Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Hidvégi márciuskák

2019. február 26., kedd, Riport

A hidvégi idősek otthonának hetvenhét lakója annyira örvendett, hogy lassan-lassan elérkezik március, hogy a munkaképesebb románok és magyarok a kellemes és fűtött otthon folyosóján asztal mellé ültek, s márciuskák, szebbnél szebb színes-ötletes tavaszi népi melldíszek készítésébe kezdtek. Jó volt látni, hogy a zömében szépkorúak alkotótevékenységet folytatnak, tetszetős és hasznos dolgokat készítenek, s azokat láthattuk is az otthon folyosóin. De nemcsak az idősek otthonában, hanem a faluházán is találkozhattunk jelképes márciuskákkal, reményt keltő tervekkel, elképzelésekkel. A tavaszváró hangulatot pedig csak fokozta a téltemető farsangi mulatság, a hagyományos kosaras bál, amelyet a kultúrotthonban szervezett a református egyházközség vezetősége.

  • Albert Levente felvételei
    Albert Levente felvételei

Házasság az öregotthonban

– Mindegy, hogy mivel foglalkozik az ember – mondták –, az a fontos, hogy teljen az idő. Az sem baj, ha már kevés van éveinkből, mert itt mi le kell küzdjük az unalmat. Ha valaki bejön, már kerül, amiről beszélgetni, találgatjuk: vajon ki az, mit akar? Reggeli után fokozatosan megtelnek a folyosókon a fotelek, lassan indul a terefere. Tudott-e aludni, jólesett-e a reggeli? Vette-e be az orvosságot? Látott-e álmot? Szó esik mindenről, épp a politikáról nem, minket az már nem érdekel. Legtöbbször az itt-ott elhelyezett tévékészülékek is hallgatnak: magas nekünk a mai zene, gyors a bemondók beszéde, nem lehet követni, minket a műsornak fele sem érdekel.

 

 

 

 

– Jaj, hát maga ismét itt van? Én is szentgyörgyi vagyok! – törte meg a csendet a folyosón egy törpe asszonyság, akit a város Csíki negyedében lehetett gyakran látni. – Meghalt Berci – adta tudtunkra, többet nem tud vele beszélgetni –, az egy értelmes ember volt, de elvitte a gyomorrák.

– Fogja-e el magukat gyakran a honvágy? Búsulnak-e sokat? – folytattuk a jobbára meddő társalgást.

– Otthon sincs erősen, amit kezdeni – jött a felelet.

 

Készülnek a márciuskák az idősek otthonában

 

– Öreg már nem nagyon kell a fiataloknak – így egy másik otthonlakó, Klári néni, akit éppen délelőtti álmából költöttünk fel. – A férjem meghalt, özvegy­asszony vagyok, a lányom Németországban dolgozik. Én most már másodszor vagyok itt. Első alkalommal négy évig laktam az öregotthonban, de hazamentem, mert megdrágult az ellátás. Az unokám élettársa fiatal asszony, nem talált az én korommal, én túl vagyok a nyolcvanon. Vénül az ember, s már nem bírja úgy magát, mint régebb. Ismét vissza­jöttem, itt jobban érzem magam. De nincs baj, az unokám meg-meglátogat, s most tudtam meg, hogy jön a kisbabájuk...

– Milyen az ellátás, meg van-e elégedve mindennel?

– Én mindennel meg! Osztán az öreg már nem eszik olyan sokat. Amit itt adnak enni nekünk, azt otthon a jövedelmünkből nem tudnánk előállítani. Tisztaság van, s orvosi ellátás is. A legfontosabb, hogy jól tudjon egyezni az ember a szobatársával, mert minden szobában két személy lakik.

 

Klári néni

 

Hogy igaz a Klári néni állítása, arra az egyik idős asszony esete is bizonyíték, aki nem tudott alkalmazkodni szobatársához. Összeházasodott hivatalosan az otthon egy férfi lakójával és összeköltöztek! Többet nem volt panasz, nem volt hadakozás. Egyébként nem ez az egyetlen házasság, amit az elmúlt években idős személyek kötöttek itt az idősek otthonában – tájékoztatott Liliana Cucu, az egység igazgatója. Tőle tudjuk, hogy a teljes hidvégi ellátás ára 2350 lej. Ha nem üti valakinek a nyugdíja, ki kell pótolnia vagy a hozzátartozójának, vagy a megyei tanácsnak, vagy azon település önkormányzatának, ahova szól a bevonuló szépkorú személyazonossága. Újabban a hidvégi idősek otthona csak a Kovászna megyei rászorultakat fogadhatja be.

