Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Mi, hol, mikor?

2019. március 15., péntek, Mi, hol, mikor?

Ünnepi rendezvények Háromszéken
SEPSISZENTGYÖRGY
Ma koszorúzások a sepsiszentgyörgyi emlékműveknél: 10 órától Kiss János ágyúöntő emléktáblájánál (Olt utca 16. szám) és a Váradi–Bartalis-vesztőhelynél (Őrkő) – közreműködnek a Váradi József Általános Iskola gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulói;

11 órától a Vártemplom cintermében – közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, a Gábor Áron- és a Nicolae Bălcescu-szobornál (Csíki negyed) – közreműködnek a Gödri Ferenc Általános Iskola tanulói; a Váradi–Bartalis-siralomház emléktáblájánál (Lábas Ház) – közreműködnek a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai; 11.30-tól a Gróf Mikó Imre-szobornál (Erzsébet park) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium és a Református Teológiai Líceum diákjai, 12 órától a Gábor Áron-emléktáblánál (Bod Péter Megyei Könyvtár épülete) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; 12.15-től a Berde Mózsa-szobornál (Erzsébet park) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; 12.30-tól Incze Dániel kopjafás sírhelyénél (Malomgát utca) – közreműködnek a sepsiszentgyörgyi cserkészek és a Székely Mikó Kollégium diákjai; 13 órától a Kossuth Lajos-szobornál (Kónya Ádám Művelődési Ház) – közreműködik a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda; 13.30-tól a szemerjai csata emlékművénél (Szemerja) – közreműködnek a Gulliver Óvoda növendékei és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafánál (a Váradi József Általános Iskola udvarán) – közreműködnek a Váradi József Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói; az eprestetői csata emlékművénél (Állomás negyed) – közreműködnek az Ady Endre Általános Iskola diákjai; 15.30-tól az 1848–49-es honvédemlékműnél (Erzsébet park).

SZOTYOR
12 órától koszorúzás a kőtömbös kopjafánál (református temetőkert).

KILYÉN
11 órától koszorúzás a ’48-as kopjafás emlékműnél (református templomkert).
*
14.30-tól ünnepi felvonulás Sepsiszentgyörgyön a Szabadság térre. A nyugati városrészből indulás a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától) a következő sorrendben: a Szent József-plébánia 040-es számú Szent György Cserkészcsapata, valamint a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat zászlókkal; az étfalvi Szász Band ’93 Fúvószenekar; hagyományőrző huszárok és más lovasok: a Szilaj Hagyományőrző Egyesület, a Shagya Lovasklub és a Vadon Egyesület lovasai; a 125 méter hosszú székely zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai visznek; Sepsiszentgyörgy város elöljárói; ünneplő felvonulók.
A keleti városrészből indulás az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed) a következő sorrendben: a 14-es számú Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat zászlókkal; Sepsiszentgyörgy város elöljárói; a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar; hagyományőrző huszárok és más lovasok: Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület, uzoni hagyományőrző huszárok, illetve szabad lovasok; a 125 méter hosszú nemzeti színű zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai visznek; ünneplő felvonulók.
*
15.30-tól koszorúzás az 1848–49-es honvédemlékműnél az Erzsébet parkban: a város keleti és nyugati részéből beérkezett elöljárók, politikai pártok képviselői, civil szervezetek képviselői elhelyezik koszorúikat a honvédemlékműnél – közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok. A koszorúzást követően az ünneplők átvonulnak a Szabadság téren felállított színpad elé, ahol kezdetét veszi az ünnepi műsor.

ÜNNEPI MŰSOR a Szabadság téren – műsorvezető: Kolcsár József színművész. 16 órától a magyar lovassági induló dallamára bevonulnak a Szabadság térre a városban működő cserkészcsapatok tagjai, majd a hagyományőrző huszárok. Ezt követően felcsendül a Szózat, amelyet a huszár tisztikar is végighallgat, majd levonul a térről. Fohász! – táncjáték a Székely Mikó Kollégium Néptáncegyüttesének előadásában – koreográfusok: Tőkés Csaba Zsolt és Tőkés Edit. Ünnepi beszédet tart Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak ünnepi műsora – előadja Kerezsi Csanád Róbert, Gerebenes Ede, Fehér Katalin, Szekeres Tas, Luppinger Attila, Sóvárd Nándor Attila és az Eufónia Ifjúsági Kamarakórus, zongorán kísér Opra Balázs József. Ünnepi beszédet tart dr. Martonyi János volt külügyminiszter, diplomata. Az egyesített kórusok ünnepi műsora – művészeti vezetők: Maksai József/Jakab Árpád. Az ifjúsági szónok beszéde után lelkészi áldást ad nt. Bancea Gábor református lelkipásztor – Sepsiszentgyörgy, IV. Gyöngyvirág utcai Református Egyházközség; magyar és székely himnusz. t 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Zúgj, Március! – a Sepsi Kamarakórus és a Voces Női Kar előadása.
Szombaton 9–14 óráig tart a Gáll Lajos Futókör emlékfutása – a résztvevőket fogadják az 1848–49-es honvédemlékműnél (Erzsébet park), majd a Kónya Ádám Művelődési Háznál.

