Március idusa előtt Rétyen

2019. március 6., szerda, Riport

Beigazolódni látszik ismét, hogy aki korán kel, aranyat lel. Évekkel ezelőtt, amikor a pályázati lehetőségek könnyebben és gördülékenyebben alakultak, a községvezetés gyors iramban igyekezett, hogy a lehető legtöbb olyan anyagi alapot hívjon le, ami a sok településsel rendelkező község megerősödését szolgálja. Újabb siker, hogy önerejéből egy multifunkcionális kotró-rakodó gép megvásárlására adódott alkalom, amit most vettek át, néhány nappal március idusa előtt. Alkalmi ajándék, mondhatnánk, hiszen ünnepre készül az a község, amely annyi szállal kötődik a magyar szabadságharchoz, Háromszék önvédelmi harcához.

  • Fotók: Albert Levente
    Fotók: Albert Levente

Önerőből

Ekként vásárolták meg az erőgépet, amely nap mint nap felmerülő munkálatok elvégzésére képes –  nyilatkozta Dombora Lehel polgármester, aki szerint a tavalyi költségvetési többletből futotta a beszerzésre.

– Van nekünk egy régebbi is, de ez másféle munkálatok elvégzésére is alkalmas, olyasmire, ami elég gyakran jelentkezik egy település mindennapjai során. Rászerelhető egy gréder, vagyis egy útgyalu, amelyre nagy szükség van, különösen, ha a mezei utakat akarjuk járhatóvá tenni. Bár lassan kifutunk a télből, de a hóeke kemény telek idején jó szolgálatot tesz az elkövetkező években is, különösen, ha elgondoljuk, hogy Réty több településből álló község, hozzánk tartozik például Bita és Egerpatak, amelyek a legerősebb állandó jellegű téli szélnek, a Nemerének vannak kitéve. A Nemere nem egy alkalommal bénította meg a közlekedést a megyeközpont felé tartó műút szépmezői szakaszán. A gépnek a kisebb méretű kupái vízlevezető árkok ásására alkalmasak, egy másik, U alakú pedig sáncok, vízlecsapoló árkok készítésére jó. A Komollót ismerők jól tudják, hogy területének egy része a belvizek miatt alig értékesíthető. Az sem elhanyagolható, hogy szükség esetén betontörő eszköz is szerelhető az erőgépre. Réty szerencsés helyzetben van, ugyanis az önkormányzatnál dolgozik egy olyan alkalmazott, aki ennek a nagy teljesítményű erőgépnek a kezelését, karbantartását megfelelő módon el tudja végezni.

 

Tél végére érkezett meg, de így is jó!

 

A polgármester azt is jelezte, hogy a községi tűzoltószertár területén alkalmas hely áll rendelkezésre megfelelő garázs építéséhez.

A községközpont egyik fő gondja azonban az, hogy előreláthatatlan okok miatt megkésett a helyi ravatalozó építésének dolga, ráadásul az is lehangoló, hogy a többi településen sincs még ilyen célt szolgáló létesítmény. A tervezett rétyi ravatalozó az A-kategóriás református műemlék templom védőövezetébe esik, ami megbonyolította az ügyintézést és az építésre kijelölt területet is telkesíteni kellett. Ha minden az elképzelések szerint alakul, ebben az esztendőben megkezdhetik a munkálatokat.

– Rétynél maradva, van-e valamilyen előrelépés a Nyírrel kapcsolatosan? – kérdeztük a polgármestert.

Dombora Lehel felelevenítette, hogy a megyei tanács korábban sikertelenül pályázott a Nyír látogatóközpontjára. A pályázatot felújították, és ismét felterjesztették.
Munkás szombatra virradtak a rétyi Antos János Általános Iskola tanulói is – tájékoztatott Már Orsolya igazgató –, szombaton sikeresen zajlott a felső tagozatos tanulók helyesírási versenye. Ünnepre készül az iskola, ugyanis meg akarnak emlékezni az intézmény alapító-névadójának, rétyi Antos János (1819–1906) születésének 200. évfordulójáról.

A névadás ötlete és a rendszeres megemlékezés az iskola néhai igazgató-tanára, Kelemen Antal nevéhez fűződik. Antos János az 1848-as forradalom és szabadságharc alezredese volt, az iskola udvarán levő kopjafa emlékeztet rá, amelyet megkoszorúznak. Antos porai a magyarországi Abony temetőjében nyugszanak, felesége báró Radák Kata, a nagylelkű adakozó, a rétyi óvoda névadója.

