Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. február 28., csütörtök, História

Február 22.
A kézdivásárhelyi ágyúöntő műhelyben elkészült a hatodik hatfontos ágyúcső. Németh László levélben számolt be Csányi Lászlónak a háromszéki haderő és hadiipar állapotáról, valamint az oroszokkal folytatott tárgyalásról.
Bem kiáltványt intézett a székelyekhez, melyben a Beszterce vidékére való áttelepedésre szólította fel őket.

Február 23.
Az udvarhelyi kormánybiztosi hivatal 10 mázsa vasat (kb. 560 kg), egy mázsa cint, egy mázsa rezet és rézötvözetet küldött Kézdivásárhelyre, az ágyúöntés szükségleteire.

Február 24.

A Honvéd 51. száma leközölte Fábián Dániel Szózatát.

Február 25.

Horváth János kormánybiztos utasítására a székely székek fennhatósága alá rendelték a velük szomszédos Felső-Fehér vármegyei területeket. Alsórákos és környéke Bardócszékhez, Hidvég és környéke, Bodola és környéke, Mikóujfalu és környéke, Peselnek (Kézdikővár) és környéke pedig Háromszékhez került.

Február 26.

Bem Borgórusznál megtámadta a császári csapatokat, amelyek Borgóprundig vonultak vissza.

Puchner megkezdte csapatai (mintegy 15 000 fő) összevonását Nagyszebennél, előkészítve azt a támadást, amellyel remélte, megsemmisíti a forradalmi erőket és ismét átveszi Erdély fölött az irányítást.

Február 27.

A kézdivásárhelyi térparancsnokság levelet írt Horváth Jánosnak, melyben megköszönték a küldött nyersanyagot, jelezték további szükségleteiket, valamint kifejtették Gábor Áron nélkülözhetetlenségét az ágyúöntés folyamatos fenntartása szempontjából.

Bem Borgóprundnál legyőzte a császári csapatokat, amelyek Tihucáig vonultak vissza, majd kivonultak Erdélyből.

Február 28.

Bem megszervezte a besztercei térparancsnokságot, amely Tóth Ágoston parancsnoksága alatt, egyéb csapatok mellett a Kálnoky Sándor és Sárosi Ferenc őrnagyok háromszéki zászlóaljaiból állott, majd visszaindult Medgyesre.

Levélváltás Kiss Sándor és Horváth János között a Segesváron állomásozó székely haderő állományába tartozó Simon János és csapata által Rádos és Bene szász falvakban véghezvitt garázdálkodás ügyében.

A bardócszéki királybíró a decemberben kirabolt és felégetett Köpec megsegítésére szólította fel az udvarhelyszékieket.
Puchner csapatai megkezdték felvonulásukat Medgyes felé.

Hozzászólások
Szavazás
Ön kire szavaz a vasárnapi parlamenti választásokon?


eredmények
szavazatok száma 282
szavazógép
2019-02-28: História - :

Feltárják a segesvári csatateret

Együttműködési megállapodást írt alá a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeuma a segesvári csatatér régészeti feltárására kedden Budapesten.
2019-02-28: Család - :

Továbbörökíthető értékeink 2.

Tudatos szülőként jó, ha számon tartjuk a napokat. A lehetőségeink ablaka egy idő után bezárul. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha nem töltünk elég időt gyermekeinkkel amíg kicsik, és nem próbáljuk átadni számukra azokat az értékeket, melyeket mi magunk fontosnak tartunk, nagyon fontos pillanatokat szalasztunk el.