Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. január 18., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ifj. CSISZÁR JÓZSEF ÁRPÁD
életének 59. évében méltósággal viselt súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2019. január 19-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református temető ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
„A szeretet nem hal meg.”
A gyászoló család
343

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, dédnagymama és sógorasszony, a baróti születésű  sepsiszentgyörgyi
PLUGARU ELLA
(szül. WOLF)
életének 86. évében hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése 2019. január 20-án, vasárnap 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben adventista szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen
csendes.
A gyászoló család
4309920


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TÓTH JÓZSEF
gépészmérnök,
az IMASA volt alkalmazottja
hosszas betegség után 75 éves korában elhunyt.
Temetése 2019. január 19-én, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól az uzoni katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4309886


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, élettárs, nagytata, após, testvér, rokon, sógor, jó barát, szomszéd, a sepsiszentgyörgyi születésű előpataki
ERŐSS IGNÁC
életének 62. évében elhunyt.
Temetése 2019. január 19-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi Attila utcai ortodox temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4309907


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon és ismerős,
id. TÉGLÁS JÓZSEF
életének 66. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2019. január 19-én, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen
csendes.
 A gyászoló család
4309918

Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki Albert ­Ernőnek (és családjának) neje, Mária elhunyta alkalmából.
Izsák Ferenc és családja
4309923

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
 özv. PATAKI EMMA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4309927


Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik
id. SZÉKELY ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk álltak.
Gyászoló családja
4309913

Megemlékezés
Négy éve hiányzik, hogy velünk együtt örülj, hogy biztass, hogy átölelj. De mindennap kísér kedves emléked, élő lelked. Édesanyánk (FODOR CSILLA),
nagyon szeretünk!
Gyermekei
784


„Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér.” Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi id. FARKAS IMRÉRE halálának 8. évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
342


Fájó szívvel emlékezünk a székelyvéckei születésű id. VELENCEI JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen békés, emléke áldott.
Szerettei
4309915


Fájó szívvel emlékezünk a gyimesközéploki születésű néhai SZABÓ IMRÉRE halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4309895


Kegyelettel és szeretettel emlékezünk szüleinkre, LENGYEL JÓZSEFRE, aki 17 éve és LENGYEL
MÁRIÁRA, aki 22 éve távozott közülünk. Nyugalmuk legyen békés, emléküket szívünkben őrizzük.
Szeretteik
4309916


Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH
DELINRE (szül. AKSZIN) halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4309883


Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk testvérünkre, PAP LÁSZLÓRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvérei
4309884


Múlnak az évek egymás után sorban, de a szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Szeretettel emlékezünk édesanyánkra, PAP ILONÁRA halálának nyolcadik és édesapánkra, PAP JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Emlékük legyen áldott.
Szeretteik
4309885


Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi SCHOLTÉSZ
 DEZSŐRE halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, gyermekei, keresztgyermeke
és unokái
4309901


Szomorú szívvel, végtelenségig tartó szeretettel és fájdalommal emlékezem a lécfalvi születésű ifj. DÁLNOKI GÁBORRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot.
Testvére
4309888


Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk id. UGRI JENŐRE, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak és barátoknak, akik a temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Emléke legyen áldott.
Gyászoló szerettei
4309875


Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük az emléked. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. BERSZÁN ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4309896


Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni SZABÓ IMRÉRE halálának negyedik évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emléke.
Özvegye, gyermekei
és azok családja
4309899

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 703
szavazógép
2019-01-18: Nyílttér - :

Az erdélyi magyarok utolsó bástyájának elvesztése

Megrökönyödve kaptuk a hírt, miszerint a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (így szól az új név, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a régi rövidítést, a MOGYE-t használom) keretén belül megalakult az angol kar, ahelyett, hogy megalakult volna a már olyan rég beígért magyar orvosi kar. Hogy mindenki értse, miről is van szó: a magyar szak – a román szakkal együtt – a román kar keretén belül működik, ahogy eddig az angol szak is működött, hiszen évek óta minden egyes alkalommal megtagadják kérésünket, hogy a magyar szak egy önálló magyar kar keretében működjön az egyetemen. De a még meglepőbb hír, hogy a régi MOGYE-t dr. Emil Paladéról keresztelik el.
2019-01-17: Közélet - Nagy D. István:

Uszodát, extrémsportpályát is terveznek (Szemerjai stadion)

Újabb fontos lépést tesz Sepsiszentgyörgy önkormányzata a sporttelep helyi közvagyonba és a város kezelésébe kerülése útján, miután decemberben a kormány rábólintott az ingatlanátruházásra. Az ifjúsági és sportminisztérium küldöttsége – mely az átadási-átvételi jegyzőkönyv összeállítását végzi az önkormányzattal közösen – kedden megérkezett a városba, az aláírásra várhatóan pénteken kerül sor. Antal Árpád polgármester a további teendőkről, a telepet eddig kezelő Municipiumi Sportklubbal kapcsolatos tervekről és nem utolsó sorban az átruházás miatti támadásokról szólt csütörtöki tájékoztatóján.