Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Advent fényei Sepsibükszádon

2018. december 4., kedd, Riport

Minden a közeledő év végi ünnepkör érkezését jelezte Sepsibükszádon, csupán a Csomád ormáról hiányzott még a hótakaró. Az Olt mély völgyéből fehér, hideg köd igyekezett átlépni a bükszádi medencébe. A zömében katolikus hitben élő település lakói – felnőttek, de az iskolás gyerekek is – mondogatták: benne vagyunk az adventben, készülünk az ünnepekre. A Szent Piroska nevét viselő időközi gyermekotthonban vidám csoport délebédelt, örömmel újságolták, hogy Mikulás-bulit szerveznek az iskolában, ők is gyertyát gyújtanak majd!

  • Jakabffy Kristóf felvételei
    Jakabffy Kristóf felvételei

Bakó atya vendégeként

– Szóljon néhány szót az adventről olvasóinknak kértük tisztelettel Bakó Ferenc helybeli plébánost, szentszéki tanácsost.

– Olyan kedves ez a téma számomra –  jelezte –, de híveim is szeretik, ha erről beszélek. Latin ennek a szónak az eredete, adventus annyit jelent: eljönni valakihez egy meghatározott céllal. Várják az emberek a kis Jézust, aki majd eljön hozzánk, de nemcsak úgy közönségesen, hanem egy valóban meghatározott céllal, végérvényesen megítélni eleveneket és holtakat. Az advent tehát a Jézus-várás. Nekünk, embereknek az egész életünk, az emberi társadalom egész élete is egy várakozás. Jézus eljövetelére, karácsonyra őszinte megtéréssel, mély lelki vallásos érzésekkel készüljünk mindnyájan. Készüljünk eklézsiamegkövetéssel, szentgyónással, a protestánsok úrvacsorával, mi szentáldozással. Ez által megerősödünk. Méltó és illő kell legyen minden találkozás karácsonyban a Megváltó Jézussal, a végítélet napján megítélő bíránkkal. Hajnali szentmiséink, a roráték a pirkadást jelzik, az adventi koszorúkon levő gyertyák pedig a fényt, a jézusi világosságot. Kívánom, hogy az advent különleges hangulata érjen el Önökhöz is és minden újságolvasó ember lelkéhez.

Emlékeztetett Ferenc pápa advent küszöbén megfogalmazott intésére: ha csak vásárolunk, Jézus elmegy mellettünk.

Ezért arra biztatta híveit, hogy virrasztással és imával készüljenek a karácsonyra és Krisztus dicsőséges eljövetelére. Kérte, hogy vizsgálják meg életvitelüket, ne önmaguk körül forogjanak, hanem tárják ki szívüket és segítő kezüket mások felé is. Jézus egyik kedvelt mondása volt – olvastuk egy adventről szóló kiadványban –, ami a megbocsátás mindenek feletti, különleges jelentőségét jelzi: „Bocsáss meg ne csak hétszer, hanem hetvenhétszer is”. Ezzel arra intett, hogy nincs olyan bűn, amit meg ne lehetne bocsátani magunknak vagy másoknak, s erre mindig törekednünk kell. Hiszen „amilyen mértékben elítélünk másokat, oly mértékben ítélnek meg mások minket.”

Kiváló alkalom ez a találkozás arra, hogy szóljon Bakó atya olvasóinknak eddigi papi pályafutásáról is.

 

 

– Jobbágytelkén születtem, a Nyárád mentén, székely faluban. Vajdahunyadon jártam nyolc évet a magyar tagozaton, ugyanis édesapámat oda nevezték ki a teleki és a gyalári vasbányákhoz. Ott sikerült eléggé sokat haladnom a román nyelv megismerésében. Már hetedikes koromban motoszkált a fejemben, hogy pap szeretnék lenni. Ezt követte a gyulafehérvári szeminárium, a kántoriskola, majd ugyanott a teológia. Egy kedves ferences atya azt tanácsolta: ha pap akarsz lenni, tanulj meg románul! Kisebbségiként kelleni fog az a nyelv neked, hogy Isten igéjét más nemzet nyelvén is el tudd majd mondani, de azért is, hogy soha ne tudjanak becsapni, tudd megvédeni magadat, tudd intézni a peres ügyeket. Igyekeztem is, szolgáltam Csernakeresztúron, Petrozsényben, Baróton, Futásfalván, Vulkánban és Altorján. Onnan helyezett ide Bükszádra a püspök úr, itt is változatlanul hivatástudattal végzem munkámat és otthon érzem magam.

