Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. január 3., csütörtök, História

December 29.
Elkészültek a békepontok. Ezek értelmében a tárgyalások alatt fegyverszünet lesz érvényben; Háromszék tarthassa meg fegyvereit, a császáriak adják vissza az elkobzott fegyvereket, a szék ne kerüljön katonai megszállás alá és ne fizessen hadisarcot; a General Commando térítse meg az Erdővidéken okozott károkat; az önkéntesek és a Kossuth-huszárok mentelmet élvezzenek; senkit ne vonjanak felelősségre a szék lakosai közül; a hadifoglyokat cseréljék ki; váljon szabaddá a közlekedés a szék és a környező területek között; a Brassó környéki magyaroknak ne legyen bántódásuk, és ne rójanak rájuk jogtalan megterheléseket. 

(Bem Bethlennél megverte Urban és Jablonski egyesült csapatait, amelyek a harc után Besztercére és Naszódra menekültek.)

December 30.

Báró Szentereszty Béla és Gyulai Lajos követsége Brassóban, amelynek során útlevelet kértek Szebenbe a General Commandóhoz és Kolozsvárra a kormányzói hivatalhoz. Joseph Gedeon a feltétlen megadáshoz kötötte az útlevelek kiadását, de nem zárkózott el a további béketárgyalások elől, amelyek levezetésével Heydte századost bízta meg.

December 31.

A 24 tagú bizottmány kijelölte a Béldi Gergely által vezetett 9 tagú békeküldöttség tagjait.

(Újabb győzelem Besztercénél és Naszódnál Urban és Jablonski csapatai fölött, amelyek a Borgói-szorosba vonultak vissza.)

Január 1.

A békekövetség Földváron tárgyalt Heydtével. A százados beleegyezett a békepontok nagy részébe, de a béke feltételeként a Kossuth-huszárok és a 12. zászlóalj lefegyverzését és eltávolítását, az önkéntesek fegyvereinek és felszerelésének átadását, valamint az ágyúk megsemmisítését követelte. Ezen felül kikötötte, hogy amennyiben megkötik a békét, a szék vezetősége január 4-én esküdjön fel II. Ferenc József hűségére.

Macskási Antal megszökött csíkszeredai börtönéből.

Január 2.

Sepsiszentgyörgyre vissza­tért küldöttség beszámolt a tárgyalások eredményeiről. A radikálisok, valamint a Kossuth-huszárok, a 12. zászlóalj és az önkéntesek tiltakozása ellenére a békebizottság elfogadta a békefeltételeket.

A délután folyamán Ára­patokon ratifikálták a békeszerződést, amelyet Háromszék részéről a Béldi Gergely által vezetett küldöttség, osztrák részről pedig Gedeon tábornok írt alá.

Január 3.

A békefeltételek értelmében Aldobolynál átadták Gábor Áron repedt, Turóczi Mózes és a Kálnokyak ágyúját.

A fegyverek átadása vontatottan haladt, mert a katonák megtagadták a fegyverletételt. Az osztrák jelentések szerint Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Uzon és Bikfalva környékén csapatösszevonások zajlottak.

Gábor Áron megmaradt két vaságyúját és a Sepsiszentgyörgyön öntött négy bronzágyút Csernátonba menekítették. Utóbb Kézdivásárhelyre szállították át őket, és a református paplakon rejtették el.

(Bem Tihucánál vereséget mért Urban utóvédjére. A császáriak kiszorultak Észak-Erdélyből. Puchner átcsoportosította csapatait, amelyek a Nagy-Küküllő vonalát szállták meg.)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 298
szavazógép
2019-01-03: História - Jánó Mihály:

Hiánypótló könyv a Szent Anna-tóról

Ha beütjük a Google keresőbe a kráter tó szavakat, több mint 15 tóról láthatunk gyönyörű fényképeket a világ minden részéről Új-Zélandtól Alaszkáig. Olyan nevű is akad, mint a Mennyország-tó Kína és Észak-Korea között.  A Szent Anna-tó ezen a listán nem szerepel, és mivel a Mennyország-tó mint tulajdon- vagy köznév ilyenformán már ki van sajátítva, meg kell elégednünk azzal, hogy a mi krátertavunk, a Szent Anna-tó „csupán” mint földi paradicsom csillog előttünk és bennünk. Ezért is lehet, hogy a székelyföldi ember olyan bensőséges érzelemmel gondol erre a legtöbbször sziporkázó víztükörre, hogy a hivatalosan használt nevet egyszerűen csak „Szentanna”-ként ejti ki és írja le. Így értelmezem ennek a kis könyvnek a szokatlan, furcsának tűnő címét: SZENTANNA. Mert sohasem mondtuk így: Megyek a Szent Anna-tóhoz, hanem hogy megyek a Szentannára. Vagy mondtuk egymásnak nyár végén: még mindig finom, selymes-meleg a Szentanna vize.
2019-01-03: Család - :

Fogadalom – új élet?

Újév napján szokás fogadalmat tenni, hogy mit cselekszünk meg vagy mellőzünk abban az évben. Aztán már az esztendő első hónapjaiban látjuk, hogy tele a harctér a fogadalomcsaták ezer sebből vérző áldozataival. Mert azt szeretnénk, hogy a változás, az újjászületés úgy történjen, hogy nekünk ne kelljen változni.