Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2018. szeptember 28., péntek, Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű
BRÂNZĂ JOLÁN
életének 86. évében hosszú betegség után elhunyt.
Temetése 2018. szeptember 30-án, vasárnap 14 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szeretett hozzátartozói
4308098

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
özv. BORSOS
SÁNDORNÉ
szül. SZÉP MARGIT
hosszas betegség után életének 85. évében csendesen elhunyt.
Földi maradványait 2018. szeptember 29-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kőröspataki ravatalozóból a katolikus temetőben.
A gyászoló család
4308112


Megszűnt dobogni egy szerető, féltő szív. Az a kar, mely óvott, védett, szeretettel ölelt, megpihent. Nemcsak a legdrágább édesapát, nagyapát veszítettük el, hanem azt az embert, ki felnevelt, ki mindig mellettünk állt és támogatott, ki erős sziklabástyánk volt.
Ezúton értesítjük a rokonokat, barátokat, hogy szeretett édesapánk, a málnási
SZÉP ISTVÁN
64 éves korában elhunyt.
Földi maradványait 2018. szeptember 29-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Halálába soha bele nem nyugvó leányai
és családjuk 
4308087


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mikóújfalusi születésű sepsiszentgyörgyi
KICSI EMIL
életének 49., házasságának 19. évében rövid betegség után 2018. szeptember 26-án elhunyt.
Temetése 2018. szep­tember 28-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temetőben.
A gyászoló család
4308054

Köszönet
„Néha kegyetlen a sors, és velünk túl kegyetlen volt.” Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik a nehéz napokban segítségünkre voltak, mind anyagilag, mind fizikailag, mind szellemileg erőt adtak ahhoz, hogy újra tudjunk kezdeni mindent. Arra kérjük a jó Istent, hogy mindannyiuknak adjon erőt, egészséget, és őrizzen meg mindenkit az ilyen kegyetlen csapástól.
A Kiss család Bölönből
4308095


Köszönetet mondunk és Isten áldását kérjük mindazokra, akik elhunyt édesanyánk, VAJDA IRÉN temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait helyezték. Külön köszönet a rózsafüzér-tagoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek a felénk nyújtott segítségért.
Gyászoló gyermekei
és azok családja
4308108


Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a zalánpataki FARKAS IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a baróti kórház sebészeti osztálya vezetőinek, dr. Dávid György főorvosnak, a Diakónia munkaközösségének és mindazoknak, akik bármely lépést tettek érte.
Hozzátartozói
4108/b


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VERESS SÁNDORNÉ szül. KOVÁCS LENKE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család
4308096

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki KISS ANNÁRA (Anyuci) halálának harmadik évfordulóján. Hiányát mindig érezzük, emlékét őrizzük.
Szerettei
4308097


Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleimre, édesapámra, KOVÁCS ANDRÁSRA halálának 9., valamint édesanyámra, KOVÁCS ESZTERRE halálának 6. évfordulóján, akik örök álmukat alusszák az árapataki temetőben. Emlékük szívünkben örökké élni fog.
Fiuk és családja
617


Elmentél, mert menned kellett, örök nyugalom, csend várt rád. Tiszta, csillogó fényeken angyalok vigyázzák ál­modat. De tudjuk, hogy lelked él, esténként csillagként ragyogsz felénk. Fájó szívvel emlékezünk rád. Fájó szívvel emlékezünk SUCIU ETELKÁRA halálának első évfordulóján.
Családja
4307883


Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi NAGY FEREENC volt asztalosmesterre, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4308021


Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kovásznai SZŐCS IRÉNKÉRE halálának 2. évfordulóján.
Ibike és családja
4308024


„Kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg, ó, Uram, hűséges Isten.” (Zsolt. 31:6) Isten akaratába belenyugodva emlékezünk KALA LÁSZLÓRA halálának 8. évfordulóján.
Szerettei
4308028


Az idő telik, a fájdalom nem múlik. Mihály napján fájó szívvel emlékezünk a jó édesapára, a szörcsei HARAI
MIHÁLYRA, aki már 29 éve eltávozott a másvilágra. Vajon ki viseli gondját az öreg szülői háznak? Mert én is régen elhagytam azt bajjal. Isten nyugtassa lelkét.
Megemlékezik fia, János és családja
4308044


Fájó szívvel emlékezünk id. KERTÉSZ DÁVIDRA halálának 6. hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4308056


Soha el nem múló szeretettel emlékezem szeretett férjemre, VERESS JÁNOSRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Özvegye
4308074


Emlékét szívünkbe zárva és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi id. SZAKÁCS ANDRÁSRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Szerető családja
4308076


Fájdalommal és szeretettel emlékezünk a kisborosnyói id. LERNER GYÖRGYRE halálának 40. évfordulóján. Emlékét örökre megőrizzük. Isten nyugtassa békében.
Szerettei
4308077


A jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk, ide hív a szeretet. Nehéz e kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a sepsiszentgyörgyi BOCZ KLÁRÁRA halálának 2. és BOCZ KÁROLYRA halálának 1. évfordulóján. A szeretet és a nem feledés őrködjön sírhantjuk felett. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Bánatos gyermekeik és azok családja
4308078

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1004
szavazógép
2018-09-28: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Őszi vásár – a szalma ünnepe
Nyolcadik alkalommal kerül megszervezésre az Őszi vásár Sepsiszentgyörgy főterén szep­tember 29–30. között a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében. A szalma témájára épített őszi ünnepen gyerekfoglalkozásokkal, vásári bolttal, lacikonyhával, vásári nyalánkságokkal és portékákkal, napközben folklórelőadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a szervezők.
2018-09-28: Magazin - Szekeres Attila:

Hazakerül a Székely-világkrónika

Szekel’ Estvan, azaz bencédi Székely István (1505?–1565?) reformátor 1559-ben Krakkóban kiadott, elpusztultnak hitt világkrónikája szerencsés véletlen folytán az Országos Szécsényi Könyvtárba (OSZK) került, és az intézmény visszaadja azt korábbi tulajdonosának, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak (SZNM).