Szimion György katolikus megyebírótól az egyházközség hétköznapi gondjai felől érdeklődtünk.

– Feladatok, elvárások, elképzelések mindig vannak – kezdte. Legtöbbször a pénzhiány az akadály, mert az egyháztagok jelentős része még nem rendezte adósságát. Nem sikerült felújíttatni idén a lelkészi lakás tetőzetét. Ki akartuk cserélni a cserepeket és újralécezni a tetőt. Jövőre kellett halasztanunk, hogy a pénzből jusson legalább valamennyi téli tüzelőre. Megvásároltuk a cserepet és a lécet, s már a mesterekkel is megbeszéltük a munkálatot. Házszenteléskor mindenki teljesíti majd anyagi kötelességét, s így tavasszal abból tovább tudunk haladni. Örömünkre szolgál, hogy ebben az esztendőben sikerült teljesen felújíttatni hittantermünket. A községvezetés minden évben szokott segíteni az egyházközségen téli tüzelővel. Mi is benyújtottuk igényünket, mert a jelenlegi famennyiséggel nehezen fogunk kitelelni – fejezte be a gondnok.

 

Ünnepre hangoló, vendégvárás

A templom szomszédságában, a Szent Piroska gyerekotthonban Nyáguly Marika mindenes fogadott. Becsinált leves és húsos második volt ebédje a tizenhét rászorulónak, s mint mondta, mindig úgy alakul, hogy adományokból kikerül a napi édesség is. Az ebédet ő készíti naponta, segítsége is van Vos Katalin önkéntes személyében. Lelki eledelt is kapnak a gyerekek: az iskolának hitoktatója van és Bakó atya minden hétfőn vallásórát tart Szent Piroska gyermekeinek.

 

 

Maradva a vasárnap beköszöntött advent hangulatában, Sepsibükszád minden évi hagyományai, az év végi turistaforgalom alakulása felől érdeklődtünk. Megyénk területén, Csík és Háromszék határának övezetében fekvő vendéglátóipari egységben, a Csíki Határ Fogadóban a tulajdonos, Toma-Albert Zsuzsanna fogadott, aki elmondta, hogy folytatják a több esztendőre visszanyúló hagyományokat, készülnek a téli ünnepekre, vendégeket várnak szilveszterre és az újévre.

– Szilveszteri díszvacsora is lesz – részletezte. – Egységünkben 13 szobában 32 férőhely van, amelyeknek zömét már lefoglalták leendő vendégcsoportjaink. Jelenleg még 3 szabad szobánk van. Változatos ajánlataink között szaunánk is van, egyfajta különlegessége ez ennek a téli, havas fenyvesekkel körülvett egységnek.

 

 

Sepsibükszád belterületén hosszú évek óta két vendéglátó egység működik a Sólyomkő és az Anna Panzió. A Sólyomkő-panzió szálláshelyeit, beleértve a Csomád-hegy lábánál levő kulcsosházukat is, már mind lefoglalták bejelentkező vendégeik – tájékoztatott Szakács István tulajdonos. A központi fekvésű Anna Panzióban sincsenek már az év utolsó napjaira szabad helyek, lefoglalták az évek óta visszatérő vendégeik – felelte megkeresésünkre a tulajdonos, Gyöngyösi József.

 

Év végi gondcsokor

A Csomád alatti község vezetői, községi tanácsa nem engedte, nem engedi meg magának, hogy hatása alá kerüljön annak az általános hazai lehangoló hangulatnak, amelyet részben az ez évi nagyon szűkös költségvetés okoz, részben pedig az a légkör, amely belengi azt a tájat is, ahol az Oltfej székelyei élnek. Ezt éreztük egész napos ottlétünk alkalmával. Ilyenkor pedig advent nyugtató hangulatába menekíti lelkét a bükszádi ember is, s karácsonyt, a kedélyeket felszabadító óesztendei, év végi kikapcsolódást várja.

 

 

Arra kértük Steckbauer Györgyöt, Sepsibükszád község alpolgármesterét, hogy foglalja össze a gyorsan pergő esztendő történéseit, félbemaradt gondjait.

