Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

1490. április 6. Mátyás király halála Bécsben

2019. április 6., szombat, Magazin

1490. április 6-án hunyt el Bécsben Mátyás magyar király, aki birodalma építése során az osztrák hercegi és cseh királyi címet is megszerezte.

  • Mátyás és Beatrix a Ransanus Corvinában. Fotó: corvina.hu
    Mátyás és Beatrix a Ransanus Corvinában. Fotó: corvina.hu

A király 1485-ben foglalta el a Német-római Császárság egyik legjelentősebb városát, s miután hódoltatta az osztrák tartományokat, felvette a hercegi címet is. Mátyás birodalma halálakor volt a legnagyobb, ezért sokan úgy tartják, a korai vég drámai módon kettévágta a király hatalmának növekedését. A valóságban a Hunyadi-korszak utolsó éveiben érezhető volt már a hanyatlás, az uralkodónak ugyanis a főbb akadályokat nem sikerült leküzdenie.

Először is második felesége, Aragóniai Beatrix nem szült neki gyermeket, így Mátyásnak szembe kellett néznie az 1463-as bécsújhelyi szerződésben foglalt alkuval, miszerint halálával országa a Habsburgokra száll, éppen arra a dinasztiára, amelynek császári címét és közép-európai pozícióját elhódítani igyekezett. Mátyásnak 1473-ban született egy természetes fia, Corvin János, őt próbálta meg örököseként elfogadtatni, ám a kérdést sohasem sikerült megnyugtatóan rendezni.

Kudarcok érték Mátyást a császári címért való küzdelem során is. 1481-től kezdődő hadjárataival hiába hódította el az osztrák és stájer tartományokat, Bécset, majd 1487-ben Bécsújhelyt is III. Frigyestől (ur. 1440–1493), hiába szerezte meg Ulászlóval megosztva a cseh királyi trónt s ezzel együtt a választófejedelmi rangot, Frigyes 1486-ban római királlyá koronáztatta fiát, a későbbi I. Miksa császárt (ur. 1493–1519). Mátyás császári ambícióit a német rendek sem támogatták, mert túl erős jelöltnek találták. Központosított kormányzata, a Fekete Sereg ereje nem nyerte el a tetszésüket.

Ebből a kudarcból kifolyólag a király nem könyvelhetett el sikereket a török elleni keresztes háború szervezésében sem, amely előfeltételének valószínűleg a császárság megszerzését tartotta. Mátyás megfelelő alkalom és támogatás hiányában 1483-ban tíz évre fegyverszünetet kötött II. Bajazid oszmán szultánnal (ur. 1481–1512). Pár évvel később mégis kedvező alkalom kínálkozott, Dzsem herceg ugyanis, aki trónkövetelőként lépett fel bátyjával szemben, keresztény fogságba került. Mátyás innentől minden erejét a herceg megszerzésére fordította, segítségével polgárháborút akart kirobbantani a Török Birodalomban, ami kiváló lehetőség lett volna a Balkán-félsziget és Konstantinápoly felszabadítására. A király azonban hiába kilincselt Velencénél és a pápánál, a Dzsemért remélt török váltságdíjjal nem mérkőzhetett.

1489-re nyilvánvalóvá vált, hogy Mátyás összes diplomáciai és katonai vállalkozása holtpontra jutott: ettől kezdve már csak fia öröklése foglalkoztatta, akit az ország legnagyobb váraival és számos ispánsággal is megajándékozott. A király szinte bármit hajlandó volt megtenni azért, hogy szomszédai, de különösen a Habsburgok elismerjék Corvin Jánost, Miksának a garanciáért kész volt átadni minden elfoglalt örökös tartományt. Mátyás 1490 tavaszán Bécsbe vonult, útja során fiának adományozva a fontosabb várak kulcsait.

Ekkor köszvénye miatt már nagy fájdalmai voltak, így a városban ritkán mutatkozott. Az április 6-i virágvasárnapi misén csak az udvari kápolnában imádkozott, és aznap délután hirtelen elhunyt. Mátyás váratlan halála persze számos legendát hozott magával. Visszaemlékezéseiben Antonio Bonfini mérgezésről ír, de szólnak legendák arról is, hogy a királyt nagyravágyó főúri hívei gyilkolták meg. Halálát azonban valószínűleg gutaütés okozta.

Hunyadi Mátyással egész életműve a sírba szállt: birodalma nyugati tartományait hamar visszafoglalták a Habsburgok, Habsburg Miksa és Jagelló Ulászló mellett Corvin Jánosnak esélye sem volt a trónra jutni, kénytelen volt beérni a horvát bánsággal. A Fekete Sereget szétzavarták, a Mátyás által felépített közigazgatást lerombolták, a megválasztott II. Ulászlót (ur. 1490–1516) tehetetlensége mellett koronázási fogadalma is gúzsba kötötte.

Sajnálatos módon hosszú távon a nagy király halálával uralkodásának kulturális kincsei is elvesztek. Mecénás híján a királyi udvarból távoztak az európai hírű tudósok és művészek, a pozsonyi egyetem pedig hamarosan bezárta kapuit. Még az Európa-szerte híres Corvinák sem kerülhették el a szomorú sorsot, Buda 1541-es elfoglalásakor ugyanis I. Szulejmán Konstantinápolyba vitette a korszak egyik legnagyobb és leggazdagabb könyvtárát. Hunyadi Mátyás halála minden szempontból korszakhatár volt a magyar történelemben, az őt követő szerencsétlen korszakot pedig az a szállóige vetíti elő legjobban, miszerint „meghalt Mátyás, oda az igazság”.

Tarján M. Tamás (Rubiconline)

 

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 443
szavazógép
2019-04-06: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

XXX. Kőrösi Csoma Sándor Napok
A mai program Kovásznán: a bukaresti nyugdíjasok szállójában 9.30-tól a tudományos konferencia folytatása; Csomakőrösön 11.45-től fellép a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Barna karnagy vezetésével; 12 órától az ünnepi istentiszteleten igét hirdet Gudor Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese;
2019-04-06: Magazin - :

Benedek Elek előtt tisztelegtek (Bolognai Könyvvásár)

A hét első négy napján rendezték meg – immár 56. alkalommal – a gyerekkönyvek legnagyobb nemzetközi seregszemléjét, a Bolognai Könyvvásárt, amelyen Magyarország kiállítással és önálló standdal képviseltette magát, és ahol kiadványokkal tisztelgett a 160 éve született Benedek Elek és a magyar népmesehagyomány előtt.