Alkalmunk volt bekopogtatni a központi iskolához tartozó szacsvai iskolába is. Szóltunk már arról, hogy a kultúrházban kialakított két szobában kaptak helyet a tanulók, a falucska óvodája és egyetlen összevont I–IV. osztálya. Jó hír, hogy egyelőre nem apad az iskoláskorúak lélekszáma a faluban. Varga Erika 11 éve oktatja-neveli tanulóit, akik között van jó énekes, szavaló, mesemondó (Varga Csongor Béla, Nyisztor Izabella Paula, Ardelean Viktória Renáta) – ők már a körzeti és a megyei szakaszokon is megmutatták tehetségüket.


Költségvetés hiányában

Csak találgatásokkal, jóslásokkal találkozhat az az érdeklődő, aki az alaposan megkésett hazai költségvetés hatályba lépése előtt – március elején! – kezdeményez párbeszédet e témában, vagy a szunnyadó gondok nyomába ered a köz­ségközpontokhoz csatolt peremi falvakban. Bitán többen arról érdeklődtek, hogy van-e remény a Feketeügyre tervezett új híd megépítésére és a falu főútjának aszfaltozására, a településen ugyanis mindenki tud erről a számukra fontos beruházásról, de olyan hosszú a várakozási idő, hogy már-már reményüket veszítik s kételkedni kezdenek a már folyamatban levő pályázat megálmodott hozadékában.

 

Dombora Lehel

 

– Ez a két beruházás és az Egerpatak–Szacsva közötti útszakasz aszfaltozása egy közös pályázat tárgya, amit három esztendő alatt kell kivitelezni – tájékoztatott bizakodóan Dombora polgármester. Az igénylést már egy éve benyújtották a Fejlesztési Minisztériumhoz. Mintegy 1,2 km hosszú az a leendő aszfaltos utcaszakasz, amire a bitaiak annyira várnak, hiszen megszabadítaná őket a sártól és megkönnyítené a gyalogosközlekedést a megyei útról való letérő és a falucska iskolája előtti végpont között.

Nincs másképp ez a Rétyhez tartozó Szacsva esetében sem. Bekötőútjának helyzete évek óta sokkoló. A megyei műúttól a falu felső feléig tartó útszakasz ugyanis a valóságban 6 km, holott a hivatalos nyilvántartásban csupán 4 km szerepelt, emiatt pedig igencsak elnyúlt az egyre fontosabb szakasz megújulásának ügye, hiszen újra kellett kezdeni az egész ügyintézést. A rétyi községvezetés újra felmérette az útszakaszt, telekkönyveztette azt, s így végre nyertes lett a hármas pályázat, aláírták a szerződést, és rövid időn belül megtartják a versenytárgyalást a kivitelezésre.

Legalább ekkora gond az A kategóriá­ba sorolt szacsvai református műemlék templom helyzete is, az épületet ugyanis szinte hihetetlen módon megrongálták a föld­rengések. A községi önkormányzat egyhangúlag támogatja az épület megmentésének ügyét. Időközben még a könnyező deszkagomba ellen is intézkedéseket kellett hozni. Nagyobb gond azonban, hogy teljesen új tervezetet kell készíttetni a templom megerősítési és restaurálási munkálataira – tájékoztatott Dezső László Levente egerpataki lelkipásztor, ugyanis Szacsva Egerpatakhoz tartozó leányegyházközség. Anyagi lehetőségeik egyelőre csak a tervezet elkészítésére vannak.

Kissé megfeledkezett a történetírás Szacsváról, mert nevét csak a XVI. század derekán említik, holott temploma északi falának vakolata alól a kunokkal verekedő Szent László királyunk tekint le a ma emberére egy olyan falképről, amely a XIV. században készülhetett. A közelmúlt kisebb földingásai azonban éppen elegendőek voltak ahhoz, hogy láthatóvá váljanak az épület nyugatra néző, de későbbi bővítés nyomán születő részének repedései. Így a templom mentése újból anyagiakat, sürgős beavatkozást igényel, annál is inkább, mert műemlékké teszi az 1791-ben készült falfreskója és a vidék egyik legszebb késő reneszánsz kori kazettás mennyezete.

Szacsva az egerpataki református anyaegyház leányegyháza. Nem csoda, hogy Dezső László Levente lelkipásztor és Gáll Zsigmond szacsvai gondnok minden tőlük telhetőt megtesznek a szakszerű mentés-javítás pénzbeni fedezetének előteremtése érdekében, hiszen a költségek messze meghaladják az alig százharminc lelket számláló eklézsia anyagi lehető­ségeit.

