Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Unitárius értekezlet Nagyajtán

2019. április 5., péntek, Nyílttér

Március 23-án, szombaton a nagyajtai unitárius egyházközség közösségi hajléka, az Áldás Háza adott helyet a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör idei gondnok-presbiteri értekezletének A Brassó és Kovászna megye unitárius egyházközségeit magában foglaló egyházkör 19  egyházközsége közül 17 képviseltette magát az évi rendszerességgel megtartott fórumon.

A találkozón jelen volt az egyházkör teljes elnöksége: Török István esperes, olthévízi lelkész, Erdő B. Vilmos és Demeter Zoltán köri felügyelő-gondnokok, Szabó Előd egyházköri jegyző, ürmösi lelkész, illetve Buzogány-Csoma István egyházköri közügy-igazgató, szentivánlaborfalvi lelkész. A mintegy hatvan résztvevő a rendezvény első felében tartalmas és tanulságos előadásokat hallhatott az egyházközségi tisztségviselők – gondnok, pénztáros, jegyző és kebli-tanácsos – feladatairól, felelősségeiről az egyházközségek életében, illetve csoportos beszélgetésekre is sor került, amelyek keretében a jelenlévők moderátorok közreműködésével járták körül az egyházközségi döntéshozatalok ideális útját, az egyházközségek keretében zajló vallásos tevékenységek lehetséges változatait, illetve arról is beszélgettek, hogy miképpen érvényesül az egyházkör gyülekezeteiben az unitárius egyház értékrendje. A találkozó második felében a jelen lévő gondnokok beszámolói hangzottak el az anya-, leány- és szórványegyházközségek 2018-as tevékenységeiről, megvalósításairól, gondjairól és bajairól, illetve jövőbeli terveikről. A családias hangulatú találkozó közebéddel zárult. (erdővidéki)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 445
szavazógép
2019-04-05: Nyílttér - :

A sport mostohagyermekei (Szóvá tesszük)

2019. március 30-án tornaversenyre igyekeztünk Sepsiszentgyörgyön. Az épület közelében a vendég versenyzők közül többen is tőlünk érdeklődtek a helyszínről. Kértem, hogy csatlakozzanak hozzánk, mi is oda igyekszünk. Odaérve közöltem, hogy ez a célhely, és akkor ezt a választ kaptam: „Úristen! Itt tornásznak?”
2019-04-05: Nyílttér - :

’56-ban Moszkva engedélyezte, most Brüsszel huny szemet? (Levél a Partiumból)

Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy mostanában valami ahhoz hasonló dolog történik velünk, romániai magyarokkal, mint az 1956-os magyarországi forradalom után.