynek a tetején is vár állott réges-régen, abban az időben, amikor Budvárában a rabonbánok székeltek. Messzire el lehetett látni Csicser várából: ide látszott Kadics vára; a zetalaki Zeta vára; ide látszottak a bágyi és a galambfalvi várak; innét vették észre először, ha ellenség közeledett a Székelyföldre; innét adtak jelt a többi váraknak nagy tüzekkel, hogy jön az ellenség.
2018-07-14: Irodalom - :

Zelk Zoltán: Nyár (Kiscimbora)

Tudjátok-e, mit énekel
a csobogó kis patak?
„Gyertek, igyatok vizemből,
szomjas madarak!”