A templomhajó északi falán föltárt falkép a középkori magyarországi falfestészet sajátos ikonográfiai témájának, a Szent László-legendának ún. Üldözés jelenetét ábrázolja – részletezte kérésünkre Jánó Mihály, a témakör legkiválóbb ismerője. A XIV. századi technikával készült falfestménytöredék azt a helyi szóhagyományt látszik megerősíteni, miszerint a mai templom helyén egy korábbi, középkori kápolna állt. A töredék a szent király glóriával övezett koronás fejét őrizte meg a leányrabló, menekülés közben visszanyilazó, föveges kun ábrázolásával együtt. Ez a legendavariáns feltételezhetően egy olyan történelmi eseménnyel hozható kapcsolatba, amely a székelyek és a tatárok 1340-es évekbeli gyakori küzdelmei során vált ismert hagyománnyá.
Élő kis gyülekezet a szacsvai. A Gál Zsigmond gondnok és néhány helyi önkéntes segítségével megmentett régi paplak két szobájában folynak Szacsván a mindenkori istentiszteletek.


Megújuló Komolló

A régi Komollón meg-megújul egy-egy mozgalom, egy-egy közösségi célt szolgáló épület, szárba szökken egy-egy új elképzelés. Dombora polgármester komollói tervei között egy központi park létesítése szerepel, továbbá a településrész mellékutcáinak aszfaltozása. A Feketeügy teraszán trónoló református templomának magasabb lett a harangtornya, mint valaha, megújult az épület, más külcsínt kapott.

 

Komollóra is beköszöntött a tavasz

 

– Nincs még vége itt a munkának, maradt erre az esztendőre is belőle – tájékoztatott Szász Béla gondnok. A templomi padokat újra kell még festeni és az épület falait tartó két első támfalat újra kell építeni.

Ha csak ennyi lenne a gond, megoldaná a lelkes és tevékeny gyülekezet, sejtettük a 260 lelket pásztoroló Bartos Károly lelkész hangjából, aki elmondta, hogy aktív a presbitérium, a nőszövetség és az IKE-csoport is, de az eddig elmondott bajok mellett van nagyobb is: bár nem csepeg be még az egyházi tulajdonban levő komollói kultúrházba az eső, mert jó a cserépfedél, a héj alatt az ácsmunkát azonban kikezdték a rovarok, hamarosan teljesen újra kell építeni. Ebben fogja kérni még a rétyi önkormányzat segítségét az eklézsia, anyagiakat kell összekovácsolni.

– Eladtuk mi ugyan a Mesterkertet a rétyi önkormányzatnak, de sajnos annak az ára csak részben pótol be a teljesen új tető-ácsolat építési munkálataiba.

S mert meg-megújul valami mindig Komollón, örömmel beszélgettünk Demeter Éva egészségügyi asszisztenssel, a helyi nőszövetség elnökével, ugyanis hatéves tevékenységre visszatekintő, nagyon összetartó színjátszó csoportjuk humoros jelenetekből összeállított ünnepi műsorral és az azt követő mulatságra készül, amelyet – mert minden szereplő nő – március 8. alkalmából szeretnének bemutatni.

 

Demeter Éva: Itt hagyomány a színjátszás

 

– Rendezvényünk jótékonysági jellegű lesz, ezt hangsúlyozom, mert ha megújul a kultúrházunk, konyhai részlegének felszerelésébe szeretnénk anyagilag bepótolni – mondotta Demeter Éva.

A rendezvényt a március 15-i ünnepség követi majd, de a rétyi ünnepségen is minden falu képviseltetni fogja magát.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 990
szavazógép
2019-03-06: Magazin - :

Meghalt Keith Flint, a Prodigy énekese

Meghalt 49 éves korában Keith Flint, a Prodigy énekese – írta a The Independent online kiadása. Az együttes hivatalos Instagram-oldalán közölte: a zenész öngyilkos lett.
2019-03-06: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Hat év kísérletezés (Az adóhivatal átszervezése)

Az adóhivatal visszaáll a 2013-ban indított reform előtti szerkezetre. Legalábbis erre enged következtetni az az elnöki aláírásra váró törvénymódosítás, amely eltörli a regionális központokat, a hatásköröket visszaadja a megyei hivataloknak, de ez olvasható ki a pénzügyminiszter nyilatkozataiból is. A történet akár jellemzőnek is mondható, híven illusztrálja a döntéshozók hozzáállását az államháztartás szempontjából kiemelkedően fontos intézmény működéséhez.