 

Székföld csücskében

Sokan különleges térségnek tartják Erősd–Árapatak–Hidvég vidékét, ami nem Székelyföld, de Barcaság sem, mert utóbbitól elválasztja az Olt, mely a történelemben mindig egyfajta határvonalat képezett. Mi mégiscsak egységes tájnak tudjuk, megyénk szerves részének, mert az volt régen is, és jól esik, ha halljuk, hogy az ott élő magyarság is használja ezt a régi tájnevet. Hidvég a közigazgatásilag hozzá tartozó Nyáraspatakkal valóban Székföldjének északi csücske. Református magyar és görögkeleti román nemzetiségű lakosságában azonban mégis fel lehet fedezni egyfajta sajátosságot, enyhén apadó lélekszámú magyar lakosságának évek óta identitást megtartó magyar napokat szervez a megyei önkormányzat.

 

Felújítás előtt a nyáraspataki iskola

 

De mi is az a Székföld? – fel-felteszik nekünk a kérdést. Festői vidékét a grófi családok jobbágyaiból és zselléreiből származó magyarok, románok és cigányok lakják. A Barcaság és a Székelyföld közé van ékelve. II. András király adománylevelében 1211-ben a Barcaság határvidékeként említik. A mongolok dúlása után lakatlanná vált, és IV. Béla király sepsiszéki Bálint gróf Akadás nevű fiának, a gróf Mikó család elődjének adományozta 1252-ben. A Hidvégről és Árapatakról Alsó-Háromszékre vezető ún. átkelő utakat azonban mindkét faluban régen is és jelenleg is Székel út néven emlegeti a székföldi ember. A hidvégi református templom melletti magaslatról – tiszta időben – teljes szépségében bontakoznak ki a barcasági medence és az azt körülvevő Kárpát-kanyar hegyei: a Nagykőhavas, a brassói hegyek, a Bucsecs, a két Királykő és a Fogarasi-havasok keleti széle.

 

Beruházások pályázatok révén

A községgel kapcsolatos jelenlegi gondokról-feladatokról és elképzelésekről Alexandru Cucu polgármesterrel beszélgettünk, aki elmondta, hogy fárasztóan megnehezítette dolgukat a beruházásokkal kapcsolatos papírmunka és az egyre burjánzó bürokrácia. Hidvég és Nyáraspatak önkormányzata jelentős eredményeket ért el a rendszerváltás óta lepergett 30 esztendő alatt. Kiépült a községközpont infrastruktúrája. S mert Hidvég ivóvízhálózatát rácsatlakoztatták az Olt folyón túl levő Barcaföldvár vízrendszerére, mihelyt az időjárás megengedi, megkezdik a hálózat bekötését és a vízórák felszerelését az intézményekhez és a családi házakhoz. A munkálatokat versenytárgyaláson a sepsiszentgyörgyi Tricomserv cég nyerte el. Az fogja beüzemelni a rendszert, vizet azonban csak a vízórák felszerelése után kap majd a lakosság. A már megépített szennyvízhálózatot is sikerült rácsatlakoztatni a szomszédos Barcaföldvár ülepítőjére és a közeljövő feladata lesz, hogy elsőként rákössék az intézményeket, a családorvosi rendelőt, az idősek otthonát, a kultúrotthont stb.

 

A hidvégi községháza

 

– Vannak folyamatban levő, de előkészített pályázataink is – folytatta a polgármester. –  Versenytárgyalást hirdetünk a községi családorvosi rendelő teljes felújítására, minifocipálya, játszótér építésére, de a községközpont belső részének parkosítása is a közeljövő feladata. A hidvégi vízhálózat bekötési munkálatainak befejezése után Nyáraspatak ivóvízrendszerének kivitelezése következik, továbbá az ottani iskolaépület teljes felújítása. A hidvégi központi iskola tulajdonjogi helyzetének ügyé­ben párbeszédet folytattunk a Sepsi Református Egyházmegye esperesével, s remélem, sikerülni fog egyezségre jutni, úgy, hogy mind a két fél elégedett legyen.

