Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Történelmi tévedéseink

2019. március 6., szerda, Jegyzet
Váry O. Péter

Kell-e, szabad-e kijavítani történelmi tévedéseinket? Mert van nekünk néhány. Ezúttal – március idusa közeledvén – csak az ünneppel kapcsolatosakat vegyük számba.

Székház, vármegyeháza, de leginkább könyvtár, méghozzá Bod Péter Megyei Könyvtár néven ismeretes az az épület, amelynek falán emléktábla hirdeti: itt, ebben az épületben hangzott el, hogy Lészen ágyú! És Gábor Áron eme kijelentésével elkezdődött Háromszék önvédelmi harca. Most nem a folytatás, az adott pillanatban a szabadságharcot egymagában vívó kicsiny Háromszék hősiessége írásunk témája, hanem a fentebb említett, Gábor Áron domborművével díszített márványtáblán levő felirat. Mely szerint 1848. november 23-án, Háromszék Honvédelmi Bizottmánya gyűlésén tette volna fogadalmát a székely nemzet hőse.

Nos, a dátum téves. Egyed Ákos professzor, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legszakavatottabb kutatója a legvalószínűbb dátumot ugyanazon hónap 16-ájában jelölte meg – erről tartott előadást tavaly november 16-án a Háromszék nem alkuszik emlékévet indító konferencián. A pontos nap azért vita témája a történészek körében, mert az 1848. őszi lázas események közepette senki nem jegyezte le a napra pontos történéseket (különböző naplójegyzetek maradtak fenn, de egyik sem az események középpontjában lévő emberektől), ezeket utólag, akár évek múlva írták le vagy mondták el az azon a bizonyos bizottmányi ülésen részt vevők. Érdekes módon minden visszaemlékező a körülményeket (Gábor Áron fellépése, elhangzott szavai) egyformán meséli el, csupán az időpontra vonatkozóan jelölnek meg más-más napot. Egyed Ákos érvei közt szerepel az is, hogy Orbán Balázs november 16-át jelöli meg, „márpedig ő viszonylag korán, már a hatvanas években, tehát akkor kutatta az önvédelem történetét, amikor az emlékezet még megbízhatóbban reprodukálta a történteket”. A könyvtár falán levő emléktáblát 1958-ban helyezték fel, szövegét (akárcsak az Olt utcai emléktábláét, a kökösi csata emlékművén levőét és a Lábas Ház homlokfalán levőét) Sombori Sándor és Árvay József fogalmazta meg. A kor lehetőségei és követelményei szerint. Akkoriban A Székelyföld leírása mifelénk a tiltott könyvek listáján szerepelt...

És ha már Olt utcai emléktábla, hát, annak is van egy szépséghibája. A márványba vésett felirat azt hirdeti, hogy „E telken állott KIS JÁNOS harangöntő műhelye, amelyben 1848–49-ben a Habsburg-elnyomás ellen szervezkedő háromszéki népfelkelő seregnek GÁBOR ÁRON négy hatfontos ágyút öntött.” Vegyük sorjában. Először is Gábor Áron közvetlen munkatársa nem Kiss János, hanem annak apja, Kiss István volt – ezt Kisgyörgy Zoltán helytörténész tisztázta. Ugyancsak ő – részben néhai Tiboldi Zoltán muzeológus kutatására alapozva, részben a szülei Vár utcai telkén végzett alapásási munkálatok közben talált vas- és bronzsalak, holtszén, cserépedény-töredékek ottlétét magyarázván – úgy véli, a Kiss-féle öntöde a Várgödrében működhetett, az Olt utcai háznál és műhelynél a harangok, illetve a Sepsiszentgyörgyön készült ágyúk utólagos megmunkálása történhetett csupán. De még ennél is érdekesebb, amit Demeter Lajos helytörténész derített ki: az egykor Csutak Vilmos neves múzeumőr és igazgató-tanár által beazonosított Olt utcai ház nem a harangöntő Kiss családé volt, hanem a... harangozó Kiss Istváné. Az a Kiss István, akinek műhelyében „harangmasszából” Gábor Áron négy ágyút öntött Sepsiszentgyörgyön, a Templom utcában lakott, a Martinka-féle ház szomszédságában, közel a Kálvin térhez és egyben az agyaglelőhelyhez, a Várgödréhez.

A kérdés, amelyet e szaktanulmányra alapozott írás elején feltettem, úgy hangzott: kell-e, szabad-e kijavítani történelmi tévedéseinket? Választ én nem tudok adni, a vitát – ha lesz ilyen – a levéltári kutatások mellett a helyszíneken (Várgödre, Olt utca) elvégzendő ásatások dönthetik el. Amelyeket amúgy jó volna elvégeztetni. Hiszen hogyan várjuk el, hogy szomszéd népek elfogadják történelmünket, ha mi magunk sem ismerjük azt pontosan?

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 470
szavazógép
2019-03-06: Közélet - Ferencz Csaba:

Lehet szavazni a nagyberuházásokra

Különleges kezdeményezést indított útjára két civil szervezet. A Metropolisz Övezetek Országos Szövetsége és az UrbanizeHub a Világbank támogatásával a lakosság bevonásával igyekszik rangsorolni a nagyvárosokban, illetve a megyeszékhelyeken tervezett nagyobb beruházásokat.
2019-03-06: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Különleges hangszerek és drónos szobrok (Városnapi kulturális ajánló)

Színházi előadásokat, zenés produkciókat, különleges kiállításokat is beválogattak az idei városnapi forgatagot megelőző kulturális hét eseményei közé. A Magmában tegnap a gazdag kínálat egy szeletéből nyújtottak ízelítőt a szervezők, és tájékoztattak: az érdeklődőnek már csütörtöktől lehetősége lesz jegyet váltani a bejelentett produkciókra.