Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

...hanem ökör lesz belőled

2018. szeptember 15., szombat, Nemzet-nemzetiség

A tanügyminiszter elképzelése szerint most már a magyar (és más kisebbségi) gyerekek biztosan jól megtanulnak románul (nem úgy, mint eddig), mert bár azt még megengedik nekik, hogy anyanyelvüket az anyatejjel szívják magukba, de apanyelvüket, a románt már tősgyökeres (getbeget) román tanárok fogják tanítani nekik.

  • Csíkszentdomokoson a miniszter vigasztal. Fotó: Székelyhon
    Csíkszentdomokoson a miniszter vigasztal. Fotó: Székelyhon

A módszert tovább lehetne fejleszteni, és a kisebbségi óvodákban például egyetemi tanárok oktathatnák a román nyelvet, hisz ők elméletileg még jobban felkészültek. József Attilát, a költőt parafrazálva: a román tanárok egyelőre a magyar elemistákat fogják legalább „középiskolás fokon taní-tani”. Nekem is volt szerencsém ilyesmiben részesülnöm. Hatodik osztályban egy olyan tanárnőt kaptunk, aki egy kukkot sem tudott magyarul. Szegény nagyon lelkiismeretes volt, de nem emlékszem, hogy milyen haszonnal járt okítói tevékenysége. Azt tudom, hogy mi nem nagyon vágtuk a románt, de a tanárnő bizonyosan sokat tanult magyarul, mert a számunkra ismeretlen szavakat felírta a táblára, és szótárból a magyar megfelelőjét is. Bizony néha hibásan, és akkor mi kijavítottuk, sikerült is viszonylag helyesen megtanulnia magyarul.

A mostani rendelkezés különben az 1924-es 176. számú törvényre emlékeztet, amely szerint az úgynevezett kultúrzónákba (azokra a vidékekre, megyékbe), ahol számottevő kisebbségiek éltek (esetenként többségben), más megyékből, főleg az Ókirályságból (Regátból) toboroztak tanítókat románul tanítani a már akkor is buta, rossz nyelvérzékű kisebbségi gyerekeket. Akik kötelezték magukat, hogy négy évig tanítanak, 50 százalékos fizetésemelést kaptak. Ha házasok, három-, ha nem, kéthavi fizetésüknek megfelelő beiktatási prémiumban is részesültek. Ha vállalták, hogy végleg letelepednek, tízhektáros földjutalékkal jutalmazták. Hasonló módszereket sikerrel alkalmaztak a Ceaușescu-érában az erőltetett iparosítással kialakított munkahelyek betöltésére, amikor Szentgyörgyre (is) főleg Moldvából toboroztak munkaerőt.

Ha földet már nehéz is lenne adni az itt tanítást vállaló, máshonnan származó tanároknak (mert azt már visszaszolgáltatták a régebbi tulajdonosoknak), de például egyéb juttatásokat lehetne nyújtani nekik. Titokban (mint a rendőröknek, csendőröknek, és még ki tudja, kiknek) veszélyességi pótlékot és kárpótlást is adhatnának, hiszen köztudott, hogy a magyar vidékeken veszélyeztetettek a barbár magyarok közt, akik a lovak nyelvén beszélnek, és ha nem nyihognak az ő nyelvükön, akkor nem szolgálják ki őket, ezért távolabbi nagyvárosokba kell menniük még bevásárolni is.

Az oktatás minőségét mindenki kritizálja, ezért a kormány és a tanügyminisztérium mindent elkövet, hogy jobbítson az ifjú generációk nevelésén. A legújabb kormányrendelettel, amely a magyar kisgyerekek románoktatásával kapcsolatos, úgy tűnik, hogy titkon mégiscsak az a cél, hogy ők mégse tanuljanak meg románul, hadd legyen, miért ostorozni őket. Így a román hírtelevízióknak is van, amin sopánkodniuk, mert lassan már fel sem tűnik, ha a román politikusok, kormánytagok sem tudnak helyesen beszélni anyanyelvükön, és szakmai, valamint más ismeretekkel is hadilábon állnak.

Az idei iskolai évadnyitón elnökünk, Iohannis Gyulafehérváron vett részt. Németjeinek az új románoktatási módi a magyarokhoz hasonlóan nem tetszik, ellentétben Iohannisszal, aki szót sem ejtett róla, és tudjuk, a hallgatás beleegyezés. Az elnök már régebb meghirdette a Művelt Románia programot, de az oktatással nincs megelégedve, mert szerinte az utóbbi időben a reformok az egy lépést előre, kettőt hátra jelszó jegyében zajlanak.