 

KÉZDIVÁSÁRHELY
Ma 9 órától ünnepi megemlékezés a Hősök emlékművénél a Református Kollégium diákjainak közreműködésével, a mezőkövesdi, mezőtúri és abonyi diákok és tanárok, valamint a mező­túri egyházközség és önkormányzat képviselőinek részvételével. 9.45-től a Petőfi Sándor Általános Iskola ünnepi műsora az iskola udvarán álló Petőfi-szobornál. 10 órától ünnepi istentisztelet a református templomban – igét hirdet ft. Kató Béla püspök, műsorral készül a Református Kollégium diáksága; a Turóczi Mózes Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzása Turóczi Mózes sírjánál; megemlékezés Bem József szobránál – fellépnek az Apor Péter Szaklíceum diákjai, ünnepi szónok Bokor Bernadett. 10.20-tól a Bod Péter Tanítóképző és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora és koszorúzása a Kossuth Lajos-szobornál; a Molnár Józsiás Általános Iskola tanulóinak és tanárainak ünnepi műsora és koszorúzás a Molnár Józsiás-mauzóleumnál. 10.30-tól a Turóczi Mózes Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzása a Turóczi-szobornál – énekel az iskola diákkórusa, szaval Opra Hunor Levente, Kovács Kitty és Oláh Viktor Zsolt, az ünnepet méltatják az iskola V–VIII. osztályos tanulói. 10.30-tól a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak koszorúzása a Petőfi Sándor-domborműnél.
A Gábor Áron téren az ünnepi műsorban közreműködik a Historica zenekar, a Tanulók Klubja fúvószenekara, Kalányos Roland, Bartók Botond, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulói, valamint Bajkó Edina színművész. A program: 11 órától gyülekező és az iskolák felvonulása; 11.15-től a lovas huszárok, a XV. Székely Határőr gyalogezred, hagyományőrző csapatok és a környező falvak képviselőinek felvonulása. 12 órától ünnepi műsor: köszöntőt mond Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere; ünnepi beszédet tart Kató Béla református püspök és dr. Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolja Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja. Szónoklatot mond a Zúg Március szónokverseny győztese, Kovács Andrea, szaval a március 15. tiszteletére szervezett szavalóverseny nyertese. Énekel Bartók Botond, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója, a Historica zenekar, közreműködik Kalányos Roland; szaval Bajkó Edina színművész. t A Vigadó Művelődési Ház nagytermében 19 órától bemutató: Eredj, ha tudsz! – ünnepi műsor március 15. tiszteletére. Rendező: Lung László Zsolt. Jegyár: 20 lej.


KOVÁSZNA
Ma 12 órától ünnepi műsor és megemlékezés Csomakőrösön a központi emlékműnél; 13 órától gyülekező a Dózsa György utcában (Kálvin téri híd); 13.10-től lovas felvonulás; 13.30-tól ünnepi műsor (központi színpad) – közreműködnek: Kovászna Város Ifjúsági Fúvószenekara, a Tiszta Szív kórus, a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat; 14.30-tól koszorúzás (központi református templomkert); 18 órától a Művelődési Központban ünnepi gálaműsor.


BARÓT
Ma 15 órától koszorúzás a véczeri emlékműnél. 16 órától a város központjában (Diákdomb) az ünnepi megemlékezésen beszédet mond Lázár-Kiss Barna András polgármester.

 

Könyvbemutató
Szabó Lilla Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken című kötetének ünnepi bemutatójára március 16-án 14 órától kerül sor Zabolán a Csángó Néprajzi Múzeumban (Vasút utca 789. szám). Beszédet mond: Lezsák Sándor, a Magyar Parlament alelnöke és Pozsony Ferenc, az MTA külső tagja. Közreműködnek pusztinai hagyományőrző asszonyok Nyisztor Tinka vezetésével.

 

Ügyelet
GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sajtó utca 10-es szám alatti Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Szorgalom sétány 22-es szám alatti Galenus (0267 313 929); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartérben levő Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

 

Röviden
ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma 8–16 óráig az 1-es és 9-es, szombaton az 1-es és 4-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.
ÜNNEPI NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár ma rendhagyó programmal működik: 9–16 óráig tart nyitva.

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 502
szavazógép
2019-03-15: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kézdivásárhelyi
NAGY GIZELLA
festőművész
szerető szíve életének 84. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2019. március 18-án délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
445
2019-03-15: Sport - :

Nehéz mérkőzés a kupacímvédő ellen (Labdarúgás)

A Sepsi OSK ma 20.30-tól Craiova ellen lép pályára a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 2. fordulójában. A piros-fehérek a Román Kupa-címvédő legyőzésével megtörhetik az egy hónapja tartó nyeretlenségi sorozatukat.