– Akárcsak más települések, mi is szűkös költségvetéssel kezdtük az évet, nem lehet csodálkozni, ha ekként alakultak a befektetések is. Megspóroltunk ugyan némi pénzt, de a tanács döntött arról, hogy milyen fontosabb tételekre költsük el még december folyamán azt, remélve, hogy így nem lesz ennek káros kihatása a jövő évi költségvetésünk megállapításakor. A lassan beköszöntő tél – mert azt ebben az évben sem fogja megenni a farkas – két jellegzetesen ezzel az évszakkal kapcsolatos folyamatot indított be: a medvemigrációt, és az egyik legfontosabb téli szükségletet, a meleget szolgáltató tűzifa biztosításával kapcsolatos gondokat. Nemcsak megjelenik itt, a Bükszádi-medencében az eledelét kereső mackó, hanem számtalanszor látogat meg minket. Egész nyáron látni lehetett, itt-ott összetört egy-egy kerítést, de szerencsére emberáldozat nem volt. A sepsibükszádi vasútállomáson azonban az idén is két medvét ütött el a vonat.

Nagyobb gond azonban, hogy minden család tudjon meleget biztosítani otthonában, ha viaskodni kezd a tél.

Községi erdőnkből, amelynek egyik része a Bugyogó-, a másik a Háni-patak övezetében található, eleddig összesen 267 helybeli családnak juttattunk 6–6 méter tűzifát kedvezményes áron, méterenként 110–115 lejért. Ebben részesültek vagy részesülni fognak a közintézmények is: az iskolák, a családorvosi rendelő, az egyházak, a gyermekotthon. Nehézségeink egyike az, hogy hiányos létszámmal működik a községvezetés: nincsen jegyzőnk, hivatalos papírjainkat Bács Csaba polgármester fogalmazza, s talán még ennél is nagyobb gond, hogy olyan szakemberünk sincsen, aki a mezőgazdasági területekkel kapcsolatos feladatokkal foglalkozzon, pedig feladatunk a földparcellák telekkönyvezése, ahol eléggé nagy káosz uralkodik, s következik a magántulajdonú kaszálóterületek üzemtervezése, ami mintegy 1200 hektárt ölel fel.

– Sikeresen pályázott a hivatal a Leader-alapnál 50 ezer euró értékben a helybeli önkéntes tűzoltó alakulat teljes felszerelésére, ruházatára, ez még egyelőre a közbeszerzés folyamatában van. Az alakulat parancsnoka Bács Gerhárd. Nem támogatta viszont a gyulafehérvári regionális hatóság az Ábrahám Árpád Óvoda teljes felújításának pályázatát – tájékoztatott Bács Csaba polgármester –, újra próbálkozni fognak a fejlesztési minisztériumnál.

– Mi lesz a sorsa annak a termál ásványvíz-feltörésnek, ami az Olt felső lankáján lemélyített furatból évek óta folyik ki a szabadba s, melyet eleddig a környékbeleik afféle nyitott strandként használtak? – kérdeztük Bács Csabát.

– A bukaresti Nemzeti Ásványvíz Társaság évek óta megfigyelés alatt tartotta a furatot, de felhasználásáról eddig semmilyen elgondolás nem született. Attól való félelmükben, hogy a gyógyvíz, amelyet higiéniai és más fürdőügyi szempontokból senki sem ellenőriz, egyféle veszélyt is rejtegethet, csőbe fogták, és bevezették a közelben levő Oltba.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2212
szavazógép
2018-12-04: Magazin - :

Nirvana-ünnep Budapesten

Különleges koncertet rendeznek december 9-én az A38 hajón arra emlékezve, hogy negyedszázaddal ezelőtt vették fel a Nirvana együttes Unplugged in New York című albumát. Az este során az ismert magyar zenészekből összeálló produkció teljes egészében eljátssza a legendás seattle-i grunge zenekar akusztikus lemezét, amelyet a Music Television unplugged-koncertsorozatában rögzítettek.
2018-12-04: Gazdakör - Bokor Gábor:

Dolgoznak a falugazdászok

Az elmúlt hét folyamán több helyszínen szerveztek gazdatalálkozót a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete által működtetett falugazdász-hálózat Kovászna megyei alkalmazottjai. Nyujtódon, Torján, Albisban, Ikafalván, Alsó- és Felső Csernátonban Vass Rezső és Simó Tamás falugazdászok vállalták a szervezést. A megbeszéléseken jelen volt Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője és aligazgatója, Kozma Béla, valamint ifj. Orbán Miklós, az Agro SIC Közösségek Közti Társulás vezetője.