A tanügyminiszter e bírálat hallatán bizonyára ismét nekidurálja magát, és újabb lépéseket tesz a Művelt Románia megvalósításához. Ehhez elsősorban arra lesz szükség, hogy jól felkészült fejek (koponyák) virítsanak az ország élén, hisz köztudott: fejétől büdösödik a hal. Ezek kiművelését elsősorban a legfelsőbb szinten kellene kezdeni, és személyre szabott oktatásban részesíteni minisztereinket, politikusainkat. Sajnos, gyatra románnyelv-tudásuk miatt olyan sok román pedagógusra lesz szükség, hogy félő, nem marad belőlük elég a bikkfafejű székely nebulók tanítására.

A tanügyminiszter az elsők között lesz, aki magánórákat vesz, hogy megtanulja például: a pámlika (ahogy ő mondja), az tulajdonképpen pántlika. A miniszterelnök asszonynak, Viorica Dăncilănak is megsegítőre kell járnia románból, de mellette földrajzból is tarthatnának neki felkészítőt, hogy ne kövessen el olyan botlást, mint legutóbb, amikor összetévesztette a két fővárost: mégpedig Pristinát Podgoricával. Mivel nemsokára az Európai Unió Tanácsának elnökségét ő fogja vezetni, nem árt, ha némi különórákat vesz angol nyelvből (esetleg a nagy nyugdíjszakértő Olguța Vasilescuval együtt), különben majdani angol nyelvű brüsszeli felszólásai alapján hallgatói elcsodálkoznak azon, hogy a román nyelv mennyire hasonlít az angolhoz. Eddig negyven, általa elkövetett bakit jegyeznek.

Iohannisnak sem ártana néhány történelemóra, hogy tanuljon a középkori szász városok önigazgatási berendezkedéséről, amelyet mindközönségesen szász autonómiának is lehet nevezni, és amiről ő bizonyosan nem tanult, vagy ha igen, akkor elfeledte. Utóbbi esetben némi Cavintont fel kellene írni neki memóriafrissítés végett. Beszédének felgyorsítása érdekében beszédtechnikát is oktathatnának neki.

Pénzügyminiszterünket nem ártana pénzügyi oktatásban részesíteni, hátha meg tudja fékezni majd az inflációt, mint elszabadult lovat, mert az a fizetésemeléseket maholnap elviszi. Az egész kormányt inkompetenciával vádolják, így nem ártana kompetenciaképzésben részesíteni annak tagjait.

De az ellenzék sem áll jobban. Ők sem értenek egyébhez, csak hazafiságuk fitogtatásához. Így most, a nagy egyesülés századik évfordulója alkalmából – ami mellékesen ugyan csak 88 marad – nagynemzeti érzületük hatásosabb felmutatása érdekében az olyan hazaffyakat, mint a liberális Ludovic Orbant, Eugen Tomacot, a Népi Mozgalom pártvezérét, de számos kormánypárti politikust is, mint újabban a honleány Gabriela Firea főpolgármester asszonyt sem ártana továbbképzésre küldeni, hogy a nacionalizmus, sovinizmus dolgában ütősebben tevékenykedve utolérjék a szép emlékű Corneliu Vadim Tudort, aki hallatlan érdemeket szerzett magyargyalázásban.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1168
szavazógép
2018-09-15: Magazin - :

Sörfőzés tizenháromezer éve

Már 13 ezer éve főztek sört a Földközi-tenger keleti medencéjében, ötezer évvel korábban, mint az Észak-Kínában a sörkészítésről talált eddig legősibb bizonyítékok.
2018-09-15: Emlékezet - :

Illyés Elemér: Erdély változása / 19. (Az együttélés lehetőségei)

Törvények és rendeletek 1918 és 1940 között
A Romániához csatolt területeken élő magyar kisebbség jogait, mindenekelőtt az anyanyelv szabad használatát, az 1918. december 1-jei gyulafehérvári határozatokba foglalt pontok és az 1919. december 9-ei párizsi kisebbségi szerződés szavatolta, ezek voltak egyben az 1920. június 4-i trianoni békediktátum feltételei is.