Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. március 15., péntek, Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kézdivásárhelyi
NAGY GIZELLA
festőművész
szerető szíve életének 84. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2019. március 18-án délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
445

Részvét
Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki Sáfrány Blankának férje elhunytakor. Nyugodjék békében.
Ferencz Margit és családja Sepsiszentgyörgyről
4310872


Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, HORVÁTH ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4310838


Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szotyori id. SÁFRÁNY MÁTYÁS temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban mellettünk álltak. Külön köszönetet mondunk a Zoémia és a Babi Pékségnek.
Özvegye, két lánya, fia és azok családja
4310859


Megemlékezés
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. GÁL LAJOSNÉ BAJKA MÁRIÁRA halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Fiai, menyei, unokái és testvére
20193


Fájdalommal, szeretettel emlékezünk az öt éve elhunyt NYIKA ERZSÉBETRE (szül. SZILÁGYI). Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Hozzátartozói
4310846


Jött egy betegség, és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Szívünkben marad a bánat, emléked elkísér egész életünkben. Fájó szívvel emlékezünk
PORTIK EDITRE (szül. KOCSIS), akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4310843


Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Fájó szívvel emlékezünk SÁNTHA JULIANNÁRA (szül. SZÉP) halálának második évfordulóján.
Szerettei
4310781


Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk VERESS VINCÉRE halálának hetedik évfordulóján.
Szerettei
4310826


Szívünkben örök szeretettel emlékezünk halálának 11. évfordulóján az illyefalvi CSEREI GYÖRGYRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4310833


Kegyelettel emlékezünk az uzoni VASS MIHÁLYNÉ TÓTH
ROZÁLIÁRA halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4310835


Fájó szívvel emlékezünk
KOCSIS JÓZSEFRE halálának 14. évfordulóján.
Szerettei
4310842


Fájó szívvel emlékezünk a hat éve elhunyt felsőrákosi id. JÁGER IMRÉRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
20192


Kegyelettel emlékezünk DULL TERÉZRE halálának második és id. MAJOR KÁLMÁNRA halálának első évfordulóján.
Hozzátartozóik
4310849


Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. POPIC SZÁVÁRA halálának 20. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4310861


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk március 15-én a székelyszenterzsébeti születésű sepsiszentgyörgyi id. SZIGYÁRTÓ GYÖRGYRE halálának első évfordulóján. Szemünkben
könnyel, szívünkben örök szeretettel gondolunk rá. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, Erzsébet,
lánya, Enikő, fia, György
és azok családja
4310873


Kegyelettel emlékezünk az egerpataki születésű sepsiszentgyörgyi id. FAZAKAS MIHÁLYRA halálának hetedik évfordulóján.
Szerettei
4310874

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 502
szavazógép
2019-03-14: Közélet - Nagy D. István:

Ismét akadékoskodik a prefektus (Ünneplőben Sepsiszentgyörgy)

Egymás után kerültek a helyükre csütörtökön Sepsiszentgyörgy főbb útvonalain és a városközpontban a március 15.-i ünnepi díszítés elemei: az idén az újdonságot jelentő piros-fehér-zöld sávval körbevett szívek, valamint a magyar zászlók és kokárdák. Az ünnepi hangulatot azonban idén is rontani próbálja a kormány helyi képviselője, Sebastian Cucu: a prefektus tegnap az önkormányzatoknak körlevelet küldött a román lobogó kitűzésére és a himnusz eléneklésére vonatkozó törvény előírásait ajánlva az elöljárók figyelmébe. Mint ismert, zászlóügyben tavaly borsos bírságokkal sújtotta Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely elöljáróit.
2019-03-15: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Ünnepi rendezvények Háromszéken
SEPSISZENTGYÖRGY
Ma koszorúzások a sepsiszentgyörgyi emlékműveknél: 10 órától Kiss János ágyúöntő emléktáblájánál (Olt utca 16. szám) és a Váradi–Bartalis-vesztőhelynél (Őrkő) – közreműködnek a Váradi József Általános Iskola gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulói;