Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. január 4., péntek, Elhalálozás

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2019. január 2-án a szeretett édesapa, nagytata és dédnagytata, a zalánpataki születésű sepsiszentgyörgyi
PRÉDA IZRAEL
életének 79. évében betegség következtében elhunyt.
Utolsó útjára 2019. január 5-én, szombaton 15 órakor kísérjük a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4309687

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér és rokon,
özv. KEDVES IMRÉNÉ
szül. BARDOCZ
ROZÁLIA
életének 86., özvegységének 30. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetésére 2019. január 4-én 15 órakor kerül sor a baróti ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
H. L.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az angyalosi
SIMON LÁSZLÓ
50 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése 2019. január 4-én, pénteken 13 órakor lesz az angyalosi családi háztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
4309689


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a homoródszentmártoni születésű sepsiszentgyörgyi
GOLICZA IMRE
életének 77. évében hosszú, súlyos betegség után csendesen elhunyt.
Temetése 2019. január 5-én, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
757


Megrendült szívvel tudatjuk, hogy
GERŐFFY DALMA,
a tervezőintézet volt munkatársa
50 éves korában hirtelen elhunyt.
Sepsiszentgyörgyi búcsúztatójára 2019. január 4-én, pénteken 11 órakor a közös temető ravatalozójában kerül sor, részvétfogadás a búcsúztató előtt fél órával.
Földi maradványait 2019. január 5-én, szombaton 11 órakor Marosvásárhelyen a katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család
4163/b


„Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled, csendesen figyelsz ránk odaföntről, legyen helyettünk Isten veled.” (Szabó Balázs)
Szomorú szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, keresztanya,
anyatárs, rokon, az uzoni
BUZSI JOLÁN
(szül. KÁDÁR)
80 éves korában 2019. január 1-jén rövid szenvedés után elhunyt.
Földi maradványait január 4-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól az uzoni református temetőben.
A gyászoló család
754


Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, testvér, nagymama, dédnagymama, anyatárs, rokon, szomszéd és jó barát, a vargyasi születésű
özv. MÁTHÉ GYÖRGYNÉ
(SZŐCS)
szül. ROMÁN REBEKA
(Nanyó)
szerető szíve életének 93., özvegységének 5. évében rövid betegség után megszűnt
dobogni.
Temetése 2019. január 5-én, szombaton 14 órakor lesz a vargyasi unitárius ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4309678


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BODOR JULIANNA
(Magdika)
72 éves korában elhunyt.
Temetése 2019. január 6-án, vasárnap 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4309670

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a lemhényi özv. ANDRÁS FERENCNÉ ORBÁN
TERÉZIA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a lemhényi öregotthon minden alkalmazottjának a lelkiismeretes, önzetlen gondozásért.
A gyászoló család
329


Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerettünk, DEMETER TIBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk álltak. Emléke szívünkben örökké él.
Gyászoló családja
756


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. MÁTYÁS ERNŐ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Leánya és családja
4309666

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk SZILVÁSI JENŐRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
4309662


Nem vársz minket ragyogó szemekkel, nem örülsz nekünk szerető szíveddel. Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol nekünk, és ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH
LAJOSRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászmise szombaton 13 órától a sepsibükszádi katolikus templomban.
A gyászoló család
4309681


Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a zoltáni CSOMA ÁRPÁDRA, aki ma 17 éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4309659


Fájdalommal emlékezünk URSU JUTKÁRA (szül. SZAKÁCS) halálának 11. évfordulóján. Meg kellett tanulnunk élni nélküle, de aki szívünkben él, az nem hal meg soha. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4309661


Fájó szívvel emlékezünk a székelytamásfalvi özv. CSERE MIHÁLYNÉRA halálának 6. hetében. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik sírjára virágot helyeztek, fáradságot nem ismerve segítségünkre voltak.
A gyászoló család
4309672


„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero)
Emlékezünk
vitéz MÁTHÉ GÁBORRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Az engesztelő gyászmise január 8-án 17 órakor lesz a kantai római katolikus templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei
330


Örök hiányát érezve, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a nyujtódi születésű sepsiszentgyörgyi FINTA GÁBORRA, aki ma 26 éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4309673


Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élsz mindörökre. Jóságodat két kézzel szórtad, önzetlenül adtál jónak, rossznak. Mindig egy célod volt, családodért élni, amit csak a halál tudott széttépni. Számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájdalommal emlékezünk a sepsiszentkirályi születésű KANYÓ JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4309674


Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. MOLNÁR REZSŐRE halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4309676


Kegyelettel emlékezünk drága szüleinkre,
FAZAKAS BÉLÁRA, aki 17 éve és FAZAKAS IRÉNRE, aki 5 éve távozott közülünk. Emlékük legyen áldott.
Szeretteik
4309677

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 300
szavazógép
2019-01-04: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Jégpályák programja
SEPSISZENTGYÖRGY. A köztéri mobil korcsolyapályát a főtéren a Sepsi Rekreatív Rt. működteti az előző években megszokott program szerint: hétfőtől péntekig 9–21 óráig tart nyitva egy-egy órás szünettel, 15–16 és 18–19 óráig, amikor a jég karbantartásán dolgoznak.
2019-01-04: Sport - :

Ötvenéves a hétszeres világbajnok (Forma–1)

Tegnap töltötte 50. születésnapját Michael Schumacher német Forma–1-es autóversenyző, hétszeres világbajnok.