Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Régi pedagógusokKovács Zoltán, a biológusok példaképe

2018. november 22., csütörtök, História

Mintha csak ma történt volna, amikor nagy meglepetésünkre kitelepedett az anyaországba. Tudomásul kellett vennünk, hogy gyermekei jövője érdekében teszi – így indokolta az elhatározást. Már akkor veszteség érte a háromszéki pedagógus társadalmat, amikor 1984-ben miniszteri utasításra, több mint tíz év szakfelügyelői munka után menesztették tanfelügyelői állásából, és „frissítésre” hivatkozva újra visszahelyezték a katedrára. Mindössze egy generációt tanított Sepsiszentgyörgyön, ennek ellenére megérdemli az elismerést és az emlékezést.

1938. június 28-án született a kincses városban, Kolozsváron. Édesapja, id. Kovács Zoltán matematika szakos tanár volt a kolozsvári Református Kollégiumban. 1944-ben a szovjetek malenykij robotra vitték a Szovjetunióba. Öt év után tért haza, közben felesége, Liszkay Erzsébet (háztartásbeli) elhunyt. Hazatérése után a Bolyai Tudományegyetem tanára lett. Az ifjú Kovács Zoltán alig tízéves, amikor árván marad, tizenegy amikor édesapja visszatér a Szovjetunióból.

Iskoláit szülővárosában végezte, 1954-ben a 2. sz. Magyar Fiúlíceumban érettségizik. 1954–1958 között a kolozsvári tudományegyetem biológia–kémia fakultásának  hallgatója. Kedvenc tanárai közül mindig Gyurkó István professzort emlegette.

Első munkahelye a vargyasi (ma Borbáth Károly) Általános Iskola volt. Négy évi pedagógiai tevékenység után került Málnásra (ma Tőkés István Általános Iskola). A megyésítés változást hozott szakmai és családi életében. 1968 februárjában az újonnan alakult Kovászna Megyei Tanfelügyelőség biológia szakos tanfelügyelőjének nevezték ki, mely tisztséget 1984-ig töltötte be. Szakirányítása alatt számtalan fiatal – de nemcsak – biológia szakos tanár mélyítette el szakmai tudását, sokaknak „fogta a kezét” a pályakezdés éveiben. Szakmai tanácsai, óraelemzései, módszertani utasításai fellelhetők megyénk iskoláinak jegyzőkönyveiben.

Tizenhat éven át mint szakfelügyelő átfogóan megismerte a megyei oktatás minden vetületét. Tíz évig „asztaltársak” voltunk, együtt írtuk az évharmadi és év végi tanügyi beszámolókat. Ezen a téren az intézmény levéltárában levő anyagok az ő szakmaiságát is tükrözik.

Emberi méltósággal állt hivatása magaslatán.

Szakmai és menedzseri tapasztalatát igyekezett gyümölcsöztetni akkor is, amikor 1984-ben szakfelügyelői állásától megválva a megyei Pedagógusok Háza igazgatója lett. Rövid időt tölthetett ebben a tisztségben, mivel a „káderosztály” felfedezte, hogy apósa pap volt. Katedrára került a mai Mikes Kelemen Főgimnázium elődjéhez, az akkori 2. számú Ipari Líceumhoz biológia szakos tanárként.

A természet megismerését és megszerettetését igazi szakmai feladatának tartotta. Tavasszal és ősszel rendszeres kirándulásokat szervezett, több alkalommal Beder Tibor csíkszeredai diákjaival együtt a Hargitára, a Sugó barlanghoz, az Olt forrásvidékéhez, a Fekete-rezre.

Pedagógiai, szakfelügyelői tapasztalatait a Megyei Tükör, a Cuvântul Nou, a Tanügyi Újság és A Hét hasábjain osztotta meg a pedagógusokkal.

1988-ban családjával együtt Magyarországra költözött.

Felesége, akivel 1964-ben kötött házasságot, szintén pedagógus volt, négy fiúgyermekkel örvendeztette meg férjét.

A Veszprém megyei Sümegen telepedtek le. Kovács Zoltán két év kihagyás után egészen nyugdíjazásáig a gógánfai Fekete István Általános Iskola tanára, közben 1997-ben megválasztják az iskola igazgatójának. Tanár kollégáival, tanulóival és feleségével közösen az iskola mellett minta „munkakertet” is létrehozott. 44 éves pedagógusi pályafutás után, 2002-ben „tette le végleg a krétát”.

Szabad idejét a kertészkedés és a szőlészet töltötte ki.

Utolsó találkozásunkkor hívott Sümegre, hogy saját termesztésű gyümölcseit, borát megkóstoljuk. Erre nem kerülhetett sor, mert hirtelen jött súlyos betegsége után 2004. január 7-én elhalálozott. 2004. január 10-én kísértük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi református temetőbe és helyeztük felesége mellé.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1111
szavazógép
2018-11-22: Család - Matekovics János Zoltán:

Mindennapi életünk

Mindennapi életünk – örömök és szorongás címmel tartott előadást szombaton Tari Annamária pszichoterapeuta Sepsiszentgyörgyön a Selye János Pszichoklub szervezésében. Az ott elhangzottakból szemléztünk.
2018-11-22: História - :

Ez történt 170 éve (Háromszék nem alkuszik)

November 11–12. Honvédelmi Bizottmányi és népgyűlés Sepsiszentgyörgyön, amelynek során az önvédelemmel kapcsolatos alapvető kérdéseket tárgyalták, kimondták feltételesen az önvédelmet, és megtették az erre vonatkozó intézkedéseket.