Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Tavasszal Forró Elek bölcsőhelyén

2019. április 17., szerda, Riport

Angyalos első telepesei éppen a Bodoki-hegység vonulatának déli csücske alá kezdtek falut építeni a sepsi székelyek letelepedése idején, akik – miként a történészek mondják – éppen a mai Szászsebes vidékéről (Terra Sebus), Sepsi földjéről gyalogoltak idáig, új hazát keresve maguknak. Jól választottak. A falu mögötti végeláthatatlan erdők építő- és tüzelőanyaggal szolgáltak, a vidéknek vize, termőtalaja is volt. A domboldalra templomot építettek, „amelyre arkangyalok vigyáztak, úgy lehet, onnan ered a falu hangzatos, szép neve is”. Forró Elek bölcsőhelyén járva a település jelenlegi gondjairól-bajairól tájékozódtunk, és arról is meggyőződtünk: a tavasz nemcsak a tervek, hanem a cselekvés ideje is az ott élő közösség számára.

  • Fotók: Albert Levente
    Fotók: Albert Levente

Maréknyi múlt

Nem volt teljesen lakatlan a faluhely, korábban másfajta népek is megtelepedtek itt, és – miként a régészeti leletek bizonyítják – határában VIII–IX. századi szláv telepet tártak fel. A Kútpataka nevű helyről még régebbi, bronzkori cserepek kerültek napvilágra. A faluhoz közel eső Bábolna árkának környéke oly gazdag régészeti leletekben, hogy onnan majdnem minden történelmi kor tárgyi emléke előkerült. A környék helynevei is beszélnek. A tatárjárásra utal a Tatárút helynév és Jánka pusztája. A maiak a régiek szerint úgy tudják, hogy itt ölték meg a kémlelésükre kiküldött Jánka nevű vitézt a tatárok. Ahol fejét vesztette, a helyet Jánka fejének nevezik ősidők óta. Ez a falu mint templomos hely 1332-ben már szerepel a pápai tizedjegyzékben. Régi temploma a falu temetőjében volt, helyét most is mutogatják, mondták azok, akik nemrég vettek részt egy temetőtakarításon. Alapfalait valamikor lebontották, „mert a régi templom kicsinek bizonyult, az öregek számára pedig nagyon messze volt a falutól, s helyette a központban újat, 1800-ban pedig harangtornyot építtetett a református közösség” – olvastuk Bartha Sándor (1904–1965) néhai lelkipásztor falu- és templomtörténetében.


Jövő sarjad

Nem egy kisebb településen tapasztaltuk, hogy a falu gondjainak egy részét a lelkész vállalja magára, s a lelkiek mellett tevékenyen kiveszi részét a közművelődési munkákban, felvállalja az emlékállításokat, írásos formában rögzíti a régi és a legújabb történelmi jelentőségű eseményeket, együttműködik és igyekszik jó kapcsolatot kialakítani, fenntartani a községközpont önkormányzatával.

Ilyen alkalmas és rátermett a mi fiatal lelkipásztorunk is – tájékoztattak a református parókia udvarán tevékenykedő munkások. Élénk mozgás fogadott a paplaknál, új tetőcserepet hozott egy utánfutós traktor, folyami homokot egy kamion, merthogy bont és épít az új lelkipásztor, tiszteletes Tusa Róbert, aki éppen egy esztendeje foglalta el angyalosi szolgálati helyét.

 

Tusa Róbert lelkipásztor

 

– Korszerűsítettük a lelkészi lakás belső részét, szigeteltük a padlásteret, új víz- és villanyhálózatot, központi fűtési rendszert szereltünk és kazánházat alakítottunk ki. Ennek költségeire 10 ezer euró támogatást kaptunk a Hecks segélyszervezettől. Ezt követte az épület teljes külső felújítása, csatornarendszer felszerelése, járda és alagcsövezett parkoló építése. Erre 71 ezer lejes anyagi támogatást kaptunk a magyar államtól az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül. A lakás hátsó bejáratához önerőből egy fedett teraszt is sikerült építeni, kivitelezésénél jól fogott a közmunka. Megkezdtük az udvaron levő régi istállóépület felújítását, abban raktárt fogunk kialakítani, és ezzel egy időben le fogunk bontani egy régi melléképületet, tervben van egy új garázs építése is. Berde József polgármester úr megígérte, hogy májusra elkészül az új ravatalozó. Az önkormányzat vállalta az egyházközség tulajdonában levő kultúrotthon lebontását és annak helyére egy új kultúrház felépítését. Folyamatban a régi épület bontási dokumentációjának elkészítése és az ahhoz szükséges hivatalos formaságok rendezése is, amit mi, az egyházközség részeként vállaltunk fel – fejezte be a lelkész.