 

Cucu Alexandru polgármester

 

Hidvégen éppen az említett Székel út övezetében népes roma telep alakult ki az elmúlt évtizedekben, a községvezetésnek számos szociális jellegű gonddal kell megküzdenie. A helyi önkormányzatnak egy, éppen e témában benyújtott pályázata egyelőre várólistára került az uniós finanszírozásokat kezelő gyulafehérvári hatóságnál. A polgármester elmondta, megkezdték a telep topográfiai felmérését, az ott levő lakóházak azonosítását. Nem kis gondot jelent azonban a házak tulajdonjogának tisztázása és egyfajta telekkönyvezése, ezt kell majd követnie a közművesítésnek, az ivóvíz bevezetésének, amit egy sor közegészségügyi rendelkezés sürget. Villamos áram fővezetéket kell felvinni a telepre, s közel száz családi házat kell újrakötni a tűzbiztonsági szabályok tiszteletben tartásával.

 

Farsangfarka Hidvégen

Örömmel vettük Bernád István református gondnok bejelentését, hogy hagyományos kosaras bált  szervezett az egyházköz­ség vezetősége a kultúrotthonban. A sikeres és jó hangulatú farsangi mulatság  követte a hidvégi magyarság egy-egy régi farsangi szokását is, a szívek táncát és mókás jeleneteket. A gépzene azért volt jó, magyarázta a gondnok, mert a zeneszámok a kiöregedő farsangoló emberöltőhöz szóltak.

 

Bernád István, az egyházköség gondnoka

 

Telitalálat volt a kosaras bál is a lassan szórványosodó hidvégi magyarság számára, amely ráadásul nem olyan rég lelkész nélkül maradt, s jelenleg Fülöp-Gál László árapataki lelkipásztor a beszolgáló. Amikor pedig az ő szolgálata valamilyen akadályba ütközik, Ungvári Barna András uzoni lelkipásztor, egyházmegyei esperes-helyettes és volt hidvégi lelkész helyettesíti.

A hidvégiek örömére mindkét lelkészi család jelen volt a zárt körűnek mondható mulatságon, az ötletgazda és főszervező a beszolgáló lelkész volt, a mókás farsangi hangulatba felesége, Fülöp-Gál Enikő Erika tiszteletes asszony is bekapcsolódott.

– Örömmel nyugtázzuk, hogy Cucu polgármester kedvezményesen bocsátotta vallási közösségünk rendelkezésére a nemrég felújított kultúrotthont – fejezte be Bernád István gondnok.

Időközben megtudtuk, hogy a helybeli magyar iskolások kis csoportja is farsangolásra készül. Farsangfarkán, pénteken, március elsején maszkabált rendez az iskolában az alsó és felső tagozat összevont csoportja is, betanítja Orbán Edit tanítónő.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 227
szavazógép
2019-02-26: Gazdakör - :

Eltérő agrártámogatás az USA-ban és az EU-ban

A 2018. év végén elfogadott amerikai mezőgazdasági törvény (Farm Bill) – európai fogalmak szerint agrárpolitika – a mezőgazdaság összes területén emeli a támogatásokat. Megnövelte a támogatott hitelkamatokat az olyan termékek előállítására, mint a gabonafélék (búza, kukorica, rizs stb.), az olajos magvak (szójabab), a gyapot, a cukor, a borsó vagy a lencse.
2019-02-26: Máról holnapra - Farkas Réka:

Igazát kereső igazságszolgáltatás

Úgy tűnik, Tudorel Toader igazságügyi miniszter addig feszítette a húrt, míg az elpattanni látszik, az elmúlt héten ismét sürgősséggel elfogadott kormányrendelet immár nemcsak az utca emberét, de a bírákat, ügyészeket is tiltakozásra sarkallta. Pénteken országszerte tartottak tüntetéseket a taláros testületek tagjai, vasárnap este pedig több ezren vonultak utcára támogatóik nemcsak Bukarestben, de a nagyobb városokban is. A tét: az igazságszolgáltatás politikai irányítás alá vonásának megakadályozása.