Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. május 2., csütörtök, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
özv. KURTA SÁNDORNÉ
INCZE PIROSKA
szerető szíve életének 86., özvegységének 39. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2019. május 3-án 14 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1068

Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy
OPREA VALENTINA OLGA
(szül. LEPEDUS)
életének 73. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2019. május 2-án 14 órától lesz az aldobolyi ravatalozóháztól az aldobolyi református temetőben.
A gyászoló család
171881


Részvét

Szomorú főhajtással búcsúzott id. Olosz Józseftől az Olosz és a Gazda család. Isten nyugtasson békében, Józsika, gyászoló szeretteidnek vigasztalódást kívánunk.
4222/b

Kolléganőnknek, Czimbalmos-Kozma Ildikónak édesanyja elhunyta alkalmából őszinte részvétünket fejezzük ki, gyászában vigasztalást kívánunk. A jó Isten adjon örök nyugalmat, emléke legyen áldott.
A BRD-GSG munkaközössége
1065


Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. OLOSZ JÓZSEF kovásznai temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló szerettei
4222/b


Megemlékezés

Némán tűrted a kínok útját, erős voltál, nem panaszkodtál. Hervadtál, mint vázában a rózsa, szívünkben nagy űr tátong azóta. Nem haltál meg, itt vagy velünk, napról napra emlegetünk. Fájdalommal emlékezünk id. GYÖRBÍRÓ JÁNOSRA halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
1067


Emlékét szívünkben örökre megőrizve, kegyelettel emlékezünk id. BARTÓ PÉTERRE halálának hatodik évfordulóján. Nyugodjék békében.
Szerettei
4311427


Kegyelettel emlékezünk a tíz éve elhunyt kökösi VERES
PIROSKÁRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Keresztleánya
4311565


Fájó szívvel emlékezünk a nagymohai születésű sepsiszentgyörgyi
ÁROS KÁROLYRA halálának negyedik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Özvegye és szerettei
H


Halálának első évfordulóján kegyelettel emlékezem nagyanyámra, JANCSÓ
MAGDOLNÁRA.
Kiss István ügyvéd
522


Fájó szível, szomorúan emlékezünk a hat éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, nagyapára a sepsiszentgyörgyi SZABÓ GÉZÁRA (Öcsi). Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
171877


Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép, amelyen mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk május 2-án BRASSAI JUDITRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerető négy testvére
és családjaik
1063


Már egy éve, hogy örökre elengedte a kezünket a mi drága Édesapánk, az illyefalvi ANTAL MIHÁLY.
„Téged elfelejteni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat és a fájdalom örökre megmarad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Jóságos gondoskodását, áldott emlékét szeretettel hordozzák szívükben
felesége, leányai, unokái,
vejei és testvérei
4311599


Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesanyámra,
EGYED ERZSÉBETRE,
aki hat hete távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes.
Lánya, testvére,
unokái és azok családja
4311615

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 612
szavazógép
2019-05-02: Kultúra - :

Leromlás virága (Szent György Napok)

Könnyen beszélni nehéz dolgokról, mindezt rímben, úgy, hogy az olvasó pár pillanatig érzékeit veszítve összetéveszti a súlyos kérdéseket a könnyed témákkal – ez Erdős Virág specialitása. Író-olvasó találkozók során, különösen költészetről beszélve gyakran téved el a beszélgetés a jambusok, disztichonok és egyéb technikák útvesztőjében. A közönség azonban rendszerint magára a tollforgatóra kíváncsi, az ihletődésének forrására, s arra, hogy civilben mennyire képviseli azt, amit írásban.
2019-05-02: Belföld - :

Elbuktatott kétnyelvűség (Marosvásárhelyi utcanévtáblák)

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elmulasztotta a fellebbezést, így jogerőssé váltak a kétnyelvű marosvásárhelyi utcanévtáblákra vonatkozó önkormányzati határozatokat érvénytelenítő első fokú bírósági ítéletek.