Időközben kiderült az is, hogy Angyaloson eredményesen működik a nélkülözhetetlen nőszövetség és egy tizenhat tagú ifjúsági csoport is. Utólag annak is hírét vettük, hogy virágvasárnap négy fiúgyermekkel lett népesebb az egyháztagok száma: négyen konfirmáltak Angyaloson, ünnepi körülmények között letették a szokásos esküt. A presbitériumnak tizenöt tagja van. Így van és lesz, akikre támasz­kodnia eljövendő tevékenységében az új lelkipásztornak.

 

Gyors iramban épül a ravatalozó

 

Bartha Levente nagyborosnyói származású, de helybeli vállalkozót – akit rokoni szálak kötnek Angyaloshoz – második alkalommal választották meg a református egyházközség gondnokának. Őt Dörgősben levő lakásán kerestük fel. Kifejtette: nem olyan egyszerű új kultúrházat építtetni Angyalosnak. A régi, a területtel együtt egyházi tulajdonban levő épület kijavítása reménytelennek mutatkozott, s így arra engedélyt nem is adnak. A községvezetés vállalta, hogy elvégzi a bontási munkálatokat, erre készíti elő az egyházközség a formaságokat. Sürgős lenne, mert ahhoz, hogy a polgármesteri hivatal pályázni tudjon egy új épületre, szabad helyre van szüksége, amit a kivitelezés idejére átadunk a tanács tulajdonába.

Megtisztelő bizalom egy ilyen népes gyülekezet képviselete a gondnok számára – derült ki beszélgetésünk során –, de nem kis dolog volt a tágas temető kitakarítása sem, ahogy az is jó érzés volt, hogy a helybeli fiatalság, válaszolva a hívó szóra, egy egész falut lefedő szemétgyűjtésre is vállalkozott. Ehhez konténerről a Tega Rt. gondoskodott.


Falugondok, elképzelések

Kanyó István tanácstaggal Angyalos jelenéről, jövőjéről beszélgettünk, a falugondokat sorjáztuk. A tervekkel és elképzelésekkel mindenütt együtt él a faluközösség, nincsen ez másképp Angyalos esetében sem.

A helyiek örömmel látták, hogy megújul a falun áthaladó műút. A községközpont és Angyalos között ugyanis erőgépek szélesítették az úttest padkáit annak mindkét oldalán. Vízlefolyókat alakítanak ki, ugyanis a hegyoldal felszíni vizei – a csapadékos időszakokban – mindig sáros latyakot hordnak be az úttestre. Sokan rövidítőként is emlegetik ezt azt útszakaszt, mert aki Oltfej irányából Kézdivásárhely vagy Kovászna felé igyekszik, ezt használva időt és kilométert spórol meg. Akkor jönne még fel igazából ennek a napja, ha végre használható lenne már az az útszakasz is, ami a Hegyfarkát megkerülve, Sepsibesenyő bejáratát érintve torkollik a Maksa és Kézdivásárhely felé tartó országútba – jegyeztük le a helybeliek véleményét.

 

Kanyó István községi tanácstag

 

Jó volt, hogy a gidófalvi köz­ségvezetés – saját meggondolásból és önerőből – még a tavaly egészen a falu bejáratáig lerakatta a csatornázás fővezetékét, ami a földbe kerülve nem akadályozza most a műút korszerűsítési munkálatait. Türelem és anyagiak kellenek még, de megépül majd a falu belső szennyvízhálózata is – tette hozza Kanyó. A tervek szerint ugyanis Angyalos szennyvizét „megtérítik” a községközpont felé, és ott kapcsolják majd rá a gidófalvi vagy éppen az Oltfej közös főcsatornájára, ami a megyeszékhely ülepítőjéhez szállítja tovább a szennyvizet.

– Örvendünk annak, hogy a tanács gépi erővel lemélyíttette és kitakaríttatta a falu területén a patakárkot a cigányteleptől a futballpályáig, ugyanis annak alsóbb szakaszát két évvel ezelőtt már lemélyítették. Ezt az idei munkálatot mi a tavasz leghasznosabb megvalósításának tartjuk. Jó hír az is, hogy lesz végre kultúrháza is a közösségnek, az egyházi tulajdonban levő s az idő által megviselt régi épületet le fogják bontani s az új kultúrház építésének ügyét kezébe fogja venni a községvezetés.

A területet az építés idejére átadják nekünk, hasonlóan ahhoz, ahogyan az a ravatalozó esetében is történt, a papírmunka az egyházközség vezetőségének a feladata

– erősítette meg információinkat Berde József polgármester, aki azt is elmondta, hogy az angyalosi ravatalozó május végére átadásra készen lesz.
Mi a hír a helybeli Állattartó Gazdák Egyesületének háza táján? – tettük fel a kérdést Kanyó István elnöknek. A Bodza-vidéki Sărămașról választottak juhpásztort, Ion Muscalut, akit alkalmasnak találtak a feladatra, és hamarosan benépesedik a legelő, ide költözteti az esztenát.

