Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A madarak királya

2019. január 5., szombat, Kiscimbora

 A madaraknak mindég a sas volt a királyuk. Egyszer azonban elégedetlenkedni kezdtek királyukkal.

  • Bálint Zsófia rajza
    Bálint Zsófia rajza

– Mi hasznunk van nekünk abból, hogy a sas a királyunk, ha nem törődik velünk! Minden rossz ember, s különösképpen minden rossz gyermek ellenségünk, a fészkünket kirabolják, minket folyton üldöznek, lépre csalnak, lepuffogtatnak. S vajon a királyunk megvédelmez-e? Nem bizony! Válasszunk más királyt helyette!
Hát abban meg is egyeztek, hogy más királyt választanak, de kit? Amint ezen tanakodtak, vitatkoztak, közéjük állt a bagoly. Hej, de megtetszett nekik a bagoly tudós képe.
– Ilyen király kell nekünk! – csiripolták a madarak lelkesen s nagy örömükben még a szárnyukat is összecsattogtatták. Éljen, éljen, legyen a bagoly a királyunk!
Nosza, mindjárt készülődtek a koronázásra. Leveles ágakból építettek egy nagy trónt, puha fűvel, mindenféle pihével behintették, aztán kerestek valahol arany koronát is, csillogó-villogót. Amikor aztán minden készen volt, a bagoly nagy komolyan, méltóságosan megrebbentette a szárnyát, s ugyancsak igyekezett a trónszék felé, nehogy közben a madarak mást gondoljanak. De amikor éppen bele akart ülni a trónszékbe, jön rettentő károgással a varjú, s kérdezi:
– Hát ti mit csináltok?
A madarak nem válaszoltak mindjárt, hanem összedugták a fejüket:
– Híres, okos madár a varjú, jó volna tanácsot kérni tőle.
Azzal odamentek a varjúhoz.
– Mi éppen királyt választunk. Ha őfelsége nem törődik velünk, megválasztjuk hát királynak a baglyot.
Elnevette magát a varjú, s mondta:
– Nagy bolondot csináltok, fiaim, ugyan miért lenne a királyunk ez a vaksi, amikor annyi derék madár van: ott a varjú, a galamb, a liba, a kácsa, a páva meg a többi. Hiszen a görbe orrú, kancsal szemű bagoly még akkor is utálatos, amikor jókedve van, hát még milyen lehet, ha haragszik? És azt hiszitek, a sas majd hagyja az ő királyságát? Még ha a bagoly igazán királynak való volna, akkor se tanácsolnám, hogy megválasszátok melléje. Mert jegyezzétek meg, fiaim, egy király áldás az országra, sok király átok. Mi lenne velünk, ha sok nap ragyogna az égen?
A madarak összenéztek, aztán szívvel-lélekkel csiripelték:
– Igaz! Hát csak maradjunk a sas mellett.

(Benedek Elek meséje)

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 2248
szavazógép
2019-01-05: Kiscimbora - :

Az ember életideje

Mikor Isten a teremtés munkáját bevégezte, magas színe elé hívatta az embert, és megkérdezte:
– Hány esztendeig szeretnél élni?
2019-01-05: Kiscimbora - :

A legnagyobb gazdagság

Egyszer a puszta útjain találkozott két búcsújáró, egy ifjú és egy öreg. Beszélgetni kezdtek, és a fiatal nem győzött eleget panaszkodni az életére.