Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Kínai népmeseA sárkánnyá változott Csa

2019. április 13., szombat, Kiscimbora

Élt egy kis faluban egy Csa nevű legény. Földhözragadt szegény volt, egy gazdag ember teheneit őrizte, úgy tengődött özvegy anyjával.

  • Csíki Adrienn rajza
    Csíki Adrienn rajza

Kiment egyszer Csa a rétre kaszálni. Lekaszált egy zsákra való füvet a folyóparton, hazavitte. Kiment másnap ugyanarra a helyre, és elámult: a levágott fű helyén új fű sarjadt, de olyan dúsan, olyan zölden, mint sehol másutt. Lekaszálta azt is. Harmadnap megint úgy történt: kinőtt a fű egyetlen éjszaka a levágott helyében.

– Varázslat van ebben! – mondta Csa. – Megnézem, milyen gyökere van ennek a fűnek. Hátha bűvös gyökér.

Lehajolt, hogy jobban megnézze – hát egy szépséges csillogó gyöngyszemet talált a fű között. Úgy tündöklött, hogy belékáprázott Csa szeme. Vitte haza nagy örömmel az anyjának.

Elgyönyörködött az anyja a ritka szép gyöngyben, aztán beletette a rizses tálba, hadd ragyogjon benne. Akkor történt meg a csoda: attól fogva, hogy beletette, sohasem fogyott ki a rizs a tálból, akármennyit vettek ki belőle.

Fogta az öregasszony a bűvös gyöngyöt, beletette a pénzes ládikába. A pénzzel is ugyanaz a csoda esett, ami a rizzsel: kivehettek belőle akármennyit, nemhogy fogyott volna, de még szaporodott.

Beköszöntött a bőség a házba, nem szenvedtek eztán szükséget semmiben. Hanem minél gazdagabb volt Csa, annál zsugoribb lett, annál szívtelenebb.

Egyszer bekopogott hozzájuk a szomszédjuk, egy tál lisztet akart kölcsönkérni.

– Nem adok! – mondta neki Csa. – Még idekapnak az ingyenélők!

Máskor szállást kért egy szegény vándorasszony.

– Takarodj innen! – rivallt rá Csa. – Még ellopsz valamit!

Aztán ínséges esztendő következett, akkora volt a szárazság, hogy a mezőkön nem termett semmi. Füvön meg fagyökéren tengődtek az emberek. Csa hombárjait pedig majd szétvetette a rizs meg a gabona. Még a tyúkjait is rizzsel etette.

Hiába kérték az emberek; hogy segítsen rajtuk, egy morzsát se adott senkinek: Egyszer aztán elunta a sok sírást, panaszt, szájába vette a gyöngyöt, és elment hazulról. Leült a folyópartra, elnyomta az álom. Álmában lenyelte a gyöngyöt. Égető szomjúságra ébredt. Lehasalt, hogy igyék a folyóból. Ráhajolt a víz tükrére, és elrémült: egy förtelmes sárkány képét pillantotta meg. Lapátfogú, hegyes karmú, pikkelyes testű, szörnyeteg meredt rá a víz tükréről. Nagy sokára értette csak meg, hogy ez az ő tükörképe. Kapzsisága változtatta szörnyeteggé.

Szégyenében elbujdosott, sohase látta többé senki.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 443
szavazógép
2019-04-13: Kiscimbora - :

Az én uram tudja, hogy mit csinál (Erdélyi magyar népmese)

Volt egyszer egy szegény ember. Azt mondja egyszer csak a feleséginek:
– Édes feleségem, elviszem a lovat a vásárba s eladom.
2019-04-13: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A gólya és a kisfiú

– Gólya, gólya, gólya,
Házunknak lakója!
Mondd meg, honnét jöttél?