– Két olyan gazda van, akinek seregnyi juhállománya van, és azok számára legelőt bérelünk a Vágott-tar, Kövecsesnyír és a Remete övezetében. Jelenleg a faluban 24 fejőstehén van. Ezek számára a 15 hektár kiterjedésű Pázsint nevű legelőt béreljük a tanácstól. A csarnokot is én kezelem. Lecsökkent a tejmennyiség. Jelenleg havi 2000 liter gyűl össze hét tehéntartó gazdától, ezt a Tirom nevű brassói feldolgozó vásárolja fel literenként 1 lejért.

Kanyó István a háromszéki Kanyó család tagjaként, ha teheti, képviselteti a családot a hagyományos Kanyó családi találkozókon, amelyet már két alkalommal a mi megyénkben szerveztek meg. Idén a Nógrád megyei Varsányon lesz újra találkozó augusztus 3-án, amelynek a polgármestere, Kanyó Judit szintén a család tagja. Ha engedi a Fennvaló, idén is szeretnék oda eljutni – fejezte be Kanyó.


Forró Elek emlékét keresve

Bebizonyosodott, hogy idejében és szerencsés módon gondolkozott a gidófalvi önkormányzat – élén Berde József polgármesterrel –, amikor az egykori üzlethelyiség megvásárlásával önálló iskolaépületet tudott teremteni a falu elemi osztályos iskolája számára, és így megfelelő körülmények között tanulhatnak a Kurta Hajnal és Oláh-Badi András tanítók, illetve Barabás Csilla óvónő gondjaira bízott helybeli gyermekek. Iskolalátogatásunk során arra is kíváncsiak voltuk, őrzik-e iskolájuk névadójának, Forró Eleknek az emlékét az angyalosi elemisták? Nem kellett csalódnunk: Fazakas Bence tanuló szerint a „falunk nagy szülötte volt”, Imreh Henrietta Renáta pedig azt is tudta, hogy „régi szülőháza, ami már nem létezik, benn volt a Dörgős végében.” Kurta Hajnal tanítónő – örömünkre – elmondta: Forró Elek áprilisban született, ebben a hónapban évente egy alkalommal mindig megemlékeznek tanulóikkal együtt az iskola névadójáról.

 

Aranytartalék

 

Az angyalosi Forró família egyik lemenő ágának volt a tagja a gyerek nélkül Abonyban elhalt Forró Elek (1813–1893) ’48-as huszárezredes, „Bem tábornok jobbkeze”. A szabadságharc leverése után 18 évi várfogságra ítélték, ahonnan kegyelemmel szabadult. Az abonyi báró Radák család birtokán telepedett le, ottani síremlékénél – miként a rétyi Antos János sorstársának sírboltjánál is – e sorok írója is tiszteletét tette. Forró Elek szülőfalujának kegyelete domborműves emléktáblával őrzi emlékét az angyalosi iskola falán.

– A Forrók családi háza valóban a Dörgős nevű utcában volt – tájékoztatott a Sepsiszentgyörgyön élő 93 éves Forró Ferenc, a család tagja, és elmondta, hogy régen az iskolaként használt kúriát „a Losonczi családdal közösen bírták az angyalosi Forrók, amit visszaörököltek a leszármazottak”.

Az abonyi református lelkipásztor, Gáll Károly örömünkre közölte, hogy Forró Elek abonyi síremlékét védettnek nyilvánították, az egyházközség rendszeresen gondozza, s miként Abony város polgármestere elmondta, az idei költségvetésben központi utasításra külön pénzösszeget különítettek el a műemlékek és védett síremlékek javítására, gondozására.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 240
szavazógép
2019-04-17: Magazin - :

Gálaműsorral köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Családtagok, barátok és pályatársak gálaműsorral köszöntették Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészt, a nemzet színészét 85. születésnapján, hétfő este Budapesten a Nemzeti Színházban.
2019-04-17: Pénz, piac, vállalkozás - Hecser László:

Élet a kormány mögött (Magánvállalkozás)

Szárazajtáról indult, Brassóban esti tagozatra járt, évtizedekig ült az autóbusz volánja mögött, ma pedig a megye egyik legjelentősebb cégének tulajdonosa. Ki ő? – tehetnénk fel azt a kérdést, amire valószínűleg Baróton és Sepsiszentgyörgyön, sőt, azon túl is sokan tudnák a választ. Dávid Lajos – mert ez lenne a megfejtés –, a Capitaly Kft. tulajdonosának élettörténete modern kori mese is lehetne, ha nem lenne valóság: a kis székely faluból indult legényke helyzetfelismerő képességének köszönhetően elkerüli az útjában levő csapdákat, átlépi az akadályokat, kitartó munkája révén pedig saját birodalmat épít.