Baróton új vezetőtanácsra lesz szükség

2008. augusztus 28., csütörtök, Közélet

Kedden közel kétórás tárgyaláson kerestek kiutat az illetékesek, de a Goscom alkalmazottai számára kedvező megoldás nem körvonalazódik: a nagy tartozók valószínűleg nem vagy csak később fognak fizetni, így az elmaradt bérek kiadására sem kerül egyhamar sor. A tárgyalások egyetlen újdonsága a közüzemek igazgatójának, Tausch Herbertnek az a kijelentése lehet, miszerint ő nem zárkózik el a munkakönyvek lezárásától, viszont a szakszervezet megakadályozta, hogy bemenjen saját irodájába, s elintézze a formaságokat. A Goscom-alkalmazottakat tömörítő Kormos szakszervezet vezetői is jelen voltak a tárgyaláson, de jóformán meg sem szólaltak.

Az Alfa Kartell megyei vezetője, Bong János a tárgyalás kezdetén kifejtette: amikor Nagy István azt állítja, hogy nincs munkaszerződése, így nem is tudja az elmaradásokat kifizetni, igaza van, viszont mivel a vállalat tulajdonosa az önkormányzat, legalább — a munkások védelmében — közvetetten minden lehetséges segítséget meg kellene adnia. Tausch Herbert elhárította Nagy István polgármester vádját, mely szerint, ha az újjászervezés megtörténik, s a részvénytársaság alapító okiratában szereplő tevékenységeket folytatja, az alkalmazottak munkája biztosított lett volna. ,,A melléktevékenységekhez beírt vakoló-mázoló, szerelési és egyéb szolgáltatásokat sosem végeztük mások számára. Csak azért szerepeltek, hogy a saját munkánkat megkönnyítsük, hogy magunknak mi is el tudjuk végezni" — mondotta Tausch. Nagy István válaszában kitartott véleménye mellett: ,,Felelőséggel tartozik az alkalmazottakkal szemben, tehát mindent el kellett volna követnie, hogy ne kerüljön veszélybe mindegyikük megélhetése. Ha nem kezd el háborúzni, s valakik hatására perelni, akkor igenis, az újjászervezéssel meg lehetett volna oldani néhány dolgot. Példáért nem kell messzire menni: a közszállítási vállalatnak, a Translocnak sikerült úgy átvészelnie az utóbbi éveket, hogy adóssága ne legyen" — fogalmazott az elöljáró.

A város újonnan kinevezett rendőrkapitánya, Constantin Macăunak és Bong Vilmosnak közbelépésére volt szükség, hogy a tárgynál maradjanak, s arról beszélgessenek, mit lehet tenni a közüzemi alkalmazottak érdekében. A Goscom műszaki vezetője, Dimény László arra kérte a polgármestert, hogy segítsen a nagy adósoktól, valamint a magánszemélyektől behajtani a kinnlevőséget. Véleménye szerint sokat segítene, ha Nagy István olyan hirdetést tenne közzé az újságokban, amelyben azt kérné a lakóktól, fizessék ki az áprilisig felhalmozott elmaradásukat, illetve utasítaná a Baróti Szabó Dávid Középiskolát és a városi kórházat, hogy törlessze százötvenezer lejt meghaladó kötelezettségeit. Nagy István szerint, miután a Goscom arra buzdította a város népét, hogy ne kössenek szerződést, s ne fizessenek az új igazgatóságnak, most ne kérjék, hogy ő legyen az, aki reklámozza őket. A közintézményekkel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg, hogy a kórház a hivatal mellett működő igazgatóságnak sem fizet, illetve a középiskola régi, 2004 előtti adósságát ne tőle, hanem annak igazgatójától, azaz testvé­rétől, Dimény Jánostól kérje, mert neki azt még akkor átutalták. Bong Vilmos új vezetőtanács és felügyelő bizottság kinevezését szorgalmazta, hiszen a munkaszerződések tekintetében más nem tud lépni. Ezt Nagy István is fontosnak tartotta. Mint mondotta, mivél tovább nem fizetik a társadalmi biztosításokat, annál nagyobb a veszélye, hogy a munkások még munkanélküli segélyt sem kapnak, ezért a legüdvösebb az lenne, ha minél hamarabb megszüntetnék munkaviszonyukat. Tausch Herbert kijelentette, hogy amikor betegszabadságáról visszatért, hozzá akart férni az iratokhoz és a munkakönyvekhez, de a szakszervezeti tagok és a könyvelőnő megakadályozta, hogy elvegye és lezárja azokat.

A felek végül abban állapodtak meg, hogy a Goscom minden eszközzel megpróbálja behajtani a kinnlevőségét, s abból fedezi majd a fizetéseket. Nagy István késznek mutatkozott a további egyeztetésekre, s azt mondta, hogy az önkormányzat adósságait kész a Goscom velük szembeni tartozásaival kompenzálni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 349
szavazógép
2008-08-28: Belföld - Farkas Réka:

Belföldi hírek

Támogatás tanügyi intézményeknek
Tanévkezdés előtt, szerdai ülésén több mint 45 millió lejt hagyott jóvá a kormány 258 magyar és magyar tagozattal rendelkező vegyes tannyelvű tanintézet — iskolák, óvodák, napköziotthonok — javítására, bővítésére, korszerűsítésére, valamint iskolanegyedek építésére. A 45 138 000 lej értékű támogatást a tanügyi minisztérium költségvetéséből juttatják az érintett intézményeknek. Háromszékről harminc iskola és óvoda részesül támogatásban.
2008-08-28: Közélet - Fekete Réka:

Még egy áruház

Alacsony árakat, mindennap friss árut, bő választékot ígér a Sepsiszentgyörgyön tegnap megnyílt Penny Market. Kézdivásárhely után megyénkben ez a második, Erdélyben a tizenkilencedik diszkont áruháza a Penny üzletláncnak, mely a REWE Group egyik sikeres vállalkozása.